Kristi Vals kultuurispetsialist 5912 9200 kristi.vals@vorumaa.ee
Kertu Pehlak haridusspetsialist 5348 4969 kertu.pehlak@vorumaa.ee
Eliis Ermel noorte ettevõtlikkuse konsultant 521 7705 eliis.ermel@vorumaa.ee

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks

Kõik kontaktid

Võrumaa noored on oodatud karjääripäevale Tamula randa 23. juulil

Neljapäeval, 23. juulil algusega kell 12.00- 15.00 toimub Võru Tamula rannabangalos Võru maakonna noortele suunatud karjääripäev „Võrumaa noorte karjääripäev rannas“.

Noori tervitab SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.

Elava Raamatukogu meetodil on osalejatel võimalik vastakuti seista oma eelarvamustega: metsanduse, noorsootöö, põllumajanduse, toitlustuse, mehhatroonika ja avaliku sektori (Töötukassa) teemadega. Ainult et paberkandjatel või digitaalsete trükiste asemel saab teatud ajaks laenutada rääkiva raamatu, inimese – Elava Raamatu.

Paralleelselt toimub ametite korvpall ja labürint.

Muusikalist meelelahutust pakub Eleryn Tiit.

Võru maakonna karjääripäeva korraldavad: SA Võrumaa Arenduskeskus, Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, Võru Rannabangalo, MTÜ Võru Noortekeskus ja Võrumaa Noorte Tugila.

Üritust toetavad ja aitavad läbi viia Võru Rannabangalo, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Töötukassa.

Lisainfo: Kertu Pehlak, haridusspetsialist, Võrumaa Arenduskeskus, tel 5348 4969, kertu.pehlak@vorumaa.ee või Helen Laidma, karjääriinfo spetsialist, Töötukassa Võrumaa osakond, tel 5197 9242, helen.laidma@tootukassa.ee  

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas maakonna parimaid koolilõpetajaid

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 22. juunil Liblikaaias maakonna parimaid gümnaasiumiastme ja kutsehariduskeskuse lõpetajaid, keda sel aastal on kokku 15. Neli lõpetas kooli kuldmedaliga, üksteist hõbemedaliga ja viis õpilast lõpetas Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega.

 

Kertu Niit Antsla Gümnaasium kuldmedal
Kaspar Aleks Kala Antsla Gümnaasium hõbemedal
Karl Joosep Põldsepp Antsla Gümnaasium hõbemedal
Kertu Hallik Parksepa Keskkool hõbemedal
Annabel Toom Võru Gümnaasium kuldmedal
Saara Denisov Võru Gümnaasium kuldmedal
Hanna Uibokand Võru Gümnaasium kuldmedal
Helina Härma Võru Gümnaasium hõbemedal
Sippie Guth Võru Gümnaasium hõbemedal
Kaisa Vink Võru Gümnaasium hõbemedal
Karl Jörgen Lööper Võru Gümnaasium hõbemedal
Getriin Meister Võru Gümnaasium hõbemedal
Karmel Ader Võru Gümnaasium hõbemedal
Jade Lummo Värska Gümnaasium hõbemedal
Kristi Kalju Võru Täiskasvanute Gümnaasium hõbemedal
Timo Lillmaa Võrumaa Kutsehariduskeskus kiitusega lõpetaja
Kelly Olesk Võrumaa Kutsehariduskeskus kiitusega lõpetaja
Gabriel Õun Võrumaa Kutsehariduskeskus kiitusega lõpetaja
Kärt Ilm Võrumaa Kutsehariduskeskus kiitusega lõpetaja
Anu Klemmer Võrumaa Kutsehariduskeskus kiitusega lõpetaja

 

Kõik tunnustatud said arendusekeskuse juhatuse liikmelt tänukirja ja meeneks Roland Tokko raamatu „12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma“. Raamat annab ambitsioonika ülevaate tähtsatel teemadel, et oma eluvaldkonda uuele tasemele upitada ja nii enda elukvaliteeti tervikuna parandada läbi eesmärkide seadmise. Roland Tokko tervitas videosilla vahendusel ka kõiki tublisid lõpetajaid omaltpoolt. Tiit Toots õnnitles lõpetajaid olulise eluetapi eduka läbimise puhul ja soovis püsivust õpingute jätkamiseks nii kõrg- kui elukoolis. Ta soovitas lõpetajatel minna, uurida ja kogeda laias maailmas toimuvat ja püüelda oma unistuste poole ning kutsus peale otsingute lõppu kõiki Võru maakonda tagasi, et siin oma kodu luua ja saadud teadmiste- kogemustega kodukandi elu paremaks muuta.

