Tasuta Vene Föderatsiooni (VF) viisat viisakoordinaatori teenuse vahendusel võivad taotleda Eesti Vabariigi (EV) kodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Põlva ja Võru maakonnas. Viisakoordinaator võtab vastu avaldusi tasuta VF viisa taotlemiseks VF suursaatkonna konsulaarosakonna Tartu kantselei kehtestatud nõuete kohaselt. EV ja VF on kokku leppinud, et aastas väljastatakse kuni 2 000 tasuta VF viisat. Viisakoordinaatori vastuvõtukohad on Põlva maakonnas Põlva ja Räpina vallas ning Võru maakonnas Võru linnas ning Rõuge, Võru ja Setomaa vallas.

Kagu-Eesti viisakoordinaatori vastuvõtuajad 2018. aasta teisel poolel

Võru riigimajas (endine Maavalitsus) kell 08:00 – 10:00

 • 04. ja 18. juuli
 • 15. august
 • 05. ja 19. september
 • 03. ja 17. oktoober
 • 07. ja 21. november
 • 05. ja 19. detsember

Põlva riigimajas (endine Maavalitsus) kell 8:00 – 10:00

 • 02. ja 16. juuli
 • 13. august
 • 03. ja 17. september
 • 01. ja 15. oktoober
 • 05. ja 19. november
 • 03. ja 17. detsember

Mikitamäe vallamajas kell 11:00 – 13:00

 • 02. ja 16. juuli
 • 13. august
 • 03. ja 17. september
 • 01. ja 15. oktoober
 • 05. ja 19. november
 • 03. ja 17. detsember

Räpina Loomemajas kell 14.00 – 16.00

 • 02. ja 16. juuli
 • 13. august
 • 03. ja 17. september
 • 01. ja 15. oktoober
 • 05. ja 19. november
 • 03. ja 17. detsember

Setomaa vallavalitsuses kell 8.15 – 10.15

 • 03. ja 17. juuli
 • 14. august
 • 04. ja 18. september
 • 02. ja 16. oktoober
 • 06. ja 20. november
 • 04. ja 18. detsember

Orava vallamajas kell 11:00 – 13:00

 • 03. ja 17. juuli
 • 14. august
 • 04. ja 18. september
 • 02. ja 16. oktoober
 • 06. ja 20. november
 • 04. ja 18. detsember

Meremäe vallamajas kell 14:00 – 16:00

 • 03. ja 17. juuli
 • 14. august
 • 04. ja 18. september
 • 02. ja 16. oktoober
 • 06. ja 20. november
 • 04. ja 18. detsember

Misso vallamajas kell 11:00 – 13:00

 • 04. ja 18. juuli
 • 15. august
 • 05. ja 19. september
 • 03. ja 17. oktoober
 • 07. ja 21. november
 • 05. ja 19. detsember

Vastseliina rahvamajas kell 14:00 – 16:00

 • 04. ja 18. juuli
 • 15. august
 • 05. ja 19. september
 • 03. ja 17. oktoober
 • 07. ja 21. november
 • 05. ja 19. detsember

Kultuurigruppidelt ja omavalitsustelt oodatakse ettepanekuid 15. novembriks. Nimekiri kinnitatakse eeldatavalt 2019. a aprillis.

Kõik viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tingimused ning protseduurid on esialgsetel andmetel endised. See tähendab 2017. a sügisel VF konsuli kehtestatud täiendavate viisa eesmärki tõendavate dokumentide olemasolu.

Käesoleva aasta esimesel poolel esitati nimekirja üle 900 avalduse, eeldatavalt teostab VF Välisministeerium kooskõlastamise augusti keskpaigaks.

Lisainfo: Andy Karjus, Kagu-Eesti viisakoordinaator, andy.karjus@vorumaa.ee, viisakoordinaator@vorumaa.ee, mob +372 511 0611