Tiia Allas haridusspetsialist 5348 4969 tiia.allas@vorumaa.ee
Aigi Pall kultuurispetsialist 5912 9200 aigi.pall@vorumaa.ee

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks

Kõik kontaktid

Osale oma sündmusega Euroopa muinsuskaitsepäevadel septembris

12.-15. septembrini toimuvate Euroopa muinsuskaitsepäevade teemaks on “Kultuur ja meelelahutus”. Euroopa muinsuskaitsepäevadel on oodatud kaasa lööma muuseumid, raamatukogud, kinomajad, kohalikud seltsid ja kõik teised, kellel on soov tutvustada kultuuri või meelelahutusega seotud pärandobjekti, rääkida sellest mõni kaasakiskuv lugu või äratada üheks nädalavahetuseks ellu ammu unustusehõlma vajunud hoone või objekt. 

Muinsuskaitsepäevade eesmärk on tutvustada meid igapäevaselt ümbritsevat rikast ja mitmekesist kultuuripärandit, võimaldades inimestele juurdepääsu mälupaikadele ja muuseumidesse ning korraldades ekskursioone oma kodukandi pärandi ning ajaloo paremaks mõistmiseks. Infot ürituste kohta ootame 15. augustini. 

“Kultuur ja meelelahutus” on katusteemana väga lai ja pakub ohtralt lähenemisnurki. Näiteks võib rääkida kultuuri ja meelelahutusega tarbeks ehitatud hoonetest ja nende ajaloost – seltsi- ja kultuurimajadest, raamatukogudest, külakõrtsidest, kolhoosikeskustest ja klubihoonetest. Või hoopis tegevustest, mida nendes hoonetes on tehtud. Pärandi lugu võib rääkida esemete kaudu, näiteks tutvustades filmitehnikat läbi aegade. Ning alati võib rääkida teemast endast – kuidas on kultuur ja meelelahutus viimase saja aasta jooksul muutunud? 

Euroopa muinsuskaitsepäevade eesmärk on tutvustada nii vaimset kui ainelist kultuuripärandit. Tutvustatav pärand ei pea olema kaitse all. Sündmuse vormi ja kestuse saab korraldaja ise valida lähtuvalt tutvustatavast pärandist ning arvestades muinsuskaitsepäevade aluspõhimõtetega. Varasematel aastatel on korraldatud ekskursioonetehtud näituseidpeetud loenguidkorraldatud teemapäevi. 

Infot ürituste kohta ootame 15. augustini, infot ürituste kohta ootame veebivormi https://forms.gle/XG2vP8dcdXXuZPsC7 kaudu.    

Rohkem infot Euroopa muinsuskaitsepäevade kohta leiab Muinsuskaitseameti koduleheküljelt www.muinsuskaitseamet.ee/et/euroopa-muinsuskaitsepaevad-2019

Jooksva infoga kursis püsimiseks lisa meeldivaks Euroopa muinsuskaitsepäevade Facebooki lehekülg www.facebook.com/muinsuskaitsepaevad/

 

Euroopa muinsuskaitsepäevade koordinaatoriks Eestis on Muinsuskaitseamet.

 Lisainfo: Madle Lippus, Euroopa muinsuskaitsepäevade koordinaator, 5666 7058, madle.lippus@muinsuskaitseamet.ee

Tuleteekond_Võru

Tule tulemine 16.–17. juunil Võrumaal

1. juuni päikesetõusul süüdati Tartus Eesti Rahva Muuseumi pargis XXVII laulu- ja XX tantsupeo tuli.  Esimest korda toimus üle-eestiline tule tulemine 1969. aastal seoses laulupeo 100. juubeliga. Tänavu saab tuletulemise traditsioon 50-aastaseks.

Tuletulemine on avamäng juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka. Tuletulemine on puudutanud juba mitmeid maakondi ning jätkab oma teed läbi Eestimaa kuni 4. juuli õhtuni kui Tallinnas, Kalevi staadionil algab XX tantsupeo esimene etendus.