Muusikalise tervituse tegid Silja Otsar ja Võru Gümnaasiumi noorte vokaalansambel LUUD.

Fotol parimad lõpetajad ja Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Pildistas Merily Jakovets.

Tänuüritus toimus SA Võrumaa Arenduskeskuse, Liblikaaia, U&M peokorralduse, Mer Phtgrphy, Võru Gümnaasiumi vokaalansambi LUUD (juhendaja õpetaja Silja Otsari)  ja maakonna koolide koostöös. Ürituse läbiviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo: Kertu Pehlak, haridusspetsialist, tel 5348 4969, e-post kertu.pehlak@vorumaa.ee

Võidutuli_foto Asso Puidet

Võidupüha tähistamine ja võidutule teekond Võru maakonnas

Tulenevalt hetkeolukorrast ei toimu sellel aastal 23. juunil traditsioonilist võidupüha paraadi ja maakaitsepäeva üritusi. Võidupüha tähistamine toimub tagasihoidlikumalt, samas üritab Kaitseliit järgida ajaloolisi traditsioone.

Traditsiooniliselt toimub võidutule jagamine presidendi poolt malevate tuletoojatele Tallinnas ja võidutule toomine maakondadesse. Tuletoojateks maakonda on Noorte Kotkaste organisatsiooni poolt valitud noorkotkas ja noortejuht (27.05.2020 täitus Noorte Kotkaste organisatsioonil 90 aastat organisatsiooni loomisest).

Võru maakonda toovad võidutule Noorte Kotkaste Vastseliina rühma pealik Elen Tamm ja Kääpa rühma noorkotkas Jarko Nassar. Elen Tamm on Kaitseliidu liige 2013. aastast, naiskodukaitsja ja noortejuht. Eleni kirg on noori õpetada. Teda motiveerib nende areng ja teotahe. Uue oskuse või teadmise omandamine on see, mis Elenile noortega tegeledes sära silmadesse toob. Oma aktiivsusega on ta nakatanud enda rühma noori, kes aktiivselt kõikvõimalikest üritustest alati osa võtavad. Jarko Nassar on noorkotkas 2010. aastast. Jarko on kohusetundlik ja rahuliku loomuga noorkotkas, kelle abile ja usaldusväärsusele alati võib kindel olla. Ta peab väga lugu organisatsiooni mainest ning seda toetab tema alati korrektne vormikandmine, kohusetundlik suhtumine ülesannetesse ja aktiivne osavõtt üritustest. Organisatsioon on talle andnud palju teadmisi, uusi sõpru, kogemusi ja mälestusi!

Keskseks kohaks Võru maakonnas, kuhu võidutuli esimesena jõuab obn Võru linna uus keskväljak. Sealt albab võidutule edasitoimetamine maakonnas. Orienteeruv võidutule saabumise kellaaeg Võrru on 15.45. Kaitseliidu Võrumaa maleva liikmete poolt toimetatakse võidutuli maakonnas asuvate Vabadussõja mälestussammaste juurde. Võidutulest süüdatakse samba jalamil küünal, millest saavad kohalikud elanikud võtta enda koduste jaanitulede süütamiseks tule. Mälestussammaste juures toimub ka traditsiooniline pärgade asetamine langenud kangelaste mälestuseks. Lisaks mälestussammastele jääb küünal võidutulega põlema Võru linna keskväljakule, kust linnaelanikud saavad võtta võidutuld oma jaanilõkete süütamiseks.

Pärgade asetamine Võru Vabadussõja mälestussambale Võru kalmistul kell 10:00

Võidutuli jõuab maakonna Vabadussõja mälestussammaste juurde alljärgnevatel kellaaegadel:

Orava  mälestussammas 16:30
Vastseliina mälestussammas 16:30
Misso mälestussammas 16:30
Haanja (Munamäe) mälestussammas 16:30
Rõuge mälestussammas 17:45
Antsla mälestussammas 19:00
Värska uus Petserimaa Vabadussõja mälestussammas 19:30
Sänna  mälestussammas 20:00

Lisainfo omavalitsuste kodulehtedelt ja https://www.kaitseliit.ee/

Tartu 2024 Kultuurikompass kutsub Viljandisse foorumile “Kuidas korraldada ligipääsetavat kultuuri?”

