Kristi Vals kultuurispetsialist 5912 9200 kristi.vals@vorumaa.ee
Kertu Pehlak haridusspetsialist 5348 4969 kertu.pehlak@vorumaa.ee
Eliis Ermel noorte ettevõtlikkuse konsultant 521 7705 eliis.ermel@vorumaa.ee

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks

Kõik kontaktid

Rahvamajade Ühing ootab kandidaate aasta tegijate tunnustamiseks

Eesti Rahvamajade Ühing ootab ettepanekuid tunnustamaks isikuid  ja organisatsioone , kes on rahvamajade tööd väärtustades  oma kogukonna hüvangusse  pühendumusega panustanud. 

Tunnustamise kategooriateks on:

 1. Aasta koostööpartner  • omistatakse eraisikule või organisatsioonile, kes on märkimisväärselt panustanud ERMÜ eesmärkide saavutamisse.
 2. Noor tegija   • omistatakse isikule vanuses kuni 35 eluaastat sh., kes tegutseb kultuurivaldkonnas, on uute ideede ellukutsuja ja aktiivne teostaja.
 3. Aasta tegija  • omistatakse isikule/organisatsioonile, kes tegutseb aktiivselt kultuurivaldkonnas, tema panuse eest Eestimaa rahvamajade hüvanguks.
 4. Aasta tegu   • on auhind, millega tunnustatakse kultuuritegu kõige laiemas mõttes.
 5. Kaheksakand  • omistatakse isikule, kes on vähemalt 35 aastat aktiivselt tegutsenud kultuurielu edendamisel ja rahvamaja maine tõstmisel.

http://rahvamaja.edicy.co/blog/marka-ja-esita-tunnustamiseks

Eesti Rahvamajade Ühingu „Kaheksakand“ tunnustamissündmus toimub 27. jaanuaril 2021 Valgas.

Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike aastapreemiate kandidaate

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. november 2020.

Preemia „Kultuuripärl 2020“

Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Võrumaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2020. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud.

Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

Elutööpreemia

Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

Ekspertgrupi aastapreemiad

Aastapreemiatega tunnustatakse Võrumaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Aastapreemiat ei eraldata füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

Võrumaa ekspertgrupp ootab hiljemalt 20. novembriks vabas vormis ettepanekuid või taotlusimilles peavad olema:

 • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;
 • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
 • esitaja kontaktandmed.

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

Enne ettepanekute tegemist palume tutvuda Võrumaa ekspertgrupi raha jagamise korraga

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil vorumaa@kulka.ee

Võrumaa Ekspertgrupi preemiad antakse üle 6. jaanuaril 2021 toimuval tunnustamissündmusel Värska Kultuurikeskuses.

Lisainfo:
Diana Juss
tel  529 6190

Ettevõtliku Kooli standardi tunnustuse pälvisid kaks Võrumaa kooli – Võru Kesklinna Kool ja Kuldre Kool

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistas tänavu 17 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja 5 koolile teise astme ehk hõbetaseme. Võrumaal said baastaseme kvaliteedimärgise Kuldre Kool ja Võru Kesklinna Kool. „Ettevõtlik kool“ ning “Ettevõtlik lasteaed” kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes lasteaia ja koolielu valdkondades.

28.oktoobril tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskus Võru Kesklinna Kooli ja Kuldre Kooli minnes kooli kohale, kus toimus pidulik õnnitlemine. Koolidele omistati Ettevõtliku Kooli autahvel ja lipp. SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots tänas koolide meeskondi, kes kasvatatavad ettevõtlikku ellusuhtumisega noori ning annavad oma panuse noorte tulevikku. Kohal olid ka koolipidajad, nii Võru linn kui ka Antsla vald.

“Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga,” selgitab Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu. Tunnustust jagatakse kolmel erineval tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtasemel. Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile.

Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas. Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel.

Hõbetaseme omistanud haridusasutused 2020

 • Hargla Kool (Valgamaa)
 • Kohtla-Järve Järve Kool (Ida-Virumaa)
 • Viljandi Gümnaasium (Viljandimaa)
 • Väätsa Põhikool (Järvamaa)
 • Sõmeru Põhikool (Lääne-Virumaa)

