Tiia Allas haridusspetsialist 5348 4969 tiia.allas@vorumaa.ee
Kristi Vals kultuurispetsialist 5912 9200 kristi.vals@vorumaa.ee

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks

Kõik kontaktid

Ootame oma meeskonda haridusspetsialisti

Võrumaa Arenduskeskus otsib oma meeskonda haridusspetsialisti, kandideeri hiljemalt 26. jaanuariks.

Haridusspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on maakondliku hariduskorralduse kureerimine, üldhariduskoolide, lasteaedade ja aineühenduste ühistegevuste, täiendkoolituste ning õpilasürituste koordineerimine, vajadusel korraldamine, haridusvaldkonna arendusprojektide planeerimine ja elluviimise korraldamine ning vajadusel maakondlikes haridusvaldkonna ja noorsootöö võrgustikes osalemine.

Kandideeri meie meeskonda, kui Sul on:

 • kõrgharidus või kesk(eri)haridus;
 • töökohale lähedaste ülesannete täitmise kogemus; (projektide juhtimise kogemus)
 • hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel;
 • oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme (teksti- ja tabelitöötlusprogrammid);
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamise;
 • oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena;
 • hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, korrektsus, abivalmidus.

Kasuks tuleb:

 • võrgustike koordineerimise kogemus;
 • projektide juhtimise kogemus;
 • töökogemus haridusasutuses.

 Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Motivatsioonikiri, elulookirjeldus ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee hiljemalt 26.01.2020.

Tööd saab alustada veebruar 2020 täistööajaga, tähtajatu lepinguga.

Lisainfo: tegevjuht Kaido Palu, tel 5855 0202

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 3. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks. 

Tänavused teenetemärkide kavalerid kuulutavad Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik ja juhatuse liige Tiit Toots välja Eesti Vabariigi 102. aastapäeva eel, 20. veebruaril pidulikul kontsert-aktusel Võru Kandles.

Võru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võru maakonna teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes on silma paistnud maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad esitada maakonna omavalitsused, volikogud, juriidilised isikud, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

Taotluse vormid ja lisainfo teenetemärkide kohta on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga „Teenetemärgid“ Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru. Taotlusi oodatakse hiljemalt 3. veebruariks 2020. 

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post kristi.vals@vorumaa.ee

 

Võrumaa kultuuripärl 2019 helilooja ja muusikapedagoog Piret Rips-Laul

Esmaspäeval tänati ja tunnustati Mõnistes Võru maakonna kultuuritöötajaid

6. jaanuaril toimus Mehkamaal, Mõniste rahvamajas traditsiooniline Võru maakonna kultuuri-, raamatukogu- ja muuseumitöötajate ning käsitööliste ja kultuurikollektiivide juhendajate tunnustussündmus.

Maakonna kultuuritöötajaid tervitas Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Koostöös Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupiga anti välja Võrumaa kultuuripärl 2019 tiitel, mille pälvis helilooja ja muusikapedagoog Piret Rips-Laul.

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi 2019.aasta elutööpreemia pälvis Silvi Jansons, aastapikkuse ja mitmekülgse panuse eest Võrumaa kultuuriellu. Lisaks anti välja aastapreemiad ja tunnustuspreemiad.

Arenduskeskuse kultuurispetsialist Kristi Vals tänas tehtu eest aastal 2019 ja jagas häid soove uueks alanud kultuuriaastaks. Tunnustusi ja tänusõnu jagasid ka maakonna rahvakultuurispetsialist Maie Pau ning Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba.

Meeleoluka kontsertelamuse andsid Mehkamaa noored ja vanemad isetegevuslased. Tervitades Eesti Rahvajutu aastat 2020 vestis lugusid jutuvestja Piret Päär. Üllatusetteaste tegid solist Hellika Otsar, keda saatis klaveril Jaan Randvere Võru Muusikakoolist.

Pildil Võrumaa kultuuripärl 2019 helilooja ja muusikapedagoog Piret Rips-Laul ja kõik tunnustatavad. Pildistas Mariliis Kivimäe.

Võrumaa kultuuripreemiate laureaadid

Võrumaa kultuuripreemiate laureaadid

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post kristi.vals@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskuse pühadetervitus

Võrumaa Arenduskeskus jõulupühade ajal

Võrumaa Arenduskeskus on 23.-27. detsembrini suletud.

23. detsembril kell 10-14 on avatud turismiinfokeskus.

Soovime teile kaunist jõuluaega!

Võru maakonna delegatsiooni külastas Riigikogu ja avas kohalike meistrite käsitöö näitusmüügi

Võru maakonna delegatsioon viibib 2.-3. detsembrini Tallinnas, kus 2. detsembril avati Riigikogus juba 19. korda Võru maakonna meistrite käsitöö näitusmüük. 

