Kristi Vals kultuurispetsialist 5912 9200 kristi.vals@vorumaa.ee

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks

Kõik kontaktid

Sotsiaalministeeriumi Võru maakonna tervisedendaja tunnustuse pälvis Antsla Gümnaasium

Sotsiaalminister Tanel Kiik tunnustas 17. veebruaril Kadrioru Kunstimuuseumis toimunud pidulikul vastuvõtul 2019. aasta tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast. Riikliku tunnustamisega tõstame esile rahvatervise valdkonda arendanud ja tervisedendamisse panustanud inimesi.

„Inimeste tervise edendamisse panustavad Eestis igapäevaselt paljud inimesed nii oma põhitööga kui vabatahtlikult. Tervist mõjutavad nii meie geenid, igapäevased valikud kui ka ümbritsev keskkond. Seejuures on tervist toetava keskkonna kujundamisel, inimeste teadlikkuse tõstmisel ja hoiakute muutmisel, tervist toetavate valikute pakkumisel võtmeroll just kogukondadel ja paikkondadel – kohalikel omavalitsustel, tööandjatel, haridusasutustel, aga ka vabaühendustel,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Tervisedendajate tunnustamine ongi kutsutud ellu selleks, et me märkaksime kohalike inimeste ja organisatsioonide rolli ja tegevusi tervise edendamisel ning tõstaksime seda eeskujuks ka teistele.“

Võrumaalt pälvis Sotsiaalministeeriumi tunnustuse Antsla Gümnaasium.

Antsla Gümnaasium on juba üle kolme aasta aktiivselt osa võtnud programmist „Liikuma kutsuva kooli“. Programm on olnud edukas nii koolile, selle õpilastele kui ka suureks eeskujuks teistele haridusasutustele. Antsla Gümnaasium on seadnud peamiseks eesmärgiks hoida noori vahetundidel nutiseadmetest eemal ja leida antud tegevusele teisi alternatiive, mis aitaksid noortel vahetunde sisustada.  Erinevate tegevuste pakkumine õpilastele on aidanud lapsi hoida aktiivsetena ja pakkunud hulganisti ka mängulusti ja koostegemise rõõmu. Programmi jooksul on seatud eesmärgiks ka kasvatada õpilaste seast üha uusi mängujuhte, kes viivad vahetundidel erinevaid tegevusi läbi, suunates nooremaid õpilasi vahetundidest aktiivselt osa võtma.

Programm sai hoogu juurde ka Võrumaa Arenduskeskuse „Heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste“ 2018. aasta toetusvooru projektist „Liikumine teeb koolipäeva rõõmsaks“, mille abil soetati erinevaid vahendeid koolivahetundide sisustamiseks. Projekti tulemusi tutvustati 2019. aasta kevadel. Antsla Gümnaasiumi ettevõtlikus ja lastesse panustamine ei jää märkamata ainult oma maakonnas – kooli on kutsutud ka mentoriteks teistele koolidele. Antsla Gümnaasium pälvis möödunud sügisel ka aasta haridusteo tiitli ja sai Ettevõtliku kooli hõbetaseme kvaliteedimärgi.

Aitäh ja palju õnne Antsla Gümnaasiumi kooliperele!

Foto: Sotsiaalminiteerium.

Lisainfo: Merilyn Viin, heaolu spetsialist, 5309 1046, e-post: merilyn.viin@vorumaa.ee

 

Selgusid Võru maakonna parimad nuputajad

Neljapäeval, 30.01 toimus Võru Kesklinna Koolis  matemaatikaviktoriini “Nuputa” piirkonnavoor. Võistlusel osales 29 võistkonda kokku 87 õpilast. Maakonna parimaks 5.-6. klasside võistkonnaks tuli Parksepa Keskkooli meeskond koosseisus Kertu Haak, Karin Kivi, Laura Läll ja Theodod Kull, 7. klasside parimaks tuli Värska Gümnaasiumi meeskond koosseisus Laur Laanetu, Brigitte Hunt ja Jaak Urmet Koit.

Palju õnne võitjatele, suur tänu õpilasi juhendanud, saatnud ja võistlusel abiks olnud õpetajatele, Võru Kesklinna kooliperele ja aineühenduse esimehees Anne Reiljanile.

Soovime nuputamislusti kõikidele osalejatele ja huvilistele! Nuputamisülesanded avaldatakse TÜ Teaduskooli veebil.

vunki mano loometalgud

Aeg taas vunki mano anda! Kohtume 12.–14. märtsil Kuldres

12.–14. märtsini saab taas kaasa lüüa Võrumaa elu parandavate nutikate lahenduste loomisel – Kuldre koolis toimuvad järjekorras juba neljandad Vunki mano! loometalgud.