Võru maakonda saabib tuli 16. juuni hommikul kl 10 Rõuge vallas, Sarus. Tuli liigib kahe päeva jooksul läbi maakonna, peatudes erinevatel sündmustel ja kultuuriloolistes paikades.

Olete oodatud Tuletulemise sündmustest osa saama ja peotuld endaga kaasa viima.

18. juuni hommikul kl 10 anname Kärgula külaplatsil tule edasi Põlvamaale.

Palju õnne meile kõigile juubelipeo eel!

Täpsem info tuletulemise kohta ja kaart
Laadi alla tuletulemise äpp

võru maakonna laulu- ja tantsupidu

Võru maakonna laulu- ja tantsupidu „Võru vere värinal” 16. juunil kell 19 Kubija vabaõhulaval

Võru maakonna laulu- ja tantsupidu „Võru vere värinal” on  meie laulu-, tantsu- ja pilliväe kingitus siinsele publikule. Sellel peol tantsitakse tantse, mida meie tantsurühmad on läbi aegade oma lemmikuteks pidanud ja lauldakse laule, mis kõlavad ka juubelilaulupeol Tallinnas. Soovime, et armastusega ette kantud laulud, tantsud ja pillilood leiavad tee meie vaatajate südametesse.

Märkame tublisid noortevaldkonna tegijaid!

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on märgata, tunnustada ning eeskujuks tuua tublisid noortevaldkonna tegijaid. Kandidaate võivad esitada kõik soovijad kuni 1. juuni südaööni.

 1. aasta maakondlikule noortevaldkonna tunnustamiskonkursile saab kandidaate esitada 6 erinevas kategoorias:
 • enim silma paistnud noorsootöötaja
 • noortevaldkonna aasta koostöö
 • noortevaldkonna aasta tegu
 • aasta noor (7.-26.a, olenemata sellest, kas ta töötab või õpib)
 • aasta noorteühendus
 • pikaajaline panus noorsootöösse.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaadi tegevuse 2018/19. õppeaasta jooksul, pikaajalise panuse kandidaadi puhul tema viimase kümne aasta panust noortevaldkonda. Kõigi kategooriate statuutidega saab täpsemalt tutvuda noortevaldkonna tunnustamise korras.

Noortevaldkonna tunustamise kord 2019

Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm.

Lisa 1. Aasta noorsootöötaja 2019

Lisa 2. Aasta koostöö 2019

Lisa 3. Aasta tegu 2019

Lisa 4. Aasta noor 2019

Lisa 5. Aasta noorteühendus 2019

Lisa 6. Aasta pikaajaline panus 2019

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustamine“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru (hiljemalt 1.juuni postitempel).

Käesoleval aastal toimub maakonna aasta noore, noortevaldkonna aasta koostöö, aasta noorteühenduse ning noortevaldkonna aasta teo üleandmine 21.-23. augustil toimuvate noorte suvepäevade raames.

Maakonna aasta noorsootöötaja ning pikaajalise panus noorsootöösse laureaate tunnustatakse maakonna aasta õpetaja tunnustusüritusel septembris.

Silmapaistvamad maakonna kandidaadid esitab Võrumaa Arenduskeskus omalt poolt üleriigilisele Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) poolt korraldatavale tunnustamiskonkursile.

Lisainfo: Tiia Allas, tel: 5348 4969, e-post tiia.allas@vorumaa.ee

Aitäh märkamast!

Algab täiskasvanud õppijate tunnustuskonkurss

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutab välja täiskasvanud õppijate tunnustuskonkursi, mis toimub tänavu kahes kategoorias – aasta õppija ning meie linna või valla õpitegu.

„Täiskasvanuna uute teadmiste ja oskuste omandamine on tänapäeval paljude inimeste töö- ja eraelu lahutamatu osa,” ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak. “Õppimine aitab kaasa nii tööalasele edukusele kui üldisele eluga rahulolule ning meil on hea meel neid täiskasvanuid esile tõsta ja tunnustada.”

