Kristi Vals kultuurispetsialist 5912 9200 kristi.vals@vorumaa.ee
Kertu Pehlak haridusspetsialist 5348 4969 kertu.pehlak@vorumaa.ee
Eliis Ermel noorte ettevõtlikkuse konsultant 521 7705 eliis.ermel@vorumaa.ee

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks

Kõik kontaktid

Võrumaa Arenduskeskus koos Võru maakonna omavalitsustega ootab kandidaate Võru maakonna aasta ema tunnustamiseks

Läheneva emadepäeva eel kutsub Võrumaa Arenduskeskus esitama kandidaate Võru maakonna aasta ema aunimetusele.

Aasta ema kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui kohalikud omavalitsused, asutused ning organisatsioonid. Võru maakonna aasta ema kandidaadiks võib üles seada maakonnas elava ema, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma ametile ning on heaks eeskujuks ka ühiskonnas.

Võru maakonna aasta ema aunimetuse andmise statuut taotluse vorm on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee.

Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Võru maakonna aasta ema“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, Võru 65620.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. aprill 2021.

Aasta ema tiitlit on Võru maakonnas välja antud alates 2002. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse Võru vallas elav ema Mai Kurrikoff.

Tänavuse aasta ema kuulutab arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots välja emadepäeval 9. mai toimuval veebikontserdil. Info täpsustub.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel. 5912 9200
e-post kristi.vals@vorumaa.ee

Kuni aprilli lõpuni saavad sotsiaalsed ettevõtted kandideerida inkubatsiooniprogrammi

Võrumaa Arenduskeskus korraldab SoFiMa projekti raames 2021. aasta sügisel inkubatsiooniprogrammi, mis aitab sotsiaalsetel ettevõtmistel jõuda uuele tasemele.

Mis on sotsiaalne ettevõte?

Kui sinu ühing või ettevõte tegeleb mõne kogukonnas olulise või sotsiaalse või keskkonnaalase, rahvatervise, hariduse või inimeste toimetuleku probleemi lahendamisega või sul on idee, millega saaks just neidsamu probleem lahendada ning sellel ideel oleks jumet omatulu teenida ja luua töötav finantsmudel, siis oled just sina oma meeskonnaga oodatud osalema SoFiMa inkubatsiooniprogrammi.

Kuid tundsid siin ära just enda tegemised ja teemad, mis sind kõnetavad, siis ole hea ja täida registreerumisvorm hiljemalt 30. aprilliks. Vormis olevate sisu- ja motivatsiooniküsimuste põhjal tehakse osalejate valik. Kõikide registreerunutega võetakse hiljemalt 15. mail ühendust.

Lisainfo inkubatsioonprogrammi kohta: https://vorumaa.ee/heaolu/projektid/sofima/inkubatsiooniprogramm/

SoFiMa projekti üldinfo: https://vorumaa.ee/heaolu/projektid/sofima/

Kohalikud kogukonnad saavad aprilli lõpuni toetust taotleda

Rahandusministeeriumi pressiteade
31.03.2021

1. aprillist avaneb kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 30. aprill.

„Sel aastal toetame kogukondi oma piirkonna arendamisel kokku ca 1,25 miljoni euroga, mis on traditsiooniliselt olnud oluline tugi, et korraldada ühtekuuluvust suurendavaid üritusi, külapäevi, koolitusi või teha ära mõni kaua oodatud väikeinvesteering – näiteks rajada külaplats või mänguväljak,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Arvestades COVID olukorda võiks sel aastal olla leidlik ja mõelda ajutiselt rohkem sellistele projektiideedele, mis aitaksid tugevaid kogukondi hoida ja arendada ka ilma füüsiliselt kokku saamata.“

Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Lauri Alveri sõnul on programm kogukondade seas populaarne. „See programm on aastate jooksul aidanud üle Eesti väga paljudel kogukondadel midagi olulist ära teha. Ainuüksi eelmisel aastal toetasime üle Eesti 386 erinevat ühendust ning 484 projekti kokku 1,23 miljoni euroga,“ rääkis Alver programmi varasematest mahtudest.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.
Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.
Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada kuni 30. aprillini kell 16.30.

Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid:

Harju maakond MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit
Hiiu maakond SA Hiiumaa Arenduskeskus
Ida-Viru maakond MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
Jõgeva maakond SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Järva maakond MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit
Lääne maakond SA Läänemaa
Lääne-Viru maakond MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Põlva maakond MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Pärnu maakond MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Rapla maakond MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit
Saare maakond Saaremaa vald
Tartu maakond MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit
Valga maakond MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit
Viljandi maakond MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Võru maakond SA Võrumaa Arenduskeskus

Täpsem info ja juhendid on 1. aprillist leitavad Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel, programmi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Lisainfo:
Karin Plakk
projektispetsialist
tel: 5381 1809
karin.plakk@vorumaa.ee

Otsime heaolu suunajuhti

Võrumaa Arenduskeskuses töötavad eri valdkondade talendikad arendusinimesed, kes päriselt armastavad Võru maakonda ning tahavad, et siinsed inimesed oleksid hoitud ja siin oleks hinnatud elukeskkond kõigile. Kas ka sina usud, et inimarengusse panustamine ergutab piirkonna arengut ning uudsete lahenduste tekkimist ühiskondlikele ja avaliku sektori väljakutsetele saab tagant tõugata? Kui jah, siis võta meiega ühendust, sest Võrumaa Arenduskeskusesse on oodatud

HEAOLU SUUNAJUHT,

kes aitab eest vedada heaolu meeskonda ja koostööd partnerorganisatsioonidega, et Võru maakond oleks sotsiaalse innovatsiooni lipulaev koos parimate teadmiste ja võimalustega uudsete algatuste rakendamiseks. Pakume sulle võimalust teha Eestis midagi ainulaadset, luua suurt ühiskondlikku väärtust ning kujundada hoolivat ja tarka Võru maakonda.

Oled oodatud, kui tunned sotsiaalse ja avaliku sektori innovatsiooni põhimõtteid ning sul on eduka meeskonna juhtimise kogemus. Oled uuendusmeelne eestvedaja ja eestkõneleja, julge eksperimenteerija, hea analüüsioskusega, sihikindel ning süsteemne. Tead hästi kuidas hoida üleval meeskonna motivatsiooni, saavutada eesmärke, juhtida koostööd ja hinnata riske. Tunned end avalikus ja rahvusvahelises suhtluses hästi. Oled omandanud kõrghariduse magistritasemel.

Meie juures on paindlik töökorraldus ning arengut ja koostööd väärtustav organisatsioonikultuur. Sinu orkestreerimise all toimuvad maakondlikud kodanikuühiskonna, hariduse, kultuuri, rahvatervise ja hoolekande valdkonna arendustegevused, lisaks mitmed siseriiklikud ja rahvusvahelised koostööprojektid.

Küsimuste korral võta ühendust heaolu suunajuhi Kadri Kangroga: kadri.kangro@vorumaa.ee, 510 7487.

Kandideeri kuni 20.aprillini saates aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee oma CV, motiveeritud sooviavalduse ja lühikese essee sinu nägemusest innovatsiooni võimalustest ja takistustest Võru maakonnas heaolu arendamisel.

Vunki mano! viiendate loometalgute peaauhinna sai setokeelse lasteaiarühma loomine

11.–13. märtsini anti hoogu juurde erinevatele Võru maakonna elu edendavatele teemadele V Vunki mano! loometalgutel, mis seekord toimusid täies mahus veebis. 19. märtsil esitleti pidulikul lõpuüritusel oma ideid žüriile ja Facebooki vaatajatele ning anti välja auhinnad.

Žürii valis loometalgute võitjaks idee, mis tõi välja Võru maakonna kestlikkuse seisukohalt ühe olulisima sõlmpunkti – kuidas hoida ka homme pulbitsemas meie identiteedi ja kogukondade aluseks olevat lätet – eripärast ja rikkalikku kultuuriruumi. Võidutiim Uma Kiil Latsiaiah koosneb lapsevanematest, kes soovivad luua setokeelse lasteaiarühma, kus õppekava ja tegevused on seotud kohaliku kogukonnaga ja annavad edasi piirkonna kultuuripärandit. Võidupreemia 3000 eurot on välja pannud Võrumaa Arenduskeskus.

