Tiia Allas haridusspetsialist 5348 4969 tiia.allas@vorumaa.ee
Aigi Pall kultuurispetsialist 5912 9200 aigi.pall@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

„Ettevõtliku kooli“ haridusfestival keskendub tuleviku haridusele

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool kutsub kokku õpetajad, koolijuhid, lapsevanemad ja noored, et üheskoos arutleda tuleviku hariduse üle. Tänavune haridusfestival toimub 18. oktoobril Paide Muusika- ja Teatrimajas.

Tulevikuhariduse võtmeküsimuseks on see, kuidas tuua rohkem põnevamat ja kaasavamat õppimise metoodikat koolidesse ja lasteaedadesse.

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse juhatuse liige Pille Sööt tõdeb, et oluline on, et õpetajad keskenduksid tunnis lisaks enda ainele ka õpilastes teiste oluliste pädevuste arendamisele. Ta toob välja, et enam ei saa õpetada vanaviisi ning tuleb leida uusi mooduseid, et arendada noortes just neid oskuseid, mida nad vajavad tulevikuks. Sööt lisab: „Maailm muutub ja sellega peab kaasas käima ka haridussüsteem. Tänavusel haridusfestivalil korraldame õpetajatele ja koolijuhtidele just selliseid töötubasid, millega julgustada ja õpetada neid kasutama ettevõtliku õppe metoodikaid enda ainetundides.“

Koostöös ettevõtlusõppe programmiga Edu & Tegu pakutakse osalejatele harivaid töötubasid, mis aitavad paremini mõista ettevõtlikkuse toetamise võimalusi koolitunnis, jagada oma edulugusid ning tutvuda teiste omadega üle-eestilise edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ raames.

Haridusfestival on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” algatusel aastal 2007 sündinud üritus koolijuhtidele, õpetajatele ja õpilastele. Haridusfestivali korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus koos teiste maakondlike arenduskeskustega. Haridusfestivali korraldamist toetab Haridus- Ja Teadusministeerium Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist läbi ettevõtlusõppe programmi Edu&Tegu.

Lisainfo:
Kristi Krilovs
Ettevõtlik kool koordinaator
kristi.krilovs@ivek.ee
+372 501 2901
Haridusfestivali päevakava

Võrumaa Arenduskeskus kutsub osalema ja tunnustama omi TEGIJAID!

Ettevõtlusõppe programm Edu&Tegu korraldab taaskord tunnustamiskonkursi, kuhu kõik saavad oma tublisid õpetajaid ja haridustegelasi esitada. Nüüd on taaskord hea võimalus neid märgata ja esitada!

Kandidaate saab esitada viies kategoorias kuni 21. oktoobrini.

  • Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi.
  • Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe edendaja tunnustatakse meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.
  • Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.
  • Tiitliga Aasta ettevõtlusõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.
  • Tiitliga Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlusõppe programmi tegevustesse ja arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Laureaadid valib ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite esindajatest koosnev komisjon, võitjad kuulutatakse välja 27. novembril.

ESITA OMA KANDIDAAT SIIN:  http://www.xn--ettevtluspe-jfbe.ee/tunnustus

Täpsem info: https://www.facebook.com/ettevotlusope/photos/a.1096632933689773/2097811296905260/?type=3&theater

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta isa tunnustamiseks

Läheneva isadepäeva eel kutsub Võrumaa Arenduskeskus esitama kandidaate Võru maakonna aasta isa aunimetusele.

Aasta isa kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui kohalikud omavalitsused, asutused ning organisatsioonid. Võru maakonna aasta isa kandidaadiks võib üles seada Võru maakonnas elava isa, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma ametile ning on heaks eeskujuks ka ühiskonnas.

Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel. Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Võru maakonna aasta isa“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru.  Taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2018.

Aasta isa tiitlit on Võru maakonnas välja antud alates 2005. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse Võrus elav kolme lapse isa Tarmo Mõttus.

Tänavuse aasta isa kuulutab Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots välja isadepäeval, 11. novembril Võru Kandles toimuval isadepäeva kontserdil.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

Teaduspäev ootab Võru maakonna gümnasiste 24. septembril kuulama

Sihtasutusel Võrumaa Arenduskeskus on hea meel teada anda, et ka käesoleval õppeaastal toimuvad maakonnas gümnasistidele suunatud Teaduste Akadeemia loengud. Äsja alanud õppeaasta esimene loengupäev toimub esmaspäeval, 24. septembril algusega kell 11.00 Võru Gümnaasiumi aulas.

