Võru maakonna tegusaimad kodanikud 2018

Võru maakonna tegusaim kodanik 2018 on pikaaegne Osula külaseltsi juhatuse liige ja kogukonna vedur Marte Soon.
Internetis läbi viidud rahvahääletusel kogus enim toetust Urmas Sarja, kes on Lüübnitsa külas elanud küll ainult 5 aastat, aga on selle aja jooksul suutnud külarahvale hinge pugeda ja külarahvast ühendanud.
Võru maakonna toimekaim ühing 2018 on Krabi Külateater.
Võru maakonna kodanikuühiskonna toetaja 2018 on OÜ Merling Reisid.
Aasta külaks valiti Lüübnitsa küla.

 

Kõik need 17 inimest on andud endast tükikese Võru maakonna heaks. On suurepärane, et nende panust on märgatud. Keda Sina tahaksid neist inimestest veel esile tõsta? Loe altpoolt, mille eest neid inimesi on kiidetus ja osale rahvahääletusel: http://bit.ly/rahvahääletus

Aila Kikas

On inimesi Võrumaal, keda peaks kiitma, tunnustama ja toetama mitte ainult kord aastas, vaid igal kuul, kasvõi igal hommikul enne tööpäeva algust. Aila on üks nendest, kes on loonud mitte ainult MTÜ, vaid brändi Aila Näpustuudio. See, mida ta teeb, pole lihtsalt käsitöö ja käsitöö õpetamine, see on midagi enamat ja millel on juba ajalugu- esimesed näpustuudio õpilased on juba emad ning on saatnud oma lapsed Aila juurde. Minul isiklikult on väga hea meel, et tegutseme koos ühes hoones, see tähendab, et olmeprobleemid on vahel ühised ja on kellega rääkida, kõige olulisem- mul on hea teada, et ma pole üksi “see hulluke” , nii võite tihti Jüri 19a majast mööda sõites näha hilisõhtul akendes põlemas tuld mõlemas maja otsas. Kuidas hinnata, kas tegevus on tänuväärne või silmapaistev- te minge Aila juurde, Näpustuudiosse ja juba ruum, kuhu sisenesite annab sõnadetagi vastused.

Airika Saamo

“Sulbi Maarahva Seltsi eestvedaja Airika Saamo on energiapomm sõna otseses mõttes, kes on pidevas liikumises ja üheksa ametiga hõivatud. Airika eestvedamisel tegutseb Sulbi külateater alates 2005 aastast, seda tegevust väärtustab asjaolu, et lavastused on tema enda kirjutatud või kohandatud algupärandist, läbi humoorika vimka. Kui on vaja kiiresti üritusele etteastet, siis teeb sulemeister kohe selle valmis, vastavalt soovile ja päevakajalisusele. Ei ole tal probleemiks juhtida laata või astuda üles erinevates rollides küla jaanitulel. Sulbi Maarahva Seltsi juhatuses on Airika samuti tegev aastaid, pusides projekte kirjutada, uusi tegevusi külas välja mõelda ja neid ka läbi viies. Suureks huviks on saanud kohaliku ajaloo uurimine, olles ise Kärgula Ajalooklubi eestvedaja ja asutajaliige.
Kõige selle kõrval on Airika usin õpilane, omandades uut haridust Lääne- Virumaa Rakenduskõrgkoolist, tehes seda oma põhitöö ja pere kõrvalt. Airika on võtnud suured kohustused nii küla, näiteringi kui ka enda jaoks. Ja suudab kõikide tegevuste vahel ennast jagada ja maksimaalselt panustada. Ükski uus ja huvitav väljakutse ei jää proovimata ja kõige jaoks leiab tahtmise.

Anneli Lõhmus

Anneli Lõhmus on aktiivne, abivalmis ja alati valmis korraldama ning oma ideid jagama. Ta on aastaid töötanud Vastseliina rahvamajas ning väikest Vastseliinat sealsete tegemistega kõvasti rikastanud. Tema tegevus ei piirdu ainult rahvamaja tegemistega, lisaks lööb ta alati kaasa Vastseliina linnuse tegemistega, laada korraldamisega jne. Ta on alati koostöövalmis, aitama nõu kui ka jõuga. Teda ei heiduta, et paljud üritused ja tegemised on puhkepäevadel või kõige kiiremal ajal, ta leiab alati aja ja võimaluse, et inimesed oleksid kultuuriga ümbritsetud ja neil oleks Vastseliinas hea ja tore elada. Teda võiks lausa nimetada Vastseliina patrioodiks ja rahvamaja esimeseks leediks.

