Tiia Allas haridusspetsialist 5348 4969 tiia.allas@vorumaa.ee
Aigi Pall kultuurispetsialist 5912 9200 aigi.pall@vorumaa.ee

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks

Kõik kontaktid

Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia üleandmine Maarja Hollole

Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia üleandmine Maarja Hollole toimub Antsla Gümnaasiumi aulas kolmapäeval, 16. oktoobril algusega kell 11.15. Kirjandusteadlane Janika Kronberg tutvustab Bernard Kangro loominugt ja Maarja Hollo tutvustab oma auhinna saanud kogumikku. Vahepaladega esinevad Antsla Gümnaasiumi õpilased.

Pop-up akadeemia Maju Lauristiniga: “Tuleviku haridus ja selle roll maapiirkonna arengus.”

Järgmine Võrumaa Arenduskeskuse pop-up akadeemia toimub 2. oktoobril kompetentsikeskuses Tsenter, kus sel korral võetakse luubi alla haridusvaldkond, visioon tuleviku haridusest ning missugust rolli mängib haridus maapiirkonna arengus?

Päevakava:
12.30 – 13.00 Kogunemine
13.00 – 15.00 Marju Lauristin “Tuleviku haridus ja selle roll maapiirkonna arengus?”
15.00 – 15.30 Sirutuspaus
15.30 – 17.00 Paneeldiskussioon “Kuidas täna künda haridusmaastikku nii, et tulevikus põld oleks viljakas?”

Panelistid: Marju Lauristin, Margus Ojaots, Pille Liblik, Hendrik Noor, Minna Aia-Utsal

Võrumaa Arenduskeskuse pop-up akadeemiate sarja eesmärk on tuua Võrumaale akadeemilist teadmust ja luua ühendavaid mõtteid teaduse ja praktika vahel. Järjekorras viienda pop-up akadeemias võtame luubi alla ühiskonna alustalad – haridusvaldkonna. Missugune on võiks olla tulevikus haridus ja kuidas mõjutab haridusmaastikus toimuvad muutused maapiirkondade arengut?  Loengule järgneb samal teemal paneeldiskussioon “Kuidas täna künda haridusmaastikku nii, et tulevikus põld oleks viljakas?”

Registreerimine toimub SIIN VORMIL.

ettevõtlik kool

Välja on kuulutatud üle-eestilise Ettevõtliku kooli edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ nominendid

Võitjad selguvad publiku ja žürii kombineeritud hääletuse tulemusena juba 17. oktoobril Haridusfestivalil Paide Muusika- ja Teatrimajas.

Võru maakonnast sai edasi kategoorias “Heategu kogukonnale” Võru Kesklinna Kooli “Muusikal” ja kategoorias “Noorte/laste algatus” Antsla Gümnaasium “Loovuslaager”

Palju õnne kõikidele nominentidele!

Selgunud on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” Võru maakonna kaks standardi saajat

Ettevõtliku õppe Standardi hindamisprotsessi tulemusena on võimalik saavutada 3 erinevat taset: Baastase, Väljapaistev tase (hõbetase) ja Suurepärane tase (kuldtase).

Teise ja kolmanda taseme saavutamine on koolile selgeks kvaliteedimärgiks ning võimaldab saavutada tuntust regioonis ja riigis tervikuna ning parandada oluliselt oma tegutsemise tõhusust.

Võru maakonnast läbis edukalt sisehindamise Mõniste Kool, kes saavutas Ettevõtliku Kooli baastaseme.

Antsla Gümnaasium on läbinud edukalt sisehindamise ning väliskomisjoni külastuse, mis hõlmas fookusgrupi intervjuusid lapsevanemate, juhtkonna, õpilaste, hoolekogu, õpetajate ja välispartneritega. Antsla Gümnaasium saab kvaliteedimärgi, tunnustuse ning kooli hinnatakse HÕBETASEME väärilliseks.

Palju õnne Antsla Gümnaasium ja Mõniste Kool.

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool” eesmärgiks on ettevõtliku õppe integreerimine koolisüsteemi ja igasse õppetundi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus, mis omakorda tagab, et eestimaalased on tegusad, hoolivad inimesed, kes Tahavad-Suudavad-Teevad.

„Ettevõtlik kool” teeb õppimise huvitavaks ja õpetab õpilast eluga hästi hakkama saada.

Ettevõtlikkus õppes ei mängita vaid tehakse „päris asju” iseenda või kogukonna heaks, mille tulemusena on õpilane julge algataja, otsib uusi lahendusi, on motiveeritud õppima, tegutseb koos, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik.

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas maakonna säravamaid haridustöötajaid

25. septembri õhtul tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Haanja rahvamajas maakonna silmapaistvamaid haridustöötajaid. Kokku oli tunnustatavaid 25.

