Tiia Allas haridusspetsialist 5348 4969 tiia.allas@vorumaa.ee
Aigi Pall kultuurispetsialist 5912 9200 aigi.pall@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!” on avatud!

Edukuse ja toimetuleku suurim eelis peitub ettevõtlikkuses!

Ettevõtlikkus on eluhoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Kõike seda aitavad välja arendada lasteaiad ja koolid.

Konkursiga “Õppimine on põnev!” tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid nende ettevõtlikkuse eest, mis tihtipeale jääb kõrvaltvaatajale märkamatuks. Edulugude konkurss toob esile ja tutvustab laiemale auditooriumile ettevõtlikku hoiakut väärtustavate õppeasutuste tegevusi. Konkursi edulugude tähtsamad kriteeriumid on seotus päriseluga, läbipõimitus õppekavaga ja noorte vastutuse osakaal tegevuse juures.

Enne eduloo esitamist küsi endalt:

 • Kas esitatav õpilugu oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamisele, toetades õppetöö seotust päriseluga?
 • Kas olid kaastatud erinevaid partnereid?
 • Kas ettevõtmine võimaldas noorte/laste ideid rakendada?
 • Kas ettevõtmine oli noorte/laste poolt algatatud?
 • Kas see oli noorte/laste poolt ellu viidud?
 • Kas see ettevõtmine aitas õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada ettevõtlikku hoiakut?
 • Kas ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?

Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, siis see konkurss on just Sulle!

Auhinnad antakse järgmistes kategooriates:

 • Parim heategu kogukonnale
 • Parim koostöö partneriga
 • Põnevaim tund
 • Parim noorte/laste algatus
 • Ettevõtlik lasteaed (ei ole rahastatud ettevõtlusõppe programmist Edu&Tegu)

Parimate vahel läheb jagamisele auhinnafond väärtuses 3600 eurot!

Auhinnafondi rahastab ettevõtlusõppe programm Edu & Tegu!

Suure huviga ootame Sinu edulugusid hiljemalt 21.06.2019

Osalemine:

 • Konkursile ootame 2018/2019 õppeaasta edulugusid.
 • Kui oled meie edulugude konkursist varem osa võtnud, siis arvesta, et ühe ja sama loo esitamine on lubatud ainult 1 kord!
 • Üks asutus võib esitada mitu edulugu. 

Palun lae oma esitamisvorm alla siit.

Alla laaditud ja täidetud ankeet koos algatust illustreeriva materjaliga palume saata ettevotlikkool@gmail.com hiljemalt 21. juuniks 2019. 

Hindamisetapid:

Esialgu kogume edulood kokku maakondlikul tasemel. Maakondlikud žüriid valivad välja kolm silmapaistvamat edulugu, mis lähevad edasi üleriigilisele hindamisele. Võitjad selguvad ja saavad auhinnatud sügisel 17.oktoobril 2019 üle-eestilisel „Ettevõtliku kooli“ Haridusfestivalil, mis sel aastal toimub Paide Muusika- ja Teatrimajas.

Noorte ettevõtlikkuse süsteemset arengut toetab haridusprogramm „Ettevõtlik kool“. Rohkem programmist siin.

Ettevõtlikkust ja edu!

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ eestvedajad

Lisainfo: Kristi Krilovs, kristi.krilovs@ivek.ee, tel 501 2901

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta ema tunnustamiseks

Läheneva emadepäeva eel kutsub Võrumaa Arenduskeskus esitama kandidaate Võru maakonna aasta ema aunimetusele.

Aasta ema tiitlit on Võru maakonnas välja antud alates 2002. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse Rõuge vallas elav kuue lapse ema Jane Soe. Tänavuse aasta ema kuulutab arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots välja emadepäeval, 12. mail Võru Kandles toimuval emadepäeva kontserdil.

Aasta ema kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui kohalikud omavalitsused, asutused ning organisatsioonid. Võru maakonna aasta ema kandidaadiks võib üles seada maakonnas elava ema, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma ametile ning on heaks eeskujuks ka ühiskonnas.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Võru maakonna aasta ema“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill 2019.