Sel korral tulevad õpilastele Teaduste Akadeemiast, teadustööst ja teadlase elust rääkima Akadeemia president Tarmo Soomere (tehnika- ja informaatikateadus, küberneetika) ning akadeemik Urmas Varblane (humanitaar- ja sotsiaalteadused, rahvusvaheline ettevõtlus). Akadeemik Tarmo Soomere annab ülevaate millised mõjud on kliimamuutustel Eesti tuulistele randadele ja akadeemik Urmas Varblane räägib majandusteadusest, populismist ja Brexitist.

Üritus on eelkõige suunatud 9.-12. klassi õpilastele, kuid kuulama on oodatud ka teised teemast huvitatud. Registreerumine on avatud aadressil https://tinyurl.com/TeadAkadvol2-2018  või telefonil 5348 4969. Registreerimise tähtaeg 20.09.2018 kell 15.00.

Üritus saab teoks tänu SA Võrumaa Arenduskeskuse, Eesti Teaduste Akadeemia ja Võru Gümnaasiumi koostööle ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele.

Järgmised loengud toimuvad novembris ja mais.

Lisainfo: Tiia Allas, haridusspetsialist, tel 5348 4969, e-post tiia.alla@vorumaa.ee

Tänavuse Kangro preemia võitis Võru kultuurijuht Heiki Kelp

Kirjanik Bernard Kangro sünniaastapäeval, 18. septembril,  anti Võru kultuurimaja Kannel direktorile Heiki Kelbile üle arvult 29. Kangro kirjanduspreemia jutukogu “Elu ongi muinasjutt. 17 elumustrit Võrumaalt” eest.

Žürii koosseisus Janika Kronberg, Merle Sulg, Liina Valper, Ahto Raudoja, Tiia Allas, Inga Kuljus ja Elina Allas otsustasid üksmeelselt, et kõige paremini vastab Kangro preemia statuudile just Heiki Kelbi raamat, millesse on põimitud nii ilukirjanduslikke vesteid kui ka oma sugulaste päevikulaadsete sissekannete töötlusi või lausa tema ema 7. klassi koolikirjand punaarmee pealetungi kohta. Üllatuseks tuli tänavune laureaat ka žüriile, kuna Heiki Kelp on pigem tuntud kui pikaaegne Võru kultuurimaja juht – selles ametis on ta astumas 25 aastat – ja 41 aastat tagasi astutatud Võru legendaarse rokkbändi Hetero basskitarrist.

Kirjandusteadlase Janika Kronbergi sõnul on raamatu näol tegu kireva kaleidoskoobiga ja žanriline mitmekesisus ei lase tekkival tervikul laiali laguneda. Jutud “Valja” ja “Soome sepp” on tema hinnangul puhtakujulised, lausa Tuglase auhinda väärivad novellid. Žürii liikmele Liina Valperile meeldis raamatu puhul see, et Kelp on väga südamlikult kirjutanud oma koduküla inimestest ja kasvatusest ning tundis raamatus ära isegi kunagise koolidirektori Vambola Kongo. “See on täpselt see, mis iseloomustab Võru kirjandust,” kommenteeris Ahto Raudoja, ainus seto žüriiliikmete hulgas.
“Raamatust koorus välja võrokeste kuraas, haledus ja hullus,” lisas Tiia Allas.

Täiesti juhuslikult esitles Heiki Kelp just samal päeval Võru Kreutzwaldi muuseumis seda sama raamatut ja preemia üleandmine esitluse lõpus oligi mõeldud üllatusena. “Tegelikult oli üllatus väga suur, sest raamatu andsin ma välja oma südamehääle ajel,” sõnas Kelp. “Mul pole kunagi olnud ambitsiooni saada menukirjanikuks. Aga iga tunnustus on mesi sinu mokkadele.” Heiki Kelbi sõnul ei tegelenud ta kirjutamisega aastaid, kuna kunagi Võru keskkooli minnes jäeti tema kirjand hindamata. Põhjuseks toodi, et see polevat tema enda, vaid hoopis ema kirjutatud.

