Tiia Allas haridusspetsialist 5348 4969 tiia.allas@vorumaa.ee
Aigi Pall kultuurispetsialist 5912 9200 aigi.pall@vorumaa.ee

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks

Kõik kontaktid

Võru maakonna delegatsiooni külastas Riigikogu ja avas kohalike meistrite käsitöö näitusmüügi

Võru maakonna delegatsioon viibib 2.-3. detsembrini Tallinnas, kus 2. detsembril avati Riigikogus juba 19. korda Võru maakonna meistrite käsitöö näitusmüük. 

Tänavu toimub näitusmüük 2.-3. detsembrini Riigikogus ning 4. detsembril ministeeriumide ühishoones. Näitusmüüki korraldavad kohalikud käsitöölised koostöös Võrumaa Arenduskeskusega.

Näitusmüügi avas Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Võru maakonna delegatsiooni nimel tervitas kohalolijaid Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots: “Mul on hea meel, et oleme siin juba 19. korda ja et Rõuge valla traditsioonist on välja kasvanud maakondlik traditsioon.”

Esimesel visiidi päeval kohtus maakonna delegatsioon Eesti Linnade ja Valdade Liidus infotehnoloogia kompetentsikeskuse, Riigi Infosüsteemide Ameti ja Rahandusministeeriumi  esindajatega ning arutati infoturbe teemadel. Riigikogus kohtuti Euroopa Komisjoni esinduse Eestis asejuhi ja majandusnõuniku Katrin Höövelsoniga. Arutati Euroopa Liidu NUTS (piirkondlike üksuste osadeks jaotamise klassifikaator) piirkondade jaotust Eestis. Arutelul saadi vastused küsimustele, mis on NUTS piirkonnad, milline mõju on Eesti käsitlemisel ühe piirkonnana ja milline mõju on Eesti kaheks piirkonnaks jagamisel mõlema piirkonna majandusele ja miks see võimalus on täna kasutamata. Hiljem kohtuti Siseministeeriumi Pääste, kriisi-reguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsleri Viola Murruga ning anti ülevaade sellest, milline oli seis Võru maakonnas kriisijärgsel nädalal ning millised olid peamised kitsaskohad ja puudujäägid. Ühises aruteluringis keskenduti riigi ja kohaliku omavalitsuse kriisiolukordade koostöö parendamisele.

Teisel päeval külastas delegatsioon Kultuurikatelt, kus saadi infot ja kuulati kogemusi suurürituste korraldamise võimalustest. Lisaks külastati Proto avastustehast, kus sooviti leida uut inspiratsiooni seoses virtuaalreaalsusega, lisaks olemasolevale suitsusauna ja Seto kuningriigi virtuaalreaalsusele.

Võru maakonna delegatsiooni kuuluvad Antsla, Rõuge, Setomaa, Võru valla ametnikud, töötajad ja volikogude esindajad ning Võrumaa Arenduskeskuse esindajad, kokku 23 inimest.

Pildil Võru maakonna delegatsioon Riigikogus. Foto autor Erik Peinar.

Lisainfo: Tiit Toots, juhatuse liige, tel 514 5985, e-post tiit.toots@vorumaa.ee

riigikogu näitus-müük

Võrumaa Arenduskeskus ootab kohalike käsitööliste ja talutoodangu valmistajaid oma tooteid Riigikogu näitusmüügile esitama.

Võrumaa Arenduskeskuse eestvedamisel jätkub juba 18 aastat kestnud traditsioon, mil detsembri algul toimub  2.-4. detsembrini 2019 toimub Võru maakonna meistrite käsitöö- ja talutoodangu näitusmüük Tallinnas Toompea lossis ning ministeeriumite ühishoones.

Tänavu toimub näitusmüük 2.-4. detsembrini ja lisaks näitusmüügile Riigikogus on sõlmitud kokkulepe kauplemiseks ka  ministeeriumite ühishoones.