Britt Vahter

“Britt on universaalselt särav ja energiast pakatav inimene. Ta on aktiivne nii oma palgatööl kui ühiskondlikus elus. Britti filosoofia näib olevat, et kui on probleem, siis tuleb see lahendada. Ta ei istu kunagi käed rüpes ja ei kurda kehva elu või halba valitsust, kui ta näeb võimalust asi käsile võtta ja korda teha.
Läbi aastate on Britt osalenud paljudes ühiskondliku mõjuga projektides. Viimastel aastatel on Britt pühendanud palju aega Rõuge kooli ja kogukonna arengusse olles kirglik ja võimekas eestvedaja.
Rõuge kooli lapsevanematena jälgides Briti tegemisi Rõuge kogukonnas, on raske mitte sellest tegutsemisinnust nakatuda. Oleme tänulikud, et tänu tema ja teiste aktiivsete lastevanemate algatusele on Rõuge lastel tõeliselt tore kool, kus käia. Näiteks on Britti eestvedamisel aastaid korraldatud laste, lastevanemate ja õpetajate koostööna Rõuge kooli heategevuslikku jõululoteriid, millega on kogutud vahendeid kooli fondi, et toetada vähekindlustatud perede laste osalemist erinevatel väljasõitudel, teatrietendustel jm. Britti eestvedamisel käivitub alates selle aasta detsembrist Rõuge koolis maheda koolitoidu pilootprojekt, mille õnnestumisel soovitakse uuest õppeaastast minna üle püsivalt mahedale koolitoidule. Britt on korraldanud Rõuges taaskasutusturgusid jms. Ning neid algatusi on veelgi.
Kogu piirkonna arengusse on Britt mitmeid aastaid panustanud Kagu-Eesti eealrvamusfestivali korraldusmeeskonna liikmena. Samuti aitab ta kujundada Võrumaa mainet: koos sõbraga veab ta Minu Võrumaa Facebooki lehte, kus kajastuvad Võrumaaga seotud positiivsed lood. Käesoleval aastal aitas ta (suures osas vabatahtlikult) läbi viia kõrgemate riigiametnike visiiti Kagu-Eestisse. Igal juhul on ta innustunud patrioot, kes igal võimalusel räägib Võrumaast säravalt ja inspireerivalt.
Briti puhul on märkimisväärne tema võime eest vedada ja tegevusi käivitada. Tema tegevus inspireerib, sest oma sihikindlusega ja teisi kaasates viib ta ka keerulisemad projektid ellu. Sealjuures on ta erakordselt entusiastlik, mistõttu temaga koos töötada on puhas rõõm. Samas on ta väga otsekohene ja julgeb välja öelda ebamugavaid asju, mis on omakorda eelduseks positiivsete muutuste tekkeks.
Britti anne ei väljendu ainult “masside” eestvedamises ja algatuste käivitamises, vaid ka isiklikus märkamises. Ta tõesti paneb tähele iga inimest enda ümber ja julgeb küsida “Kuidas Sul läheb? Kas saan aidata?”. Suur osa tema heategudest on sellised, mida näevad ilma tulede ja viledeta vaid need, kellele see vahetult suunatud on.”

Elar Kutsar

“Soovime tunnustada Viitina küla (Rõuge vald) elanikku, Elar Kutsar´it, kes omab meie kogukonnas suurt rolli. Elar on koostööaldis ja alati oma jõuga ja nõuga abiks külas ürituste korraldamisel, nagu nt ´´Teeme ära´´, Viitina Jaanituli, külade päeva koraldamine, talvekrossi korraldamisel jne. Ta on aktiivne ja jõuab igale poole. Vabal ajal mängib kovpalli, on Rõuge priitahtlik pritsimees ning kuulub volikokku, kõike seda peale oma täiskohaga tööd.
Elar on väga abivalmis. Ta on alati abiks, kui on vaja parandada naabri autot või toas pirni vahetada. Aitab noortel rattaid hooldada ja rehve pumbata, kui need rallimisest tühjad. Alati kohal, kui vanemal inimesel kappi seina vaja paigaldada või mõnel valamut või wc-d uputusest päästa. Alati tuleb appi, kui palutakse.
Ta on meile kõigile heaks eeskujuks ning tema tegevus piirkonnas on tänuväärne. Täname teda selle eest.”