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras koordinaator Monica Marfeldt kutsus üles märkama ja kandidaate esitama. „Tunnustuse saanud õppijate lood ja õpiteod on paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist,” sõnas Marfeldt. “Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni ja julgust ning on suur väljakutse.”

Aasta õppija tiitlile saavad kandideerida need, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.

Sel aastal tunnustatakse ka õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Meie valla või linna õpitegu on nominatsioon, kuhu sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad teod ning mis aktiivsete kogukonna liikmete toel teoks saavad.

Igaüks saab esitada kandidaate kuni 10. juunini 2019 veebilehel www.andras.ee/tunnustamine.

Täiskasvanud õppijate ja õpitegude tunnustamine on üks osa sügisel toimuvast traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast.

Aasta õppijat ja õpitegusid tunnustatakse 1. novembril täiskasvanud õppijate foorumil.

Lisainfo: Monica Marfeldt, monica@andras.ee, 621 1670

aasta ema 2019

Võru maakonna aasta ema 2019 on Marju Parv

Pühapäeval, 12. mail Võru Kandles toimunud emadepäeva kontsert-aktusel andis Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots üle Võru maakonna aasta ema tiitli Võru vallas elavale kuue lapse emale Marju Parvele.

Suure pere ema on tegus ja rõõmsameelne naine. Marju perel on kena ning lastesõbralik, suurepäraste mängu- ja spordivõimalustega kodu Võru vallas, Kääpal. Marju on ema, kes võtab aega lastega tegelemiseks, on toeks nende õppe- ja huvitegevusele ja on juhatanud lapsi enda eeskujul ka spordi ning tantsu juurde.

Aasta ema tiitlit on Võrumaal välja antud alates 2002. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse Rõuge vallas elav kuue lapse ema Jane Soe.

Tänavu esitati Võru maakonna aasta ema aunimetusele seitse kandidaati– Kadi Noor, Ellen Prutt, Enel Irves, Kaja Kesküla, Merike Alev, Mirel Kõivisto ja Marju Parv.

Fotol Võru maakonna aasta ema 2019 Marju Parv koos perekonna ja Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsiga. Pildistas: Margus Muts

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

 

Algas neljas uute võrukeelsete laulude konkurss Uma Laul

Igasügisesel võru keele nädalal toimub juba neljandat korda uute võrukeelsete laulude konkurss. Registreerumine kuulutati välja 4. mail 2019 Mooste Elohelül ning Moostes toimub 7. novembril 2019 ka IV Uma Laulu võistluskontsert. Võistlusele oodatakse omakeelseid ja omaloomingulisi uusi laule ning teemavalik on vaba. Laulud võivad olla nii tänapäevased kui ka pärimuslikud: lüürilistest meloodiatest flamenkoni, regivärsist hiphopini. Muidugi võib lauludes olla ühendatud vana ja uus (nt regilaul, mis räägib tänapäevast).

Uute võrukeelsete laulude kontserdiga soovivad korraldajad tõmmata tähelepanu võru keelele ning selle kasutusvõimalustele nüüdisajal. Lisaks loodavad korraldajad saada uut lauluvara, et VI Uma Pido repertuaari täiendada.

Varasematelt Uma Laulu võistlustelt on Uma Pido repertuaari jõudnud hulk laule. Mõned näited: Aapo Ilvese võidulaulu „Pristan“ lauldi III Uma Pidol, laulu „Lodi tuu ja lodi vii“ II, III ja V Uma Pidol, „Kosmost“ lauldi IV ja V Uma Pidol ning „Kodasse pesä“ IV Uma Pidol. Jan Rahmani laule „Määne om seo maa“ ja „Mis om suurõ järve takan?“ lauldi II, IV ja V Uma Pidol. Urmas Kalla laulu „Mõtõ’ Võromaast“ lauldi IV Uma Pidol. III Uma Pidol kanti ette ka „Siilikene pallõl´ siiga“ (muusika: Mari Kalkun, sõnad: Milvi Panga).

