Alanud on aasta kooli konkurss!

Aasta kooli konkurss on ellu kutsutud, et tutvustada ja väärtustada Eestimaa erinevaid koole.

Konkurssi veab eest Haridus- ja Noorteamet. Konkursi eesmärk on tuua esile Eesti koolide positiivseid omadusi ning panna koolipered loovas ja lõbusas võtmes oma koolikeskkonna ja õppekorralduse üle reflekteerima. 2024. aastal soovitakse märgata ja tunnustada just neid koole, kus rakendatakse iga õppija arengu toetamiseks mitmekülgseid ja huvitavaid koostöövorme nii koolisiseselt kui ka väliste osapooltega ning lõimitakse oskuslikult formaalset ja mitteformaalset* õpet.

* vabatahtlik õpe eri keskkondades väljaspool kooli eesmärgiga end arendada, pikemalt saab lugeda siit!

Aasta kool selgub žürii hinnete ja rahvahääletuse tulemusena. 2024. aasta konkursi žüriis löövad kaasa muusik ja Setumaa hariduselu arendaja Lenna Kuurmaa, aasta kool 2022 tiitli võitnud Läänemaa Ühisgümnaasiumi direktor Gina Metssalu, ERRi esindaja Laura Kõrvits, Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja Lasse Rihard Sissas, Haridus- ja Noorteameti esindaja Kätlin Valge ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Maris Raimets.

Varasemalt on konkursi raames tunnustatud koole, kus

 • tegutsetakse ühiselt ka õppetöö väliselt;
 • hinnatakse koostööd ning valitsevad üksteist toetavad suhted;
 • õppimine on inspireeriv ja innovaatiline;
 • õppetöös kasutatakse erinevaid digilahendusi;
 • keerulistele aegadele vaatamata on leitud viise koolipere ühtsustunde säilitamiseks ning igaühe heaolu ja hakkamasaamise toetamiseks;
 • koolipere tunneb end hästi ning suhted õpilaste ja õpetajate vahel on toetavad ja kokkuhoidvad; õppimine on põnev, õpilased saavad avastada oma tugevusi ja end mitmekülgselt teostada.

Aasta kooli tiitli võitjad:

 • Aasta kool 2023 Metsküla Algkool
 • Aasta kool 2022  Läänemaa Ühisgümnaasium
 • Aasta kool 2021 Uulu Põhikool
 • Aasta kool 2020 Võru Gümnaasium
 • Aasta kool 2019 Viljandi Gümnaasium
 • Aasta kool 2018 Tallinna 32. keskkool

Vaata konkurssi tingimusi ja esita kandidaat: Aasta kooli konkurss | Haridus- ja Noorteamet (harno.ee)