Maakondlikud liikluskomisjonid kutsuti ellu Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi 2003-2015 III etapi rakendusplaani ühe tegevusena. Vabariigi Valitsuse 17. veebruari 2017. aasta korraldusega nr 54 kinnitati „Liiklusohutusprogramm 2016–2025“ mille elluviimiskava tegevus 4.1.2 näeb ette maakondlike liikluskomisjonide töö jätkamise.

Võru maakonna liikluskomisjoni koosseis:

 1.  Tiit Toots, SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige
 2. Avo Kirsbaum, Antsla valla esindaja
 3. Mailis Koger (asendaja Jane Liiv), Rõuge valla esindaja
 4. Lauri Saar, Setomaa valla esindaja
 5. Toomas Sarapuu, Võru linna esindaja
 6. Peep Kimmel, Võru valla esindaja
 7. Tarmo Tammesoo, Politsei- ja Piirivalveameti esindaja
 8. Kaino Zilmer, Päästeameti esindaja
 9.  Urmas Mets, Maanteeameti lõuna strateegilise planeerimise juht
 10.  Raul Goos, Maanteeameti liikluskorralduse osakonna piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja
 11. Kerli Tallo, Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert
 12. Raul Kell, OÜ Tugev Partner esindaja

Komisjoni põhiülesandeks on kaasa aidata ühtse maakonna transpordipoliitika väljatöötamisele ja rakendamisele, mis tagaks liikluse sujuvuse, liiklejate ohutuse, liiklusolude paranemise ja liikluse kahjuliku mõju vähendamise. Oluliseks eesmärgiks on ka partnersuhete arendamine maakonna liiklusalaste probleemide lahendamiseks ja koostööd nõudvate tegevuste paremaks koordineerimiseks. Samuti kohalike teede liiklusohtlike kohtade ohustamiseks eraldatud vahendite kasutuse, objektide ja nende ohutumaks ehitamise prioriteetsuse üle otsustamine.

Dokumendid

Programmidokumendid, lisad ja viited