Ootame Teid, head käsitöölised ja talutoodangu valmistajad oma tooteid näitusmüügile esitama. Käsitöö puhul on oluline, et näitusmüügile esitatud esemed oleksid kvaliteetsed, omanäolised ning uudsed. Kodus valmistatud hoidiste ja muu toidukraami pakkuja peab omama Veterinaar- ja toiduameti poolt välja antud tunnustamise/ teavitamise ostust. Näitusmüügile esitatud kauba hulgast teeb korralduskomisjon valiku.

Käsitööd, hoidiseid ja talutoodangut kogume 20.-24. novembrini kl 12.00-16.00 Rõuge Kunstikuuris (Võru mnt 1, Rõuge). Oma toodangu pakkumine kooskõlastage eelnevalt Lya Veskiga tel 5552 3366.

Lisainfo: Kadri Moppel, turismikoordinaator, tel 5331 1919, e-post kadri.moppel@vorumaa.ee

Võru maakonna aasta isa 2019 on Setomaa valla juht Raul Kudre

Eile Võru Kandles toimunud isadepäeva kontsert-aktusel andis Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots üle Võru maakonna aasta isa tiitli nelja lapse isale Raul Kudrele.

Raul Kudre on mitmekülgne ja entusiastlik isa, kes on töökas, arukas ja abivalmis. Raul on juba üle kümne aasta töötanud Värska ja Setomaa vallavanemana. Piirkonna heaolu ja areng on talle väga südamelähedane. Rauli suureks huviks on sport ning 23-kordse Eesti meistrina on ta meestest tänaseni Eesti läbi aegade parim suusaorienteeruja. Raul on pikaaegne Eesti suusaorienteerumiskoondise treener ja Orienteerumisklubi president. Spordipisikuga on Raul nakatanud ka oma pere, sest kõik neli last tegelevad samuti orienteerumisega ning on saavutanud suurepäraseid tulemusi.

Tütred Daisy ja Doris on öelnud, et Raul on suurepärane pereinimene. Talle on väga oluline kõigi oma pereliikmete hea käekäik. Kui vanemad lapsed pole kodus, kirjutab ja helistab Raul tihti, et kuidas neil läheb. Ta leiab alati aega oma kiirete tegevuste kõrvalt lastega koos treenimiseks, õppimiseks, suuskade määrimiseks, taksojuhi mängimiseks, võistlusrajal kaasa elamiseks. Oma laste telefonikõnedele vastamine on tema jaoks kõige olulisemaks prioriteediks. Ta on alati oma pere jaoks olemas.

Aasta isaks esitasid Rauli tema tütred Daisy ja Doris Kudre.

Aasta isa tiitlit on Võru maakonnas välja antud alates 2005. aastast.

Fotol Võrumaa aasta isa 2019 Raul Kudre koos perekonna ja Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsiga. Pildistas: Margus Muts

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post kristi.vals@vorumaa.ee

Haridusfestivalil tunnustati Antsla Gümnaasiumi ja Mõniste kooli

Haridusfestivalil, mis seekord toimus Paide Muusika – ja Teatrimajas, tunnustati ettevõtlikke koole ja lasteaedasid. Võru maakonnast pälvis Antsla Gümnaasium hõbetaseme, Mõniste Kool baastaseme.

17.10.2019 kogunes enam kui 400 õpetajat, koolijuhti ja noort haridusprogrammi Ettevõtlik Kool haridusfestivalile. Festivali raames kuulutati välja koolide ja lasteaedade parimad ettevõtlikku hoiakut arendavad edulood ning jagati välja standardid ehk kvaliteeditunnustused õppeasutustele, mis rakendavad süsteemselt ettevõtlikku õpet.

Sel aastal jagati välja 29 standardit ehk kvaliteeditunnustust, sh Sillamäe Lasteaed Päikseke sai kõrgeima taseme ehk kuldtaseme ning Antsla Gümnaasiumile ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumile omistati hõbetase. Baastasemed omistati kokku 26 õppeasutusele üle Eesti. Standardeid jagatakse 3 kategoorias (baas-, hõbe- ja kuldtase) õppeasutustele, mis on juurutanud hästi igapäeva õppesse ettevõtliku ja õppijakeskse õpikäsitluse.

