22. novembril toimus Mahetoimkond

22. novembril toimus Võru Kultuurimajas Kannel Mahetoimkond. Seekordsel kokkusaamisel arutati mahetoitlustuse hetkeseisu Võru maakonnas ja üldiseid mahetoorainet puudutavaid trende.

Mahetoitlustuse propageerimine Võru maakonnas algas 2018. aasta oktoobris Vunki Mano! Loometalgutel, mil sündis “Mahe ja muhe” idee, mis toona loometalgud võitis. Juhiseid otsiti Taanist ja Rootsist, mis on mahetoodete avalikesse asutustesse toomisega maailmas esirinnas, ja neilt ka õpiti. 2020. aastal sõlmisid Võru maakonna kohalikud omavalitsused, Võrumaa Arenduskeskus ja MTÜ Setomaa Liit mahekokkuleppe, mille strateegiline eesmärk on saavutada 2024. aastaks omavalitsuste haridusasutustes mahetooraine kasutamine pakutavas toidus vähemalt 20 protsendi ulatuses.

Lõuna- Eesti toiduvõrgustiku juhatuse liige Margo Mansberg nentis kohtumisel, et mahetoodang on endiselt nišikaup ning seetõttu võivad tava- ja mahetooraine hinnavahed erineda mitmekordselt. Haridusasutuste puhul on siiski täheldatud, et esimeses etapis (mahetooraine osakaal kuni 20 protsenti) kulud oluliselt ei suurene.

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots lisas seejuures näite Taanist ja Rootsist, mis on mahetoodete kasutamisel avalikes asutustes maailmas esirinnas. Ka tema sõnul ei toonud sealne mahetoidule üleminek kaasa olulist kulude kasvu, sest lähenemine oli süsteemne ja terviklik. “Koostöös saame kulusid vähendada. Seetõttu ongi oluline, et võimalikult paljud haridusasutused panustaksid mahetoitlustuse arendamisesse,” ütles Toots, kutsudes Võru maakonna haridusasutusi üles oma toitlustust mahedamaks muutma.

Kohalolnud haridusasutuste esindajad tõdesid, et väärtushinnangutes ei ole mahetoitlustuse puhul küsimust ja selle positiivses mõjus ei kahelda, küll aga oodatakse terviklahendust. Hetkel on mahemärgis 22 Võru maakonna haridusasutusel.

Mahetooraine osakaalu suurendamiseks koolides ja lasteaedades on Maaeluministeerium loonud toetusmeetme, mille eesmärk on pakkuda tervislikku toitu ja parandada õpilaste toitumisharjumusi.

2022. aastal jagati toetusi summas 673500 eurot. Kokku taodeldi toetust kümnest maakonnast. Võru maakonna haridusasutused said kokku 31075 eurot. Rohkem saadi toetust vaid Tartu maakonnas. See näitab muuhulgas, et Võru maakonna haridusasutuste huvi mahetoidu jätkusuutlikumaks pakkumiseks on Eestis üks suurimaid.

Tervise Arengu Instituut on alustatud programmiga Seikluste Laegas, mis samuti toetab lasteaia ja algklasside lapsi tervislikemate harjumuste kujundamisele kaasa. Võrumaa Arenduskeskuse heaolu suunajuhi Ülle Tillmanni sõnul annab ka mahetoidu propageerimine koolides tervislikumate harjumuste kujundamisesse olulise panuse.

Mahe ja muhe projekti eestvedaja Kaja Kesküla sõnul on mahetootmine on Eestis hoogustunud ja populaarsus kasvutendentsis. See muudab ka haridusasutustel mahetoitlustustuse ja mahetoodete kasutamise lihtsamaks. Kesküla sõnul valmistab endiselt raskusi maheda köögivilja ja sealiha kättesaadavus ning hind.

Kesküla arvab, et üks mahetoodete populariseerimise põhjustest on taimekaitsevahendite jäägid. “Näiteks Türgi päritolu viinamarjadel on 2019. aasta toiduainete seire käigus tuvastatud 24 taimekaitsevahendi jäägi, mille koosmõju tervisele ei ole teada,” ütles Kesküla.

Tulevikus tahaksid MTÜ Setomaa Liit ja Võrumaa Arenduskeskus lisaks haridusasutustele alustada ka mahetoidu osakaalu suurendamisega toitlustuses ka teistes avalikes asutustes lisaks koolidele ja lasteaedadele ning ka toitlustusettevõtetes.