Ülle Tillmann heaolu suunajuht 5196 7531 ulle.tillmann@vorumaa.ee
Kristi Vals kultuurispetsialist 5912 9200 kristi.vals@vorumaa.ee
Kerli Kõiv haridusuuendaja 5560 3988 kerli.koiv@vorumaa.ee
Karin Plakk projektispetsialist 5381 1809 karin.plakk@vorumaa.ee
Katrin Volman vabaühenduste konsultant 525 1750 katrin.volman@vorumaa.ee
Eliis Ermel noorte ettevõtlikkuse konsultant 521 7705 eliis.ermel@vorumaa.ee

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks

Kõik kontaktid

Võru maakonna kultuurivaldkonnas tegutseja – ootame Sind osalema veebiuuringus!

 

Projekti „Loov Võru maakond“ raames on valminud veebiuuring, mida väga palume, et täidaksite ja jagaksite infot enda majas, piirkonnas, asutustega, organisatsioonidega jne, kes kultuurikorraldusega Võru maakonnas kokku puutuvad.

Projekti „Loov Võru maakond“ eesmärk on tähtsustada kultuuri rolli Võru maakonna arengus, parandada maakonnaülest koostööd, toetada kultuurivaldkonnas tegutsevaid spetsialiste ning pakkuda kõikidele inimestele mitmekülgsemaid võimalusi kultuuri tegemiseks ja kultuurist osasaamiseks.

Veebiuuringus on palutud osalema kõik kultuurivaldkonnas tegutsevad inimesed Võru maakonnast ning teiste valdkondade esindajad, kes kultuurikorraldusega kokku puutuvad, sealhulgas:

  • Kunstide valdkonnas tegutsejad – sh kunstnikud, muusikud, kirjanikud, etenduskunstnikud, filmitegijad jt
  • Kultuuripärandi valdkonnas tegutsejad – sh muuseumitöötajad, raamatukogutöötajad, rahvakultuuriga tegelejad (juhendajad, koorilauljad, tantsijad), käsitööga tegelejad, muinsuskaitsega tegelejad, kultuurivaldkonna teadustööga tegelejad jt
  • Kultuurikorraldajad ja -ametnikud– sh valdade kultuurispetsialistid, rahvamajade ja kultuurikeskuste juhatajad või töötajad, festivalide korraldajad jt
  • Loomeettevõtjad– sh kultuuril ja loovusel põhinevate toodete ja teenuste pakkujad ning disaini- ja arhitektuuriettevõtjad, loomekeskuste eestvedajad, kultuurivaldkonnale tehnilist tuge pakkuvad ettevõtted, kultuuriturismiga tegelevad ettevõtjad jt
  • Hariduse ja järelkasvuga seotud inimesed– sh ringijuhid, loovate erialade õpetajad koolides, lasteaedades ja huvihariduses, noortekeskuste töötajad jt
  • Teiste seotud valdkondade esindajad– sh päevakeskustes ja hooldekodudes eakatele kultuurisündmuste korraldajad, küla- ja kogukonnaliikumise eestvedajad, maakonna turunduse ja kommunikatsiooniga tegelevad spetsialistid jt

Uuring on anonüümne ning keskendub peamiste tugevuste ja nõrkuste väljaselgitamisele ning uute ideede kogumisele. Uuringuga ei koguta isikuandmeid. Uuringule vastamine võtab ligikaudu 15-20 minutit. Aitäh!

Link on uuringule on siin: https://my.forms.app/form/61d6c3c0217e287cb47c7f4b

Küsimustele vastamise tähtaeg on 31. jaanuar.

Kontakt: Ragnar Siil (Creativity Lab, ragnar.siil@creativitylab.ee) ja Kristi Vals (Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist, telefon: +372  59 129 200 kristi.vals@vorumaa.ee)

Suur tänu, et olete valmis panustama “Loov Võru maakond” tegevuskava koostamisse!

Loe lähemalt: https://vorumaa.ee/haridus-kultuur/projektid/loov-voru-maakond/

 

 

 

 

 

 

Aset leidis Võru maakonna mahetootjate kohtumine

11.jaanuaril toimus Võru Kultuurimajas Kannel Võru maakonna mahetootjate kohtumine. Toimkonna eesmärk oli avastada võimalusi ja luua eeldusi Võru maakonna koolide ja lasteaedade mahetoorainega varustamiseks.

