Vabaühendustele on mitmeid toetusvõimalusi ja projektikonkursse. Allpool olev nimekiri ei pretendeeri täielikule ülevaatele vabaühendustele pakutavatest toetusvõimalustest. Siin on toodud valik viidetest, mis suunavad rahastaja kodulehele, kus on võimalik hankida lisainformatsiooni voorude avanemise, tähtaegade ja tingimuste kohta.

Toetusvõimalused vabaühendustele:
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KÜSK (erinevad taotlusvoorud, KOP, kogukonna turvalisus)
Hasartmängumaksu Nõukogu, HASART
Eesti Kultuurkapital, KULKA
Eesti Rahvuskultuuri Fond, ERF
Rahvakultuuri keskus
Keskkonnainvesteeringute Keskus, KIK
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus “Meie inimesed“, MISA
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, NORDEN
Loov Euroopa
Kodanike Euroopa
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused, EMP
Eesti-Läti programm, Interreg EST-LAT
Eesti-Vene programm
Läänemeremaade programm, Interreg
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetused avalikule ja kolmandale sektorile, EAS
Euroopa Liidu Struktuurifondid ja Eurotoetused (SA Innove, SA Archimedes, KIK jne)
MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, LEADER
MTÜ Piiriveere Liider, LEADER
Hooandja portaal
Eesti Filmi Instituut
Eesti Teadusagentuur
Projektikonkursid
Päästeamet
Maanteeamet
EV100 konkursid
SEV
Peamiselt noortele
Erasmus +
Noorte Osaluse Fond
Noorsootöökeskus (nt laagrid, ka huvikoolidele, Varaait)
Muud võimalused
Ministeeriumid – Kultuuriministeerium, Haridus-ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium,
Välisministeerium, Siseministeeriumi välisvahendid
Kohalike omavalitsuste toetused, vt oma KOV kodulehelt
Tähtaegade jälgimisel on abiks MAKIS: www.makis.ee