Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatavate rahaliste vahendite taotlemine 2018

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja taotlusvooru HTM vahenditest Võru maakonna aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituse korraldamiseks eraldatavate vahendite taotlemiseks. Loe veel

Haridus- ja teadusminister tunnustas noortevaldkonna tublimaid

26. jaanuari õhtul toimus Tallinnas SpaceX sündmuskeskuses vabariiklik noorsootöö tunnustusüritus. Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) tunnustuskonkursile sai 1. novembriks 2017 kandidaate esitada kaheteistkümnes erinevas kategoorias. Selleks, et kandidaat tunnustuskomisjoni ette jõuaks, pidi teda esitama vähemalt kaks erinevat esitajat. Loe veel

Oodõtas Hindätiidmise avvuhinna kandidaatõ

2012. aastagast and Võro Instituut latsiaiulõ, koolõle ja kultuuriasutuisile, -ühingitele ja -seltsele vällä Hindätiidmise avvuhinda, minka mõtõ om hoita võrokõsõs olõmist avvu seen. Ku algusaol kiteti paigapäälitside väärtüisi hoitjit üten Põlva ja Võro maavalitsusõga, sõs 2018. aastagast omma avvuhinna välläandmise paarilidse Põlva- ja Võromaa umavalitsusõ. Loe veel