Võru maakonna aasta ema aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm.

 Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus jagas Eesti Vabariigi 101. aastapäeva pidulikul aktusel maakonna kõrgemaid autasusid

Võru kultuurimajas Kannel toimus 21. veebruaril Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud pidulik vastuvõtt, kus Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ja nõukogu esimees Ülo Tulik andsid üle Võru maakonna vapimärgi ja teenetemärgid.

Võru maakonna vapimärgi pälvis pikaaegne  armastatud treener ja võrkpallitraditsioonide edasikandja Aksel Saal. Tema poisid on moodustanud terve Eesti koondise, tema õpilased on olnud paljude välisriikide klubides edukalt pallimas, paljud tema õpilasteast on kasvanud rahvusvaheliselt tuntud treeneriteks.

Võru maakonna teenetemärgid pälvisid Riina Paat ja Ena Poltimäe. Riina Paat on Eesti Punase Risti Võrumaa seltsi pikaaegne sekretär ja eestvedaja. Koos oma meeskonnaga on Riina viinud läbi loendamatu arvu esmaabikursuseid, lastelaagreid, abistanud puudust kannatavaid peresid, viinud läbi koolialguse ranitsakampaaniaid, korraldanud toiduabi jagamist ning teinud palju muud.

Ena Poltimäe on Võru maakonna keskkonnavaldkonda juhtinud 30 aastat, praegu juhatab ta kuut maakonda hõlmavat Keskkonnaameti Lõuna regiooni. Ena oskab kõike näha südamega ja hoida sidet inimestega. Keskkond pole ju ainult hoidmiseks, vaid ka kasutamiseks: elamiseks ja majandamiseks. Enale on iseloomulik pragmaatiline argumenteeritud suhtlemisviis, mis aitab koostööle ka need, kell e huvid ilmselgelt ristuvad. Nende omaduste toel on paljud keskkonna hoidmise ja kasutamise alased vastasseisud lahenenud nii, et maakond areneb ja ka loodus on hoitud.

Tunnustuse pühendunud töö eest said veel Mõniste piirkonna pereõde Milla Liiv, Rõuge piirkonna pereõde Aune Saal, Antsla piirkonna tantsujuht Leili Väisa, Rõuge piirkonna kultuurielu edendaja Tiiu Kolk, pikaajaline õpetaja Regina Ausmaa ja dirigent ning muusikapedagoog Valdur Helm.

Vastuvõtule ja auhinnatseremooniale eelnes kontsert-aktus pealkirjaga Imäpuu. Lavastaja Helena Kesonen seadis lavale maakonna tuntud ja vähemtuntud artistid ning tegi lavastuse kaudu Eesti Vabariigi 101. aastapäeva puhul kummarduse meie vanaemadele ja vanaisadele ning rõhutas vanavanemate olulisust iga inimese elus.

Fotol vasakult: Ülo Tulik, Leili Väisa, Ena Poltimäe, Aune Saal, Aksel Saal, Tiiu Kolk, Regina Ausmaa, Tiit Toots. Pildistas Margus Muts.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, 5912 9200, aigi.pall@vorumaa.ee

Teaduspäev Võru maakonna gümnasistidele

Esmaspäeval, 18. veebruaril on Võru maakonna gümnasistidel võimalus osa saada Teaduste Akadeemia loengusarja 2019. aasta esimesest loengust.

Käesoleva aasta esimene teaduspäev on pühendatud humanitaaria valdkonnale. Noortele tulevad rääkima PhD Eva Saar teemal  “Eesti keel soome-ugri keelena” ning prof. Andra Siibak teemal “Eesti ühiskonna (kõver)peegeldus sotsiaalmeedias.”

Teaduspäev algab kell 12.00 Võru Gümnaasiumi aulas.

Kõik teaduspäeval osalemisest huvitatud on oodatud ennast registreerima aadressil https://tinyurl.com/TeadAkad2019 hiljemalt 17. veebruaril.

Üritus saab teoks tänu SA Võrumaa Arenduskeskuse, Eesti Teaduste Akadeemia ja Võru Gümnaasiumi koostööle ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele.