Eesmärke ja võimalusi tutvustasid:
🟢Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots (Võru maakonna haridusasutuste mahetoidule üleminek)
🟢Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu (Mida toob 2022. aasta ja uus toetusperiood 2023. aastast)
🟢PRIA Eelarve- ja analüüsiosakonna juhataja Kadri Koel (Kas Võru Maakonna põllumehed suudavad varustada toorainega oma maakonna koolid-lasteaiad?)
🟢P.Dussmann Eesti OÜ Lõuna-Eesti toitlustusjuht Auli Vilep
(Lõuna-Eesti koolide mahetooraine vajadused)
🟢 AS A.M.F.Hulgi laojuht Illimar Siska
(Hulgikaupleja vajadused ja eeldused töö sujuvaks korraldamiseks)

Toimkonda korraldasid Võrumaa Arenduskeskus SA ja Setomaa Liit MTÜ
Fotod: Kaisa Äärmaa

Vastseliina Rahvamajas toimus projekti “Loov Võru maakond” Visioonipäev

Eile, 11.01 toimus projekti “Loov Võru maakond” Visioonipäev, Vastseliina Rahvamajas.
Visioonipäeval arutleti üheskoos, millised on hetkel kultuurivaldkonna trendid, tugevused ja väljakutsed meie maakonnas ning millist kultuurielu ja kultuurikorraldust meie maakonnas soovime.
Arutelu modereerisid: Ragnar Siil, Jorma Sarv ja Astrid Hallik
Järgmine kohtumine toimub 21. jaanuaril Tsooru Rahvamajas.
Projekti toimumist toetab: Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Sotsiaalfond

Kristi Vals

kultuurispetsialist

SA Võrumaa Arenduskeskus

tel: 5912 9200

Fotod: Birgit Pettai

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Võru Instituut jagasid 2021 aasta preemiad ja tänukirju

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Võru Instituut jagasid 2021 aasta preemiad ja tänukirju.

Kultuurirahvast tervitasid Setomaa ülemsootska Jane Vabarna, kultuuriminister Tiit Terik, Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots, Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist Kristi Vals, Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister ja Seto Instituudi direktor Ahto Raudoja. Koostöös Eesti Kultuurkapitali ja Võrumaa Arenduskeskusega anti välja Võrumaa kultuuripärl 2021 tiitel, mille pälvis Jalmar Vabarna, Lõuna-Eesti kultuurielu rikastamine unikaalse Treski välilava rajamisega. Valmis sai lava ning muljeltavaldav kontsertprogramm. Oma kontsertplaane ja ideid kooskõlastab Jalmar igal aastal ka Treski küla elanikega, pakkudes kohapeal võimalust kohalikele ettevõtlikele inimestele kauplemiseks või kontserdikorraldamisse panustamisel.

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi elutööpreemia pälvisid:

Ülle Voitka – südamega tehtud töö Võru kultuurisündmuste korraldajana läbi aastakümnete

Ago Ruus – Vana-Võromaa fotograafia ajaloo pikaaegne pühendunud uurimine ja tutvustamine

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi aastapreemia pälvisid:

Kaie Püvi – Võru Kesklinna Kooli õpilaste muusikalide lavastaja

Jana Valge – lasteraamatute illustreerija

Kadri Mähar – pärimuskultuuri hoidja

Marika Vaher – Võrumaa kultuurielu kaunistaja

Müüdud Naer MTÜ – omanäolised võrukeelsed teatrielamused

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi tunnustuspreemia pälvisid:

Evelin Leima – võru ja seto kultuuriruumi siduja

Margus Kurvits – pühendunud skulptor-kiviraidur

Anneli Lõhmus – piirkonna kultuurielu eestvedaja

Helena Kudre – Setomaa pärimuse hoidja

Sirje Pärnapuu – piirkonna kultuurielu eestvedaja

Kris Kelp – filmimaailma toomine võrumaalasteni uuenduslike ja atraktiivsete vahenditega

Võrumaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Võru maakonna kultuuri- ja sporditegelasi ja kollektiive pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises tegevuses.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse tänukirja pälvisid tublid Võru maakonna kultuurikorraldajad: Tiia Haug, Kristi Vals, Tiia Must , Epp Vana, Raimonds Bleiferts, Kadri Giannakaina Laube

Võru Instituudi tänukirja pälvisid henge ja süämega Vana-Võromaa kultuuriperändüse hoitmise iist: Triinu Laan, Mariko Faster, Tiia Haug, Malle Avans, Tiiu Niinemäe ja Annika Teppo.