2024. aasta Euroopa kultuuripealinna programm laieneb Viljandisse. 8. septembril Pärimusmuusika Aidas toimuval Kultuurikompassi foorumil “Kuidas korraldada ligipääsetavat kultuuri?” arutletakse suursündmuseks valmistuva regiooni kultuurielu ligipääsetavuse ja kättesaadavuse üle. Kultuuriasutuste juhid ja korraldajad tutvustavad foorumil häid praktikaid ning otsivad uusi koostöövõimalusi.

Septembri alguses toimuv Kultuurikompassi foorum on järjekorras seitsmes ning kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 haridus- ja kultuuriprogrammi. Sündmus toimub sihtasutuse Tartu 2024 ning Viljandi ja Tartu linnavalitsuste eestvedamisel.

SA Tartu 2024 programmikoordinaatori Erni Kase sõnul on kultuuripealinna programmi laienemine Viljandisse kinnitus hästi käivitunud regiooniülesele koostööle. “Tartu linn võitis Euroopa kultuuripealinna tiitli koos veel 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega, kellega on sel aastal jätkunud tihe koostöö.” Ka on foorumil arutlusele tulevad teemad valitud koostöös Põlva-, Võru-, Tartu- ja Valga maakonna ning Viljandi linna kultuurijuhtidega.

Kase sõnul on Viljandis toimuv foorum “Kuidas korraldada ligipääsetavat kultuuri?” väga oluline kultuuripealinna programmi ettevalmistamise seisukohast. “Ligipääsetavusest räägitakse sageli kui teemast, mis puudutab eelkõige erivajadustega inimesi, kuid teenuste ja info kättesaadavus on mureks tegelikult väga erinevatele kultuurikogejatele,” selgitas Kask. “Foorumil räägime sellest, kuidas tagada erivajadustega inimestele ligipääsu kultuurisündmustele, ent toome näiteid ka sellest, kuidas kaasata eakaid või noori kultuurikogejaid ning luua publikule ligipääse paikadesse, kuhu on keerulisem jõuda.”

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et Kultuurikompassi korraldamine on esimene paljudest põnevatest kultuuripealinna sündmustest, millesse Viljandi oma panuse annab. “Meie inimeste jaoks on see märk, et Viljandi on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna osa ja loodetavasti inspireerib see edaspidigi välja käima põnevaid ideid,“ kinnitas Timpson. “Tiitliaasta 2024 lähenedes tuleb ametlikku programmi kuuluvaid sündmusi linnas veel ja Viljandi annab kindlasti oma panuse, et Euroopa kultuuripealinnaks olemine tervet Lõuna-Eestit positiivselt mõjutaks,” sõnas Viljandi linnapea.

Foorumil jagab kogemusi ligipääsetavate kultuurielamuste kujundamisest Piret Aus (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia), kes oli laulu- ja tantsupeo “Minu arm” puuetega inimeste ligipääsetavuslahenduste eestvedaja. Viljandi JK Tulevik tegevjuht Rain Tölpus räägib erivajadustega noorte jalgpalliturniiri korraldamisest ning Hene-Riin Männik sellest, kuidas suurendati Eesti Meremuuseumi Paksu Margareeta renoveerimise käigus hoone ligipääsetavust.

Leino Rei tutvustab NUKU tegevust koolinoortest kultuurikogejate kaasamiseks ja võimestamiseks ning Nasta Pertsjonok Tartu Rahvusvahelise Maja kogemusi uussisserändajate kaasamisest kultuuriellu. Põlvamaal asuva Alle-Saija teatritalu asutaja Ingrid Ulst räägib teatrikultuurist ja -publikust maal. Nõuandeid jagab ka Võrumaa Eakate Festivali eestvedaja Astrid Hurt. Esinejate nimistu täieneb.

Foorum “Kuidas korraldada ligipääsetavat kultuuri?” toimub Viljandi Pärimusmuusika Aidas. Lisaks ettekannete ja arutelude jälgimisele on pealtvaatajatel sarnaselt eelnevatele Kultuurikompassi foorumitele võimalik öelda oma sõna sekka. Osavõtt Kultuurikompassi foorumist on tasuta, kuid pääsmeid on piiratud kogus ning osavõtmiseks tuleb eelnevalt registreeruda aadressilt tartu2024.ee/kultuurikompass leitava vormi kaudu.