Elar Sarik

Elar Sariku juhtimisel on Võru maakonna abipolitseinike rühm valitud 2018. aastal vabariigi parimaks. Võrumaa abipolitseinikud panustavad linna ja maakonna turvalisusesse läbi ennetustöö ning muude tegevustesse üle 4000 vabatahtliku tunni. Ühtlasi on Võrumaa abipolitseinikud Elari juhendamisel esinenud edukalt kutsemeistrivõistlustel. Elu ning ürituste läbi viimist ilma abipolitseinikuteta ei ole võimalik Võrumaal enam ette kujutada.

Jüri Kiidron

“Kaitseliitlane Jüri Kiidron on 41 aastane kõrgharidusega, aktiivne tegevliige ja ehe näide Kaitseliidu ajaloolise järjepidevuse hoidmisel läbi pere erinevatest põlvkondadest. Kaitseliiduga liitus Jüri Kiidron märtsis 2016, kui oli Antsla Gümnaasiumis sotsiaalpedagoog, asudes Noorte Kotkaste rühmapealiku kohale. Juba enne seda osales lapsevanemana/toetajana noorkotkaste ürituste korraldamisel. 2016. aasta novembris vahetas Jüri struktuuriüksust kuna tekkis tõsisem huvi sõjaväelise väljaõppe vastu. Kaitseliitlasena on ta osalenud õppekogunemistel SIBUL 2017 ja SIIL 2018. Noorkotkastega tegeleb aga edasi sama entusiasmiga, olles maakondlikel noorte võistlustel ja laagrites korraldajana alati heade mõtete autor. Jüri Kiidron on alati silma paistnud kohusetundliku ja sõnapidajana. Oskab ja tahab olla noortele heaks eeskujuks, kaasata tegemistesse ka vähem aktiivseid ning luua positiivse meeleolu igas olukorras.
Jüri ulatab alati oma abikäe kohalike ürituste läbiviimisel (näiteks Jaanus Kala Viievõistlus; Antsla valla laste jaanituli jms üritustel). Praegu töötab Jüri Lusti lasteaias direktorina. Ta on hooliv pereisa ning on seda tunnustust väärt.”

Kaili Kuusik

Kaili on vedanud MTÜ Kündja külaseltsi poodi ” Emmaroos” Võru linnas juba kaks aastat. Korraldanud mitmeid õppepäevi ja koolitusi, selle läbi pakkunud tegevust kogukonna inimestele maa piirkonnas ja tutvustanud meie kogukonda laiemalt ühiskonnale.

Maret Soon

“Ilma vedur Maretita poleks Osula kant ilmselt see, mis ta praegu on. MTÜ Osula Külaseltis pikaajalise juhatuse liikmena on Maret jätnud tugeva jälje kohalikku
kogukonda. Tema atsakus ja julgus suhelda igasuguste ametnike ja ametimeestega on kadestamisväärne. Go Maret! Isiklik elu on nõrkadele! 😊 – iseloomustab hästi Mareti olemust. Maret Soon on olnud Osula külaseltsi tegus ja aktiivne hing ja juht üle kahekümne aasta. Mareti hea suhtlemine, kerge tormakus ja ka mulgi jonnakus on see, mis on haaranud seltsi teisi liikmeid ühiselt tegutsema ja piirkonda paremaks muutma. Kes ikka meie eest elu huvitavaks teeb, kui me mitte ise ja nii on läinud, et Osula ja Pühajõe piirkonna kandis on üritusi ja vaba aja tegevusi piisavalt palju – tule ainult kodust välja ja löö kaasa. Eks suured saavutused – Osula külaseltsi ruumi, küla staadioni ja Harjumäe laululava renoveerimine, on olnud meeskonnatöö nii seltsi liikmete kui partnerite – kooli ja vallaga, siis Maret on olnud see oluline inimene nende tegevuste sees, kes räägib läbi vajalike ametnikega ja ettevõtetega, hoiab kätt pulsil, hoolitseb, et paberimajandus korras püsiks. Maret on see, kes ei jäta tänaseid tegevusi homseks, vaid tegeleb kohe, ürituste korraldamisel delegeerib kergelt ülesandeid, kutsub külalisi kohale ja on hea peoperenaine. Jaksu jätkub Maretil veelgi – kahe põhitöökoha kõrvalt harrastab Maret näitlemist Sulbi külateatris, mis on kogunud kuulsust üle Eestimaa. Ja kõik see pole indu sugugi vähendanud, koos teiste Osula seltsi juhatuse liikmetega sajab ideid kui oavarrest – oleks vaid aega kõige selle jaoks – tahtmine on igatahes olemas. ”