Kuldre loometalgud erinevad eelmistest selle poolest, et teemade esitlemine ja meeskondade moodustamine toimub juba enne üritust. Vunki mano! kodulehel on avatud vorm oma teema esitamiseks: https://vunkimano.vorumaa.ee/

Vunki mano! loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Meie ülim eesmärk on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud. Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Siin Eestimaa ääremaal elades, kus meid on niigi vähe, on igaühe panus hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Sina ja mina – koos loome homse Võrumaa!

Loometalgud on osalejatele tasuta. Talguid rahastab SA Võrumaa Arenduskeskuse projekt “Vunki mano! loometalgud” (Võrumaa Partnerluskogu LEADERi programmi meede 1.2 – Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö).

Martin Mark
Vunki mano! projektijuht

Ootame oma meeskonda haridusspetsialisti

Võrumaa Arenduskeskus otsib oma meeskonda haridusspetsialisti, kandideeri hiljemalt 26. jaanuariks.

Haridusspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on maakondliku hariduskorralduse kureerimine, üldhariduskoolide, lasteaedade ja aineühenduste ühistegevuste, täiendkoolituste ning õpilasürituste koordineerimine, vajadusel korraldamine, haridusvaldkonna arendusprojektide planeerimine ja elluviimise korraldamine ning vajadusel maakondlikes haridusvaldkonna ja noorsootöö võrgustikes osalemine.

Kandideeri meie meeskonda, kui Sul on:

 • kõrgharidus või kesk(eri)haridus;
 • töökohale lähedaste ülesannete täitmise kogemus; (projektide juhtimise kogemus)
 • hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel;
 • oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme (teksti- ja tabelitöötlusprogrammid);
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamise;
 • oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena;
 • hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, korrektsus, abivalmidus.

Kasuks tuleb:

 • võrgustike koordineerimise kogemus;
 • projektide juhtimise kogemus;
 • töökogemus haridusasutuses.

 Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Motivatsioonikiri, elulookirjeldus ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee hiljemalt 26.01.2020.

Tööd saab alustada veebruar 2020 täistööajaga, tähtajatu lepinguga.

Lisainfo: tegevjuht Kaido Palu, tel 5855 0202

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 3. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks. 

Tänavused teenetemärkide kavalerid kuulutavad Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik ja juhatuse liige Tiit Toots välja Eesti Vabariigi 102. aastapäeva eel, 20. veebruaril pidulikul kontsert-aktusel Võru Kandles.

Võru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võru maakonna teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes on silma paistnud maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad esitada maakonna omavalitsused, volikogud, juriidilised isikud, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

Taotluse vormid ja lisainfo teenetemärkide kohta on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga „Teenetemärgid“ Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru. Taotlusi oodatakse hiljemalt 3. veebruariks 2020. 

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post kristi.vals@vorumaa.ee

 

Võrumaa kultuuripärl 2019 helilooja ja muusikapedagoog Piret Rips-Laul

Esmaspäeval tänati ja tunnustati Mõnistes Võru maakonna kultuuritöötajaid

6. jaanuaril toimus Mehkamaal, Mõniste rahvamajas traditsiooniline Võru maakonna kultuuri-, raamatukogu- ja muuseumitöötajate ning käsitööliste ja kultuurikollektiivide juhendajate tunnustussündmus.

Maakonna kultuuritöötajaid tervitas Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Koostöös Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupiga anti välja Võrumaa kultuuripärl 2019 tiitel, mille pälvis helilooja ja muusikapedagoog Piret Rips-Laul.

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi 2019.aasta elutööpreemia pälvis Silvi Jansons, aastapikkuse ja mitmekülgse panuse eest Võrumaa kultuuriellu. Lisaks anti välja aastapreemiad ja tunnustuspreemiad.

Arenduskeskuse kultuurispetsialist Kristi Vals tänas tehtu eest aastal 2019 ja jagas häid soove uueks alanud kultuuriaastaks. Tunnustusi ja tänusõnu jagasid ka maakonna rahvakultuurispetsialist Maie Pau ning Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba.

Meeleoluka kontsertelamuse andsid Mehkamaa noored ja vanemad isetegevuslased. Tervitades Eesti Rahvajutu aastat 2020 vestis lugusid jutuvestja Piret Päär. Üllatusetteaste tegid solist Hellika Otsar, keda saatis klaveril Jaan Randvere Võru Muusikakoolist.

Pildil Võrumaa kultuuripärl 2019 helilooja ja muusikapedagoog Piret Rips-Laul ja kõik tunnustatavad. Pildistas Mariliis Kivimäe.

Võrumaa kultuuripreemiate laureaadid

Võrumaa kultuuripreemiate laureaadid

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post kristi.vals@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskuse pühadetervitus

Võrumaa Arenduskeskus jõulupühade ajal

Võrumaa Arenduskeskus on 23.-27. detsembrini suletud.