Baastaseme omistanud haridusasutused 2020

 • Loksa Gümnaasium (Harjumaa)
 • Käina Kool (Hiiumaa)
 • Vaimastvere Kool (Jõgevamaa)
 • Koeru Lasteaed (Järvamaa)
 • Tarbja Lasteaed-Kool (Järvamaa)
 • Uuemõisa Lasteaed-Algkool (Läänemaa)
 • Noarootsi Kool (Läänemaa)
 • Aseri Kool (Lääne-Virumaa)
 • Rakvere Triinu Lasteaed (Lääne-Virumaa)
 • Ahja Kool (Põlvamaa)
 • Tilsi Põhikool (Põlvamaa)
 • Audru Kool (Pärnumaa)
 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool (Pärnumaa)
 • Pärnu Ülejõe Põhikool (Pärnumaa)
 • Valga Gümnaasium (Valgamaa)
 • Kuldre Kool (Võrumaa)
 • Võru Kesklinna Kool (Võrumaa)

Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 124 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, neist 8 hõbe- ja 1 kuldtasemega õppeasutust.

Tunnustuse saanud koole tänatakse veel Haridusfestivalil, mis sel aastal toimub veebiülekandena 4.-5. novembril. Palju õnne ning ettevõtlikku koolielu!

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Programmi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Lisainfo: Eliis Ermel, noorte ettevõtlikkuse konsultant, SA Võrumaa Arenduskeskus, eliis.ermel@vorumaa.ee

24. oktoobril toimub EESTI RAHVAMAJA PÄEV – 133 aastat kogukonna liitjana!

Eestimaa Rahvamaja Päev pealkirjaga “133 aastat kogukonna liitjana” on ellukutsutud nii vabariiklikul kui maakondlikul tasandil koostöö aktiveerimiseks.

Rahvamaja Päeva eesmärk on liita kogukonda, teadvustada ja tutvustada rahvamajade argipäeva ning väärtustada seal töötavaid inimesi. Rahvamaja on kogukonna mõistes üks olulisemaid kohti, kus inimesed kokku saavad. Rahvamajas saab kohaliku kultuuri arendamise kaudu kohalik omavalitsus täita ühte tähtsamat ülesannet – kasvatada kodukohatunnet, kaitsta ja arendada kohalikku identiteeti. Rahvamajja sisenedes sisenetakse maailma, kus saadakse end loominguliselt väljendada, kunstiliselt teostada, oma loomingut teistega jagada. Ühised huvid ja eesmärgid seovad inimesed ühtseks loominguliseks kollektiiviks. Vahetatakse ideid ja energiaid ning sünnivad uued paikkondlikud vaimse kultuuri väärtused.

Võru maakonnas avab sellel päeval rahvale uksed 9 rahvamaja: Haanja rahvamaja, Ruusmäe rahvamaja, Vastseliina rahvamaja, Orava kultuurimaja,  Misso rahvamaja, Obinitsa külakeskus, Setomaa Kultuurikeskus, Tsooru rahvamaja, Uue – Antsla rahvamaja.

 • Haanja rahvamaja
  10.00 talgupäev
 • Ruusmäe rahvamaja
  16.00 Piduõhtu – Ruusmäe rahvamaja 75. aastapäeva tähistamine
 • Vastseliina rahvamaja
  10.00 ja 14.00 ringkäigud rahvamaja salasoppides
  11.00 meisterdamistuba
  Näitused raamatukogus
  13.00 – 14.00 Lugemistund raamatukogus
 • Orava kultuurimaja
  12.00 Fruktodisaini töötuba
  15.00 kohtumine jutuvestja Silvi Jansonsiga
  18.00 Krabi Külateatri etendus
 • Misso rahvamaja
  10.00 – 14.00 Näitused raamatukogus
  11.00 ja 13.00 Kultuuriloo tund „Misso kandi kultuuri ajaloost“
  12.00 Õpituba „Meisterdame koos“
 • Obinitsa külakeskus
  13.00 – 16.00 lauatennise koolitus
  16.00 – 19.00 saunaõhtu
 • Setomaa Kultuurikeskus
  12.00 -15.00 Helkuri meisterdamine, mängulised tegevused kogu perele, näitus „Setomaa loodus“, lastekino, avatud „Kultrakohvik“
 • Tsooru rahvamaja
  10.30 TÄIKA 5
  19.00 teater MTÜ Müüdud Naer  „Üle aiste lööma lähen“
 • Uue – Antsla rahvamaja
  11.00 – 13.30 SOODNE LAOMÜÜK (uued riided Soomest)
  11.00 – 14.00 Portselanmaal „Läiklevad sügislilled“
  18.00 – 20.00 lastele KINOÕHTU
  Selle päeva raames on valminud ka Võru maakonna rahvamajasid tutvustav videoklipp „Võru maakonna rahvamajad – sügis 2020“, mis toob pilti meie rahvamajad nii seest kui väljast.