Info: tiia.allas@vorumaa.ee, tel 53 484 969

Aprillis algab uus avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogramm kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajatele

Programmi on oodatud osalema kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajate 4 – 5 liikmelised meeskonnad.

Programmis õpid:

 • tegema vahet omavalitsuse ja vabaühenduse erinevatel koostöövormidel ning nende võimalustel;
 • korraldama teenuste koosloomet, kuhu kõik osapooled, kellest sõltub teenuse pakkumise edukus;
 • kasutama  teenusedisaini ja koosloome tööriistu;
 • planeerima ja kontrollima teenuse kvaliteeti ja mõju;
 • valima delegeerimise viisi ja delegeerimist praktiliselt korraldama;
 • ehitama omavalitsuses üles süsteemi, mis toetab teenuste delegeerimist ja strateegilist koostööd vabaühendustega.

Programmi tulemusena valmib koostöös koolitajate ja oma valdkonna ekspertidega delegeerimise plaan uueks teenuseks või praeguse teenuse edasi arendamiseks.

Programm koosneb 3 koolituspäevast, millele järgneb 5-kuuline nõustamisperiood. Nõustamisprogrammi valitakse omavalitsused või omavalitsuste grupid, kes soovivad hakata koostöös vabaühendustega pakkuma uusi teenuseid või praeguseid edasi arendama. Kokku valitakse välja 8-12 omavalitsust või omavalitsuste gruppi.

Koolitused toimuvad neljas linnas: Pärnus, Rakveres, Tartus ja Tallinnas.

Programmi tellijaks on Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus, programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi rahadega. Osalejatel tuleb täita ESF-ist tulenevaid nõudeid, sh osalejate andmete esitamise nõue.

Programmi metoodika on väljatöötatud MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori poolt (Si-Lab). Si-Lab on sotsiaalne ettevõte, eesmärgiga arendada ja rakendada koosloomet kogukondlike ja ühiskondlike probleemide lahendamisel.

Programmi viiakse ellu MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ja MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik koostöös.

Programm on osalistele tasuta!

Kandideerimise tähtaeg on 1. märts. Kandideerida saab siin: https://goo.gl/forms/YcJdtwFpBLmgDfwE2

Rohkem infot programmi kohta leiad siit: http://www.koosloome.ee/projektid/avalike-teenuste-delegeermise-koosloome-arengupogramm

Võru maakonna 2019. a haridusürituste korraldamise rahaliste vahendite taotlemine

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja taotlusvooru Võru maakonna aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituse vahendite taotlemiseks.

Toetatavad tegevused:

 •  Võru maakonna munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpilaste aineolümpiaadid, -võistlused ja õpilasüritused;
 • õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevused;
 • munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolitused.

Tegevused peavad lähtuma riiklikest õppekavadest, „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ aluseks võetud muutuva õpikäsituse põhimõtetest ning toetama  kaasava hariduse, koostöö ning ainetevahelise lõimigu elluviimist.

Toetust saab taotleda:

 •  aineühendus – õpetajate aineühenduse tegevuse jaoks;
 • aineühendus või ürituse korraldaja (nt kool, MTÜ) – maakondlike õpilasürituste, aineolümpiaadide ja võistluste jaoks;
 • munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse korraldaja.

Toetust ei saa taotleda eraisikud.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 31.jaanuar 2019 elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatult e-kirja aadressile tiia.allas@vorumaa.ee  (SA Võrumaa Arenduskeskus haridusspetsialist).

Toetuse taotlemiseks kehtestatud kord, taotlus- ning aruandevormid.

Küsimuste korral aitab Teid haridusspetsialist Tiia Allas;  tel5348 4969; e-post tiia.allas@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 1. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks.

Tänavused teenetemärkide kavalerid kuulutab Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots välja Eesti Vabariigi 101. aastapäeva eel toimuval pidulikul kontsert-aktusel 21. veebruaril Võru Kandles.