Traditsiooniliselt kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril toimuv Võru maakonna kultuuri-, raamatukogu- ja muuseumitöötajate, käsitööliste ja kultuurikollektiivide juhendajate ühine tunnustamissündmus toimus sel aastal Setomaal, Värska Talumuuseumi karjakoplis. Sündmusele kultuurilise eripära lõid Setomaal tegutsevad kollektiivid ja muusikud. Oli muinasjutuliselt kaunis talveõhtu!

Fotol: vasakult SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots, kultuuriminister Tiit Terik, Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi preemiate saajad ja Võrumaa ekspertgrupi komisjoni liige Kadri G Laube

Pildistas: Harri A. Sundell

Lisainfo:

Kristi Vals

kultuurispetsialist

SA Võrumaa Arenduskeskus

tel: 5912 9200

e-post: kristi.vals@vorumaa.ee

 

Diana Juss

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi kontaktisik

tel 5296190

e-post vorumaa@kulka.ee

 

 

Algas teine registreerumisvoor XIII noorte laulu- ja tantsupeole

Käesolevast nädalast alates saavad kollektiivid end kirja panna XIII noorte laulu- ja tantsupeole „Püha on maa“ ning tellida õppematerjale. 2023. aastal toimuva noortepeo teine ja ühtlasi viimane üldine registreerumisvoor lõppeb 31. jaanuaril.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on XIII noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistused täies hoos. „Nendel kooridel, kes möödunud aasta septembrikuus meile oma osalemisest teada andsid, on tänaseks laulikud juba suuresti käes ning valmistumine noortepeoks võib kohe peale koolivaheaega alata. Kohe-kohe on algamas ka juhendajate repertuaariseminarid ning kevadel on kollektiivijuhid oodatud laulu- ja tantsupeo esitluskontsertidele,“ räägib Toomla. „Viimased hooajad on kollektiividele COVID-19 viirusest tingitud piirangute tõttu keerulised olnud. Loodetavasti aitab laulu- ja tantsupeoks valmistumine nendest segastest aegadest meid üheskoos veidikene lihtsamini läbi, sest laulu- ja tantsupidu on ikka olnud koori- ja rahvatantsuliikumisele oluliseks väljundiks,“ lisab sihtasutuse juhataja.

XIII noorte laulu-ja tantsupeole registreerumiseks on kollektiividel tarvis täita avaldus laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris, mis asub internetis aadressil: https://register.laulupidu.ee. Kollektiive saab noortepeole kirja panna 3. kuni 31. jaanuarini 2022. Juba registreerunud kollektiividel on sel perioodil vajadusel võimalik õppematerjale juurde tellida.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu kannab ühist juhtmõtet „Püha on maa“. Noortepeo loovjuhtide selgitusel on „püha” selline sõna, mida argipäevas väga tihti ei kasutata. Seda sõna hoitakse puhuks, kui tuleb rääkida millestki väga erilisest. Millestki, mis väärib meie eriti sügavat austust ja mida ei tohi rikkuda. Teekonnal laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapeo poole õpitakse üheskoos rohkem märkama ja hoidma igas argipäevas seda, mis püha – meie keelt, meie maad ja ka meie ühist kodu, planeeti Maa. See juhtmõte on olnud lähteideeks laulupeol, inspireerinud rahvamuusikapeo loojaid ning nende väärtustega kokku kasvamisest jutustab ka tantsupeo etendus pealkirjaga „Sillad“.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu „Püha on maa“ toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2023 Tallinnas.  XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg, tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman ning rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin. XIII noorte laulu- ja tantsupeo visuaalse identiteedi autor on Mart Anderson.

Lisainfo: www.laulupidu.ee

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 1. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks.

