Leader logodProjekti nimi: Võru maakonna arendamine turismisihtkohana  

Periood: 2019-2020 

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): Projekti eelarve 47  115.24€, millest toetus 42 403.71€ ja  omafinantseering 4 711.53€  (Võru maakonna omavalitsused). 

Rahastaja(d) / toetusprogramm ja meede: LEADER  Võrumaa Partnerluskogu meede 2.1 (ettevõtluse arendamine) 

Eesmärk ja lühikirjeldus Projekti üldiseks eesmärgiks on Võru maakonna maine tõus läbi kohalike omavalitsuste ja piirkonnas paiknevate turismiettevõtjate koostöö. Projekti otsesed eesmärgid on:

  1. Omavalitsuste ja turismiettevõtjate vahelise koostöö parandamine läbi kontaktkohtumiste, ümarlaudade, koolituste ning õppereiside.
  2. Uued välikaardid ja volditav kaart-trükis aitavad maakonnast  ja siinsetest vaatamisväärsustest anda terviklikuma pildi ning läbi ristturunduse teadlikumalt suunata turiste piirkonnas. 

TegevusedKoostöö arendamiseks ning innustuse leidmiseks plaanitakse turismiettevõtjatele ja omavalituste esindajatele korraldada ühiseid õppereise, koolitusi ja koostöökohtumisi. Läbi ühistegevuste ja teineteisele tutvustamise tekivad omavahelised suhted, leitakse uusi koostööpartnereid ning tekib võimalus ühistoodete-teenuste tekkeks. Täna toimetavad ettevõtjad ja avalik sektor eraldi ning puudub ühine turundus. Koolituste käigus saadakse uusi teadmisi  kohaliku eripära ära kasutamiseks toodete ja teenuste arendamiselt. Koolituse põhirõhk on sihtkoha turundamisel ehk kuidas erinevad osapooled saavad ristturunduse abil võimestada ja tõsta maakonna, kui turismisihtkoha mainet. Võru maakonna välikaardid erinevates tõmbekeskustes on vananenud infoga ning vajavad uuendamist ja kaasajastamist. Haldusreformi käigus on muutunud ka maakonna piirid ning juurde on tulnud paljude turismiettevõjatega piirkond Setomaa ning endise Orava valla osa. Turistidel liikumine piirkonnas on kaootiline ja suunamata ning lisaks välikaartide uuendamisele oleks vaja nii kohalikele kui  turistidele maakonnakaarti koos kõikide omavalituste keskuste kaardiga, et liikumine oleks lihtsam ning suunatud. Nii välikaartidele kui ka paberkaardile (kokkuvolditav kaart, avatult 50 x 70 cm, kokkuvolditult 10 x 25 cm) märgitakse peale tähtsamad turismiobjektid piirkonnas. Suuremõõtmelise ja kokku volditava kaardi loomine on vajalik kuna uue maakonna piiridega ei ole ühtegi kaarti ega trükist seni veel tehtud 

Oodatav tulemusTurismiettevõtjad ja omavalituste esindajad on kursis oma maakonna pakutavate turismiteenustega ja -võimalustega. Toimib ühisturundus ja turisti suunatakse teadlikumalt maakonnas liikuma, et tema külastuskogemus oleks võimalikult positiivne ja viibiks piirkonnas võimalikult kaua. 
Kaartide eeldatav paiknemine omavalitsuste kaupa:

  • Võru linn: Kuperjanovi parkla.
  • Võru valdVäimela aleviku keskus; Lasva keskus, Veetorn galerii; Vastseliina piiskopilinnuse parkla; Vastseliina aleviku keskus; Varese külalistemaja parkla; Tartu mnt, Mustja bussipeatus; Piusa külastuskeskus. 
  • Antsla vald: Uue- Antsla ristmiku parkla; Urvaste kiriku läheduses tee ääres; Antsla kesklinna; Karula Rahvuspargi külastuskeskuse parkla. 
  • Rõuge vald: Rogosi mõisa parkla; Suur Munamägi parkla; Murati-Riia-Pihkva tee ääres; Ööbikoru külastuskeskuse parkla; Rõuge keskus, Suurjärve ääres; Sänna Kultuurimõis parkla; parkla Riia-Pihkva mnt ääres; Mõniste park; Varstu-Valga mnt ääres; Mõniste muuseumi parkla; Varstu poe plats; Krabi teerist ViitinaPähni; Metsavenna talu; Haanja suusakeskus. 

Maakonna kaardi kujunduseks kasutatakse kohaliku kultuuripärandi sümboleid nagu suitsusaun, Teppo lõõts, sõir, suitsusaunaliha, Seto leelo jne. Maakonna kaart trükisena tehakse kahes versioonis: eesti ja inglise keeles (10 000 tk) ning vene ja läti keeles (10 000 tk)

Projektijuht: Kadri Moppel