7. novembril 2019 toimub Moostes uute võrukeelsete laulude võistluskontsert. Üks autor võib esitada võistlusele kõige rohkem viis laulu. Võistlustööd tuleks saata korraldajale märgusõnade all „Uma Laul“. Osalussoovide esitamise tähtaeg on 23. september 2019. Auhinnafond on 1000 eurot.

„Võro keele nätäl om hää aig, et inämb umma kiilt pruuki ja umakeelidsile laulõlõ hääd huugu mano anda,“ ütleb võistluskontserdi korralduse eestvedaja Merike Tigas. Korraldajad ootavad osalema kõiki laululoojaid, et võrukeelse uudisloominguga lauluilma rikastada. Novembris toimuval võistluskontserdil hindab lugusid auväärne žürii, oma hinnangu saab kindlasti anda ka publik.

Konkurssi korraldab Võro Selts VKKF ning seda toetavad Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Võru- ja Põlvamaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Keskuse Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm, Põlva vald ja Võru Instituut.

Võistluse statuut  ja lisainfo: www.umapido.ee ja Merike Tigas, merike.tigas@wi.ee, tel 5691 6280.

Üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!” on avatud!

Edukuse ja toimetuleku suurim eelis peitub ettevõtlikkuses!

Ettevõtlikkus on eluhoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Kõike seda aitavad välja arendada lasteaiad ja koolid.

Konkursiga “Õppimine on põnev!” tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid nende ettevõtlikkuse eest, mis tihtipeale jääb kõrvaltvaatajale märkamatuks. Edulugude konkurss toob esile ja tutvustab laiemale auditooriumile ettevõtlikku hoiakut väärtustavate õppeasutuste tegevusi. Konkursi edulugude tähtsamad kriteeriumid on seotus päriseluga, läbipõimitus õppekavaga ja noorte vastutuse osakaal tegevuse juures.

Enne eduloo esitamist küsi endalt:

 • Kas esitatav õpilugu oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamisele, toetades õppetöö seotust päriseluga?
 • Kas olid kaastatud erinevaid partnereid?
 • Kas ettevõtmine võimaldas noorte/laste ideid rakendada?
 • Kas ettevõtmine oli noorte/laste poolt algatatud?
 • Kas see oli noorte/laste poolt ellu viidud?
 • Kas see ettevõtmine aitas õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada ettevõtlikku hoiakut?
 • Kas ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?

Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, siis see konkurss on just Sulle!

Auhinnad antakse järgmistes kategooriates:

 • Parim heategu kogukonnale
 • Parim koostöö partneriga
 • Põnevaim tund
 • Parim noorte/laste algatus
 • Ettevõtlik lasteaed (ei ole rahastatud ettevõtlusõppe programmist Edu&Tegu)

Parimate vahel läheb jagamisele auhinnafond väärtuses 3600 eurot!

Auhinnafondi rahastab ettevõtlusõppe programm Edu & Tegu!

Suure huviga ootame Sinu edulugusid hiljemalt 21.06.2019

Osalemine:

 • Konkursile ootame 2018/2019 õppeaasta edulugusid.
 • Kui oled meie edulugude konkursist varem osa võtnud, siis arvesta, et ühe ja sama loo esitamine on lubatud ainult 1 kord!
 • Üks asutus võib esitada mitu edulugu. 

Palun lae oma esitamisvorm alla siit.

Alla laaditud ja täidetud ankeet koos algatust illustreeriva materjaliga palume saata ettevotlikkool@gmail.com hiljemalt 21. juuniks 2019. 

Hindamisetapid:

Esialgu kogume edulood kokku maakondlikul tasemel. Maakondlikud žüriid valivad välja kolm silmapaistvamat edulugu, mis lähevad edasi üleriigilisele hindamisele. Võitjad selguvad ja saavad auhinnatud sügisel 17.oktoobril 2019 üle-eestilisel „Ettevõtliku kooli“ Haridusfestivalil, mis sel aastal toimub Paide Muusika- ja Teatrimajas.

Noorte ettevõtlikkuse süsteemset arengut toetab haridusprogramm „Ettevõtlik kool“. Rohkem programmist siin.

Ettevõtlikkust ja edu!

