30. jaanuaril külastas Võru maakonda Petseri rajooni esindus

30. jaanuaril külastasid Võru maakonda Petseri rajooni administratsiooni esindus eesotsas administratsiooni juhi Dmitri Sopotoviga.
Ülevaate maakonnast ning Võrumaa Arenduskeskusest tegid juhatuse liige Tiit Toots ja arendusnõunik Aivar Nigol.
Külaliste programmis oli tutvumine Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER tegevustega ning Setomaa valla külastamine.
Petseri rajoon on Võru maakonna koostööpartner, kellega on olnud hea koostöö, mida soovitakse jätkata ka edaspidi.

Поездка делегации администации Печорского района 30 января 2019

  • Глава Печорского района – Сопотов Дмитрий Геннадьевич
  • Первый заместитель главы Печорского района – Егорова Марина Валерьевна
  • Начальник отдела по приграничному сотрудничеству Печорского района – Петровская Екатерина Дмитриевна
  • Директор МБУ “Благоустройство” – Осипов Георгий Евгеньевич