Eelnevatel Kultuurikompassi foorumitel on Lõuna-Eesti kultuurikorraldajad ja eestvedajad vahetanud kogemusi uute ühisrahastusvõimaluste, sotsiaalmeediaturunduse, keskkonnateadliku kultuurikorralduse, vabatahtlikkuse ja rahvusvahelise koostöö teemadel. Mais toimunud suurel online-foorumil uuriti koroonakriisi mõju Eesti kultuurile. Foorumite ettekandeid ja arutelusid saab järelvaadata Tartu 2024 YouTube’i kanalil.

Lisainfo: Kristiina Avik, programmijuht, kristiina.avik@tartulv.ee, mob 5282761

Maakonnas hariduse eest vastutajad alustasid Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamisega

SA Võrumaa Arenduskeskus on alustanud projekti „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine“ elluviimist. Projekti avakohtumine toimus Teams keskkonnas teisipäeval, 9. juunil. Osalesid omavalitsuste haridusvaldkonna vastutajad, riigigümnaasiumi, kutsehariduskeskuse ja arenduskeskuse esindajad.

Avakohtumisel tutvustati projekti meeskonda, räägiti üle teostatava töö eesmärgid, tulemused ning metoodika. Lepiti kokku ajakavas ning olulistes korralduslikes küsimustes nagu infovahetuse vorm, vahekohtumised, vahetulemuste esitlemine, olulisemad seminarid ja õppepäevad. Lisaks vaadati ühiselt üle dokumendid, mida antud töös taustainfona kasutada.

Projektiga arendatakse omavalitsuste haridusspetsialistide võrgustikku (sh spetsialistide roll ja osa maakonna hariduse arendamisel), üldhariduse, huvihariduse, kutsehariduse ja elukestva õppe sidusust ja koostööd ning tugiteenuste võrgustikku (sotsiaal- ja haridusvaldkonna parem sidusus). Projekti tulemuseks on toimiv maakonna haridusvõrgustik ja juhtimismudel ning tegevuskava eelseisvaks neljaks aastaks.

Projekt lähtub Võru maakonna arengustrateegia 2035+ alajaotusest „Elukestva õppe valdkond“, mille alusel luuakse haridusvõrgustiku arengukava ja järgmise nelja aasta tegevuskava.

Projekti kestab on 18 kuud. Projektipartnerid on maakonna kohalikud omavalitsused, Võru Gümnaasium, Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Võrumaa Arenduskeskus. Samuti löövad projekti tegevustes kaasa maakonna haridusasutused, kelle peamine roll on anda sisend võrgustikutöösse ja ühistegevusteks. Kaasatakse ka Haridus- ja Teadusministeeriumi eksperte ning otsitakse koostöökohti ülikoolidega.

Töö teostab Civitta Eesti AS. Projekt viiakse ellu meetme Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus toel.

Lisainfo: Aivar Nigol, arendusnõunik, tel 5340 2563, e-post aivar.nigol@vorumaa.ee

Sihtasutuse Tartu 2024 juhiks valiti Priit Mikk

Sihtasutuse Tartu 2024 juhatuse liikmena asub 1. juulist tööle Priit Mikk, kes hakkab koordineerima Euroopa kultuuripealinna ettevalmistusi ja elluviimist Tartus ning Lõuna-Eestis.

Priit Miku sõnul on SA Tartu 2024 juhiks asumine suur au ja vastutus. “Pean oluliseks juba toimiva meeskonna hoidmist ja arendamist ning usalduslike ja avatud suhetega koostöö kujundamist kõigi seotud osapooltega,” ütles uus juhatuse liige.

“Euroopa kultuuripealinn on Eesti 2024. aasta tippsündmus,” rõhutas Mikk. “Teekond tiitliaasta suunas saab olema töine ja põnev ning näen selles pidevat võimalust areneda koos järjest kasvava meeskonnaga,” ütles ta.

Priit Mikk on juhtinud alates 2013. aastast üritusturundus- ja produktsiooniettevõtet Amazing Productions. Ta on olnud Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõttude peaprodutsent 2019-2020 ning eelmisel aastal Tartus 60 000 pealtvaatajat kogunud Metallica kontserdi ala planeerimise ja elluviimise juht. Priit Mikk on töötanud produtsendina Rahvusooperis Estonia ning on ürituste produktsiooni õppejõud Tallinna Ülikoolis. Ta on olnud paljude konverentside ja galade korraldaja, samuti Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 avaürituse tehniline produtsent.

