Tasuta Vene Föderatsiooni (VF) viisat viisakoordinaatori teenuse vahendusel võivad taotleda Eesti Vabariigi (EV) kodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Põlva ja Võru maakonnas. Viisakoordinaator võtab vastu avaldusi VF viisa tasuta taotlemiseks VF suursaatkonna konsulaarosakonna Tartu kantselei kehtestatud nõuete kohaselt. EV ja VF on kokku leppinud, et aastas väljastatakse kuni 2 000 tasuta VF viisat. Viisakoordinaatori vastuvõtukohad on Põlva maakonnas Põlva ja Räpina vallas ning Võru maakonnas Võru linnas ning Rõuge, Võru ja Setomaa vallas.

Kagu-Eesti viisakoordinaatori vastuvõtuajad 2020. aasta esimesel poolel

Võru riigimaja (endine Maavalitsus) kell 08:00 – 10:00

 • 22. jaanuar
 • 5. ja 19. veebruar
 • 4. ja 18. märts
 • 8. ja 22. aprill
 • 6. ja 20. mai
 • 3. ja 17. juuni

Põlva riigimaja (endine Maavalitsus) kell 8:00 – 10:00

 • 20. jaanuar
 • 3. ja 17. veebruar
 • 2. ja 16. märts
 • 6. ja 20. aprill
 • 4. ja 18. mai
 • 1. ja 15. juuni

Mikitamäe teenuspunkt kell 11:00 – 13:00

 • 20. jaanuar
 • 3. ja 17. veebruar
 • 2. ja 16. märts
 • 6. ja 20. aprill
 • 4. ja 18. mai
 • 1. ja 15. juuni

Räpina Loomemaja kell 14.00 – 16.00

 • 20. jaanuar
 • 3. ja 17. veebruar
 • 2. ja 16. märts
 • 6. ja 20. aprill
 • 4. ja 18. mai
 • 1. ja 15. juuni

Setomaa vallavalitsus kell 8.15 – 10.15

 • 21. jaanuar
 • 4. ja 18. veebruar
 • 3. ja 17. märts
 • 7. ja 21. aprill
 • 5. ja 19. mai
 • 2. ja 16. juuni

Orava raamatukogu kell 11:00 – 13:00

 • 21. jaanuar
 • 4. ja 18. veebruar
 • 3. ja 17. märts
 • 7. ja 21. aprill
 • 5. ja 19. mai
 • 2. ja 16. juuni

Meremäe teenuspunkt kell 14:00 – 16:00

 • 21. jaanuar
 • 4. ja 18. veebruar
 • 3. ja 17. märts
 • 7. ja 21. aprill
 • 5. ja 19. mai
 • 2. ja 16. juuni

Misso teenuspunkt kell 11:00 – 13:00

 • 22. jaanuar
 • 5. ja 19. veebruar
 • 4. ja 18. märts;
 • 8. ja 22. aprill
 • 6. ja 20. mai
 • 3. ja 17. juuni

Vastseliina kultuurimaja kell 14:00 – 16:00

 • 22. jaanuar
 • 5. ja 19. veebruar
 • 4. ja 18 .märts
 • 8. ja 22. aprill
 • 6. ja 20. mai
 • 3. ja 17. juuni

Venemaa konsulaarteenistused pole viimase kahe aasta jooksul täitnud Kagu-Eesti kultuuriviisade taotluste puhul EL ja VF vahelise viisalihtsustuslepingu põhimõtteid ning tingimusi. Möödunud aasta lõpul ei väljastatud ühelegi kultuurigrupi viisataotlejale viisat. Erinevalt varasemast ei väljastata praegu ka hauaplatside külastajatele mitmekordseid viisasid, vaid ainult ühekordseid. Viisakoordinaatori kaudu ei võeta menetlusse enam haridusasutuste, muuseumide, spordiklubide ega omavalitsuste viisataotlusi. Hauaplatside külastajatele rakendatakse Venemaa konsulaarteenistuse korra kohaselt igakordselt Vene Viisakeskuse teenustasu 21 eurot.

Järgmise viisakutse tarvis nimekirja koostamine toimub tavapäraselt aprillis-mais. Eeldatavasti kinnitatakse nimekiri sügiseks 2020.

Enne viisa vormistustaotluse esitamist tuleb praeguse korra kohaselt maksta Vene Viisakeskuse teenustasu jaoks 11 eurot, hauaplatside külastajatelt 21 eurot inimese kohta (pangaülekanne Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskuse kontole EE561010220275773220, selgitusse märkige inimese nimi, kelle eest on tasutud). Eelnevalt palun kontrollida viisakoordinaatorilt hetkeseisu!

Lisainfo: Andy Karjus, Kagu-Eesti viisakoordinaator, andy.karjus@vorumaa.ee, viisakoordinaator@gmail.com, mob +372 511 0611