Võru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võru maakonna teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes on silma paistnud maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad esitada maakonna omavalitsused, volikogud, juriidilised isikud, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

Taotluse vormid ja lisainfo teenetemärkide kohta on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt https://vorumaa.ee/haridus-kultuur/teenetemargid/

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga „Teenetemärgid“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 1. veebruariks 2019.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus tänas maakonna kultuuritöötajaid

4. jaanuaril toimus Vastseliina Piiskopilinnuses traditsiooniline Võru maakonna kultuuri-, raamatukogu- ja muuseumitöötajate ning käsitööliste ja kultuurikollektiivide juhendajate tunnustussündmus.

Maakonna kultuuritöötajaid tervitas Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Koostöös Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgruppiga anti välja Võrumaa kultuuripärl 2018 tiitel, mille pälvis laulja ja muusik Mari Kalkun. Lisaks andis Võrumaa ekspertgrupp välja aastapreemiad ja elutööpreemia.

Arenduskeskuse kultuurispetsialist Aigi Pall tänas tehtu eest ja jagas häid soove uueks alanud kultuuriaastaks. Tunnustusi ja tänusõnu jagasid ka maakonna rahvakultuurispetsialist Maie Pau ning Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba.

Meeleoluka kontsertelamuse andis kolmest energiat täis noorest mandoliinimängijast koosnev pärimusklassikat ning omaloomingut viljelev koosseis MandoTrio.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

Võru noored loovad digilahendusi poodide kaubavaliku ja sporditulemuste võrdlemiseks

Kolmandat aastat toimuvas kutsekoolinoorte koolitusprogrammis Samsung Digi Pass asub võidu digilahendusi looma kümme 14-20-aastaste noorte meeskonda õppeasutustest üle Eesti, kaks neist Võrumaalt.

Võrumaa kutsehariduskeskuse IT-eriala õpilased soovivad veebruariks välja tulla rakendustega, kus võrrelda Eestiga seotud spordimängude tulemusi ning poodide kaubavalikut.

Meeskonda „Võrukad“ kuulub kolm 17-aastast noormeest, Christofer-Lemo Lea, Alex Zernov ja Martin Sööt. Võrumaa kutsehariduskeskuse IT-süsteemide nooremspetsialistid soovivad luua spordirakenduse, kust saab reaalajas vaadata Eestiga seotud mängude tulemusi.

„Hetkel saab vaadata tulemusi näiteks Eesti Jalgpalli Liidu veebilehel, aga oleks palju lihtsam, kui saaksid võtta rakenduse lahti ja näha kohe oma lemmiktiimi tulemust. Muidugi tahaksime ka võtta kõrvale muid alasid kui ainult jalgpall. Näiteks korvpall, võrkpall, käsipall,“ kirjeldas võistlusideed meeskonna juht Martin Sööt.

„Võrukate“ teine liige Christofer-Lemo Lea on enda sõnul tipptasemel arvutikasutaja: teeb ise veebilehti, tegeleb digiloominguga ja haldab veebikeskkondi.

Samsung Digi Pass programmiga liitus ta seepärast, et soovis veel digioskusi juurde õppida, näiteks Linuxi operatsioonisüsteemi kohta. „Nutiseadmed mõjutavad oluliselt igapäevaelu ja tulevikus IT-erialal töötamist. Kui ma saaksin kõik oma asjad igal pool ära teha ainult enda nutitelefonist, siis oleks päris mugav ringi liikuda, ilma et peaks kogu aeg arvuti taga istuma,“ lausus Lea.

Kolmas „Võrukas“, Alex Zernov soovib digipädevustest juurde õppida eelkõige just projektijuhtimist, kuidas luua palju sujuvamat tiimitööd ja kuidas seda juhtida, kuna kõik need oskused on tema sõnul tööjõuturul väga hinnatud.

Poodlemine kergemaks 

Võrumaa kutsehariduskeskuse teine esindusmeeskond kannab nime „Puuduv lüli“. 18-aastane Mario Käis, 17-aastane Kristjan Leonov ja 17-aastane Timo Lillmaa õpivad samuti IT-erialal ning soovivad luua rakendust, kus võrrelda poodide kaubavalikut.