Antsla Gümnaasium läbis lisaks sisehindamisele ka septembrikuus välishindamise, mis hõlmas fookus grupiintervjuusid lapsevanemate, juhtkonna, õpilaste, õpetajate ja koolipartneritega.

Lisaks standarite jagamisele toimus parimate edulugude valimine. Võru maakonnast sai edasi Võru Kesklinna kool ning kategoorias „Heategu kogukonnale“ saavutati auhinnaline II koht. Eduloo pealkiri oli muusikal „Vaeslaps ja talutütar“. Juba järgmise aasta märtsikuus tuuakse lavale uus muusikal. Antsla Gümnaasium pälvis kategoorias „Noorte/laste algatus“ III koha. Eduloo pealkiri oli „Loovuslaager“. Antsla Gümnaasiumi 8. klassi õpilane Kristel Taal korraldas 2-päevase loovuslaagri, mis looks erinevaid võimalusi kaasõpilaste loominguliseks eneseväljenduseks läbi tegevuste suunaga õpilaselt õpilasele ning pakuks aktiivset vaba aja veetmise võimalust.

Ettevõtlik Kool tunnustas edulugude voorus I kohta 500 euroga, II kohta 250 euroga ning III kohta 150 euroga.

Palju õnne Antsla Gümnaasiumile, Võru Kesklinna Koolile ja Mõniste Koolile.

Ettevõtlikku meelt ja toredaid kordaminekuid!

Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia üleandmine Maarja Hollole

Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia üleandmine Maarja Hollole toimub Antsla Gümnaasiumi aulas kolmapäeval, 16. oktoobril algusega kell 11.15. Kirjandusteadlane Janika Kronberg tutvustab Bernard Kangro loominugt ja Maarja Hollo tutvustab oma auhinna saanud kogumikku. Vahepaladega esinevad Antsla Gümnaasiumi õpilased.

Pop-up akadeemia Maju Lauristiniga: “Tuleviku haridus ja selle roll maapiirkonna arengus.”

Järgmine Võrumaa Arenduskeskuse pop-up akadeemia toimub 2. oktoobril kompetentsikeskuses Tsenter, kus sel korral võetakse luubi alla haridusvaldkond, visioon tuleviku haridusest ning missugust rolli mängib haridus maapiirkonna arengus?

Päevakava:
12.30 – 13.00 Kogunemine
13.00 – 15.00 Marju Lauristin “Tuleviku haridus ja selle roll maapiirkonna arengus?”
15.00 – 15.30 Sirutuspaus
15.30 – 17.00 Paneeldiskussioon “Kuidas täna künda haridusmaastikku nii, et tulevikus põld oleks viljakas?”

Panelistid: Marju Lauristin, Margus Ojaots, Pille Liblik, Hendrik Noor, Minna Aia-Utsal

Võrumaa Arenduskeskuse pop-up akadeemiate sarja eesmärk on tuua Võrumaale akadeemilist teadmust ja luua ühendavaid mõtteid teaduse ja praktika vahel. Järjekorras viienda pop-up akadeemias võtame luubi alla ühiskonna alustalad – haridusvaldkonna. Missugune on võiks olla tulevikus haridus ja kuidas mõjutab haridusmaastikus toimuvad muutused maapiirkondade arengut?  Loengule järgneb samal teemal paneeldiskussioon “Kuidas täna künda haridusmaastikku nii, et tulevikus põld oleks viljakas?”

Registreerimine toimub SIIN VORMIL.

ettevõtlik kool

Välja on kuulutatud üle-eestilise Ettevõtliku kooli edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ nominendid

Võitjad selguvad publiku ja žürii kombineeritud hääletuse tulemusena juba 17. oktoobril Haridusfestivalil Paide Muusika- ja Teatrimajas.

