Leader logodProjekti nimi: Võru maakonna arendamine turismisihtkohana  

Periood: 2019-2020 

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): Projekti eelarve 47  115,24 €, millest toetus 42 403,71 € ja  omafinantseering 4  711,53 €  (Võru maakonna omavalitsused). 

Rahastaja: Võrumaa Partnerluskogu meede 2.1 (ettevõtluse arendamine), LEADER.

Eesmärk ja lühikirjeldus Võru maakonna parem maine, kohalike omavalitsuste ja piirkonna turismiettevõtjate tõhusam koostöö. Projekti otsesed eesmärgid on:

  1. Omavalitsuste ja turismiettevõtjate vahelise koostöö parandamine läbi kontaktkohtumiste, ümarlaudade, koolituste ning õppereiside.
  2. Uued välikaardid ja volditav kaart-trükis aitavad maakonnast  ja siinsetest vaatamisväärsustest anda terviklikuma pildi ning ristturunduse võimaldab teadlikumalt suunata turiste piirkonnas. 

TegevusedKoostöö arendamiseks ning innustuse leidmiseks korraldatakse turismiettevõtjatele ja omavalituste esindajatele ühiseid õppereise, koolitusi ja koostöökohtumisi. Luuakse võimalused omavaheliste suhete tekkeks, koostööpartnerite leidmiseks ja ühisttoodete-teenuste tekkeks. Täna toimetavad ettevõtjad ja avalik sektor eraldi ning puudub ühine turundus. Koolitustel õpitakse tundma kohaliku eripära kasutamise võimalusi toodete ja teenuste arendamiseks. Koolituse põhirõhk on sihtkoha turundamisel. Võru maakonna välikaardid erinevates tõmbekeskustes uuendatakse ja kaasajastatakse. Haldusreformiga muutusid maakonna piirid ning juurde on tulnud paljude turismiettevõjatega piirkond Setomaa ning endise Orava valla osa. Valmivad uued välikaardid ja volditavad kaart-trükised (kokkuvolditav kaart, avatult 50 x 70 cm, kokkuvolditult 10 x 25 cm), kuhu on märgitud tähtsamad turismiobjektid piirkonnas.  

Oodatav tulemusTurismiettevõtjad ja omavalituste esindajad on kursis oma maakonna pakutavate turismiteenuste ja -võimalustega. Toimib ühisturundus ja turisti suunatakse teadlikumalt maakonnas liikuma, et tema külastuskogemus oleks võimalikult positiivne ja ta viibiks piirkonnas võimalikult kaua. 
Välikaartide paiknemine omavalitsuste kaupa:

  • Võru linn: Kuperjanovi parkla.
  • Võru valdVäimela aleviku keskus; Lasva keskus, Veetorn galerii; Vastseliina piiskopilinnuse parkla; Vastseliina aleviku keskus; Varese külalistemaja parkla; Tartu mnt, Mustja bussipeatus; Piusa külastuskeskus. 
  • Antsla vald: Uue- Antsla ristmiku parkla; Urvaste kiriku läheduses tee ääres; Antsla kesklinna; Karula Rahvuspargi külastuskeskuse parkla. 
  • Rõuge vald: Rogosi mõisa parkla; Suur Munamägi parkla; Murati-Riia-Pihkva tee ääres; Ööbikoru külastuskeskuse parkla; Rõuge keskus, Suurjärve ääres; Sänna Kultuurimõis parkla; parkla Riia-Pihkva mnt ääres; Mõniste park; Varstu-Valga mnt ääres; Mõniste muuseumi parkla; Varstu poe plats; Krabi teerist ViitinaPähni; Metsavenna talu; Haanja suusakeskus. 

Maakonna kaardi kujunduseks kasutatakse kohaliku kultuuripärandi sümboleid nagu suitsusaun, Teppo lõõts, sõir, suitsusaunaliha, Seto leelo jmt. Maakonna kaart trükisena tehakse kahes versioonis: eesti ja inglise keeles (10 000 tk) ning vene ja läti keeles (10 000 tk)

Projektijuht: Kadri Moppel