„Tänapäeval on raske leida kõige paremat pakkumist läbi reklaamide, kuna neid on nii palju ja kokkuvõtet oleks raske teostada. Meie idee oleks luua rakendus, millega on võimalik vaadata lähimate või kaugemate poodide sisu ning võrrelda kaupade hindu,“ kirjeldas meeskonna juht Käis.

„Selle rakenduse põhimõte on olla poodide nimekiri ning hinnakiri, mis teeks šoppamist veidikene kergemaks, kuid sellele saaks ka potentsiaalselt lisada uusi funktsioone. Näiteks läheb ema poodi ning annab läbi rakenduse sellest perele teada, et teistel oleks võimalus nimekirja soove lisada,“ lisas ta.

Praktilised digioskused hinnas 

Samsung Electronicsi Digi Pass programmi juht Baltikumis Egle Tamelyte tõi välja, et Eestis finaali valitud kümme digiideed aitavad lahendada elulisi probleeme ja mentorid julgustavad noori ka tulevikus oma äriplaani ellu viima.

„Järgmisena ongi novembri lõpus noori ees ootamas veebiseanss mentoriga – meeskonnatöö, ideede väljatöötamise ja probleemide lahendamise koolitus, kus kirja pandud mõtet koos tehnoloogiavaldkonna spetsialistiga päriselt arendama hakata. Projekti lõpus saavad kõik osalejad ka digitaalse passi, mis näitab tööandjatele omandatud vajalikke digitaalseid ja sotsiaalseid oskused,“ ütles Tamelyte.

Samsung Digi Pass programmi esimesed koolituspäevad toimusid 26. ja 27. oktoobril Tallinna Ülikoolis, kus osalejad läbisid digitaalsete oskuste testi ning said ülevaate prototüüpimisest kuni nutiseadmete eripärani. Programmi lõpuüritus toimub 13. veebruaril 2019, kus meeskonnad esitavad oma projekti žüriile ja kuulutatakse välja võitja.

Samsung Digi Pass koolitusprogrammis asuvad võistlustulle nii tulevased tarkvaraarendajad, multimeedia spetsialistid, tööstusinformaatikud, juuksurid, metsurid, laotöötajad kui ka koka eriala õpilased.

Oma kolmeliikmeliste meeskondadega on kutsekoolinoorte digipädevuste koolitusprogrammis väljas Luua metsanduskool ning Järvamaa ja Tartu kutsehariduskeskus. Kaks võistkonda on osalemas nii Kehtna kui Võrumaa kutsehariduskeskusest ning kolm meeskonda Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest.

Fotol Võrumaa Kutsehariduskeskuse meeskond „Võrukad“ (all) ja “Puuduv lüli” (üleval). Pildistas: Magnus Heinmets

Osale Erasmus+ programmi uue taotlusvooru avavebinaridel!

Erasmus+ programmi 2019. aasta taotlusvooru kutse ja programmijuhend on avaldatud. Rahvusvahelist koostööd väärtustavatel Eesti haridusasutustel on aeg koondada oma mõtted ja ideed. Nii jõuab need esitamise tähtaegadeks kvaliteetseteks taotlusteks vormida. 

Kõikidel Erasmus+ haridusvaldkondadel on eelarve kasvanud ja tõenäosus saada oma rahvusvahelisele projektile toetus on suurem kui kunagi varem! Kokku on uue taotlusvooru eelarve kasvanud 10 protsenti, küündides 3 miljardi euroni.

2019. taotlusaastast selgema ülevaate saamiseks korraldame 15. novembril programmi kõikide haridusvaldkondade võimalusi tutvustavad vebinarid. Osale vebinaridel ja leia julgustust ning inspiratsiooni!

Kui soovid infot mitme erineva valdkonna võimalustest, siis registreeru vebinaridele eraldi.

VEBINARID

Erasmus+ võimalused täiskasvanuhariduses, kl 12.00-13.00

Erasmus+ võimalused üldhariduseskl 13.00-14.00

Erasmus+ võimalused kutsehariduseskl 14.00-15.00

Erasmus+ võimalused kõrghariduseskl 15.00-16.00

Rohkem uudiseid