Loo jutustavad kaks vahvat noort võro keele agent Hipp Saar ja Setomaa nuursootska Margit Ausma. Video Johan Kudu. Video tegemist toetasid: Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp ja Võrumaa Arenduskeskus.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel. 5912 9200
e-post kristi.vals@vorumaa.ee

Valgamaa kuppelmaastikul said kokku Kagu-Eesti ettevõtlikke koolide õpetajad

20. oktoobril toimus Kagu-Eesti ettevõtlikke koolide õpetajate ühine koostööpäev. Koostööpäeva koolitaja oli tuntud seiklusfirma 360 kraadi särava Anneli Kikkase näol ning päeva korraldas Valgamaa Arenguagentuur. Kolme maakonna ühine koostööpäev on Võru- ning Põlvamaa arenduskeskuste ning Valgamaa Arenguagentuuri koostöövili. Eesmärk on haridusmaastiku töötajate parimate praktikate ja kogemuste jagamine ning uute algatuste elluviimine. Ühistes tegevustes lepiti kokku Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Patee projekti raames.

Koostööpäeval osales 40 õpetajat 15-st Kagu-Eesti koolist, kes on võtnud enda tegevustesse haridusprogrammi “Ettevõtlik kool”. Sellel päeval tuli koos töökaaslastega hüpata vette tundmatus kohas ja asuda tekkinud olukorda lahendama. Nii nagu elu koolis käib. Lisaks teoreetiliste teadmistele koostööst, pandi end kohe proovile Pühajärve maastikul seiklusmängus “Faks peakontorist”.
Miks oli valitud just selline meetod koostööpäeva raames?

Anneli kogenud koolitajana ütleb: “Koolitus koos praktilise meeskonnamänguga lisab kogu meeskonna turgutusele põnevust, annab võimaluse tuua mängulisi olukordi igapäevatöösse ning osalejatel avastada kolleegide nn varjatud andeid, mis töökeskkonnas ei pruugi alati avalduda. Teen ise neid koolitusi just seetõttu, et need on alati täis häid emotsioone ja väga praktilised, Nii oli ka sel korral Pühajärvel. Mul oli suur rõõm ja au nende särasilmsete õpetajatega koostööd teha ning loodan kindlasti tulevikus veel kohtuda!”

Mängu alguses tuli koolitaja juhendamiseta jagada meeskonnas rollid, koordineerida tegevusi ja õigesti aega planeerida. Peaaegu kaks tundi liikusid meeskonnad maastikul ning kasutades suhtlemiseks raadiosaatjaid lahendasid mängu peaülesannet. Seejärel toimus koolitaja tagasiside osalejatele ning analüüsiti koostöövilju. Airi Lehemets Mooste Mõisakoolist tõdes, et oli äge saada tagasisidet, et õpetajad on nii loovad, targad, empaatilised ning teevad suurepärast meeskonnatööd.
Mängujuht tõi välja koolituse lõpus, et meeskonnas on alati tarkust rohkem, kui me ette kujutada oskame ja need avastused on alati südantsoojendavad!

Koostööpäeva Kagu-Eesti ettevõtlikke koolide õpetajatele korraldati Võru- ning Põlvamaa arenduskeskuste ning Valgamaa Arenguagentuuri koostööviljana. Sel korral oli eestvedaja Valgamaa Arenguagentuur, järgnevatel kahel aastal korraldatakse ühist koostööpäeva Põlva- ning Võrumaal. Ühistes tegevustes peitub jõud! „Väga värskendav ja avar võimalus kolleegidega väljaspool kooli kogeda koostööd!“ – sooja tagasisidet ühisele koostööpäevale jagas Hardi Rosumovski Mooste Mõisakoolist.

Kagu-Eesti ettevõtlikke koolide koostööpäeva korraldamist rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” projektist “Valgamaa PATEE programm 2020-2023”.

Kolmapäeval alustas esimese õpitoaga Tartu Ülikooli väärikate ülikool Võru maakonnas

Sel aastal laiendas Tartu Ülikooli väärikate ülikool oma tegevust Võrumaale. Kolmapäeval, 21. oktoobril, algusega kell: 10.00 toimus Navi Seltsimajas Võru maakonna esimene Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng.

Väärikate ülikool on täiendusõppe vorm, kus akadeemilistel loengutel käsitletakse praktilisi ning silmaringi laiendavaid teemasid.

Loengutele on oodatud üle 50- aastased aktiivsed huvilised, keda huvitavad kaasaegse ühiskonna probleemid, uuemad teadussaavutused, kultuuris toimuvad põnevad protsessid ning kes ei pelga üheskoos ka mõtteid vahetada.

