Vunki mano! akadeemia on ürituste sari kus kohtuvad omavalitsuste, volikogude ja erinevate organisatsioonide ja asutuste esindajad ning otsustajad tutvumaks ja arutamaks sotsiaalse innovatsiooni võimalusi ja võimalikkust Võrumaal. Akadeemia õhtu esimeses pooles toimub  akadeemiline loeng ehk teema avamine mingile probleemile, millele järgneb ühine arutelu, kus püütakse leida maakonnas asetsevatele küsimustele lahendusi.

22. oktooril alustame Vunki mano! akadeemiate nime all loengute ja avalike arutelude sarjaga “Kuidas valitseda nutikalt kahanevas maapiirkonnas?”

Oktoobrist maini toimub kuus avatud valitsemise ja avaliku sektori innovatsiooni teemalist loengut, kus esinevad Eesti teadlased ühiskonnateaduste valdkonnast ning akadeemias osalejatega saab ühiselt arutleda kohaliku tasandi valitsemise edendamise teemadel.

  • 10.2020 – prof. Anu Toots, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika professor „Valitsemise areng, paradigmad, suundumused“.
  • 12.2020 – Tiina Tambaum, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur ja professionaalne vananeja “Vananeva ühiskonna võimalused“.
  • Jaanuar 2021 – Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Ülikool, jätkusuutliku arengu prorektor ja Eesti inimarengu aruande 2019/2020 peatoimetaja „Inimarengu aruanne: maaelu tuleviku võimalikud stsenaariumid linnastuvas ühiskonnas“.
  • Veebruar 2021 – Dagmar Narusson, Tartu Ülikooli kogukonnatöö lektor „Kogukondade arendamine ja partnerlus avaliku sektoriga“.
  • Aprill 2021 – Katri-Liis Lepik. Tallinna Ülikool, juhtimise dotsent ja Northumbria Ülikooli külalisteadur „Valitsemise innovatsioon ja sotsiaalne innovatsioon“.
  • Mai 2021 – Ruth Melioranski. Eesti Kunstiakadeemia teadur ja Tallinna Tehnikaülikooli insener. „Ühiskondlike muutuste disainimine“.

Üritused toimuvad Stedingu majas ja on avatud kõigile huvilistele, kes ise plaanivad valitsemises osaleda või olla teadlikud valijad. Esimesele, 22. oktoobril toimuvale prof Anu Tootsi loengule palun end kirja panna http://bit.ly/VMakadeemia.

Korraldajad jälgivad COVID-19 leviku epidemioloogilist olukorda ja ametlikke soovitusi ning rakendavad vajalikke abinõusid, vajadusel toimuvad üritused virtuaalselt.

Lisainfo:
Kadri Kangro
heaolu arendusnõunik
tel 510 7487
e-post: kadri.kangro@vorumaa.ee