Projekti nimi: Lõuna-Eesti kui turismisihtkoha piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamine

Periood: 01.07.2021 – 31.08.2023

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): Projekti eelarve 50 531 €, toetus 100%

Rahastaja: Ettevõtlus ja Innovatsiooni Sihtasutus, Euroopa Regionaalarengufond (ERDF)

Eesmärk ja lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on läbi Lõuna-Eestile omaste piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamise tõsta Lõuna-Eesti tuntust turismisihtkohana nii siseturistide kui ka välisturistide seas. Koostööprojekti raames on fookuses toiduturismi ja aktiivse vaba aja veetmisega seotud turismitoodete arendamine. Projekti on kaasatud Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa turismiorganisatsioonid ja turismivõrgustikud, projekti otsesed kasusaajad on piirkonna turismiettevõtjad ja teenusepakkujad.

Uute klientideni jõudmiseks on piirkonna ettevõtjatele oluline arendada enda teenusdisaini oskuseid, selleks luuakse spetsiaalne veebikoolituste programm ja keskkond, mida on ettevõtjal võimalik läbida endale sobival ajal ja endale sobivas tempos. Koolituste sari koosneb kuni 15 loengust, mis on 10-20 min pikad. Koolitusel kuuldud teemat aitavad kinnistada spetsiaalselt disainitud testid ja iseseisvad tööd.

Tegevused:  Külalislahkuse ja teenusdisaini arendustegevused

Oodatav tulemus:  Valminud e-koolituse keskkond ja programm. Klienditeekonna disainimiseks arendustegevuste programmi läbinud ettevõtja on võimeline hindama enda olemasolevaid ressursse, kliendi ootusi ja vajadusi ning turule tooma uusi teenuseid, mis sobivad uue segmendi vajadustele ja ootustele. Tänu digitaliseeritud koolituse läbimisele saab ettevõtja luua tooted, mis sobivad maksejõulisele kliendile ning mida on neil võimalik kiirelt ja mugavalt soetada läbi teenuste vahendamise platvormide nagu KYLAS, TripAdvisor vms.

Projektijuht: koolitusprogrammi koostamise projektijuht Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, tel 5560 3988