Lisaks anti välja heaolu valdkonna eripreemia 2000 eurot, mille pälvis Punase Risti poolt algatatud teema, kuidas suurendada elanikkonna esmaabioskusi, et tagada esmaabi piiriäärsetes n-ö abikaugetes piirkondades, kuhu kiirabi kohalejõudmine võtab kauem aega, on väga aktuaalne ja eluliselt oluline. Meeskond leidis võimaluse, kuidas integreerida järjepidev esmaabiõpetus tänasesse koolisüsteemi nii, et see ei tekitaks õppekavadesse täiendavat lisakoormust.

Europe Direct Võru teabekeskuse keskkonnasõbralikkuse eripreemia läks samuti meeskonnale Uma Kiil Latsiaiah. Žürii hindas llahenduse juures selle pikaajalist mõju. Keskkonnateadlikkus, hoiakud ja väärtusruum saavad nurgakivid lapseeas ning mõjutavad tugevalt valikuid edasises elus. Olulisteks märksõnadeks said õuesõpe, kogemusõpe, mis viivad lapsed päriselulistesse olukordadessel.

Antsla noored tegid esimesed sammud möödunud aasta Kuldre talgutel ja tulid oma ideega tagasi. See näitab, kui suur on nende mure oma kogukonna heaolu pärast. Žürii ergutusauhind, osalemine sotsiaalse ettevõtluse inkubatsiooniprogrammis, annab meeskonnale võimaluse saada jätkuvat mentortuge ja oma ideega edasi minna.

Sotsiaalse ettevõtluse eripreemia sai idee Lustivanker, mis otsib üles üksindusse jäänud eakad inimesed ja toob nad kogukonna toel ning läbi laulu ja tantsu tagasi teiste sekka. Lustivankri ideel on tugev sotsiaalse ettevõtluse potentsiaal, s.t. nad lahendavad olulist ühiskondlikku probleemi (eakate üksindus), neil on selgelt sõnastatud oodatav mõju ning pakutud lahendusplaanist on võimalik kujundada kogukonnateenus. Žüriile avaldas muljet väga hästi valitud täpne probleemi fookus ning sellele üles ehitatud lahendus ning tegevusplaan.

Esmakordselt toimusid seekord loometalgud täielikult virtuaalselt. Tiimid töötasid Zoomis ja täitsid töölehti Miro keskkonnas, ühiseid kohvipausivestlusi peeti Wonderis. Kokku osales seekordsetel talgutel 11 tiimi, kes otsisid lahendusi nii noortele kui vanadele, teemad ulatusid kultuurist kasvatustööni.

Vunki mano! loometalgute projekti viib ellu Võrumaa Arenduskeskus. Projekti rahastatakse Leader programmi meetmest kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö ning Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horizon 2020 (CoSIE, toetusleping nr 770492).

Lisainfo ja fotod:
https://www.facebook.com/vunkimano
Martin Mark, 565 5410, martin@vunkimano.ee
Kadri Kangro, 510 7487, kadri.kangro@vorumaa.ee

 

Google alustab Eestis koolitusprogrammiga, et aidata kaasa majanduse taastumisele

Rahvusvaheline tehnoloogiakontsern Google alustab aprilli alguses Eestis koolitusprogrammiga „Õpi koos Google’iga“, et aidata kaasa Eesti majanduse taastumisele pandeemiakriisist ning tõsta aasta lõpuks vähemalt 4000 inimese ja ettevõtte digitaalseid oskusi.

Google pakub koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Maakondlike Arenduskeskustega kõigile huvilistele tasuta koolitusi, et suurendada nende teadmisi näiteks veebilehe või -poe arendamisest, digimaailmas nähtavuse tõstmisest, sotsiaalmeedia turundusest, digistrateegiate koostamisest ja paljust muust.

Lisaks annetab Google Eesti Ametiühingute Keskliidule 150 000 dollarit ehk umbes 125 000 eurot, et tõsta spetsiifilisemalt 1000 madalapalgalise töötaja digioskusi.

„Koroonapandeemia on näidanud, et tänu digitaalsele tehnoloogiale saavad inimesed omavahel paremini ühenduses olla, samuti aitab see ettevõtetel jätkata oluliste teenuste pakkumist neile, kes seda enim vajavad. Eesrindliku digiriigina on Eestil head eeldused, et sillutada tee tehnoloogiapõhisele, jätkusuutlikule ja kaasavale taastumisele, millest saaksid osa kõik Eesti inimesed. Google tahab siin õla alla panna, andes Eesti inimestele ja ettevõtetele vajalikud teadmised ja tööriistad, et tulevikus veelgi edukam olla,“ selgitas Google’i Euroopa president Matt Brittin.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et kõigi ühiskonnagruppide digioskuste tõstmine on olulise punktina kirjas ka uue valitsuse koalitsioonilepingus. „Selleks, et me saaksime pandeemiakriisist tugevamalt ja konkurentsivõimelisemalt välja tulla, peame me majanduses tegema digipöörde.

