21.01.2010 seminar „2009. majandusaasta aruande esitamine Äriregistrile“

Tähelepanu juhatuse liikmed ja aruandlusega tegelejad!

21. jaanuaril 2010 a. toimub Võrus, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis (Kooli 7, Võru) seminar „2009. majandusaasta aruande esitamine Äriregistrile”

Alates 1. jaanuarist 2010 tuleb kõik majandusaasta aruanded Äriregistrile esitada elektroonselt. Vastav seadus võeti vastu Riigikogus 29.10.2009 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13234667

Mida see muudatus endaga kaasa toob?
Alates 2010. aasta 1. jaanuarist esitavad kõik äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes koostavad konsolideerimata raamatupidamise aruandeid Eesti hea raamatupidamistava alusel, elektroonse aruande Äriregistri Ettevõtjaportaalis, täites selleks etteantud vormid. Aruande esitamiseks peavad selle digitaalselt otse aruandluskeskkonnas allkirjastama kõik juhatuse liikmed (majandusaasta aruandele ei pea enam lisama nõukogu liikmete allkirju). Seda saab teha nii ID-kaardi kui Mobiili-ID vahendusel.

Esialgu on erandiks IFRS-i kasutajad, konsolideeritud aruannete esitajad, äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud, kes esitavad aruandeid rahandusministeeriumi saldoandmike süsteemi ning likvideerimis- ja lõpparuannete esitajad. Nemad esitavad 2010. aastal PDF-formaadis aruande.

Seega peavad alates 1. jaanuarist 2010 kõik ülaltoodud äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhatuse liikmed, kes on Eesti kodanikud või Eesti elamisloaga, omama ja kasutama ID-kaarti ja digiallkirjastamist.

Registreerumine käib läbi veebilehe siit – http://www.bcs.ee/~koolitus/kaubanduskoda/registreerumine.php Valige ülevalt rippmenüüst Võru seminar ja seejärel täitke allolev registreering.

Lisainformatsiooni saab ka Võrumaa Arenguagentuurist, tel 78 68 367, ene@vorumaa.ee

Seminar on kõigile soovijaile TASUTA!

Tervitades,

Ene Kerge
Võrumaa Arenguagentuur
Kodanikuühenduste konsultant
Tel/fax +37 2786 8367
GSM +37 2529 9550
www.vorumaa.ee