Esialgselt planeeritud sügissemestri õppekavas on tulnud teha muudatusi.

Soovides kaitsta väärikate ülikoolis osalejaid koroonaviirusega nakatumise eest, on Tartu Ülikool otsustanud sel sügissemestril väärikate ülikooli rahvarohked loengud toimuvad tavapärasest erinevas formaadis. Saab vaadata videoloenguid ning osaleda väikestele rühmadele mõeldud koolitustel ja õpitubades.

Avaloengus tegi veebi vahendusel ettekande professor Irja Lutsar. Pärast videoloengut viidi läbi mobiilses arvutiklassis digioskuste täiendamise õpituba.

Võru maakonnas toimuvad loengud kord kuus iga kuu kolmandal kolmapäeval algusega kell: 10.00 ja kestavad poolteist tundi. Selle kalendriaasta järgmised väärikate ülikooli loengud toimuvad 18. novembril ja 9. detsembril (erandina kuu teine kolmapäev).

„Tänavapäeva kiiresti muutuvas maailmas peame me kõik uusi teadmisi omandama. Takistustele vastu seistes säilitagem uudishimu kõige vastu, mis meid puudutab. Meeleolukat kooliaastat!“, soovis SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Samuti avaldas Tiit Toots heameelt väärikate ülikooli maakonda toomise üle ning tunnustas korraldajaid.

Tartu Ülikooli väärikate ülikooli Võrumaa projektijuht Ülle Tillmann tervitas õppijaid ning soovis neile vastupidavust ja kestvat uudishimu elukestva õppe protsessi kujundamisel.

Väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Tänaseks on tegevus laienenud Tallinnasse, Kurssaarde, Narva, Türile, Valka ja Keilasse. Tartu Ülikooli väärikate ülikoolis on üle 2000 õppija.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool Võrumaal paikneb Navi seltsimajas. Osaleda saab ainult etteregistreerimisega.

Korraldajad on tellinud eraldi bussireisi Võru kesklinnast, et kõik huvilised jõuaksid õigeaegselt loengutesse. Väärikate ülikoolis osalemine on tasuta. Kõik õppijad, kes on osa võtnud vähemalt 75% toimunud loengutest, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool Võru maakonnas toimus tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli, Võru Vallavalitsuse, Navi Seltsimaja ja SA Võrumaa Arenduskeskuse koostööle.

Fotod: Tartu Ülikooli väärikate ülikooli avaloeng Navi Seltsimajas_foto Kertu Pehlak

Lisainfo:
Ülle Tillmann
TÜ väärikate ülikool Võrumaal projektijuht
Navi külaselts
tel: +372 513 5043
e-post: ulle.tillmann@gmail.com

Võru maakonna haridusvaldkonna töötajad alustasid haridusvõrgustiku ja koostöö arendamise seminaridega

20.-23. oktoobril toimuvatel seminaridel „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine“ arutati tänase Võru maakonna haridusvaldkonna hetkeseisu üle.

Kolme valitud võrgustike seminaride  raames otsitakse võimalusi kuidas hariduses olevaid probleeme ühiselt ja omavalitsuste üleselt lahendada.

Tugiteenuste võrgustik püüab leida võimalusi, kuidas vähendada piirkonnas tugispetsialistide põuda ja kaasata laste ja perede toetamiseks ka teisi osapooli. Peredele võiks olla teenus läbimõeldud, ehk ühe ukse teenus, et vähendada lastevanemate jaoks teenuse saamisega kaasnevaid lisaprobleeme.

Hariduse valdkonna seminaride raames on seatud eesmärgiks leida võimalusi kuidas siduda õpet koolis õppega huvihariduses ja noorsootöös. Otsitakse ka võimalusi kuidas asutused üksteiselt õppides saaksid aidata kaasa ka õigete haridusvalikute tegemisel  ning  aitaks hoida oma kogukondasid õppimise juures kogu elukaare vältel.

Kohalike omavalitsuste haridusspetsialistide võrgustiku seminaride eesmärgiks on siduda omavahel kogu haridusteenus omavalitsuste üleselt, et õppija jaoks ei oleks probleemiks õppimine  väljaspool oma omavalitsust. Samuti on kohalike omavalitsuste puhul vaja vaadata ka tegevusi, mis on haridusteenusega sidusad, nt sotsiaalvaldkond, transport jne, et kogu teenuste valik oleks elanikele  kergesti leitav ja kättesaadav.