See eeldab endas IT-alaste teadmiste tõstmist ühiskonnas, nii inimeste kui ettevõtete seas ning Google’i uus algatus toetab seda eesmärki väga hästi. Vaatamata sellele, et meie ühiskonna digipädevus on maailma mõistes kõrgel kohal, on meil alati võimalus oma teadmisi ja oskusi täiendada,“ ütles Sutt.

Lisaks koolitustele annetab Google oma heategevusliku haru Google.org kaudu Eesti Ametiühingute Keskliidule 150 000 dollarit. Sellega õpetatakse digitaalsete tehnoloogiate ja tööriistade kasutamist inimestele, kelle praegune töökoht võib tulevikus kaduda. Ametiühingute juhi Peep Petersoni sõnul on Google’i otsus märgiline, aidates kaasa sellele, et madala kvalifikatsiooni ja sissetulekuga inimesed leiaksid tulevikus endale parema töö.

„Koroonakriis kiirendas töökohtade automatiseerimist ning näitas veelgi selgemalt, kui oluline on digitaalsete tehnoloogiate elementaarne tundumine, et igapäevases elus toime tulla. Olgu selleks kaugtöö tegemine või endale meelepäraste kaupade e-tellimine. Paraku ei näe madalapalgalised töötajad tihti vajadust oma digioskusi arendada ja täiendada. Samas on just nemad need, kelle töökohad tulevikus kõige enam löögi alla satuvad. Täname Google’it toetuse eest ja pingutame koos teiste osapooltega maksimaalselt, et muutused tööturul sujuksid valutumalt,“ selgitas Peterson.

Mis on „Õpi koos Google’iga“?

„Õpi koos Google’iga“ programm on mõeldud kõigile väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovivad oma digioskuseid parandada ja edukust veebis tõsta. Osalema on oodatud ka töötajad, samuti inimesed, kes alles plaanivad ettevõtlusega alustada.

Programm pakub koolitusi 10 erineval teemal. Muuhulgas õpetatakse, kuidas koostada hästi toimivat veebilehte, kuidas luua edukas veebipood ja teha oma ettevõtte veebis rohkem nähtavaks. Veel koolitatakse osalejaid sotsiaalmeedia-, otsingu- ja videoturunduse teemadel ning aidatakse luua toimivaid digistrateegiaid. Samuti räägitakse, kuidas jõuda veebimüügi laiendamise kaudu uutele turgudele.

Ettevõttel või inimesel tuleb end registreerida aadressil digiareng.ee ja valida endale meelepärane koolitus. Koolitused algavad aprillis, need toimuvad eesti keeles ja veebiseminari vormis. Läbiviijad on oma ala eksperdid. Koolitusel osalevate ettevõtete töötajate arv pole kuidagi piiratud.

Lisaks paneb Google välja 100 stipendiumit, millega pakutakse vähekindlustatud inimestele koolitusi IT-toe vallas. Koolituse läbinud inimesed saavad vastava sertifikaadi, mis võiks neid edaspidises karjääris aidata. Kokku lubab Google 2021. aasta lõpuks välja koolitada vähemalt 4000 inimest ja ettevõtet.

Selgusid Poiste-solistide võistulaulmise 2021 Lõuna-Eesti piirkondlikku vooru edasipääsejad

Reedel, 5. märts 2021 toimus Poiste-solistide võistulaulmise 2021 Võrumaa voor.
Laulupoisse oli seekord 22 ja juhendajaid 10.