Võru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võru maakonna teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes on silma paistnud maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad esitada maakonna omavalitsused, volikogud, juriidilised isikud, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

Tänavused teenetemärkide kavalerid kuulutatakse välja Võrumaa Arenduskeskuse korraldataval Eesti Vabariigi 104. aastapäeva eel toimuval pidulikul kontsert–aktusel 22. veebruaril Võru Kandles.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 1. veebruariks 2022.

Taotluse vormid ja lisainfo.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga „Teenetemärgid“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel. 5912 9200
e-post kristi.vals@vorumaa.ee

“Mahetootjad ja mahetoit koolides” kohtumine leiab aset 11. jaanuaril 2022

11. jaanuaril kell 14 Võru Kultuurimajas Kannel kohtutakse mahetootjatega ja nendega, kes on mõelnud omatoodetud mahetooteid koolidele pakkuda. Teemad puudutavad mahetoetusi, võimalikku koostööd mahetootjate vahel, koostööd hulgilao ja koolidega.
Täpsemat infot saab kirjutades mahekiri@gmail.com

Kümme Mahe ja Muhe projektikooli Võru maakonnas on hakanud kooliköögis mahetoorainet kasutama ja tahavad sellega edasi minna. Samuti ootavad praegu mahetoorainet kaks koolikööki Võrus. Kolme aastaga plaanivad maakonna 46 haridusasutust järkjärgult mahetoorainet laste toidus kasutama hakata.
Mahekokkuleppega saab tutvuda SIIN
mahetoit-koolides-kohtumine
videod opilasfirmadele

Valminud on turunduse õppevideod õpilas- ja minifirmadele

Hea õpilas- või minifirma liige ja juhendaja,

Kas oled otsinud vastuseid järgmistele küsimustele: Kuidas hästi sotsiaalmeedias turundada tooteid ja teenuseid? Milline on hea postitus? Mida ja kuidas postitada? Millistes kanalites üldse turundada? Kuidas jõuda õige sihtrühmani?

Aitame Sul leida vastuseid nendele küsimustele.

Brit Mesipuu Milos OÜst on koostanud õpetlikud õppevideod. Õppevideod on abiks mini-ja õpilasfirmade toodete turundamiseks erinevates sotsiaalmeedia kanalites. Lisaks on võimalik videosid kasutada tunnis õppematerjalina, õpilastele iseseisvaks tutvumiseks. Õppevideod on mõistliku pikkusega, maksimaalselt 45 minutit. Oskuste paremaks kinnistamiseks soovitame kohe nähtu ja kuuldu praktiliselt läbi proovida.

Iga õppevideo vaatamiseks palume sul täita vorm.

Vorm annab meile ülevaate videode kasutamise aktiivsusest.

Registreeruda saab teemaosa pealkirjale klikates.

 

Sotsiaalmeedia sisuturundus I osa 

Teemad:

· Miks peab sisu looma?

· Mida silmas pidada sisu kirjutamisel kodulehele?

· Kuidas Google otsingus paremini välja tulla?

· Mida pidada silmas piltide lisamisel?

· Canva tööriist

Sotsiaalmeedia turundus II osa

Teemad:

· Mida postitada sotsiaalmeediasse ja kodulehele, kui ideid ei ole?

· Palju erinevaid praktilisi näiteid tehtud töödest.

Sotsiaalmeedia turundus III osa: Facebooki turundus

Teemad:

· Kuidas seadistada Facebooki konto?

· Facebook Analytics – mida neist numbritest välja lugeda ja kuidas turunduses kasutusele võtta?

· Kuidas mänge läbi viia ja kuidas seda reklaamimisel kasutada?

Sotsiaalmeedia turundus IV osa: Instagrami turundus

Teemad:

· Kuidas seadistada Instagrami konto?

· Instagram Analytics – mida neist numbritest välja lugeda ja kuidas turunduses kasutusele võtta?

· Kuidas mänge läbi viia ja kuidas seda reklaamimisel kasutada?

· Later tööriist.

 

Tegevust toetatakse projekti „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” projektist Võru maakonna PATEE programm 2020-2023 raames.

