Tiia Allas haridusspetsialist 5348 4969 tiia.allas@vorumaa.ee
Aigi Pall kultuurispetsialist 5912 9200 aigi.pall@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Teaduspäev Võru maakonna gümnasistidele

Esmaspäeval, 18. veebruaril on Võru maakonna gümnasistidel võimalus osa saada Teaduste Akadeemia loengusarja 2019. aasta esimesest loengust.

Käesoleva aasta esimene teaduspäev on pühendatud humanitaaria valdkonnale. Noortele tulevad rääkima PhD Eva Saar teemal  “Eesti keel soome-ugri keelena” ning prof. Andra Siibak teemal “Eesti ühiskonna (kõver)peegeldus sotsiaalmeedias.”

Teaduspäev algab kell 12.00 Võru Gümnaasiumi aulas.

Kõik teaduspäeval osalemisest huvitatud on oodatud ennast registreerima aadressil https://tinyurl.com/TeadAkad2019 hiljemalt 17. veebruaril.

Üritus saab teoks tänu SA Võrumaa Arenduskeskuse, Eesti Teaduste Akadeemia ja Võru Gümnaasiumi koostööle ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele.

Info: tiia.allas@vorumaa.ee, tel 53 484 969

Aprillis algab uus avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogramm kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajatele

Programmi on oodatud osalema kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajate 4 – 5 liikmelised meeskonnad.

Programmis õpid:

 • tegema vahet omavalitsuse ja vabaühenduse erinevatel koostöövormidel ning nende võimalustel;
 • korraldama teenuste koosloomet, kuhu kõik osapooled, kellest sõltub teenuse pakkumise edukus;
 • kasutama  teenusedisaini ja koosloome tööriistu;
 • planeerima ja kontrollima teenuse kvaliteeti ja mõju;
 • valima delegeerimise viisi ja delegeerimist praktiliselt korraldama;
 • ehitama omavalitsuses üles süsteemi, mis toetab teenuste delegeerimist ja strateegilist koostööd vabaühendustega.

Programmi tulemusena valmib koostöös koolitajate ja oma valdkonna ekspertidega delegeerimise plaan uueks teenuseks või praeguse teenuse edasi arendamiseks.

Programm koosneb 3 koolituspäevast, millele järgneb 5-kuuline nõustamisperiood. Nõustamisprogrammi valitakse omavalitsused või omavalitsuste grupid, kes soovivad hakata koostöös vabaühendustega pakkuma uusi teenuseid või praeguseid edasi arendama. Kokku valitakse välja 8-12 omavalitsust või omavalitsuste gruppi.

Koolitused toimuvad neljas linnas: Pärnus, Rakveres, Tartus ja Tallinnas.

Programmi tellijaks on Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus, programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi rahadega. Osalejatel tuleb täita ESF-ist tulenevaid nõudeid, sh osalejate andmete esitamise nõue.

Programmi metoodika on väljatöötatud MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori poolt (Si-Lab). Si-Lab on sotsiaalne ettevõte, eesmärgiga arendada ja rakendada koosloomet kogukondlike ja ühiskondlike probleemide lahendamisel.

Programmi viiakse ellu MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ja MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik koostöös.

Programm on osalistele tasuta!

Kandideerimise tähtaeg on 1. märts. Kandideerida saab siin: https://goo.gl/forms/YcJdtwFpBLmgDfwE2

Rohkem infot programmi kohta leiad siit: http://www.koosloome.ee/projektid/avalike-teenuste-delegeermise-koosloome-arengupogramm

Võru maakonna 2019. a haridusürituste korraldamise rahaliste vahendite taotlemine

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja taotlusvooru Võru maakonna aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituse vahendite taotlemiseks.

Toetatavad tegevused:

 •  Võru maakonna munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpilaste aineolümpiaadid, -võistlused ja õpilasüritused;
 • õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevused;
 • munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolitused.