Tänavu toimub näitusmüük 2.-3. detsembrini Riigikogus ning 4. detsembril ministeeriumide ühishoones. Näitusmüüki korraldavad kohalikud käsitöölised koostöös Võrumaa Arenduskeskusega.

Näitusmüügi avas Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Võru maakonna delegatsiooni nimel tervitas kohalolijaid Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots: “Mul on hea meel, et oleme siin juba 19. korda ja et Rõuge valla traditsioonist on välja kasvanud maakondlik traditsioon.”

Esimesel visiidi päeval kohtus maakonna delegatsioon Eesti Linnade ja Valdade Liidus infotehnoloogia kompetentsikeskuse, Riigi Infosüsteemide Ameti ja Rahandusministeeriumi  esindajatega ning arutati infoturbe teemadel. Riigikogus kohtuti Euroopa Komisjoni esinduse Eestis asejuhi ja majandusnõuniku Katrin Höövelsoniga. Arutati Euroopa Liidu NUTS (piirkondlike üksuste osadeks jaotamise klassifikaator) piirkondade jaotust Eestis. Arutelul saadi vastused küsimustele, mis on NUTS piirkonnad, milline mõju on Eesti käsitlemisel ühe piirkonnana ja milline mõju on Eesti kaheks piirkonnaks jagamisel mõlema piirkonna majandusele ja miks see võimalus on täna kasutamata. Hiljem kohtuti Siseministeeriumi Pääste, kriisi-reguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsleri Viola Murruga ning anti ülevaade sellest, milline oli seis Võru maakonnas kriisijärgsel nädalal ning millised olid peamised kitsaskohad ja puudujäägid. Ühises aruteluringis keskenduti riigi ja kohaliku omavalitsuse kriisiolukordade koostöö parendamisele.

Teisel päeval külastas delegatsioon Kultuurikatelt, kus saadi infot ja kuulati kogemusi suurürituste korraldamise võimalustest. Lisaks külastati Proto avastustehast, kus sooviti leida uut inspiratsiooni seoses virtuaalreaalsusega, lisaks olemasolevale suitsusauna ja Seto kuningriigi virtuaalreaalsusele.

Võru maakonna delegatsiooni kuuluvad Antsla, Rõuge, Setomaa, Võru valla ametnikud, töötajad ja volikogude esindajad ning Võrumaa Arenduskeskuse esindajad, kokku 23 inimest.

Pildil Võru maakonna delegatsioon Riigikogus. Foto autor Erik Peinar.

Lisainfo: Tiit Toots, juhatuse liige, tel 514 5985, e-post tiit.toots@vorumaa.ee

riigikogu näitus-müük

Võrumaa Arenduskeskus ootab kohalike käsitööliste ja talutoodangu valmistajaid oma tooteid Riigikogu näitusmüügile esitama.

Võrumaa Arenduskeskuse eestvedamisel jätkub juba 18 aastat kestnud traditsioon, mil detsembri algul toimub  2.-4. detsembrini 2019 toimub Võru maakonna meistrite käsitöö- ja talutoodangu näitusmüük Tallinnas Toompea lossis ning ministeeriumite ühishoones.

Tänavu toimub näitusmüük 2.-4. detsembrini ja lisaks näitusmüügile Riigikogus on sõlmitud kokkulepe kauplemiseks ka  ministeeriumite ühishoones.

Ootame Teid, head käsitöölised ja talutoodangu valmistajad oma tooteid näitusmüügile esitama. Käsitöö puhul on oluline, et näitusmüügile esitatud esemed oleksid kvaliteetsed, omanäolised ning uudsed. Kodus valmistatud hoidiste ja muu toidukraami pakkuja peab omama Veterinaar- ja toiduameti poolt välja antud tunnustamise/ teavitamise ostust. Näitusmüügile esitatud kauba hulgast teeb korralduskomisjon valiku.

Käsitööd, hoidiseid ja talutoodangut kogume 20.-24. novembrini kl 12.00-16.00 Rõuge Kunstikuuris (Võru mnt 1, Rõuge). Oma toodangu pakkumine kooskõlastage eelnevalt Lya Veskiga tel 5552 3366.

Lisainfo: Kadri Moppel, turismikoordinaator, tel 5331 1919, e-post kadri.moppel@vorumaa.ee

Võru maakonna aasta isa 2019 on Setomaa valla juht Raul Kudre

Eile Võru Kandles toimunud isadepäeva kontsert-aktusel andis Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots üle Võru maakonna aasta isa tiitli nelja lapse isale Raul Kudrele.