Marianne Hermann

Marianne on imeline inimene, keda tahaks iga ühing vabatahtlikuks. Tunnustama suunan tema nime aga seetõttu, et aitas oma kogukonnal haldusreformiga sujuvalt toime tulla ning luua uued võimalused. Marianne panus aastal 2018 on olla üheks loojaks Lasva Sõprade Selts MTÜs, ühing mis võttis sujuvalt üle kogukondlike tegevuste suunamise endiselt Lasva vallalt.

Merle Kõlu

Vedas EV 100 projekti “Teeme koos sokid ja mütsid vastsündinutele”. Projekt nãgi ette, et üle Eesti kõik 2018 aastal sündivad lapsed saaksid omale haiglast kas mütsikese vôi sokipaari. Võru Haigla on üks vãhestest, kus vaja minev kogus asjakesi tãis saab. Merle kudus ise palju mütsikesi, ja otsis ka tegijaid juurde. Supernaine!

Raili Mõttus

Raili Mõttus on kaua aegne Mikitamäe valla töötaja. Ta on väga aktiivne kultuurielu eestvedaja ja Lüübnitsa Sibula- ja kalalaada, Setomaa Jõulumaa organisaator. Setomaa Vallavalitsus esitab tunnustamiseks Raili Mõttuse. Raili veab eest Mikitamäe piirkonna kultuuritegevust. Ta on särasilmne, rõõmsameelne, avatud suhtleja, kohusetundlik, koostööaldis ning aktiivne tegutseja. Tema ettepanekul on pärast haldusreformi toimunud mitmed kohtumised kohaliku omavalitsuse ja Mikitamäe piirkonna elanike vahel ning kõik Mikitamäe piirkonna sündmused ja kultuuritegevus on jätkunud samamoodi kui enne haldusreformi Mikitamäe vallas. Raili oskab sütitada teisi inimesi erinevatest tegevustest osa võtma, mis on aidanud suurel määral kaasa kogukonna ühte hoidmisele. Raili tantsib naisrühmas Poloda Piigad, mille repertuaari kuuluvad nii seto folkloorsed tantsud, setoainelised tantsud kui ka eesti rahvatantsud. Lisaks näitab Raili tegusust ka asjaolu, et ta võttis vedada ja korraldada nii 2018. aastal kui ka järgnevatel aastatel Lüübnitsa sibula- ja kalalaada, mis on Setomaa valla ja kindlasti ka Võru maakonna üks mainesündmus. Raili on Mikitamäe Ettevõtjate Klubi MTÜ juhatuse liige.

Siiri Toomik

“Siiri on minule olnud suureks eeskujuks, imetlen tema toimetamisi ja tarkust ning teen seda ka edaspidi. Tänuväärseks pean seda, et ta tuleb koostegutsema ning ei tee seda niisama tegemise pärast, vaid ikka panustab kogu südamega. Eelmisel aastal, loodetavasti ka tänavu on ta tubli jõuluvana abiline ning aitab kirjutada Võrumaa väetite perede lastele personaalseid motiveerivaid kirju ning jõulupeol toetab Jõuluvana sõna ja kui vaja siis ka jõuaga. See pole muinasjutt, vaid tõsijutt. Aitäh Siiri! Siiri on juba aastaid aidanud koostada ja kontrollida erinevaid turismivaldkonnaga seonduvaid artikleid ja tekste. On suurepärane ja hooliv inimene – võiks öelda, et lausa Võru maakonna ema.
Ta on Võru Naisteklubi klubi süda, kes on alati valmis alati valmis aitama abivajajaid. Ta oskab hoida eesmärke fookuses ning luua enda ümber meeskonda.
Ta on hooliv inimene, kes märkab ja tunneb muret selle eest, et Võru maakonna väärtused oleks hoitud ja kaitstud – seda nii nii Setomaa kui ka Võrumaa kultuuripärandi osas (nt laulab Helmekaalades, on osalenud kostipäeval korraldamises, on vaadanud vabatahtlikuse korras üle Võru maakonna turismitrükiseid, et neis sisalduv info oleks tõene jne)”