Tegevused peavad lähtuma riiklikest õppekavadest, „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ aluseks võetud muutuva õpikäsituse põhimõtetest ning toetama  kaasava hariduse, koostöö ning ainetevahelise lõimigu elluviimist.

Toetust saab taotleda:

 •  aineühendus – õpetajate aineühenduse tegevuse jaoks;
 • aineühendus või ürituse korraldaja (nt kool, MTÜ) – maakondlike õpilasürituste, aineolümpiaadide ja võistluste jaoks;
 • munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse korraldaja.

Toetust ei saa taotleda eraisikud.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 31.jaanuar 2019 elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatult e-kirja aadressile tiia.allas@vorumaa.ee  (SA Võrumaa Arenduskeskus haridusspetsialist).

Toetuse taotlemiseks kehtestatud kord, taotlus- ning aruandevormid.

Küsimuste korral aitab Teid haridusspetsialist Tiia Allas;  tel5348 4969; e-post tiia.allas@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 1. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks.

Tänavused teenetemärkide kavalerid kuulutab Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots välja Eesti Vabariigi 101. aastapäeva eel toimuval pidulikul kontsert-aktusel 21. veebruaril Võru Kandles.

Võru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võru maakonna teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes on silma paistnud maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad esitada maakonna omavalitsused, volikogud, juriidilised isikud, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

Taotluse vormid ja lisainfo teenetemärkide kohta on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt https://vorumaa.ee/haridus-kultuur/teenetemargid/

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga „Teenetemärgid“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 1. veebruariks 2019.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus tänas maakonna kultuuritöötajaid

4. jaanuaril toimus Vastseliina Piiskopilinnuses traditsiooniline Võru maakonna kultuuri-, raamatukogu- ja muuseumitöötajate ning käsitööliste ja kultuurikollektiivide juhendajate tunnustussündmus.

Maakonna kultuuritöötajaid tervitas Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Koostöös Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgruppiga anti välja Võrumaa kultuuripärl 2018 tiitel, mille pälvis laulja ja muusik Mari Kalkun. Lisaks andis Võrumaa ekspertgrupp välja aastapreemiad ja elutööpreemia.

Arenduskeskuse kultuurispetsialist Aigi Pall tänas tehtu eest ja jagas häid soove uueks alanud kultuuriaastaks. Tunnustusi ja tänusõnu jagasid ka maakonna rahvakultuurispetsialist Maie Pau ning Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba.

Meeleoluka kontsertelamuse andis kolmest energiat täis noorest mandoliinimängijast koosnev pärimusklassikat ning omaloomingut viljelev koosseis MandoTrio.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

Võru noored loovad digilahendusi poodide kaubavaliku ja sporditulemuste võrdlemiseks

Kolmandat aastat toimuvas kutsekoolinoorte koolitusprogrammis Samsung Digi Pass asub võidu digilahendusi looma kümme 14-20-aastaste noorte meeskonda õppeasutustest üle Eesti, kaks neist Võrumaalt.

Võrumaa kutsehariduskeskuse IT-eriala õpilased soovivad veebruariks välja tulla rakendustega, kus võrrelda Eestiga seotud spordimängude tulemusi ning poodide kaubavalikut.

Meeskonda „Võrukad“ kuulub kolm 17-aastast noormeest, Christofer-Lemo Lea, Alex Zernov ja Martin Sööt. Võrumaa kutsehariduskeskuse IT-süsteemide nooremspetsialistid soovivad luua spordirakenduse, kust saab reaalajas vaadata Eestiga seotud mängude tulemusi.

„Hetkel saab vaadata tulemusi näiteks Eesti Jalgpalli Liidu veebilehel, aga oleks palju lihtsam, kui saaksid võtta rakenduse lahti ja näha kohe oma lemmiktiimi tulemust. Muidugi tahaksime ka võtta kõrvale muid alasid kui ainult jalgpall. Näiteks korvpall, võrkpall, käsipall,“ kirjeldas võistlusideed meeskonna juht Martin Sööt.