Kelbi raamat jutustab eelkõige (enne)sõja- ja nõukogudeaegsest Võrumaa elu-olust ja kohalike inimeste mentaliteedist, käitumismustritest ning nende kohandumisest ajaga Väimela-Sõmerpalu-Võru kolmnurgas.

“Paljud lood on muinasjutu tagamaaga ega lõppe sugugi mitte alati hästi,” valgustas Kelp. “Väga paljud lood on inspireeritud minu lapsepõlvest ja suguvõsa pärimusest. Lugudel kahtlemata on prototüübid olemas, aga paljud tegelased on kokku kirjutatud mitme ajastu inimestest, sest mustrid korduvad.”

“Elu ongi muinasjutt” ei ole Heiki Kelbi esimene raamat. Kaks aastat tagasi avaldas ta üsnagi mahuka raamatu “Hetero tsentrist väljas”, mis annab sissevaate eesti rokikultuurile 1980ndate algusest kuni taasiseseisvumiseni. Samuti on Kelp kirjutanud mitmeid näidendeid ja laulusõnu. Kirjutamisega plaanib ta jätkata veelgi. “Inspiratsioon tuleb peale ikkagi nii nagu välk taevast ja siis tuleb kirjutada,” sõnas vastne laureaat. “Palju rohkem aega kulub ümberkirjutamisele.”

Heiki Kelp on sündinud 1959. aastal Võrus ning elanud Sõmerpalus ja Võru linnas.
Kangro kirjanduspreemia väljaandmise võttis tänavu seoses maavalitsuste kaotamisega üle SA Võrumaa Arenduskeskus. Kangro preemiaga kaasneb ka rahaline kingitus, milleks alates sellest aastast on 500 eurot. Kangro preemiat antakse Võrumaal välja alates 1990. aastast eesmärgiga teadvustada ja väärtustada Võrumaaga seotud kirjanike loomingut. Esimese preemia laureaat oli Võrumaal Vana-Antsla vallas sündinud luuletaja, proosakirjanik ja kirjandusteadlane Bernard Kangro (18.09.1910-25.03.1994) ise.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel +372 5912 9200, e-post: aigi.pall@vorumaa.ee

28.-30. augustil toimub Võrumaal Kurgjärve Spordibaasis XII üleriigiline rahvamajade suvekool

Tänavu on üleriigilise suvekooli korraldamise järg jõudnud Võrumaa kultuuritöötajate kätte. Kolm sisukat päeva toimuvad pealkirja all „Maagiline Võrumaa“. Maagilisel  maal saavad kultuuritöötajad tutvuda Võru maakonna kultuuri ja eripäraga, külastada vaatamisväärsusi ja omandada praktilisi oskusi.

Eesti Rahvamajade Ühingu algatatud suvekool rändab maakonnast maakonda ja on suurim rahvamajade ning kultuurikeskuste töötajaid ühendav kokkusaamine Eestis. Rahvamajade suvekooli idee sai alguse 2006. aasta aprillis toimunud üle-riigilisest rahvamajade suurkogust ja esimene suvekool toimus 2007. aastal Paunkülas.

Suvekool on läbi aastate olnud kultuuritöötajate seas oodatud sündmus. Iga-aastane suvekool annab kultuuritöötajatele võimaluse vahetada tööalaseid kogemusi, muljeid ja kontakte. Tänavu on suvekooli registreerinud üle 170 osaleja pea kõigist maakondadest üle Eesti. 

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel +372 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

Selle aasta Võru maakonna kaunimad kodud on selgunud

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 23. augustil konkursi  “Eesti kaunis kodu 2018” Võrumaa nominente. Üritus toimus Võru vallas Riina ja Peeter Veedleri kaunis koduaias, mis eelmisel aastal pälvis presidendi „Eesti kaunis kodu 2017“ tunnustuse.

Eilsel tunnustusüritusel andsid SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ja Eesti Kodukaunistamise Ühenduse juhatuse esimees Arvi Altmäe üle Riigihalduse ministri tänukirjad, rahvusvärvides mastivimplid ja meened tänavustele nominentidele. Üritus lõppes Lea Dali Lioni kauni kontserdiga.