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ eestvedajad

Lisainfo: Kristi Krilovs, kristi.krilovs@ivek.ee, tel 501 2901

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta ema tunnustamiseks

Läheneva emadepäeva eel kutsub Võrumaa Arenduskeskus esitama kandidaate Võru maakonna aasta ema aunimetusele.

Aasta ema tiitlit on Võru maakonnas välja antud alates 2002. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse Rõuge vallas elav kuue lapse ema Jane Soe. Tänavuse aasta ema kuulutab arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots välja emadepäeval, 12. mail Võru Kandles toimuval emadepäeva kontserdil.

Aasta ema kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui kohalikud omavalitsused, asutused ning organisatsioonid. Võru maakonna aasta ema kandidaadiks võib üles seada maakonnas elava ema, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma ametile ning on heaks eeskujuks ka ühiskonnas.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Võru maakonna aasta ema“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill 2019.

Võru maakonna aasta ema aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm.

 Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus jagas Eesti Vabariigi 101. aastapäeva pidulikul aktusel maakonna kõrgemaid autasusid

Võru kultuurimajas Kannel toimus 21. veebruaril Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud pidulik vastuvõtt, kus Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ja nõukogu esimees Ülo Tulik andsid üle Võru maakonna vapimärgi ja teenetemärgid.

Võru maakonna vapimärgi pälvis pikaaegne  armastatud treener ja võrkpallitraditsioonide edasikandja Aksel Saal. Tema poisid on moodustanud terve Eesti koondise, tema õpilased on olnud paljude välisriikide klubides edukalt pallimas, paljud tema õpilasteast on kasvanud rahvusvaheliselt tuntud treeneriteks.

Võru maakonna teenetemärgid pälvisid Riina Paat ja Ena Poltimäe. Riina Paat on Eesti Punase Risti Võrumaa seltsi pikaaegne sekretär ja eestvedaja. Koos oma meeskonnaga on Riina viinud läbi loendamatu arvu esmaabikursuseid, lastelaagreid, abistanud puudust kannatavaid peresid, viinud läbi koolialguse ranitsakampaaniaid, korraldanud toiduabi jagamist ning teinud palju muud.

Ena Poltimäe on Võru maakonna keskkonnavaldkonda juhtinud 30 aastat, praegu juhatab ta kuut maakonda hõlmavat Keskkonnaameti Lõuna regiooni. Ena oskab kõike näha südamega ja hoida sidet inimestega. Keskkond pole ju ainult hoidmiseks, vaid ka kasutamiseks: elamiseks ja majandamiseks. Enale on iseloomulik pragmaatiline argumenteeritud suhtlemisviis, mis aitab koostööle ka need, kell e huvid ilmselgelt ristuvad. Nende omaduste toel on paljud keskkonna hoidmise ja kasutamise alased vastasseisud lahenenud nii, et maakond areneb ja ka loodus on hoitud.

Tunnustuse pühendunud töö eest said veel Mõniste piirkonna pereõde Milla Liiv, Rõuge piirkonna pereõde Aune Saal, Antsla piirkonna tantsujuht Leili Väisa, Rõuge piirkonna kultuurielu edendaja Tiiu Kolk, pikaajaline õpetaja Regina Ausmaa ja dirigent ning muusikapedagoog Valdur Helm.

Vastuvõtule ja auhinnatseremooniale eelnes kontsert-aktus pealkirjaga Imäpuu. Lavastaja Helena Kesonen seadis lavale maakonna tuntud ja vähemtuntud artistid ning tegi lavastuse kaudu Eesti Vabariigi 101. aastapäeva puhul kummarduse meie vanaemadele ja vanaisadele ning rõhutas vanavanemate olulisust iga inimese elus.

Fotol vasakult: Ülo Tulik, Leili Väisa, Ena Poltimäe, Aune Saal, Aksel Saal, Tiiu Kolk, Regina Ausmaa, Tiit Toots. Pildistas Margus Muts.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, 5912 9200, aigi.pall@vorumaa.ee

Rohkem uudiseid