Kogukondliku turvalisuse projektide toetamine

Toetatakse tegevusi, mille abil:

 • edendatakse kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel,
 • suurendatakse turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd),
 • aidatakse kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
 • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

Toetusvoor avatakse 20.04.2020. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2020. (hilisemad taotlused hindamisele ei kuulu). Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult arenduskeskus@vorumaa.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2020.

Aruanne tuleb esitada 1 kuu jooksul arvates projekti elluviimise lõppkuupäevast.

Tingimused ja vormid

Projektitaotluse kirjutamisel saab sisulise poole pealt nõu ja abi küsida vabaühenduste konsultandilt: Katrin Volman, katrin.volman@vorumaa.ee, tel 525 1750

Rahastatud projektid

2020. a voorust toetuse saajad
2019. a voorust toetuse saajad
2018. a voorust toetuse saajad


Heaolu projektide toetamine

Toetatakse uuenduslikke, jätkusuutlikke ning pika mõjuga tervist edendavaid tegevusi, mis

 Taotlejaks saavad olla:

 • mittetulundusühingud ja sihtasutused,
 • organisatsioonid ja juriidilised isikud sh kohalikud omavalitsused ja nende allasutused.
 • taotleja tegevuskoht peab olema Võru maakonnas ja kavandatavad tegevused peavad vastama tema põhikirjalisele tegevusele;
 • taotlejal peab olema taotluses sisalduva projekti tegevuste ellu viimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi.

Taotlejaks ei saa olla:

 • erakond;
 • ametiühing.

Toetuse maksimaalne summa on 4000 eurot.

Toetusvoorud

Tingimused ja vormid