Tasuta Vene Föderatsiooni (VF) viisat viisakoordinaatori teenuse vahendusel võivad taotleda Eesti Vabariigi (EV) kodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Põlva ja Võru maakonnas. Viisakoordinaator võtab vastu avaldusi VF viisa tasuta taotlemiseks VF suursaatkonna konsulaarosakonna Tartu kantselei kehtestatud nõuete kohaselt. EV ja VF on kokku leppinud, et aastas väljastatakse kuni 2 000 tasuta VF viisat. Viisakoordinaatori vastuvõtukohad on Põlva maakonnas Põlva ja Räpina vallas ning Võru maakonnas Võru linnas ning Rõuge, Võru ja Setomaa vallas.

Kagu-Eesti viisakoordinaatori vastuvõtuajad 2019. aasta teisel poolel

Võru riigimaja (endine Maavalitsus) kell 08:00 – 10:00

 • 03. ja 17.juuli
 • 07.august; 04. ja 18.september
 • 09. ja 23.oktoober
 • 06. ja 20.november
 • 04. ja 18.detsember

Põlva riigimaja (endine Maavalitsus) kell 8:00 – 10:00

 • 01. ja 15.juuli
 • 05.august
 • 02. ja 16.september
 • 07. ja 21.oktoober
 • 04. ja 18.november
 • 02. ja 16.detsember

Mikitamäe teenuspunkt kell 11:00 – 13:00

 • 01. ja 15.juuli
 • 05.august; 02. ja 16.september
 • 07. ja 21.oktoober
 • 04. ja 18.november
 • 02. ja 16.detsember

Räpina Loomemaja kell 14.00 – 16.00

 • 01. ja 15.juuli
 • 05.august; 02. ja 16.september
 • 07. ja 21.oktoober
 • 04. ja 18.november
 • 02. ja 16.detsember

Setomaa vallavalitsus kell 8.15 – 10.15

 • 02. ja 16.juuli
 • 06.august; 03. ja 17.september
 • 08. ja 22.oktoober
 • 05. ja 19.november
 • 03. ja 17.detsember

Orava raamatukogu kell 11:00 – 13:00

 • 02. ja 16.juuli
 • 06.august
 • 03. ja 17.september
 • 08. ja 22.oktoober
 • 05. ja 19.november
 • 03. ja 17.detsember

Meremäe teenuspunkt kell 14:00 – 16:00

 • 02. ja 16.juuli
 • 06.august; 03. ja 17.september
 • 08. ja 22.oktoober
 • 05. ja 19.november
 • 03. ja 17.detsember

Misso teenuspunkt kell 11:00 – 13:00

 • 03. ja 17.juuli
 • 07.august; 04. ja 18.september
 • 09. ja 23.oktoober; 06. ja 20.november
 • 04. ja 18.detsember

Vastseliina kultuurimaja kell 14:00 – 16:00

 • 03. ja 17.juuli
 • 07.august
 • 04. ja 18.september
 • 09. ja 23.oktoober
 • 06. ja 20.november
 • 04. ja 18.detsember

Aasta algul peetud kahe riigi konsulaarametnike läbirääkimistel ei soostunud VF pool enam endist piiriäärsete elanike lihtsustatud kultuuriviisade korra järgi jätkama. Soodusrežiim viisakoordinaatori kaudu jäeti kehtivaks vaid kultuurigruppidele mitmekordsete viisadena ning kehtivates nimekirjades olevatele hauaplatside külastajatele ühekordsete viisadena. Hauaplatside külastamiseks mitmekordsete viisade lubamist menetleb VF Välisministeerium Moskvas ning otsuse langetamise tähtaeg ei ole hetkel prognoositav. Senised teised sihtgrupid – koolide, omavalitsuste, muuseumide, kirikukoguduste ja spordiklubide koostöö – peavad ise hankima Venemaalt viisakutsed ja vormistama viisataotlused, samuti kohaldatakse täistariifset Vene Viisakeskuse teenustasu (21 eurot) ning suures enamuses viisalõivu (35 eurot). Viiskoordinaator võib olla personaalsete volikirjade alusel viisataotluse dokumentide edastajaks Vene Viisakeskusesse.

Viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tingimused ning protseduurid on samuti muutunud. Konsul soovib viisa eesmärki tõendavate dokumentide olemasolu. Kultuurikollektiivid peavad esitama juhendaja allkirjastatud KÕIKIDE liikmete värske nimestiku ning detailse esinemiste ajakava võimalikult pikaks perioodiks. Soovitav on viisataotluste esitamine ühe kollektiivi puhul ühiselt. Hauaplatside tõendi alusel viisataotlejad peavad lisaks hauaplatsitõendile omama sugulusastme tõendamiseks sünnitunnistusi ja abielutunnistusi või vastavaid väljavõtteid rahvastikuregistrist. Kultuurigruppide nimekirja kandmise avaldused tuleb esitada uue, palju põhjalikuma tabeli alusel (põhja saab viisakoordinaatori käest), kuhu tuleb lisada juba ka planeeritavate ürituste külastamise kava.

Enne viisa vormistustaotluse esitamist tuleb maksta Vene Viisakeskuse teenustasu jaoks 11 eurot inimese kohta (pangaülekanne Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus arvelduskontole EE561010220275773220, selgituses ära tuua – kelle eest makstud). Eelnevalt palun kontrollida viisakoordinaatorilt kinnitatud nimekirjas kirjasolekut!

Lisainfo: Andy Karjus, Kagu-Eesti viisakoordinaator, andy.karjus@vorumaa.ee, mob +372 511 0611