23. detsembril kell 10-14 on avatud turismiinfokeskus.

Soovime teile kaunist jõuluaega!

Võru maakonna delegatsiooni külastas Riigikogu ja avas kohalike meistrite käsitöö näitusmüügi

Võru maakonna delegatsioon viibib 2.-3. detsembrini Tallinnas, kus 2. detsembril avati Riigikogus juba 19. korda Võru maakonna meistrite käsitöö näitusmüük. 

Tänavu toimub näitusmüük 2.-3. detsembrini Riigikogus ning 4. detsembril ministeeriumide ühishoones. Näitusmüüki korraldavad kohalikud käsitöölised koostöös Võrumaa Arenduskeskusega.

Näitusmüügi avas Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Võru maakonna delegatsiooni nimel tervitas kohalolijaid Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots: “Mul on hea meel, et oleme siin juba 19. korda ja et Rõuge valla traditsioonist on välja kasvanud maakondlik traditsioon.”

Esimesel visiidi päeval kohtus maakonna delegatsioon Eesti Linnade ja Valdade Liidus infotehnoloogia kompetentsikeskuse, Riigi Infosüsteemide Ameti ja Rahandusministeeriumi  esindajatega ning arutati infoturbe teemadel. Riigikogus kohtuti Euroopa Komisjoni esinduse Eestis asejuhi ja majandusnõuniku Katrin Höövelsoniga. Arutati Euroopa Liidu NUTS (piirkondlike üksuste osadeks jaotamise klassifikaator) piirkondade jaotust Eestis. Arutelul saadi vastused küsimustele, mis on NUTS piirkonnad, milline mõju on Eesti käsitlemisel ühe piirkonnana ja milline mõju on Eesti kaheks piirkonnaks jagamisel mõlema piirkonna majandusele ja miks see võimalus on täna kasutamata. Hiljem kohtuti Siseministeeriumi Pääste, kriisi-reguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsleri Viola Murruga ning anti ülevaade sellest, milline oli seis Võru maakonnas kriisijärgsel nädalal ning millised olid peamised kitsaskohad ja puudujäägid. Ühises aruteluringis keskenduti riigi ja kohaliku omavalitsuse kriisiolukordade koostöö parendamisele.

Teisel päeval külastas delegatsioon Kultuurikatelt, kus saadi infot ja kuulati kogemusi suurürituste korraldamise võimalustest. Lisaks külastati Proto avastustehast, kus sooviti leida uut inspiratsiooni seoses virtuaalreaalsusega, lisaks olemasolevale suitsusauna ja Seto kuningriigi virtuaalreaalsusele.

Võru maakonna delegatsiooni kuuluvad Antsla, Rõuge, Setomaa, Võru valla ametnikud, töötajad ja volikogude esindajad ning Võrumaa Arenduskeskuse esindajad, kokku 23 inimest.

Pildil Võru maakonna delegatsioon Riigikogus. Foto autor Erik Peinar.

Lisainfo: Tiit Toots, juhatuse liige, tel 514 5985, e-post tiit.toots@vorumaa.ee

riigikogu näitus-müük

Võrumaa Arenduskeskus ootab kohalike käsitööliste ja talutoodangu valmistajaid oma tooteid Riigikogu näitusmüügile esitama.

Võrumaa Arenduskeskuse eestvedamisel jätkub juba 18 aastat kestnud traditsioon, mil detsembri algul toimub  2.-4. detsembrini 2019 toimub Võru maakonna meistrite käsitöö- ja talutoodangu näitusmüük Tallinnas Toompea lossis ning ministeeriumite ühishoones.

Tänavu toimub näitusmüük 2.-4. detsembrini ja lisaks näitusmüügile Riigikogus on sõlmitud kokkulepe kauplemiseks ka  ministeeriumite ühishoones.

Ootame Teid, head käsitöölised ja talutoodangu valmistajad oma tooteid näitusmüügile esitama. Käsitöö puhul on oluline, et näitusmüügile esitatud esemed oleksid kvaliteetsed, omanäolised ning uudsed. Kodus valmistatud hoidiste ja muu toidukraami pakkuja peab omama Veterinaar- ja toiduameti poolt välja antud tunnustamise/ teavitamise ostust. Näitusmüügile esitatud kauba hulgast teeb korralduskomisjon valiku.

Käsitööd, hoidiseid ja talutoodangut kogume 20.-24. novembrini kl 12.00-16.00 Rõuge Kunstikuuris (Võru mnt 1, Rõuge). Oma toodangu pakkumine kooskõlastage eelnevalt Lya Veskiga tel 5552 3366.

Lisainfo: Kadri Moppel, turismikoordinaator, tel 5331 1919, e-post kadri.moppel@vorumaa.ee

Rohkem uudiseid