Blog

Otsime ühte Võru maakonnas toimetavat kogukonda, kes soovib ühiselt teaduspõhist arenguprotsessi läbida ja osaleda ABCD mudeli piloteerimisel Eestis.

12.05 Eesti – Läti programmi infopäev Võrus

12. mail toimub Kubija hotellis Eesti – Läti programmi infopäev Programm toetab projekte, mis keskenduvad koostööle lätlastega ning mille eesmärgiks on ühiselt lahendada piiriülest lähenemist vajavaid probleeme. Muuhulgas on eriti oodatud projektid, mis on suunatud...

6. mail toimub ideereis Mulgimaale

6. mail toimub tootearenduse- ja turundusalane ideereis Viljandimaale Reisi eesmärgiks on anda osalejatele ülevaate kohaliku omavalitsuse, kolmanda sektori ja ettevõtja tasandi turismiarendustegevuse, eelkõige tootearenduse kokkupuutepunktidest, samuti koostööst,...

Lühikoolitus „Noorte kaasamine ja organisatsioonide arengukava“

12. mail toimub lühikoolitus teemal „Noorte kaasamine ja organisatsioonide arengukava" Noored kui partnerid, lähtumine neist endist, nende väärtustamine; Mida on meil üksteisele pakkuda?; Noorte arengukeskkonna soodustamine: noorte ja täiskasvanute vahelise usalduse...

„Central Baltic Programm” infopäev 13. mail Tartus

Lugupeetud omavalitsused, MTÜd, ettevõtjad, huvilised, Euroopa Liidu programmi „Central Baltic Programm" sekretariaat korraldab 13. mail 2009 algusega kell 11.00 Tartu Keskkonnaameti saalis (Aleksandri 14) konsultatsiooni/infopäeva programmi kohta. Central Baltic...

EAS-il on avatud innovatsiooniosakute taotlusvoor

16. veebruaril avanes EAS-l väikeste ja keskmiste ettevõtete jaoks innovatsiooniosakute (osak) taotlusvoor. Osak on 50 000 krooni sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Ettevõte saab osaku eest tellida Eesti mõnelt teadus-arendusasutuselt (sh ülikoolilt) talle vajalikku...

Võru Turismiinfokeskus ühendati Võrumaa Arenguagentuuriga

Alates 1.aprillist 2009 tegutseb Võru Turismiinfokeskus sihtasutuse Võrumaa Arenguagentuur kooseisus. Turismiinfokeskuste üleandmise maakondlikele arenguorganisatsioonidele algatas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus eesmärgiga võimaldada maakondadel turismiinfokeskuste...

Koolitused MTÜ-dele aprill – mai 2009

SA Võrumaa Arenguagentuur annab teada lähenevatest koolitustest: 1) 21. aprillil toimub lühikoolitus „Meili-etikett" E-posti kultuur, reeglid ja standardid (pealkiri, vorm, keelekasutus, stiil, kujundus, vastamine, eetika); Failide lisamine; Postkasti kasutamine...

Koolitused Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Võrumaa Kutsehariduskeskus pakub projekti "Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes" raames aprillis-mais tasuta RKT (riikliku koolitustellimuse) koolitusvõimalusi. Kursus - Tehniline joonestamine (CADtehnoloogia)Tunde - 40Algus - 20.04 Kursus - CAD/CAM/CNC...

EPKK korraldab koolitused põllumajandustootjatele / maaettevõtjatele

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koolitused põllumajandustootjatele/maaettevõtjatele. Koolitus- ja teavitustegevuse (meede 1.1) toetusega rahastatud projekti raames koolitustsükli põllumajandustootjatele/maaettevõtjatele ettevõtte strateegilisest...

Ehitusprotsesside koolitus omavalitsuste arendustöötajatele

21.aprillil algusega kell 10.00 toimub Võru Maavalitsuse III korruse saalis ehitusprotsesside koolitus omavalitsuste arendustöötajatele. Osalustasu on 300 krooni. Huvilistel palume registreeruda koolitusele aadressil diana@vorumaa.ee. Registreerumistähtaeg on...

EPK strateegilise planeerimise koolitusprogramm

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Strateegilise planeerimise koolitusprogrammi koos õppereiside ja juhendamisega kohaliku toodangu tootmiseks, töötlemiseks, turustamiseks ja selleks vajalikuks koostööks taludes või maaettevõtetes väiketoidu...

Kohaliku omaalgatuse programmi I vooru tähtaeg on 1 aprill

Kohaliku omaalgatuse toetuse eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise. Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil kahes sihtpiirkonnas: 1) maapiirkondades (alla 2500 elanikuga asulad) 2)...

Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoorud

Meede 1 Elukeskkonna parandamine Alameede- Kohaliku kultuuripärandi säilitamine - taotlusvoor avatud 09.02.- 23.03.2009 Meetme raames toetatakse projekte mille eesmärgiks on koostöö ja omaalgatuse suurendamine, kohaliku kultuuripärandi säilitamine ja arendamine....