Lõuna – Eesti piirkondlikku vooru said edasi:

I vanusegrupp
Kristjan Pedajas I koht, esindab Võrumaad Lõuna-Eesti vahevoorus juhendaja Annika Pilvistu
Meinhard Hirs II koht, esindab Võrumaad Lõuna-Eesti vahevoorus juhendaja Vilve Viilo

II vanusegrupp
Artur Köster I koht, esindab Võrumaad Lõuna-Eesti vahevoorus juhendaja Vilve Viilo
Mattias Tasso II koht juhendaja Annika Pilvistu
Robin Niilo III koht juhendaja Heli Vestla

III vanusegrupp
Markel Mürk I koht, esindab Võrumaad Lõuna-Eesti vahevoorus juhendaja Erja Arop
Paul Parksepp II koht juhendaja Tiina Rõigas
Rico Hanimägi III koht juhendaja Tiina Rõigas

IV vanusegrupp
Carlos Prätz I koht, esindab Võrumaad Lõuna-Eesti vahevoorus juhendaja Jane Reiljan
Evert Ojaots II koht, esindab Võrumaad Lõuna-Eesti vahevoorus juhendaja Erja Arop
Braian Tsirk III koht juhendaja Kaari Kattai

V vanusegrupp
Oliver Keel I koht, esindab Võrumaad Lõuna-Eesti vahevoorus juhendaja Maire Nirk
Taavi Reiljan II koht juhendaja Jane Reiljan

VI vanusegrupp
Henri Vink I koht, esindab Võrumaad Lõuna-Eesti vahevoorus juhendaja Jane Reiljan
Reio Vissel II koht, esindab Võrumaad Lõuna-Eesti vahevoorus juhendaja Jane Reiljan
Renee Veisveer III koht juhendaja Jane Reiljan

VII vanusegrupp
Siim Siidra I koht, esindab Võrumaad Lõuna-Eesti vahevoorus juhendaja Silja Otsar
Sepo Koppel II koht, esindab Võrumaad Lõuna-Eesti vahevoorus juhendaja Silja Otsar
Reio Helekivi III koht juhendaja Silja Otsar

Sel aastal toimus konkurss virtuaalsel teel. Kuulati ja analüüsiti kõikide laulupoiste videosid.
Žürii koosseisu kuulusid Kuno Kerge, Cathlen Haugas ja Kristi Vals.

Lõuna-Eesti vahevooru toimumise aeg on kas 24.-25.aprill või 1.-2. mai, täpsem info alles tuleb.

Aitäh kõikide juhendajatele, kes olid praegusel keerulisel ajal poistega valmis konkursil osalema.

Võrumaa vooru korraldajad:
Võru Kreutzwaldi Kooli muusikaõpetajad/koorijuhid Erja Arop ja Jane Reiljan.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel: 5912 9200
e-post: kristi.vals@vorumaa.ee

Esita kandidaat aasta õpetaja 2021 konkursile

Haridus- ja Teadusministeerium tunnustab sel aastal üheksandat korda kõiki neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Aasta õpetaja konkursile saab kandidaate esitada 8. märtsist kuni 18. aprillini ministeeriumi veebilehel. Kokku antakse välja kümme riiklikku aastapreemiat ja kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja aasta haridusteo laureaate.

Tutvu statuudiga ja esita oma kandidaat!

Kandidaate saab esitada kuni 18. aprillini kolmeteistkümnes kategoorias:

 • aasta lasteaiaõpetaja
 • aasta klassiõpetaja
 • aasta klassijuhataja
 • aasta põhikooli aineõpetaja
 • aasta gümnaasiumiõpetaja
 • aasta kutseõpetaja
 • aasta tugispetsialist
 • aasta huvialaõpetaja
 • aasta õppejõud
 • aasta õppeasutuse juht
 • aasta hariduse sõber
 • aasta haridustegu
 • haridustöötaja elutööpreemia

NB! Aasta kooli tiitlile algab kandidaatide esitamine, kui koolimajad on taas kõikidele õpilastele õppetööks avatud.

Pärast kandidaatide esitamise lõppemist alustavad finalistide väljaselgitamiseks tööd piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon. Augustis koguneb riiklik hariduspreemiate komisjon, mis selgitab välja parimatest parimad ehk kolm nominenti kõikides kategooriates.

Kõik haridustöötaja elutööpreemia tingimustele vastavad kandidaadid esitatakse otse augustis kogunevale riiklikule komisjonile.

Riiklike hariduspreemiate määramise lõppotsuse teeb Vabariigi Valitsus.

Auhinnad antakse üle pidulikul aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab”, millest teeb otseülekande Eesti Televisioon. Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Haridustöötajate Liit.

