9. aprillil toimub Põltsamaal Eesti – Läti programmi 2007-2013 infopäev

Eesti – Läti programmi sekretariaat korraldab 9. aprillil Põltsamaa Kultuurikeskuses infopäeva Eesti – Läti programmi 2007-2013 tutvustamiseks.

Programm toetab projekte, mis keskenduvad koostööle lätlastega ning mille eesmärgiks on ühiselt lahendada piiriülest lähenemist vajavaid probleeme.

Muuhulgas on eriti oodatud projektid, mis on suunatud inimeste tööoskuste parendamisele ja elukestvale õppele; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, transpordi ning ettevõtete arengu soodustamisele.

Osalema oodatakse eriti eraettevõtteid, samas saavad toetust taotleda ka mittetulundus- ja avaliku sektori asutused.

NB! Peatatud on projektide vastuvõtmine toetussuundade alt 2.2 (turism) ja 3.1 (aktiivsete ja jätkusuutlike kogukondade elu- ja töökeskkonna parandamine, sealhulgas sporti ja rekreatsiooni toetav infrastruktuur).

Lisainfo Eesti – Läti programmi koduleheküljel www.estlat.eu

PÄEVAKAVA:
10.00 – 10.30 Saabumine, kohv
10.30 – 12.00 Programmi tutvustus. Arutelu, küsimused.
12.00 – 12.30 Kerge eine.
12.30 – 13.30 Hindamiskriteeriumid, taotlusvormi täitmine ja sellega
seonduvad küsimused. Arutelu.
13.30 – 15.30 Individuaalkonsultatsioonid (etteregistreerimisel).

Programmi tutvustavad konsultandid Helena Järviste ja Janika Friedenthal.

Seminar on korraldatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

*Seminar on kõigile tasuta. Palume eelnevalt registreeruda, hiljemalt 7. aprillil *e-maili aadressil anika.friedenthal@estlat.eu või telefoni teel 534 80877.