„Võrukate“ teine liige Christofer-Lemo Lea on enda sõnul tipptasemel arvutikasutaja: teeb ise veebilehti, tegeleb digiloominguga ja haldab veebikeskkondi.

Samsung Digi Pass programmiga liitus ta seepärast, et soovis veel digioskusi juurde õppida, näiteks Linuxi operatsioonisüsteemi kohta. „Nutiseadmed mõjutavad oluliselt igapäevaelu ja tulevikus IT-erialal töötamist. Kui ma saaksin kõik oma asjad igal pool ära teha ainult enda nutitelefonist, siis oleks päris mugav ringi liikuda, ilma et peaks kogu aeg arvuti taga istuma,“ lausus Lea.

Kolmas „Võrukas“, Alex Zernov soovib digipädevustest juurde õppida eelkõige just projektijuhtimist, kuidas luua palju sujuvamat tiimitööd ja kuidas seda juhtida, kuna kõik need oskused on tema sõnul tööjõuturul väga hinnatud.

Poodlemine kergemaks 

Võrumaa kutsehariduskeskuse teine esindusmeeskond kannab nime „Puuduv lüli“. 18-aastane Mario Käis, 17-aastane Kristjan Leonov ja 17-aastane Timo Lillmaa õpivad samuti IT-erialal ning soovivad luua rakendust, kus võrrelda poodide kaubavalikut.

„Tänapäeval on raske leida kõige paremat pakkumist läbi reklaamide, kuna neid on nii palju ja kokkuvõtet oleks raske teostada. Meie idee oleks luua rakendus, millega on võimalik vaadata lähimate või kaugemate poodide sisu ning võrrelda kaupade hindu,“ kirjeldas meeskonna juht Käis.

„Selle rakenduse põhimõte on olla poodide nimekiri ning hinnakiri, mis teeks šoppamist veidikene kergemaks, kuid sellele saaks ka potentsiaalselt lisada uusi funktsioone. Näiteks läheb ema poodi ning annab läbi rakenduse sellest perele teada, et teistel oleks võimalus nimekirja soove lisada,“ lisas ta.

Praktilised digioskused hinnas 

Samsung Electronicsi Digi Pass programmi juht Baltikumis Egle Tamelyte tõi välja, et Eestis finaali valitud kümme digiideed aitavad lahendada elulisi probleeme ja mentorid julgustavad noori ka tulevikus oma äriplaani ellu viima.

„Järgmisena ongi novembri lõpus noori ees ootamas veebiseanss mentoriga – meeskonnatöö, ideede väljatöötamise ja probleemide lahendamise koolitus, kus kirja pandud mõtet koos tehnoloogiavaldkonna spetsialistiga päriselt arendama hakata. Projekti lõpus saavad kõik osalejad ka digitaalse passi, mis näitab tööandjatele omandatud vajalikke digitaalseid ja sotsiaalseid oskused,“ ütles Tamelyte.

Samsung Digi Pass programmi esimesed koolituspäevad toimusid 26. ja 27. oktoobril Tallinna Ülikoolis, kus osalejad läbisid digitaalsete oskuste testi ning said ülevaate prototüüpimisest kuni nutiseadmete eripärani. Programmi lõpuüritus toimub 13. veebruaril 2019, kus meeskonnad esitavad oma projekti žüriile ja kuulutatakse välja võitja.

Samsung Digi Pass koolitusprogrammis asuvad võistlustulle nii tulevased tarkvaraarendajad, multimeedia spetsialistid, tööstusinformaatikud, juuksurid, metsurid, laotöötajad kui ka koka eriala õpilased.

Oma kolmeliikmeliste meeskondadega on kutsekoolinoorte digipädevuste koolitusprogrammis väljas Luua metsanduskool ning Järvamaa ja Tartu kutsehariduskeskus. Kaks võistkonda on osalemas nii Kehtna kui Võrumaa kutsehariduskeskusest ning kolm meeskonda Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest.