Võru maakonna käesoleva aasta haridusvaldkonna parimad on:

Kadi Kalda Võru Lasteaed Päkapikk Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja laureaat 2019
Siiri Jõgisuu Urvaste Kool Võru maakonna aasta klassiõpetaja laureaat 2019
Inge Mälzer Rõuge Põhikool Võru maakonna aasta klassijuhataja  laureaat 2019
Merike Värs Kääpa Põhikool Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja laureaat 2019
Reet Järvpõld Võru Gümnaasium Võru maakonna aasta gümnaasiumiõpetaja laureaat 2019
Kaider Vardja Võru Kreutzwaldi Kool Võru maakonna aasta õppeasutuse juht laureaat 2019
Annika Savimägi Võru Lasteaed Sõleke Võru maakonna aasta tugispetsialisti laureaat 2019
Liikuma Kutsuv Kool: pilootkoolist mentoriks Antsla Gümnaasium Võru maakonna aasta hariduse tegu laureaat 2019

 

Tänukirjaga peeti meeles ka kõiki teisi tunnustamiseks esitatud kandidaate:

Eve Schmeiman Väimela Lasteaed Rukkilill Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja nominent 2019
Kristi Pai Võru Lasteaed Sõleke Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja nominent 2019
Merle Kendra Võru Lasteaed Okasroosike Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja nominent 2019
Liivi Zopp Rõuge Lasteaed Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja nominent 2019
Vilve Viilo Väimela Lasteaed Rukkilill Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja nominent 2019
Anne Heier Haanja Kool Võru maakonna aasta klassiõpetaja nominent 2019
Ene Hainsoo Mikitamäe Kool Võru maakonna aasta klassiõpetaja nominent 2019
Marje Ilves Orava Kool Võru maakonna aasta klassiõpetaja nominent 2019
Jelena Kesselmann Võru Kreutzwaldi Kool Võru maakonna aasta klassijuhataja nominent 2019
Fee Tamm Meremäe Kool Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja nominent 2019
Kadri Parts Haanja Kool Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja nominent 2019
Kaider Vardja Võru Kreutzwaldi Kool Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja nominent 2019
Kersti Leping Värska Gümnaasium Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja nominent 2019
Lea Kukk Antsla Gümnaasium Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja nominent 2019
Merike Lipp Puiga Põhikool Võru maakonna aasta põhikooli õpetaja nominent 2019
Maire Post Parksepa Lasteaed Võru maakonna aasta õppeasutuse juht nominent 2019
Liivia Horn Haanja Kool Võru maakonna aasta tugispetsialist nominent 2019

 

Meeleolukal õhtul musitseeris haridustöötajatele Marek Sadam ning Tõnu Laikre. Õhtut juhtisid Haanja kooli õpilased.

Kandidaate tunnustamiseks said kõik soovijad esitada 31. märtsist 18. aprillini Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel. Kokku sai kandidaate esitada 12 erinevas kategoorias. Seejärel suunati Võru maakonnast esitatud kandidaatide ankeedid hindamiseks kohalikule komisjonile, kes omakorda esitas Võru maakonna parimatest parimad HTMi ülevabariiklikule konkursile. Kõik riiklikule konkursile esitatud kandidaadid on palutud 5. oktoobril Jõhvi Kontserdimajas toimuvale „Eestimaa õpib ja tänab“ galale, mida saab otseülekandena jälgida ka ETVst.

Võru maakonnal on sellel aastal põhjust pöialt hoida, sest kolm kandidaati on jõudnud oma kategoorias finalistide hulka. Finalistideks on Siiri Jõgisuu Urvaste Koolist (aasta klassiõpetaja), Inge Mälzer Rõuge Põhikoolist (aasta klassijuhataja) ning Antsla Gümnaasiumi programm Liikuma Kutsuv Kool: pilootkoolist mentoriks (aasta hariduse tegu).

Lisaks tõsteti kolmapäeva õhtul esile ka haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile “Õppimine on põnev” 2019 esitatud kandidaate: Mikitamäe Kooli koostööpäev “Pingist välja”, Värska Gümnaasiumi projekt “Õpime õues”, Antsla Gümnaasiumi “Heategevuslik jõululaat ja oksjon”, Antsla Gümnaasiumi “Loovuslaager”, Võru Kesklinna Kooli muusikal “Vaeslaps ja  talutütar” ja Osula Põhikooli projekt “Tibukasvatus Osula Koolis”. Kohaliku hindamiskomisjoni otsuse kohaselt esindavad Võru maakonda 17. oktoobril Paide Teatri- ja Muusikamajas toimuval Haridusfestivalil Võru Kesklinna Kool ning mõlemad Antsla Gümnaasiumi edulood.

 

 

 

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta isa tunnustamiseks (tähtaeg 25. oktoober)

Läheneva isadepäeva eel kutsub Võrumaa Arenduskeskus esitama kandidaate Võru maakonna aasta isa aunimetusele.

Võru maakonna aasta isa kandidaadiks võib üles seada Võru maakonnas elava isa, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma ametile ning on heaks eeskujuks ka ühiskonnas. Aasta isa kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui kohalikud omavalitsused, asutused ning organisatsioonid.

Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel. Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Võru maakonna aasta isa“ Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober 2019.

