EL Sotsiaalfondi logoProjekti nimi: Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine

Periood: 01.03.2020 – 31.12.2021

Maksumus: 29 400 €, sh toetus 24 990 € ja omaosalus 4 410 €

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond, taotlusvoor “Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmine”

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on luua strateegiline raamistik Võru maakonna haridusalase koostöö arendamiseks ja toimiva koostöövõrgustiku loomiseks.

Taotleja: SA Võrumaa Arenduskeskus

Tegevused:

  1. Haridusvaldkonna koostöövõrgustike arendamine ning toimiva juhtimismudeli väljatöötamine;
  2. Haridusvaldkonna arengukava uuendamine.

Oodatav tulemus: Projekti tulemusel on loodud Võru maakonna haridusvõrgustiku toimimismudel ning kavandatud võrgustiku käivitamist ja rakendumist toetavad tegevused, läbi on viidud Võru maakonna hariduse arengukava uuendamine sh koostatud 4 aasta tegevuskava, mille käigus on saavutatud kokkulepped peamistes tegevustes ja kokku lepitud vastutajad.

Projektijuht: arendusspetsialist Aivar Nigol, aivar.nigol@vorumaa.ee, tel 340 2563
Haridusvõrgustike kontaktisik: haridusspetsialist Kertu Pehlak, kertu.pehlak@vorumaa.ee, tel 5348 4969