 

Täpsem info:

Eliis Ermel

Noorte ettevõtlikkuse koordinaator

Võrumaa Arenduskeskus

Tel: 521 7705

E-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

Isadepaeva-uritus-vorumaa-2021

Võru maakonna aasta isa 2021 laureaat on Mihkel Matsin

Täna Võru Keskväljakul andsid Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ja Võru maakonna aasta ema 2021 Katrin Roop üle Võru maakonna aasta isa tiitli Võru vallas elavale nelja lapse isale Mihkel Matsinile.

Isa Mihkel on hooliv, rahulik, tasakaalus, sihikindel, mitmekülgne ja väga lojaalne oma perele. Isana naudib ta lastega koosveedetud aega, on väga keskendunud oma perega koos olemisele. Ta toetab ja julgustab oma lapsi kõiges, mida ette võetakse. Olles väga abivalmis ja positiivne, leiab ta igale olukorrale lahenduse – sellest saavad osa ka sugulased ja sõbrad. Nende külalislahkes kodus toimuvad sugulastega lõbusad jõuluj- ja jaanipeod, suvepäevad, kus nauditakse Mihkli grillimisoskust. Valga Puu OÜ osanikuna on talle oluline töötajate väärtustamine ja ühised ettevõtmised – kevadised metsaistutamised koos peredega, erilised jõulukingid, mis tehtud tihti oma jahisaagist (ta on ka kirglik jahimees), jõulupeod, suvepäevad, EV 100 puhul paigutati 100 pesakasti lindudele. Töökasvatus on peres tähtsal kohal, nii on kutsutud metsa istutama ka kogu tema väiksemate laste lasteaiarühm kui ka kogu lasteaed.

Läbi ettevõtluse on ta ka suur spordi ja Toidupanga toetaja.

Taotluse Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmiseks esitas Mihkli õde Hanna. Hanna kirjeldab oma venda:  „Minu vend Mihkel on nii tagasihoidlik ja lihtne inimene, et ta isegi ei arva, et ta on eriline. Ta on kindel kalju oma perele – tema peale võib alati loota ja kindel olla. Koos abikaasa Kätliniga on nad loonud üksmeeles ja armastuses tugeva pere, kus kõik toetavad üksteist ja lastel on hea kasvada“.

Tänavu esitati Võru maakonna aasta isa aunimetusele kokku 12 kandidaati: Ahti Utsal (Rõuge vald), Meelis Liivaoja (Võru vald), Jaanus Pruuli (Antsla vald), Margus Küppas (Võru vald), Mihkel Matsin (Võru vald), Oleg Kinna (Võru vald), Tarmo Timmi (Võru vald), Vaido Ermel (Võru vald), Ülar Koemets (Rõuge vald), Ülo Tulik (Võru vald), Rein Kõiv (Rõuge vald), Tarvi Tuusis (Rõuge vald).

Aasta isa tiitlit on Võru maakonnas välja antud alates 2005. aastast. Eelmisel aastal pälvis tiitli viie lapse isa ja kaheksa lapselapse vanaisa Einar Oimet.

Tunnustamissündmusel Võru Keskväljakul laulis muusik Kirsika Kuusik, sündmust juhtisid Võru Kesklinna Kooli 5B klassi õpilased Emili Taaber ja Gert Lumi. Soolase maitseelamuse kinkis kõikidele isadele OÜ Siidrimõisa. Sündmusest valmib ka lühike video, mis on leitav Võrumaa Arenduskeskuse FB ja Youtube kanalil. Video autor Kris Kelp.

Fotol Võru maakonna aasta isa 2021 Mihkel Matsin koos perega. Pildistas Birgit Pettai.

GALERII_pildistas Birgit Pettai

Video: Kris Kelp

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel. 5912 9200

Kirev pildisaak Vana-Võromaa fotojahilt

Simunapäevaks, 28. oktoobriks on kokku võetud Vana-Võromaa fotojahi „Püvvä pildi pääle!“ saak, selgunud on peaauhinna, rahvahääletuse auhinna ning eriauhindade võitjad.

Suve algusest kuni oktoobri keskpaigani sai veebilehel https://fotojaht.visitvoru.ee/ esitada võistlusele Vana-Võromaal tehtud fotosid, millel näeb võrokeste ummamuudu elu ja olemist. Jahi kogusaak oli 295 fotot, pilte laadisid lehele üles nii Vana-Võromaa elanikud kui ka selle piirkonna külalised.