Lisainfo:
www.hm.ee/gala
gala@hm.ee

Võrumaa Arenduskeskus andis üle Eesti Vabariigi 103. aastapäeval Võru maakonna kõrgemad autasud

SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik ja juhatuse liige Tiit Toots andsid üle Võru maakonna vapimärgi, teenetemärgid ja tänukirjad sel aastal külastades laureaate ise, neid kohapeal üllatades.

Võru maakonna vapimärgi pälvis Tiit Niilo, jätkusuutliku põllumajanduse, ettevõtluse ja kogukonna arendamise eest Võru maakonnas. Ta on kirglik maaelu eestkõneleja ja talutootmise innovaator.

Tiidu elutööks on olnud Nopri talu. Tiidu ja tema pere võime näha ette tulevikku, pidevalt areneda ja kohaneda kriisidega on teinud Nopri talust Võru maakonna ühe tuntuma kaubamärgi.

Tiit ei ole kõhelnud seista teiste põllumajandustootjate eest või Misso – oma kodukandi – eest või Kagu-Eesti väikeettevõtjate eest või kõigi meie eest, kui olukord on seda nõudnud.  Nopri talu kohanes ülikiiresti eriolukorra piirangutega ning alustas paljudele leevendust toonud kojukandeteenusega kuues Eestimaa maakonnas. Tiidule omase nutikuse ja vastutustundega veetakse täna klientidele laiali ka mitmete teiste väikeste Võrumaa tootjate toitu.

Võru maakonna teenetemärgid pälvisid Eve Täht ja Silvi Jansons.  Eve Täht on Kaitseliidu Võrumaa maleva Kodutütarde noorteinstruktorina töötanud aastast 2000. Ta on  hea seisnud nii Kodutütarde, kui ka Noorte Kotkaste noorteorganisatsiooni  heaolu  eest ning aidanud luua ühtehoidva seltskonna Võru maakonna noortejuhtide seas. Silvi Jansons on pärimuse hoidja ja edasikandja, vabakutseline kultuuritöötaja, näitleja, jutuvestja, ajaloo talletaja. Silvi on kõige paremas mõttes järjepidevuse hoidja ajastute ja põlvkondade vahel. Ta on oma senise tegevusega jätnud nimetamisväärse jälje Võru kultuuriloosse.

Tunnustused said veel Elvi Määr – pikaajalise, pühendunud ja sisuka töö eest raamatukogutöö korraldamisel; Toomas Raju – hooliva, targa ja väärika töö eest Rõuge kooli arendamisel ja koolipere juhtimisel; Hele Tulviste – aastatepikkuse südamega tehtud töö eest Mõniste Talurahvamuuseumi juhtimisel.

Eesti Vabariigi aastapäeva traditsiooniline kontsert-aktus kanti sel aastal üle veebi teel. Veebikontsert  valmis ühisel suurepärasel koostööl. Kutsed joonistasid meile Võru maakonna lasteaedade lapsed.  Kokku laekus 407 kutset pisikestelt kunstnikelt. Aastapäeva puhul andsid tervitused edasi Võru maakonna omavalitsuste juhid ning Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik ja juhatuse liige Tiit Toots.  Veebikontserdiks valmis lühifilm “Pidu aja kiuste”. Lavastaja Lauli Otsar. Filmis mängisid Võru Gümnaasiumi õpilased. Veebikontserti jäid lõpetama videokokkuvõtted Võru maakonna omavalitsustes toimud Eesti Vabariigi aastapäeva tunnustamissündmustest.

Fotol: Tiit Niilo, Silvi Jansons, Eve Täht, Elvi Määr, Toomas Raju, Hele Tulviste. Pildistas Robi Zuts.

Vaata pilgigaleriid.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel: 5912 9200
e-post: kristi.vals@vorumaa.ee

Eesti Vabariigi 103. aastapäevale pühendatud veebikontsert 24. veebruaril kell 14:00

Sel aastal jõuab Eesti Vabariigi 103. aastapäeva kontsert meieni veebi vahendusel:

Facebookis ja

Youtube’is:

Kavas:

 • Võru maakonna omavalitsusjuhtide tervitus.
 • Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimehe ja juhatuse liikme tervitus.
 • Võru maakonna kõrgemate autasude üleandmine.
 • Esmaesitlusele tuleb lühifilm “Pidu aja kiuste!” Lavastaja Lauli Otsar.
 • Hetked Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tunnustamissündmustest Võru maakonnas.
Rohkem uudiseid