Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“ projekt „Täiskasvanute tugiisiku teenuse kättesaadavuse parandamine Võrumaal“ nr 2014-2020.2.02.16-0009

Taotleja: Võrumaa Omavalitsuste Liit
Partnerid:

 • Antsla vald
 • Haanja vald
 • Lasva vald
 • Meremäe vald
 • Misso vald
 • Mõniste vald
 • Rõuge vald
 • Sõmerpalu vald
 • Urvaste vald
 • Varstu vald
 • Vastseliina vald
 • Võru vald
 • Võru linn

Projekti periood: 01.02.2017-28.02.2019

Maksumus: 443 090 eurot, s.h struktuuritoetus 342 426,5 eurot ja taotleja omaosalus 100 633,5 eurot

Sihtgrupp: täiskasvanud tööealised (18 aastased ja vanemad) erivajadusega inimesed

Eesmärk: parandada Võrumaa erivajadustega inimeste toimetulekut ja osalemist tööturul suurendades täiskasvanud tugiisiku teenuse võrdset kättesaadavust kõigile abivajajatele sõltumata nende soost, rahvusest, usulistest eelistustes ja elukohast ning tõhustades teenuse korraldamist ja suurendades jätkusuutlikkust.

Väljund: 160 tugiisiku teenuse saajat, kellest 30% osalevad 6 kuud peale teenuse saamise algust tööturul.

Lisainfo:

projektijuht Kadri Kangro
tel 510 7487, kadri.kangro@vorumaa.ee