Kui sinu ühing või ettevõte tegeleb mõne kogukonnas olulise või sotsiaalse või keskkonnaalase, rahvatervise, hariduse või inimeste toimetuleku probleemi lahendamisega või sul on idee, millega saaks just neidsamu probleem lahendada ning sellel ideel oleks jumet omatulu teenida ja luua töötav finantsmudel, siis oled just sina (ja sinu meeskond) sotsiaalse ettevõtluse idee kandja.

Võrumaa Arenduskeskus korraldab SoFiMa projekti raames 2021. aasta sügisel inkubatsiooniprogrammi, mis aitab sotsiaalsetel ettevõtmistel jõuda uuele tasemele. Inkubatsiooniprogrammis toimub 4+2 koolituspäeva, kus oma ala eksperdid aitavad edasi arendada lahenduse sisu, disainida oma toodet või teenust, kohendada finantsmudelit, omandada oskusi oma lahenduse tutvustamiseks ja kommunikatsiooniks, hinnata oma tegevuse laiemat mõju. 2022. aasta kevadel on inkubatsiooniprogrammis osalejatel ühine kohtumine ja kogemuste vahetamine sarnases programmis osalejatega Tallinna Ülikoolist.

Inkubatsiooniprogrammi kolm paremat ideed pääsevad 2022. aasta kevadel kohtuma investoritega ja oma ideed neile pitchida ja ehk jõuda ka päris rahastuse kokkuleppeni.

SoFiMa inkubatsiooniprogrammi tutvustav infopäev toimus 12. aprillil kell 16:00 Zoomis. Järele saab ka vaadata!

Kes on oodatud kandideerima?

  • Idee/ettevõtmine lahendab mõnd ühiskondlikku, kogukondlikku, sotsiaalset või keskkonnalast probleemi.
  • Idee/ettevõtmine taotleb võimalikult suurt positiivset muutust. Kui paljude inimesteni ettevõtmisega jõuate ja kuidas see neid positiivselt mõjutab?
  • Idee/ettevõtmine on võimeline omatulu teenima. Inkubatsiooniprogrammis saab selle teemaga täpsemalt tegeleda, aga esialgne mõte, kuidas ideed/ettevõtmist rahastada peaks olemas olema.
  • Inkubatsiooniprogrammis osalemiseks on vajalik 2-3-liikmeline meeskond.

Osalemistingimused:

Inkubatsiooniprogrammis osalemiseks täida REGISTREERUMISVORM hiljemalt 14. maiks. Vormis olevate sisu- ja motivatsiooniküsimuste põhjal tehakse osalejate valik. (Registreerumisvormi täitmine võtab aega umbes 30 min.) Kõikide registreerunutega võetakse hiljemalt 15. mail ühendust!

Programm

(Kindel ajakava ja kohad ootavad suvehakuni üldisest kriisiolukorrast tulenevaid muudatusi.)

I moodul: Juhtimine ja strateegiline mõtlemine
Aeg: 27. august
Koht: selgineb

II moodul: Lahenduse disain
Aeg: 10. september
Koht: selgineb

III moodul: Mõju hindamine
Aeg: 24. september
Koht: selgineb

IV moodul: Kommunikatsioon ja turundus
Aeg: 8. oktoober
Koht: selgineb

Vahekokkuvõtted: kolm kõige sisukamat ja suurema arenguga ideed pääsevad edasi järgmisesse etappi.

V moodul: Eelarve ja rahastuse kaasamine
Aeg: 22. oktoober
Koht: selgineb

VI moodul: Pitchimine ehk liftikõne ehk oma idee veenev esitlemine
Aeg: 5. november
Koht: selgineb

Koolitajad ja mentorid

Info täieneb.

 

Põhiosa koolituse kuludest katab Euroopa Komisjon.