2018. a toetusvoor

Heaolu taotlusvoor_toetuse saajad 2018

Toetusvooru eesmärk on toetada uuenduslikke, jätkusuutlikke ning pika mõjuga tervist edendavaid tegevusi. Toetatakse projekte, mis aitavad kaasa Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 ning Heaolu arengukava 2016-2023 eesmärkide saavutamisele Võrumaal, suurendavad elanikkonna kehalist aktiivsust, edendavad tasakaalustatud toitumist, vähendavad riskikäitumist ja suurendavad sotsiaalset sidusust.

 Taotlejaks saavad olla:

  • mittetulundusühingud ja sihtasutused;
  • organisatsioonid ja juriidilised isikud sh kohalikud omavalitsused ja nende allasutused.
  • taotleja tegevuskoht peab olema Võru maakonnas ja kavandatavad tegevused peavad vastama tema põhikirjalisele tegevusele;
  • taotlejal peab olema taotluses sisalduva projekti tegevuste ellu viimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi.

Taotlejaks ei saa olla:

  • erakond;
  • ametiühing.

Toetusvoor on avatud 1. september – 15. oktoober 2018. aasta.

Toetuse maksimaalne summa on 4000 eurot.
Tegevuste elluviimise periood on kuni 6 kuud peale toetusvooru sulgemist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2018 (hilisemad taotlused on automaatselt mitteabikõlblikud). Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee.

Lisa 1: taotlemise juhend
Lisa 2: taotlusvorm
Lisa 3: aruandevorm

Lisainfo:
Riina Savisaar
rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
+372 5309 1046
riina.savisaar@vorumaa.ee