Võru maakonna teenetemärgid

 Võrumaa vapimärk

Võrumaa vapimärk antakse isikule Võru maakonnale osutatud eriti oluliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.  Vapimärk omistatakse üldjuhul elutöö eest.

Vapimärgi on pälvinud:

 1. a  Valdur Raudvassar
 2. a  Heino Pehk
 3. a  Heinar Kool
 4. a  Ants Joonas
 5. a  Hillar Kalda
 6. a  Helgi Noormets
 7. a  Viktor Puolakainen
 8. a  Väino Repp
 9. a  Heino Vildo
 10. a  Enno Raag
 11. a  Mart Timmi

Võrumaa vapimärgi taotluse vorm

 

Võrumaa teenetemärk

Võrumaa teenetemärk on Võru maakonna autasu, mis on asutatud Võrumaale osutatud teenete tunnustamiseks ja seda antakse isikutele, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud Võrumaa arengule, samuti isikutele, kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise saavutusega.

Teenetemärgi on pälvinud:

 1. a  Helmut Kostabi, Harri Neem
 2. a  Rein Kaiv
 3. a  Sixten Sild
 4. a  Ruti Murusalu, Egon Johanson
 5. a  Aimi Hollo
 6. a  Elmar Ruusamäe
 7. a  Aare Hõrn
 8. a  Ere Raag
 9. a  Ale Sprenk, Reet Kangro
 10. a Helle Laapere, Artur Ruusmaa, Ivar traagel
 11. a Merike Kapp, Aivar Leok

Võrumaa teenetemärgi taotluse vorm

 

Teenetemärkide korraline andmine toimub üks kord aastas – 24. veebruariks, iseseisvuspäevaks. Erakorraliselt võib teenetemärki anda ka muul ajal.

Võru maakonna teenetemärgid on kinnitatud siseministri  18.02.2015 määrusega nr 5 „Maakondade teenetemärkide kehtestamine”