Raul Kudre on mitmekülgne ja entusiastlik isa, kes on töökas, arukas ja abivalmis. Raul on juba üle kümne aasta töötanud Värska ja Setomaa vallavanemana. Piirkonna heaolu ja areng on talle väga südamelähedane. Rauli suureks huviks on sport ning 23-kordse Eesti meistrina on ta meestest tänaseni Eesti läbi aegade parim suusaorienteeruja. Raul on pikaaegne Eesti suusaorienteerumiskoondise treener ja Orienteerumisklubi president. Spordipisikuga on Raul nakatanud ka oma pere, sest kõik neli last tegelevad samuti orienteerumisega ning on saavutanud suurepäraseid tulemusi.

Tütred Daisy ja Doris on öelnud, et Raul on suurepärane pereinimene. Talle on väga oluline kõigi oma pereliikmete hea käekäik. Kui vanemad lapsed pole kodus, kirjutab ja helistab Raul tihti, et kuidas neil läheb. Ta leiab alati aega oma kiirete tegevuste kõrvalt lastega koos treenimiseks, õppimiseks, suuskade määrimiseks, taksojuhi mängimiseks, võistlusrajal kaasa elamiseks. Oma laste telefonikõnedele vastamine on tema jaoks kõige olulisemaks prioriteediks. Ta on alati oma pere jaoks olemas.

Aasta isaks esitasid Rauli tema tütred Daisy ja Doris Kudre.

Aasta isa tiitlit on Võru maakonnas välja antud alates 2005. aastast.

Fotol Võrumaa aasta isa 2019 Raul Kudre koos perekonna ja Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsiga. Pildistas: Margus Muts

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post kristi.vals@vorumaa.ee

Haridusfestivalil tunnustati Antsla Gümnaasiumi ja Mõniste kooli

Haridusfestivalil, mis seekord toimus Paide Muusika – ja Teatrimajas, tunnustati ettevõtlikke koole ja lasteaedasid. Võru maakonnast pälvis Antsla Gümnaasium hõbetaseme, Mõniste Kool baastaseme.

17.10.2019 kogunes enam kui 400 õpetajat, koolijuhti ja noort haridusprogrammi Ettevõtlik Kool haridusfestivalile. Festivali raames kuulutati välja koolide ja lasteaedade parimad ettevõtlikku hoiakut arendavad edulood ning jagati välja standardid ehk kvaliteeditunnustused õppeasutustele, mis rakendavad süsteemselt ettevõtlikku õpet.

Sel aastal jagati välja 29 standardit ehk kvaliteeditunnustust, sh Sillamäe Lasteaed Päikseke sai kõrgeima taseme ehk kuldtaseme ning Antsla Gümnaasiumile ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumile omistati hõbetase. Baastasemed omistati kokku 26 õppeasutusele üle Eesti. Standardeid jagatakse 3 kategoorias (baas-, hõbe- ja kuldtase) õppeasutustele, mis on juurutanud hästi igapäeva õppesse ettevõtliku ja õppijakeskse õpikäsitluse.

Antsla Gümnaasium läbis lisaks sisehindamisele ka septembrikuus välishindamise, mis hõlmas fookus grupiintervjuusid lapsevanemate, juhtkonna, õpilaste, õpetajate ja koolipartneritega.

Lisaks standarite jagamisele toimus parimate edulugude valimine. Võru maakonnast sai edasi Võru Kesklinna kool ning kategoorias „Heategu kogukonnale“ saavutati auhinnaline II koht. Eduloo pealkiri oli muusikal „Vaeslaps ja talutütar“. Juba järgmise aasta märtsikuus tuuakse lavale uus muusikal. Antsla Gümnaasium pälvis kategoorias „Noorte/laste algatus“ III koha. Eduloo pealkiri oli „Loovuslaager“. Antsla Gümnaasiumi 8. klassi õpilane Kristel Taal korraldas 2-päevase loovuslaagri, mis looks erinevaid võimalusi kaasõpilaste loominguliseks eneseväljenduseks läbi tegevuste suunaga õpilaselt õpilasele ning pakuks aktiivset vaba aja veetmise võimalust.

Ettevõtlik Kool tunnustas edulugude voorus I kohta 500 euroga, II kohta 250 euroga ning III kohta 150 euroga.

Palju õnne Antsla Gümnaasiumile, Võru Kesklinna Koolile ja Mõniste Koolile.

Ettevõtlikku meelt ja toredaid kordaminekuid!

Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia üleandmine Maarja Hollole

Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia üleandmine Maarja Hollole toimub Antsla Gümnaasiumi aulas kolmapäeval, 16. oktoobril algusega kell 11.15. Kirjandusteadlane Janika Kronberg tutvustab Bernard Kangro loominugt ja Maarja Hollo tutvustab oma auhinna saanud kogumikku. Vahepaladega esinevad Antsla Gümnaasiumi õpilased.

Rohkem uudiseid