Fotojahi võidupildiks valiti foto „Tuleb, tuleb, kus ta pääseb!“,  autor Jaanus Mark. Humoorika ja ummamuudu hetke püüdis „jahimees“ pildile Paganamaal eelmisel suvel toimunud vabaõhuetendusel. Fotosid hinnanud žürii liikmed leidsid, et pilt annab emotsionaalselt edasi selle kandi rahva ise hakkama saamist ja visadust. Peaauhinna vääriline foto selgus viieliikmelise žürii antud punktide põhjal. Hindasid Erkki Peetsalu (meediaekspert), Jan Rahman (Võro Selts VKKF, Uma Leht; ajakirjanik, võrokõnõ), Kristi Vals (Võrumaa Arenduskeskus, kultuurispetsialist), Sander Silm (Põlvamaa Arenduskeskus, turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist) ja Sven Zacek (fotograaf). Peaauhind on 300 euro väärtuses fotopoe kinkekaarte, et edaspidigi toredaid hetki piltidele jäädvustada.

Rahva lemmikuks osutus veebihääletuse tulemusel Urmas Laanemaa foto „Õppesõit“, millega käib samuti kaasas vahva lugu. Pilt on tehtud aastaid tagasi, kui praegune sõiduõpetaja õppis ise mänguauto roolis autojuhtimist. Rahvahääletuse võitja saab auhinnaks priske kotitäie hääd kohalikku toidukraami – Uma Meki märgiga tooteid.

Fotojaht „Püvvä pildi pääle!“ andis palju kõnekaid pilte, mis näitavad Vana-Võromaa olemust ning elulaadi. Žürii ja korraldusmeeskonna koostöös anti välja kuus eripreemiat ning tunnustati veel viie foto autorit, kelle pildil avaneb ummamuudu vaatenurk paikkonna elulaadile. Eripreemiate nimetused on võrukeelsed ning viitavad märgusõnadele, mille järgi Vana-Võromaad teatakse-tuntakse: hää ummamuudu pilt (Margit Suss), sündsä sannapilt (Tiina Männe), pilt, kon aigu om (Kairi Kalmann), meeleline maastigupilt (Teodor Noor), üllest alla kaemisõ pilt (Risto Otsatalu) ning põlvõst põlvõ eletü ja oltu (Eleri Dräbtsinski).

Esile tõsteti veel fotot, mis näütäs maaello nii, kuis tä õkva om (Maikal Pikalev), fotot, mis avitas meelen hoita hengeilma ja pühäpaiku (Matvii Skorobohatov), fotot, mis näütäs maaello vahtsõt muudu (Indrek Maripuu), fotot, mille pääle om püvvet esieräline johtuminõ (Tõnu Rebane), ja fotot, kon om üles löütü kunstiperäline kaemisnukk (Silja Mall).

Fotosid saab vaadata ja lisainfot leiab fotojahi veebilehelt: https://fotojaht.visitvoru.ee/

Fotojahilt kogutud pilte kasutatakse edaspidi Vana-Võromaa tutvustamisel nii veebimeedias kui ka trükistes. Osa saagist jääb hoiule Vana-Võromaa muuseumide fotoarhiivi.

Vana-Võromaa fotojahti korraldasid SA Põlvamaa Arenduskeskus, SA Võrumaa Arenduskeskus ja Võru Instituut. Korraldajad tänavad kõiki fotojahil osalenud piltnikke, kõik osalejad saavad tunnustuseks e-tänukirja.

Vana-Võromaa on põline kultuuripiirkond, mis eristub naabrite omast nii keele kui ka kommete poolest. Võrokeste põline kogukond hoiab traditsioonilist maaelulaadi ning esivanematelt päritud kombeid. Vana-Võromaa on üks turismi sihtpiirkondi Lõuna-Eestis.

 

Lisainfo:

Külli Eichenbaum

Võru Instituut

tel 5661 1924

kylli.eichenbaum@wi.ee

 

Kaisa Äärmaa

Võrumaa Arenduskeskus

tel 5698 4971

kaisa.aarmaa@vorumaa.ee

 

Võidupilt!

Jaanus Mark “Tuleb, tuleb, kus ta pääseb!”

Rohkem uudiseid