Tänavuse aasta isa kuulutab arenduskeskus välja isadepäeval, 10. novembril Võru Kandles toimuval isadepäeva kontserdil. Aasta isa tiitlit on Võru maakonnas välja antud alates 2005. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse nelja lapse isa Jaan Randvere.  

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

Kultuurispetsialist, tule meie meeskonda!

Tööülesanded:

Maakonna kultuurikoostöö ja maakonna ürituste korraldamine.

Sobival kandidaadil on:

 • rakenduskõrgharidus või kõrgem;
 • kultuuri korraldaja kompetentsid;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega;
 • arvuti kasutamise oskus kesktasemel;
 • iseseisvus ja algatusvõime, hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, korrektsus, abivalmidus, hea meeskonnatööoskus, stressitaluvus.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus kultuuri korralduse valdkonnas;
 • infosüsteemide kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 9. oktoobril 2019 aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus;
 • haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Lisainfo:

Töökoha aadress Jüri 12, Võru
Tööle asumise aeg nii pea kui võimalik
Töölepingu tüüp tähtajatu
Kontaktisik tegevjuht Kaido Palu, tel: 5855 0202

 

Ideekonkurss Mina Suudan

Sellel nädalal algas koolinoorte ideekonkurss „Mina suudan“, mis ootab noortelt ideid, kuidas parandada noorte turvalisust, heaolu ja/või tervist kohalikus kogukonnas. Ootame, et noored märkaksid oma kogukonna probleeme ja pakuksid neile kodanikualgatuse vormis lahendusi.

Auhinnad on uhked – 5 parimat ideed võidavad 1000 eurot ja neid juhendanud õpetajajaid 300 euroga, samuti premeeritakse eraldi ka kõige aktiivsemalt osalenud koole ja/või õpilasesindusi!

Rohkem infot: merilyn.viin@vorumaa.ee

Bernard Kangro Kirjanduspreemia saab tänavu Maarja Hollo

Võrumaa Arenduskeskuse poolt välja antava Bernard Kangro kirjanduspreemia laureaat 2019. aastal on Maarja Hollo artiklikogumiku „Kõik, mis oli, on suurem ja suurem“ eest. Auhindamisel võetakse arvesse Võru maakonnast pärit või Võrumaaga seotud autorite kirjanduslikku loomingut.

Maarja Hollo raamatu puhul tõstis žürii esile Eesti Kirjandusmuuseumis teadurina töötava autori pikaajalist pühendumist Bernard Kangro elu ja loomingu uurimisele ning oma teadustöö tulemuste kättesaadavaks tegemist ka laiemale lugejate hulgale. Sisuliselt ühtse monograafiana esitatud artiklikogumik on tänuväärne allikas kirjandusloost huvitujaile ning pakub mitmekülgset teavet nii Bernard Kangro loomingu kui laiemalt ka eksiilkirjanduse kohta.

Võru Maavalitsuse asutatud Bernard Kangro nimeline kirjanduspreemia antakse tänavu välja 30. korda. Auhinna varasemate saajate hulgas on Valev Uibopuu, Raimond Kolk, Kauksi Ülle, Heino Sikk, Contra, Rein Põder jpt. Bernard Kangro kirjanduspreemia komisjoni kuulusid tänavu Ahto Raudoja, Elina Allas, Tiia Allas, Janika Kronberg, Inga Kuljus ja Liina Valper.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel. 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

Tunnustati Võru maakonna kaunimate kodude omanike

Eile, 22. augustil tunnustati konkursi  “Eesti kaunis kodu 2019” Võru maakonna nominente. Üritus toimus Osulas, Kairi Miksoni ja Erkki Soe kaunis koduaias, mis eelmisel aastal pälvis presidendi „Eesti kaunis kodu 2018“ tunnustuse.

Eilsel tunnustussündmusel andsid SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ja Eesti Kodukaunistamise Ühenduse juhatuse esimees Arvi Altmäe üle Riigihalduse ministri tänukirjad, rahvusvärvides mastivimplid ja meened tänavustele nominentidele. Sündmust ilmestas kauni kontserdiga Võrumaa juurtega laulja Uku Suviste.

Võru maakonnas korraldab  “Eesti kaunis kodu” konkursi SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega. Sellel aastal esitasid omavalitsused maakondlikule komisjonile hindamiseks 5 objekti. Välja valiti kaks kodu mis esitati Eesti Kodukaunistamise Ühendusele, kes koordineerib rahvuslikku programmi „Eesti kaunis kodu“.

Vabariigi president Kersti Kaljulaid tunnustab võitjaid 25. augustil toimuval vastuvõtul Kilingi-Nõmmel.

Võru maakonna „Eesti kaunis kodu 2019“ konkursi võitjad on:

 • Kalju ja Kaie Kõiviku pere kodu Küllätüvä külas Setomaa vallas ja
 • Kaido ja Liane Mäesalu kodu Umbsaare külas Võru vallas

Fotol tänuüritusel osalenud.
Pildistas: Birgit Pettai

Rohkem uudiseid