Arenguprogramm tegutsevale või tärkavale kogukonnale

Otsime ühte Võru maakonnas toimetavat kogukonda, kes soovib ühiselt teaduspõhist arenguprotsessi läbida ja osaleda ABCD mudeli piloteerimisel Eestis.

Otsime ühte Võru maakonnas toimetavat kogukonda, kes soovib ühiselt teaduspõhist arenguprotsessi läbida ja osaleda ABCD mudeli piloteerimisel Eestis.  

ABCD mudel on ressursipõhine ehk tugevustel põhinev lähenemisviis kogukondade arendamisele, mida ei ole varem Eestis süsteemselt rakendatud.  

Ressursipõhise lähenemise raames tegeletakse eelkõige:

 • kogukonnas asuvate nähtavate ning varjatud ressursside (inimesed, grupid, organisatsioonid, loodus ja infrastruktuur, lood ja traditsioonid) avastamisega
 • kogukonna jaoks oluliste teemade lahendamiseks või heaolu suurendamiseks sobivate tegutsemisviiside kavandamisega;
 • individuaalsete ja kogukondlike ressursside ühendamisest tekkinud uute visioonide loomisega.  

Osalemise kasu kogukonnale: 

 • peale protsessi tekivad kogukonnas tugevamad omavahelised suhted;
 • suureneb inimeste kaasatus ja teadlikkus kogukonna tugevustest;
 • tekivad uued ideed, kuidas tugevusi kogukonna heaks kasutada;
 • tekib potentsiaal luua uut visiooni ja käivitada põnevaid algatusi. 

Ootame osalema kogukonda, kes

 • on alles alguses, loomas omavahelisi suhteid ja otsimas ühisosa või 
 • tunneb, et on ummikseisus ja tahab proovida asju teisiti teha või 
 • kes on mõne probleemiga kimpus ja otsib sellele lahendust.  

Osalemiseks on vaja 

 • motiveeritud kogukonda/aktiivgruppi, kes soovib osaleda, õppida ja areneda ning on valmis ühiselt teekonda ette võtma; 
 • täita hiljemalt 2. jaanuariks sooviavaldus SIIN!

2024. aastal saab piloteerimisel osaleda üks kogukond, kes valitakse välja sooviavalduste põhjal. Programmis on ette nähtud neli kohtumist (veebruar – juuni 2024) + vahepealsed iseseisvad jätkutegevused. Osalejatele on protsessis toeks hõlbustajad (Võrumaa Arenduskeskuse vabaühenduste konsultandid Meel Valk ja Maris Andreller ning Tartu Ülikooli kogukonna arendamise ja sotsiaalse heaolu magistriõppe vilistlane Kristi Randla). 

Osalemine on tasuta.  

Küsi lisa Võrumaa Arenduskeskuse vabaühenduste konsultantidelt: 

Maris Andreller / maris.andreller@vorumaa.ee / tel 5216 893 

Meel Valk / meel.valk@vorumaa.ee / tel 5251 750