Priit Mikul on magistrikraad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Estonian Business Schooli kultuurikorralduse eriala ühisõppekavast ja bakalaureusekraad Tallinna Ülikooli reklaami ja imagoloogia erialalt.

SA Tartu 2024 nõukogu esimehe, Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul oli nõukogu otsus üksmeelne. “Priit Mikk on osalenud mitmete Eesti suurimate ja olulisimate sündmuste korraldamises ning tal on mitmekülgsed kogemused meeskondade ülesehitamisest ja rahvusvahelisest koostööst,” lausus Klaas, kelle sõnul hindab nõukogu kõrgelt ka Miku tasakaalukust ja tulemuslikkust.

”Veendusime, et Priit Mikk tunnetab Euroopa kultuuripealinna suurust ja tähtsust Tartule ja Lõuna-Eestile ning tal on nägemus, kuidas valmistada ette ja viia ellu suurprojekt koos paljude partneritega avalikust, era- ja kolmandast sektorist,” kinnitas nõukogu esimees. Urmas Klaasi sõnul on juhatuse liikme töö väljakutseterikas, ent teda toetab tõhus ja tiitlivõiduga end juba tõestanud meeskond.

Uue juhatuse liikme valis sihtasutuse nõukogu ning temaga sõlmitakse viieaastane leping. Sihtasutuse senine juhatuse liige Erni Kask jätkab tööd Tartu 2024 programmikoordinaatorina ja loomenõukogu juhina.

Sihtasutus Tartu 2024 alustas tööd selle aasta alguses. Organisatsiooni eesmärk on viia ellu Euroopa kultuuripealinna tegevused Tartus ning Lõuna-Eestis.

Tartu nimetati 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks 2019. aasta augustis. Valiku tegi rahvusvaheline sõltumatu ekspertkomisjon. Euroopa kultuuripealinna tiitli pälvinud Tartu 2024 loovkontseptsiooni pealkiri on “Ellujäämise kunstid”. Tartu kandideeris Euroopa kultuuripealinnaks koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega.

Foto Mana Kaasik: Sihtasutuse Tartu 2024 juhatuse liikmena asub 1. juulist tööle Priit Mikk.

Lisainfo: Priit Mikk, tel 5669 3633, SA Tartu 2024 nõukogu esimees, Tartu linnapea Urmas Klaas, tel 513 5145.

Märkame noortevaldkonna tublisid tegijaid

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapaistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaatide tegevuse 2019/2020. õppeaasta jooksul. Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm. Statuut ja vormid on Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel: https://vorumaa.ee/haridus-kultuur/tunnustamine/noortevaldkonna-tunnustamine/

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada 22. maist 10. juuni südaööni, kokku 6 kategoorias: aasta noorsootöötaja, aasta koostöö, aasta tegu, aasta noor, aasta noorteühenduse ja aasta pikaajaline panus.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustamine“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru (hiljemalt 9.juuni postitempel).

Silmapaistvamad maakonna kandidaadid esitab Võrumaa Arenduskeskus omalt poolt üleriigilisele Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) poolt korraldatavale tunnustamiskonkursile.

Kandidaate tunnustatakse Võrumaa noorte suvepäevadel 11. – 12. augustil Obinitsas.

Lisainfo: Kertu Pehlak; telefon: 5348 4969; kertu.pehlak@vorumaa.ee

Võru maakonna aasta ema 2020 on Mai Kurrikoff

Täna veebiülekandes toimunud emadepäeva kontserdil andsid Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ja Võru maakonna aasta isa 2019 Raul Kudre üle Võru maakonna aasta ema tiitli Võru vallas elavale viie lapse emale Mai Kurrikoffile. 

Mail on olemas kõik omadused, mis ühele heale emale on vajalikud – kannatlikkus, hoolivus, abivalmidus, töökus, oskus olukordi lahendada ja olla ikka rõõmsameelne. Mai on emaks 5 pojale ja vanaemaks 16 lapselapsele ning õpetajana on ta olnud „teiseks emaks“ väga paljudele lastele. Koolis töötades oli tema lugupidav ja tasakaalukas suhtlemine eeskujuks nii õpilastele kui kolleegidele. Õpetaja Mai Kurrikoffi on tunnustatud kohusetundliku ja tulemusliku töö eest Osula kooli aumärgiga. Mai Kurrikoff on ema, kes annab kodule soojuse. Lapsed tahavad koju tulla ja lapselapsed  on siin alati oodatud. Siis on maja naeru ja soojust täis.

