URBACT logoProjekti nimi: Tegevusvõrgustik „Social impact bond development for improved public service delivery (SIBdev)“

Periood: 02.09.2019-02.03.2020

Maksumus: projekti kogumaksumus partneritega 149 686,10 eurot, millest projekti toetus 102 949,86 eurot

Võrumaa Arenduskeskuse osa maksumus 50 079,72 eurot millest toetus 42 567,76 eurot, omaosalus 7511,96 eurot

Rahastaja: URBACT III programm

Eesmärk ja lühikirjeldus:

Eesmärk on uurida, kuidas saab ühiskondliku mõju osakuid kasutada avalike teenuste osutamise parandamiseks sellistes valdkondades nagu tööhõive, vananemine ja sisseränne. Sageli takistavad avalike teenuste tõhusat osutamist killustatus asutuste ja eelarvete vahel, rahaline ja poliitiline lühiajalisus ning vastumeelsus muutustega kaasnevate riskide ja takistuste suhtes. Ühiskondliku mõju osakud on paljutõotav mudel, mis leevendab neid probleeme koostöö, ennetamise ja innovatsiooni suurendamise kaudu.

Taotleja ja partnerid:

 • Juhtpartner Heerlen (Holland)
 • Aarhus (Taani)
 • Baia Mare (Rumeenia)
 • Fundão (Portugal)
 • Kecskemét (Ungari)
 • Pordenone (Itaalia)
 • Zaragoza (Hispaania)
 • Võrumaa Omavalitsuste Liit (Eesti)

Tegevused: Eesmärgiks on partnerluse tugevdamine võrgustikus, ühiskondliku mõju osakutega seonduvate väljakutsete analüüsimine ning riikidevahelise ja kohalikul tasandil toimuva teadmiste vahetuse ja õppimise metoodika väljatöötamine, et koostada projekti teise faasi jaoks sobiv metoodika. Selleks:

 • Võrgustiku arendamine;
 • Rahvusvaheliste kohtumiste läbiviimine;
 • Alusuuringu koostamine, mis uurib üksikasjalikult poliitilisi väljakutseid, kirjeldab iga partneri konteksti ning hõlmab teadmiste vahetuse ja õppimismetoodika ning sellega seotud tööprogrammi kujundamist;
 • Kohalikku võrgustikku (LAG) kaasatavate peamiste sidusrühmade väljaselgitamine ja koordinaatori määramine;
 • Võrgustiku visuaalse identiteedi väljatöötamine, veebisaidi üles seadmine ja kommunikatsioonitegevus ning teabe pakkumine;
 • Teise etapi taotluspaketi koostamine ja esitamine.

Oodatav tulemus: Moodustatud on nii rahvusvaheline kui kohaliku tasandi võrgustik, mis hakkaks projekti teises faasis tegelema ühiskondliku mõju osakute rakendamiseks tegevuskava koostamisega.

Projektijuht: Kadri Kangro, kadri.kangro@vorumaa.ee