Fotol Võrumaa Kutsehariduskeskuse meeskond „Võrukad“ (all) ja “Puuduv lüli” (üleval). Pildistas: Magnus Heinmets

Osale Erasmus+ programmi uue taotlusvooru avavebinaridel!

Erasmus+ programmi 2019. aasta taotlusvooru kutse ja programmijuhend on avaldatud. Rahvusvahelist koostööd väärtustavatel Eesti haridusasutustel on aeg koondada oma mõtted ja ideed. Nii jõuab need esitamise tähtaegadeks kvaliteetseteks taotlusteks vormida. 

Kõikidel Erasmus+ haridusvaldkondadel on eelarve kasvanud ja tõenäosus saada oma rahvusvahelisele projektile toetus on suurem kui kunagi varem! Kokku on uue taotlusvooru eelarve kasvanud 10 protsenti, küündides 3 miljardi euroni.

2019. taotlusaastast selgema ülevaate saamiseks korraldame 15. novembril programmi kõikide haridusvaldkondade võimalusi tutvustavad vebinarid. Osale vebinaridel ja leia julgustust ning inspiratsiooni!

Kui soovid infot mitme erineva valdkonna võimalustest, siis registreeru vebinaridele eraldi.

VEBINARID

Erasmus+ võimalused täiskasvanuhariduses, kl 12.00-13.00

Erasmus+ võimalused üldhariduseskl 13.00-14.00

Erasmus+ võimalused kutsehariduseskl 14.00-15.00

Erasmus+ võimalused kõrghariduseskl 15.00-16.00

Võru maakonna aasta isa 2018 on Jaan Randvere

Eile Võru Kandles toimunud isadepäeva kontsert-aktusel andis Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots üle Võru maakonna aasta isa tiitli nelja lapse isale Jaan Randverele.

 Jaan Randvere on pühendunud 4 lapse isa, 2 lapselapse vanaisa, armastav abikaasa, hindamatu väärtusega õpetaja, abivalmis ja tark kaaslane kolleegidele ning väga mitmekülgne ja andekas muusik.

 

Jaani suur armastus Võrumaa vastu kumab kaugele ja nüüd kannavad kodupaiga väärtustamist edasi ka tema lapsed. Laste sõnul on Jaan isa, kes seab oma pere vajadused kõrgemale enda vajadustest. Tütar Maaren on iseloomustanud isa mehena kes julgeb armastada ja hoolida ning kes toetab oma lapsi ja abikaasat alati. Poeg Johan tunneb, et isa on talle alati olnud suurimaks eeskujuks ja toetajaks. Ta arvab, et isa polegi võib-olla niivõrd südamlik mees kuivõrd hoopis suure südamega mees!

 Aasta isa tiitlit on Võru maakonnas välja antud alates 2005. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse kolme lapse isa Tarmo Mõttus.

Fotol Võrumaa aasta isa 2018 Jaan Randvere koos perekonna ja Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsiga. Pildistas: Margus Muts

 Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel: 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

 

Märkame tublisid noortevaldkonna tegijaid!

19.-25. november 2018 on üle-eestiline noorsootöö nädal. Sellega seoses soovime Võru maakonna tublimaid noortevaldkonna tegijaid esile tõsta nii maakonna kui riiklikul tasandil. 

Võru maakonna tunnustamiskonkurss

Palun aidake meil üles leida kõik väärikad kandidaadid, et nende suurepärane eeskuju maakonna tasandil veelgi nähtavamaks muuta.

Tunnustamiseks saab maakonna tasandil kandidaate esitada 6 kategoorias:

 • enim silma paistnud noorsootöötaja;
 • aasta koostöö;
 • aasta tegu;
 • aasta noor (7-26.a, olenemata sellest, kas ta töötab või õpib);
 • aasta noorteühendus;
 • pikaajaline panus noorsootöösse.

Kandidaadi esitamiseks täida ära taotlus, mille leiad aadressilt https://tinyurl.com/Noortevaldkonnaparimad2018.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2019 kell 9.00.