Seoses eriolukorraga ei saanud seekord aasta ema tiitlit üle anda traditsiooniliselt Võru Kandle kontsertsaalis toimuma pidanud emadepäevakontserdil. Seekord viidi emadele lilled, tänukiri ja tort nende pereliikmete kaudu, kes neid konkursile esitasid. Aasta emale Mai Kurrikoffile anti tiitel üle tema koduhoovis emadepäeva hommikul. Võrumaa Arenduskeskus tänab südamest kõiki, kes selle aasta erilisele veebikontserdile kaasa aitasid. Kontserdi toimumist toetasid: SA Võru Kannel ja Coop Võru, kes kinkis kõikidele nomineeritud emadele šokolaaditordi.

Tänavu esitati Võru maakonna aasta ema aunimetusele rekordiliselt 14 kandidaati – Eve Raudsepp, Kätlin Kann, Piret Kahre, Ülle Ermel, Marju Põder, Merike Ruven, Leelo Sarik, Mai Kurrikoff, Anneli Lõhmus, Silja Otsar, Maarja Kallas, Ülle Kelp, Annika Põldsepp ja Marju Päkk.

Aasta ema tiitlit on Võrumaal välja antud alates 2002. aastast. Möödunud aastal pälvis selle tunnustuse Võru vallas elav ema Marju Parv.

Foto: Võru maakonna aasta ema 2020 Mai Kurrikoff koos perekonnaga: abikaasa, 2 poega, lapselapsed, kes sel hetkel emal, vanaemal külas olid. Pildistas: Kristi Vals. 

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post kristi.vals@vorumaa.ee

ANDRAS ootab kandidaate aasta õppija tunnustamiseks!

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat.

Aasta õppijat ja õpitegu tunnustatakse 9.oktoobril täiskasvanuhariduse tänuüritusel.

Aasta koolitaja tunnustamine toimub 29.oktoobril toimuval koolitajate mittekonverentsil, mis toimub koostöös EPALEga.

Aasta õppijasõbraliku tööandja tunnustamine toimub oktoobris koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga.

TUNNUSTAMISE MÄRGIS

Alates 2020. aastast jagame täiskasvanuhariduse tunnustamise konkurssi riikliku ja maakonna tasandi laureaatidele märgiseid. Valitud märk sümboliseerib täiskasvanuhariduse kõige olulisemat tulemust: õppija uusi väljakutseid ja tema ees avanevat maailma. Stiliseeritud rukkilille kujutis, millest suundub välja üks õielehtedest mõjub pidulikult ja Eesti ühiskonda väärtustavalt. Tunnustuse pälvinutel on võimalik märgise abil oma saavutusi esile tõsta ning lisada märgist oma Facebooki pildile, kodulehele või teistele infokandjatele.
Märgise kasutamise reeglid ja kasutusjuhend 

Tunnusta Sinagi tublisid inimesi ning esita kandidaadid aasta õppija, õpiteo, õppijasõbraliku tööandja või koolitaja tiitlile alates 26. aprillist kuni 7. juunini 2020. Tunnustamise ankeedid ja rohkem infot: http://www.andras.ee/tunnustamine

Tunnustamine toimub  Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.

 

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki sel pühapäeval kell 16:00 emadepäeva kontserdile!

Sel kevadel tuleb emadepäev teisiti! Emadepäevale pühendatud kontsert „Sulle, emake“ Võru Kandles jõuab kuulajate-vaatajateni Interneti vahendusel.

Ootame Sind emadepäeva veebikontserdile 10. mail algusega kell 16:00.

Teid tervitavad Võru maakonna omavalitsuste juhid ja Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.
Kuulutatakse välja Võru maakonna aasta ema 2020 ja tunnustatakse kõiki nominente.
Muusikaga loovad meeleolu Hellika ja Silja Otsar ning Võru maakonna laululapsed. Järgneb kontsert-etendus „Kandle parimad palad“.

Vaata kontserti järele:
Facebookist
Youtube’ist

Kontserdi toimumist toetasid Võru Kannel ja Coop Võru.

Rohkem uudiseid