Haridus

Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt eraldatava riigieelarvelise toetuse taotlemise hindamise töögrupp

 1. Maarika Niidumaa – maakonna koolijuhtide ja õppejuhtide esindaja
 2. Tiina Kala – koolieelsete lasteasutuste juhtide esindaja
 3. Merike Ilves – koolieelsete lasteasutuste õpetajate esindaja
 4. Raili Leesalu – emakeeleõpetajate aineühenduse esindaja
 5. Anne Reiljan – matemaatikaõpetajate aineühenduse esindaja
 6. Kertu Pehlak  – Võrumaa Arenduskeskuse esindaja
 7. Rein Zaitsev – Võru maakonna kohalike omavalitsuste esindaja

„Eestimaa õpib ja tänab“ maakondlik konkursikomisjon

 1. Kaido Mäesalu – SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu liige
 2. Kertu Pehlak  – SA Võrumaa Arenduskeskuse haridusspetsialist
 3. Tiina Rõigas – Võrumaa Haridustöötajate Ametiühingu Liidu juhatuse liige
 4. Mereli Mändmets – Kagu-Eesti Rajaleidja keskuse juht
 5. Kertu Peelo – Võrumaa Õpilasomavalitsuste Liidu esindaja

“Ettevõtliku kooli” edulugude konkursi “Õppimine on põnev!” hindamiskomisjon

 1. Kaido Mäesalu – Kompetentsikeskus Tsenter esindaja
 2. Marge Puru – MTÜ Võru Noortekeskus
 3. Eliis Ermel – SA Võrumaa Arenduskeskus esindaja
 4. Kertu Pehlak – SA Võrumaa Arenduskeskuse haridusspetsialist
 5. Emil Aništšenkod – Parksepa Keskkool

Võru maakonna noorsootöö nõukoda

 1. Antsla piirkonna esindaja – Eerika Lääts
 2. Haanja piirkonna esindaja – Mariann Toots
 3. Lasva piirkonna esindaja – Laura Loikmann
 4. Meremäe piirkonna esindaja – Päivi Kahusk
 5. Mikitamäe piirkonna esindaja – Jorgen Oras
 6. Misso piirkonna esindaja – Agneta Paloveer
 7. Nursi piirkonna esindaja – Jaanika Vichterpal
 8. Mõniste piirkonna esindaja – Rena Arhipov
 9. Orava piirkonna esindaja – Liina Loosaar
 10. Parksepa piirkonna esindaja – Kaisa Niilo
 11. Puiga piirkonna esindaja – Koit Roots
 12. Rõuge piirkonna esindajad – Jaanika Orav
 13. Sõmerpalu piirkonna esindaja – Helje Võõras
 14. Urvaste piirkonna esindaja – Monika Aas
 15. Varstu piirkonna esindaja – Monika Kuuba
 16. Vastseliina piirkonna esindaja – Merlis Pajustik
 17. Viitina piirkonna esindaja – Jaanika Orav
 18. Värska piirkonna esindaja – Triinu Arund
 19. Võru linna piirkonna esindaja – Gitlin Kütt
 20. SA Võrumaa Arenduskeskuse esindaja – Kerli Kõiv

Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise konkursikomisjon

 1. Kertu Pehlak – SA Võrumaa Arenduskeskuse haridusspetsialist
 2. Triinu Arund – Võru maakonna noorsootöö nõukoja esindaja
 3. Anu Koop – Võru maakonna huvijuhtide aineühenduse esindaja
 4.  Triinu-Liis Tarros – Võru maakonna aasta noor 2020
 5. Kerli Kõiv – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja

Kultuur

Võru maakonna teenetemärkide andmise komisjon

 1. Tiit Toots – Võrumaa Arenduskeskuseesindaja
 2. Eveli Kuklane – riigi või kohalike omavalitsuste esindaja
 3. Tomi Saluveer – ajakirjanike esindaja
 4. Merike Õun – vabaühenduste esindaja
 5. Taivo Tuusis – ettevõtjate esindaja

Võru maakonna aasta ema aunimetuse andmise komisjon

 1. Tiit Toots – SA Võrumaa Arenduskeskuse
 2. Tomi Saluveer – Lõuna-Eesti Postimees
 3. Eveli Kuklane – RaM REHO Võru Talitus
 4. Merike Õun – MTÜ Võrumaa Spordiliit
 5. Taivo Tuusis – OÜ Sän&Män

Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmise komisjon

 1. Tiit Toots – SA Võrumaa Arenduskeskuse
 2. Tomi Saluveer – Lõuna-Eesti Postimees
 3. Eveli Kuklane – RaM REHO Võru Talitus
 4. Merike Õun – MTÜ Võrumaa Spordiliit
 5. Taivo Tuusis – OÜ Sän&Män

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse konkurssi „Eesti kaunis kodu“ Võru maakonna komisjon