Võru maakonnas korraldab  “Eesti kaunis kodu” konkursi SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega. Sellel aastal esitasid omavalitsused maakondlikule komisjonile hindamiseks 13 objekti. Välja valiti kolm kodu ja üks eriobjekt mis esitati Eesti Kodukaunistamise Ühendusele.

Vabariigi president Kersti Kaljulaid tunnustas võitjaid 25. augustil toimuval vastuvõtul Viljandis.

Võru maakonna „Eesti kaunis kodu 2018“ konkursi võitjad on:
Kairi Miksoni ja Erkki Soe kodu Osula külas Võru vallas
Linda ja Mihkel Jürsi kodu Udsali külas Rõuge vallas
Raili ja Kalev Rauba kodu Sika külas Võru vallas
Presidendi tunnuse sai ka parim spordirajatis, milleks on Võru skatepark.

Fotol tänuüritusel osalenud. Pildistas: Kalle Nurk 

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel +372 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

Käimas on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkurss

Haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” traditsioonilisele edulugude konkursile laekus sel aastal 94 edulugu.

Edulugude konkurss kogub koolide ja lasteaedade eelneva õppeaasta lugusid vahvatest õpikogemustest. Sel aastal laekus lugusid 13 maakonnast.

2018. aasta parimad maakondlikud lood valib välja kohalik žürii, mille liikmed kinnitas Võrumaa Arenduskeskus möödunud nädalal. Iga maakonna kolm edukamat pääsevad edasi üle-eestilisse finaali, kus žürii valib 15 parimat.

Võrumaalt on esitanud oma edulood viis kooli: Antsla Gümnaasium, Osula Põhikool, Kääpa Põhikool, Võru Kreutzwaldi Kool, Mikitamäe Kool. Nende seast valitakse augustis välja kolm suurima punktisumma saanud kooli ning saadetakse edasi üle-eestilisse finaali. Nende seast omakorda selguvad võitjad publiku kaasabil 18. oktoobril  Haridusfestivalil, mis sel aastal toimub Paide Muusika- ja Teatrimajas. 

Ettevõtlusõppe programm on ajavahemikul 2016 – 2020. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ellu viidav programm eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. Ettevõtlusprogrammi raames toimub konkurss „Edu ja Tegu“.

Lähemalt saab konkurssi kohta lugeda siit: https://xn--ettevtluspe-jfbe.ee/programmist/

Lisainfo: Eliis Ermel,  noorte ettevõtluskonsultant, eliis.ermel@vorumaa.ee

Seto Folk 2018 toob inimesed Setomaale head muusikat ja loodust nautima

29.-30. juunil Setomaal Värskas aset leidev muusika- ja matkafestival Seto Folk 2018 pakub külastajatele kahe päeva jooksul mitmekesist folkmuusikaprogrammi, eriilmelisi matku Setomaa loodusesse ning õpitubasid, kus saab iga huviline end proovile panna. Festival on eriline veel sellegi poolest, et 30. juunil saab näha maailma kõige esimest setode tantsupidu.

Seto Folk on perefestival, mis koondab endas kokku hea folkmuusika, loodusläheduse ja mõnusa olemise. “Festivali matkaprogrammis on üle 20 erineva matka ja loodusõpitoa kõikidele vanustele. Lapsi ootab mõnus lasteala, kus saab mängida ja meisterdada ning kus toimuvad tantsu- ja pilliõpitoad, muinasjutulugemised ja etendused,” sõnab Seto Folk 2018 peakorraldaja Marija Jurtin. “Külastada tasub ka meie jurtakino, kus saab vaadata erinevate soome-ugri rahvaste filme.”

Tänavuseks peaesinejaks on Rootsi folkrokkbänd Hoven Droven, mis tähistab peagi enda 30. sünnipäeva. Muusikaprogrammi juht Jalmar

Vabarna: “Hoven Droven on bänd, kelle pärast mina isiklikult üldse muusikat teen. Sain kunagi ansambli Zetod juhendajalt nende CD-plaadi ning armusin folki ja armusin rokki. See, et nad nüüd koju kätte tulevad, on unistuse täitumine!”