Võru maakonna noortevaldkonna tunnustusüritus toimub 23. novembril algusega kell 16.00 Mõniste rahvamajas.

 

Üleriigiline tunnustamiskonkurss

Silmapaistvamad maakonna kandidaadid esitab SA Võrumaa Arenduskeskus omalt poolt üleriigilisele Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) poolt korraldatavale tunnustamiskonkursile.

Kuna üleriigilisele konkursil kvalifitseerumiseks on sama kandidaati vaja esitada vähemalt kahe erineva esitaja poolt, siis oleme maakondliku tunnustamise taotluse ankeedi ehitanud üles riikliku konkursi ankeedi baasil.

Riikliku konkursi tunnustamise korraga saab tutuvuda ENTK konkursiveebi lehel aadressil https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee. Taotluse esitamiseks tuleb ID kaardi abil konkursiveebi sisse logida, valida „esita uus taotlus“ ning täita „Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2018“ taotlusvorm.

Üleriigilise konkursi taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2018 kell 23.59.

Vaata rohkem: https://vorumaa.ee/haridus-kultuur/noortevaldkonna-tunnustamine/

 

Aitäh märkamast!

Ettevõtlike koolide parimad edulood on selgunud

Ettevõtliku kooli korraldatud Haridusfestivalil 2018 tunnustati maakondade parimaid koolide õppeprojekte ning tervitati 28 uut õppeasutust, kes on oma süsteemse tööga pälvinud kvaliteedimärgi „Ettevõtlik kool“.

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse juhatuse liige Pille Sööt tõdes, et tulevikuhariduse võtmeküsimuseks on see, kuidas tuua rohkem põnevamat ja kaasavamat õppimise metoodikat koolidesse ja lasteaedadesse. “Oluline on, et õpetajad keskenduksid tunnis lisaks enda ainele ka õpilastes teiste oluliste pädevuste arendamisele. Enam ei saa õpetada vanaviisi ning tuleb leida uusi mooduseid, et arendada noortes just neid oskuseid, mida nad tulevikuks vajavad,” selgitas Sööt.

Läbi edulugude konkursi soovib Ettevõtlik kool selliseid häid näiteid eeskujuks tuua. Edulugude konkursile esitasid õppeprojekte koolid üle Eesti, finalistid valis üle-eestiline žürii ning parimad selgusid Haridusfestivalil žürii ja publiku häälte põhjal.

Võru maakonnast sai auhinnalise kolmanda koha Võru Kreutzwaldi Kool kategoorias „Põnevaim tund“ 

 • Võru Kreutzwaldi Kool „Goldberg´i masinast Koeningseggi superautodeni“

Goldbergi masinaks nimetatakse seadeldist, mis koosneb paljudest lihtsatest mehhanismidest ja mis teostab väga keerulist teed pidi lihtsat ülesannet. Teadusteemaliseks võistlusteks valmistataval masinal pidi olema kümme elementi, tööaeg täpselt 30 sekundit ning lõpuks pidi masina operatsioonide doomino-efekti tulemusena vabanema õhupall. Õpilane Hanno-Laur kutsus kokku meeskonna ja alustati projekteerimisega. Mõeldi välja erinevad elemendid ning ehitati need juhendaja abiga valmis. Võistlusel osalenud seitsmest Goldbergi masinast täitis võistlusülesande kõige täpsemalt Võru Kreutzwaldi Kooli võistkonna masin 30,26 sekundiga.

Haridusfestivalil tunnustati Ettevõtliku kooli standardiga neid koole ja lasteaedu, kus on ette võetud organisatsiooni kujundamine tervikuna ettevõtlikuks koolis ja lasteaiaks. Ettevõtlike koolide ja lasteaedade nimetust saavad uhkusega kanda veel 28 haridusasutust üle Eesti. Nende seas sai Võru maakonnast baastaseme Kääpa Põhikool ning Osula Põhikool.

Rohkem uudiseid