 1. Erika Joonas – Setomaa valla majandus-ja arendusosakonna juhataja
 2. Ülle Luuk – Rahandusministeeriumi Võru talituse ruumilise planeerimise peaspetsialist
 3. Liane Mäesalu – Räpina Aianduskoolis ilutaimede ja katmikalade õpetaja
 4. Marika Parv – Võrumaa Talupidajate Liidu tegevjuht
 5. Marje Pettai – Marjametsa talu perenaine – Eesti kaunis kodu 2020 laureaat ja Paradiisi
  Aed OÜ asutaja
 6. Krislyn Prants – Rõuge valla planeeringu- ja ehitusspetsialist
 7. Anne Vahtla – Võru linnavalitsuse haljastuse ja linnakujunduse spetsialist

Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia komisjon

 1. Inga Kuljus – Võrumaa Keskraamatukogu, direktor
 2. Liina Valper – vabakutseline ajakirjanik
 3. Elina Allas – Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts, juhatuse liige, ajakirjanik
 4. Janika Kronberg – Looming, peatoimetaja, kirjandusteadlane ja -kriitik
 5. Raili Leesalu – Võru Kreutzwaldi Kool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 6. Ahto Raudoja – Seto Instituut, tegevjuht
 7. Tiia Allas – Võru Instituut, projektijuht

XXVII laulu-ja XX tantsupeo Võru maakonna komisjon

 1. Komisjoni esimees: SA Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist
 2. Antsla Vallavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialist
 3. Rõuge Vallavalitsuse kultuuri- ja spordispetsialist
 4. Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 5. Võru Linnavalitsuse kultuurispetsialist
 6. Võru Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 7. Rahvakultuurikeskuse Võru maakonna rahvakultuurispetsialist
 8. Võru Muusikakooli õppealajuhataja

Vabaühendused

Kohaliku omaalgatuse programmi komisjon

 1. Karille Bergmann – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
 2. Reet Käär – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
 3. Ingrit Kala
 4. Tiina Hallimäe
 5. Katrin Roop

Võru maakonna tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise komisjon

     1. Triinu Laan- Võru Instituut
     2. Merike Prätz- Võrumaa Partnerluskogu
     3. Margus Timmo- Setomaa Liit
     4. Ruuta Ruttas-Küttim- Rõuge vald
     5. Elina Allas- Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts
     6. Katrin Volman- Võrumaa Arenduskeskus

Heaolu

Võru maakonna turvalisuse nõukogu

 1. SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige (nõukogu esimees): Tiit Toots
 2. Antsla valla esindaja Avo Kirsbaum
 3. Rõuge valla esindaja Rein Loik (asendaja Triinu Õispuu)
 4. Setomaa valla esindaja Raivo Kunst
 5. Võru linna esindaja Anti Allas (asendaja Toomas Sarapuu)
 6. Võru valla esindaja Triinu Jürisaar
 7. Politsei-ja Piirivalveameti esindaja Anti Paap
 8. Päästeameti esindaja Kaino Zilmer
 9. Kaitseliidu esindaja Raido Ossip
 10. Maanteeameti esindaja Urmas Mets
 11. Keskkonnaameti esindaja Ena Poltimäe
 12. Keskkonnainspektsiooni esindaja Ardi Lepp

Võru maakonna liikluskomisjon

 1. SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots
 2. Antsla valla esindaja Avo Kirsbaum
 3. Rõuge valla esindaja Mailis Koger (asendaja Jane Liiv)
 4. Setomaa valla esindaja Lauri Saar
 5. Võru linna esindaja Toomas Sarapuu
 6. Võru valla esindaja Peep Kimmel
 7. Politsei- ja Piirivalveameti esindaja Tarmo Tammesoo
 8. Päästeameti esindaja Kaino Zilmer
 9. Maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt
 10. Maanteeameti liikluskorralduse osakonna piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja Raul Goos
 11. Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kerli Tallo
 12. OÜ Tugev Partner esindaja Raul Kell

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru hindamiskomisjon

 1. SA Võrumaa Arenduskeskuse esindaja Katrin Volman
 2. Päästeameti esindaja Kristi Randla
 3. Politsei-ja Piirivalveameti esindaja Anti Paap
 4. Keskkonnaameti esindaja Ardi Lepp
 5. Kohalike omavalitsuste esindaja Avo Kirsbaum

„Heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste“ projekti taotlusvooru hindamiskomisjon

 1. Kadri Kangro – SA Võrumaa Arenduskeskuse esindaja
 2. Mailis Koger – Rõuge valla esindaja
 3. Triinu Purru – Tervise Arengu Instituut esindaja

Ettevõtlus

Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetuse andmise komisjon

 1. Kaido Mäesalu – Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetenstikeskus TSENTER, arendusjuht
 2. Tomi Saluveer – Lõuna-Eesti Postimees AS, reporter
 3. Kadri Rauba – AS Linda Nektar juhatuse liige
 4. Aavo Hummal – SA Võrumaa Arenduskeskus, ettevõtluskonsultant
 5. Ülo Tulik – Võru Linnavolikogu, esimees