Silver Sild

Silver Sild väärib tunnustust väga mitmes valdkonnas pikaajalise ja aktiivse liidrina. Ta täidab tänaseni MEMENTO juhatuse liikme ülesandeid Võrumaa esindajana alates 2011.aastast ja Eesti Looduskaitse Seltsi Varstu osakonna juhatuse esimehena alates 2006.aastast. Silver on panustanud väga pikka aega Kaitseliidu Võrumaa Maleva tegemistesse, nt korraldades vabatahtlikuna alates 2008.aastast noortele suunatud laagreid. Silver on Rõuge vallas hinnatud oma sõnaseadmise oskuse (sh kombetalitaja), erinevate valdkondade üritustel eestvedamise ja tubli kaasalöömise võimekuse poolest.

Tuuli Võsa

Paljud mõtlevad, kes on Tuuli Võsa, pole näinud, pole kuulnud. Kuid ta ongi vaikne ja tema panus ühiskonda ongi neil hetkedel kui inimene on vaikselt, üksinda ja vajab tuge hingele. Tuuli on hingehoidja. Peame märkama ja tunnustama inimesi, kes on nõus panustama hetkedesse, mis on valusad, rasked ja millest enamus ei tahaks midagi kuulda. MTÜ Hingetugi. Hoian pöialt, et Tuuli plaanid kõik teostuksid. Mina olen tema jaoks olemas, kui ta tuge vajab.

Urmas Sarja

“Setomaa vallas Lüübnitsa külas, elab muhe eesti mees Urmas. Ta selles külas elanud ainult 5 aastat. Soovin rääkida tema saavutustest. Ta oskab suurepäraselt kuulata inimesi, süveneda nende muredesse ja leida neile lahendus. Urmas võttis aktiivselt osa arenduskava välja töötamisel, võttes osa kõikidest komisjoni koosolekutest. Selgitamaks välja külarahva soovid ja vajadused, koostas isiklikul initsiatiivil vastava küsitluse ankeedi, mis sai väga sooja vastuvõtu külarahva seas.
Urmase eestvedamisel hakati korraldama talgupäevi. Olles aus ütlen, et selle ajani korda külas ei olnud: küla läheduses põldudel oli tekkinud prügila, prügi kuhjati ka vanadesse vundamentidesse, mis asusid küla piirides. Küla haljastusele suuremat tähelepanu ei pööratud, oli palju muudki, mis riivas külas silma. Tänu Urmase ettevõtlikusele on olukord Lüübnitsa külas oluliselt muutunud paremuse poole.
Eraldi tänu soovib külarahvas avaldada Urmasele Seto Kuningriigi päeva ja Lüübnitsa Sibulalaada aktiivse osavõtu eest, olles toeks nõu ja jõuga.
Vaadates tulevikku on Urmas juba praegu algatanud kolm uut Lüübnitsa külaga seotud projekti.
Urmase heategudest ja aktiivsusest võikski rääkima jääda… Aga minu silmis on kõige tähtsam see,
et Urmas suutis ühendada külarahvast, tõsta aktiivsust ühistes tegevustes, mis on kasulikud ühiskonnale ja küla keskonnale, pannes uskuma külarahvast iseenda võimetesse.
Lüübnitsa küla ajaloos on esmakordne juhtum, kus külavanemaks valitakse isik, kes pole pärit Lüübnitsa külast, vaid on aegade jooksul kolinud sinna elama. See näitab suurt usaldust, austust ja poolehoidu Urmasele.
Selline inimene, nagu Urmas väärib tunnustust ja heakskiitu. Väga tegus, organiseerimisvõimega noor mees, kes aktiivselt osaleb Lüübnitsa küla heakorrastamisel ja külaelu edendamisel, väärib tunnustust.”

Vaido Uibo

Tegeleb mitmel rindel. Veab ansamblit ning aitab korvpalli arendada Värskas.