Juhatus

Sihtasutuse tööd juhib üheliikmeline juhatus.
Tiit Toots, juhatuse liige
tiit.toots@vorumaa.ee, 514 5985

Nõukogu

Ülo Tulik, nõukogu esimees, Võru linnavolikogu esimees
volikogu@voru.ee, 785 0936

Avo Kirsbaum, Antsla vallavanem

avo.kirsbaum@antsla.ee, 523 2573

Rein Loik, Rõuge vallavanem
rein@rauge.ee, 501 9394

Raul Kudre, Setomaa vallavanem
raul.kudre@setomaa.ee, 525 6695

Kalmer Puusepp, Võru vallavanem
kalmer.puusepp@voruvald.ee, 5347 0970

Vello Saar, AS Värska Sanatoorium juhatuse liige
vello.saar@spavarska.ee  518 3693

Mai Timmi, MTÜ Navi Külaselts juhatuse liige
mai.timmi@gmail.com, 5194 1537

Kadri Rauba, AS Linda Nektar juhatuse liige
kadri.rauba@lindanektar.ee, 529 5769

Kaido Mäesalu, puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter, alustava ettevõtluse konsultant

kaido@tsenter.ee