Festivalimeeleolu aitab luua ka hilisõhtutel avatav vana söökla, kus pidulisi ootab juba legendaarseks kujunenud söökladisko, mida korraldab Setomaal asuv ainulaadne kontsertpaik Treski Küün.

Arhailist ja ehedat seto kultuuri saab Seto Folgil kogeda kõigi meeltega

– kuulata ja kaasa laulda UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud seto leelot, keerutada jalga tõelistel seto kirmastel, õppima valmistama seto kästiööd ning ergutada maitsemeeli seto toiduga.

Seto Folgi päeva- ja folgipassid ning üksikpiletid on müügil Piletilevis.

Rohkem infot Seto Folk 2018 programmi kohta on üleval festivali kodulehel http://setofolk.ee

Piilu ka facebooki: https://www.facebook.com/SetoFolk/

 

Kohtumiseni folgil!

Kelly Kittus
Kommunikatsioonispetsialist
Setomaa Vallavalitsus
+372 5220661
Kelly.kittus@setomaa.ee

14. juunil tunnustati Võrumaa koolide parimaid lõpetajaid

14. juunil toimus Võrus Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi õuel Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liikme Tiit Tootsi vastuvõtt maakonna parimatele gümnaasiumi- ja kutsekoolilõpetajatele.

Lõpetajad koos lähedastega olid oodatud muuseumi hubasesse hoovi kella üheks pärastlõunal, kus  neile anti kätte SA Arenduskeskuse juhatuse liikme tänukirjad. Tiit Toots õnnitles lõpetajaid olulise eluetapi eduka läbimise puhul ja soovis püsivust õpingute jätkamiseks nii kõrg- kui elukoolis. Ta soovitas lõpetajatel minna, uurida ja kogeda laias maailmas toimuvat ja püüelda oma unistuste poole ning kutsus peale otsingute lõppu kõiki Võru maakonda tagasi, et siin oma kodu luua ja saadud teadmiste-kogemustega kodukandi elu paremaks muuta.

Parimaid lõpetajaid tervitasid etteastetega Võru Kesklinna Kooli 1.b klassi õpilased, Puiga Põhikooli muusikalapsed ning Võru Kreutzwaldi Kooli laulutüdrukud. Lõpetajad said Arenduskeskuselt kingituseks Doris Kareva koostatud isamaaluule kogumiku „Eesti tunne“. Kogumik annab mitmekesise ülevaate 100 erineva autori tuntud ja vähemtuntud luuletustest, mis Eesti ja eestlaste kohta aja jooksul kirja pandud on ning mida Doris Kareva soovitab ikka ja jälle sirvida, et leida hingetuge nii rõõmsamatel hetkedel kui raskematel aegadel.

Võru maakonna gümnaasiumide parimaid lõpetajaid on käesoleval õppeaastal 10, nendest kuus lõpetavad keskkooli kuldmedaliga. Võrumaa Kutsehariduskeskuse lõpetab kiitusega 12 noort.

Võru maakonna 2018. a parimad lõpetajad:

Rando Viimne Antsla Gümnaasium kuldmedal
Karmen Tumanov Antsla Gümnaasium kuldmedal
Kris-Marii Jaanson Parksepa Keskkool kuldmedal
Mirjam Leesalu Võru Gümnaasium kuldmedal
Enely Ernits Võru Gümnaasium kuldmedal
Annabel Huik Võru Gümnaasium hõbemedal
Annabell Dontsov Võru Gümnaasium hõbemedal
Raiko Täht Võru Täiskasvanute Gümnaasium kuldmedal
Alic Koppel Värska Gümnaasium hõbemedal
Kärt Karro Vastseliina Gümnaasium kiitusega lõpetaja
Gerly Karing Võrumaa Kutsehariduskeskus kiitusega lõpetaja
Angelika Nikandrova Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetaja
Kairit Onno Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetaja
Cornelia Ruotsi Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetaja
Mari-Liis Värnik Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetaja
Ain-Eerik Heier Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetaja
Andris Kõiv Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetaja
Martin Praakle Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetaja
Karl-Martin Zopp Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetaja
Joel Taal Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetaja
Robert Tiru Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetaja
Sander Jõgeva Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetaja

 

Tänuüritus toimus SA Võrumaa Arenduskeskuse, Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi ja maakonna koolide koostöös. Ürituse läbiviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Rohkem uudiseid