Võru maakonnast sai edasi kategoorias “Heategu kogukonnale” Võru Kesklinna Kooli “Muusikal” ja kategoorias “Noorte/laste algatus” Antsla Gümnaasium “Loovuslaager”

Palju õnne kõikidele nominentidele!

Selgunud on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” Võru maakonna kaks standardi saajat

Ettevõtliku õppe Standardi hindamisprotsessi tulemusena on võimalik saavutada 3 erinevat taset: Baastase, Väljapaistev tase (hõbetase) ja Suurepärane tase (kuldtase).

Teise ja kolmanda taseme saavutamine on koolile selgeks kvaliteedimärgiks ning võimaldab saavutada tuntust regioonis ja riigis tervikuna ning parandada oluliselt oma tegutsemise tõhusust.

Võru maakonnast läbis edukalt sisehindamise Mõniste Kool, kes saavutas Ettevõtliku Kooli baastaseme.

Antsla Gümnaasium on läbinud edukalt sisehindamise ning väliskomisjoni külastuse, mis hõlmas fookusgrupi intervjuusid lapsevanemate, juhtkonna, õpilaste, hoolekogu, õpetajate ja välispartneritega. Antsla Gümnaasium saab kvaliteedimärgi, tunnustuse ning kooli hinnatakse HÕBETASEME väärilliseks.

Palju õnne Antsla Gümnaasium ja Mõniste Kool.

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool” eesmärgiks on ettevõtliku õppe integreerimine koolisüsteemi ja igasse õppetundi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus, mis omakorda tagab, et eestimaalased on tegusad, hoolivad inimesed, kes Tahavad-Suudavad-Teevad.

„Ettevõtlik kool” teeb õppimise huvitavaks ja õpetab õpilast eluga hästi hakkama saada.

Ettevõtlikkus õppes ei mängita vaid tehakse „päris asju” iseenda või kogukonna heaks, mille tulemusena on õpilane julge algataja, otsib uusi lahendusi, on motiveeritud õppima, tegutseb koos, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik.

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas maakonna säravamaid haridustöötajaid

25. septembri õhtul tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Haanja rahvamajas maakonna silmapaistvamaid haridustöötajaid. Kokku oli tunnustatavaid 25.

Võru maakonna käesoleva aasta haridusvaldkonna parimad on:

Kadi Kalda Võru Lasteaed Päkapikk Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja laureaat 2019
Siiri Jõgisuu Urvaste Kool Võru maakonna aasta klassiõpetaja laureaat 2019
Inge Mälzer Rõuge Põhikool Võru maakonna aasta klassijuhataja  laureaat 2019
Merike Värs Kääpa Põhikool Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja laureaat 2019
Reet Järvpõld Võru Gümnaasium Võru maakonna aasta gümnaasiumiõpetaja laureaat 2019
Kaider Vardja Võru Kreutzwaldi Kool Võru maakonna aasta õppeasutuse juht laureaat 2019
Annika Savimägi Võru Lasteaed Sõleke Võru maakonna aasta tugispetsialisti laureaat 2019
Liikuma Kutsuv Kool: pilootkoolist mentoriks Antsla Gümnaasium Võru maakonna aasta hariduse tegu laureaat 2019

 

Tänukirjaga peeti meeles ka kõiki teisi tunnustamiseks esitatud kandidaate:

Eve Schmeiman Väimela Lasteaed Rukkilill Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja nominent 2019
Kristi Pai Võru Lasteaed Sõleke Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja nominent 2019
Merle Kendra Võru Lasteaed Okasroosike Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja nominent 2019
Liivi Zopp Rõuge Lasteaed Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja nominent 2019
Vilve Viilo Väimela Lasteaed Rukkilill Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja nominent 2019
Anne Heier Haanja Kool Võru maakonna aasta klassiõpetaja nominent 2019
Ene Hainsoo Mikitamäe Kool Võru maakonna aasta klassiõpetaja nominent 2019
Marje Ilves Orava Kool Võru maakonna aasta klassiõpetaja nominent 2019
Jelena Kesselmann Võru Kreutzwaldi Kool Võru maakonna aasta klassijuhataja nominent 2019
Fee Tamm Meremäe Kool Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja nominent 2019
Kadri Parts Haanja Kool Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja nominent 2019
Kaider Vardja Võru Kreutzwaldi Kool Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja nominent 2019
Kersti Leping Värska Gümnaasium Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja nominent 2019
Lea Kukk Antsla Gümnaasium Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja nominent 2019
Merike Lipp Puiga Põhikool Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja nominent 2019
Maire Post Parksepa Lasteaed Võru maakonna aasta õppeasutuse juht nominent 2019
Liivia Horn Haanja Kool Võru maakonna aasta tugispetsialist nominent 2019

 

Meeleolukal õhtul musitseeris haridustöötajatele Marek Sadam ning Tõnu Laikre. Õhtut juhtisid Haanja kooli õpilased.

Kandidaate tunnustamiseks said kõik soovijad esitada 31. märtsist 18. aprillini Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel. Kokku sai kandidaate esitada 12 erinevas kategoorias. Seejärel suunati Võru maakonnast esitatud kandidaatide ankeedid hindamiseks kohalikule komisjonile, kes omakorda esitas Võru maakonna parimatest parimad HTMi ülevabariiklikule konkursile. Kõik riiklikule konkursile esitatud kandidaadid on palutud 5. oktoobril Jõhvi Kontserdimajas toimuvale „Eestimaa õpib ja tänab“ galale, mida saab otseülekandena jälgida ka ETVst.

Võru maakonnal on sellel aastal põhjust pöialt hoida, sest kolm kandidaati on jõudnud oma kategoorias finalistide hulka. Finalistideks on Siiri Jõgisuu Urvaste Koolist (aasta klassiõpetaja), Inge Mälzer Rõuge Põhikoolist (aasta klassijuhataja) ning Antsla Gümnaasiumi programm Liikuma Kutsuv Kool: pilootkoolist mentoriks (aasta hariduse tegu).

Lisaks tõsteti kolmapäeva õhtul esile ka haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile “Õppimine on põnev” 2019 esitatud kandidaate: Mikitamäe Kooli koostööpäev “Pingist välja”, Värska Gümnaasiumi projekt “Õpime õues”, Antsla Gümnaasiumi “Heategevuslik jõululaat ja oksjon”, Antsla Gümnaasiumi “Loovuslaager”, Võru Kesklinna Kooli muusikal “Vaeslaps ja  talutütar” ja Osula Põhikooli projekt “Tibukasvatus Osula Koolis”. Kohaliku hindamiskomisjoni otsuse kohaselt esindavad Võru maakonda 17. oktoobril Paide Teatri- ja Muusikamajas toimuval Haridusfestivalil Võru Kesklinna Kool ning mõlemad Antsla Gümnaasiumi edulood.

 

 

 

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta isa tunnustamiseks (tähtaeg 25. oktoober)

Läheneva isadepäeva eel kutsub Võrumaa Arenduskeskus esitama kandidaate Võru maakonna aasta isa aunimetusele.

Võru maakonna aasta isa kandidaadiks võib üles seada Võru maakonnas elava isa, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma ametile ning on heaks eeskujuks ka ühiskonnas. Aasta isa kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui kohalikud omavalitsused, asutused ning organisatsioonid.

Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel. Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Võru maakonna aasta isa“ Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober 2019.

Tänavuse aasta isa kuulutab arenduskeskus välja isadepäeval, 10. novembril Võru Kandles toimuval isadepäeva kontserdil. Aasta isa tiitlit on Võru maakonnas välja antud alates 2005. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse nelja lapse isa Jaan Randvere.  

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

Rohkem uudiseid