Aita riigil jõuda parema kodanikuühiskonnani

Kodanikuühiskonna uue arengukava koostajad küsivad kodanikelt: mis mureks, mis lahenduseks? Mõtle järele, kust king pigistab, ja anna EMSLile teada!

 Tuleva aastaga lõpeb kodanikuühiskonna arengukava (suupärasemalt ‘kodar’) 2011-2014, mistõttu siseministeerium hakkab juba sel sügisel ette valmistama uue arengukava koostamist. Nagu ikka, on esimeseks sammuks probleemide ja võimalike lahenduste kaardistamine, et arengukava saaks selline, mis kodanikuühiskonna arengut ka reaalselt mõjutaks, edasi viiks ja toetaks.

 Võta aega, et mõelda ja arutada oma liikmete ja/või kolleegidega:

1. Milliseid valdkondi/teemasid peaks järgmise perioodi kodanikuühiskonna arengukava hõlmama? Meeldetuletuseks vaata, millised on olulisemad kehtivas arengukavas. Kas viimastel aastatel on lisandunud uusi valdkondi/teemasid, millele uuel perioodil tuleks keskenduda? Või on kehtivas kodanikuühiskonna arengukavas valdkondi/teemasid, mis aastast 2015 ei ole enam asjakohased?

2. Millised on peamised probleemid nendes valdkondades/teemades?

3. Kes ja kuidas saaks neid probleeme lahendada?

4. Kui need mured on lahendatud, milline olukord meil siis on? Ehk kirjeldage, milline on Eesti kodanikuühiskond, kui loetletud mured saavad uue arengukava toel lahendatud.

 Pange mõtted vabas vormis kirja ning läkitage EMSLi (maris@ngo.ee). Kõik head ideed võtame kaasa siseministeeriumi kokku kutsutud fookusgruppi.

 

Ootame arvamusi hiljemalt reedeks, 18. oktoobriks.

Allikas: www.ngo.ee