Edasiste tegevustena valmib igale võrgustikule nende tegevusmudel. Järgmiste seminaride raames lepivad nad kokku oma tegevused ja lepitakse kokku vastutajad.

Projekti lõpuks koostatakse igale koostöögrupile tegevuskava, mille alusel saab alustada teenuse osutamiseks vajalike muudatuste ettevalmistamist või elluviimist.

Maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamise projekt hõlmab:

 1. tugiteenuste võrgustiku arendamist (sotsiaal- ja haridusvaldkonna parem sidusus);
 2. üldhariduse, huvihariduse, elukestva õppe parema sidususe ja koostöö arendamist;
 3. KOVide haridusspetsialistide võrgustiku arendamist (sh spetsialistide roll ja osa maakonna hariduse arendamisel).

Tegevustena on kavandatud parimate praktikatega tutvumise, seminaride ja töörühmade tegevused. Samuti kavandame maakonna hariduse arengukava uuendamine sh 4 aasta tegevuskava koostamine, mille käigus on saavutatud kokkulepped peamistes tegevustes ja kokku lepitud vastutajad.

Projekti tulemuseks on toimiv maakonna haridusvõrgustik  ja juhtimismudel ning tegevuskava eelseisvaks 4 aastaks.

Projekti rahastatakse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ meetme programmist „Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmine“.

Projekti kogumaksumus on 29 400 €, sh toetus 24 990 € ja omaosalus 4 410 €.

Projekt lõpeb 31.12.2021.

Lisainfo:
Aivar Nigol
arendusnõunik
tel +372 5340 2563
e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas maakonna säravamaid haridustöötajaid

Neljapäeval, 15. oktoobril tänas ja tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots maakonna säravamaid haridustöötajaid.

Võru maakonna 2020 aasta haridusvaldkonna parimad on:
Aasta lasteaiaõpetaja 2020 laureaat-Raina Karu (Parksepa Lasteaed)
Aasta klassiõpetaja 2020 laureaat- Elle Tikkop (Värska Gümnaasium)
Aasta klassijuhataja 2020 laureaat- Andres Breidaks (Parksepa Keskkool)
Aasta põhikooli aineõpetaja 2020 laureaat- Cathlen Haugas (Urvaste Kool)
Aasta gümnaasiumiõpetaja 2020 laureaat- Ilme Hoidmets (Värska Gümnaasium)
Aasta huvihariduse õpetaja 2020 laureaat- Üllar Salumets (Lusti Lasteaed)
Aasta tugispetsialist 2020 laureaat- Sirli Pikk (Haridus- ja Noorteamet Õppenõustamisteenuste osakond (Rajaleidja) Kagu-Eesti büroo)
Aasta õppeasutuse juht 2020 laureaat- Katrin Martinfeld (Antsla Gümnaasium)
Aasta hariduse sõber 2020 laureaat- Eva Tuusis (Rõuge Lasteaia hoolekogu)

Esialgselt pidi tunnustusüritus toimuma galastiilis vastuvõtuna, kuid terviseriskide maandamiseks ja maakonnaülesteks kontaktide vähendamiseks otsustati suures formaadis haridustöötajate tunnustusüritus asendada laureaatide personaalse külastusega nende töökohal. Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige ja haridusspetsialist külastasid laureaate nende koolides ja lasteaedades ning andsid üle tänukirja, meene, lilled ja käsitöötordi. Muusikalist meelelahutust pakkus Andreas Pall kitarril.

Tänukirjaga peetakse meeles ka kõiki teisi tunnustamiseks esitatud kandidaate. Nominentide tänukirjad toimetatakse kohalikesse omavalitsustesse, kes juba ise saavad tunnustamiseks sobivaima aja valida:

Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja 2020 nominendid:

 • Aime Oppar (Misso Kool)
 • Irmen Kõlli (Väimela Lasteaed Rukkilill)
 • Kati Umda (Võru Lasteaed Päkapikk)
 • Terje Puniste (Lasva Lasteaed Pargihaldjas)

Võru maakonna aasta klassiõpetaja 2020 nominendid:

 • Aime Saar (Kuldre Kool)
 • Hele Hinn (Võru Kesklinna Kool)
 • Külli Karro (Osula Põhikool)
 • Marje Ilves (Orava Kool)
 • Tiina Kübarsepp (Antsla Gümnaasium)

Võru maakonna aasta klassijuhataja 2020 nominendid:

 • Aigi Musto (Võru Kesklinna Kool)
 • Kadri Parts (Haanja Kool)

Võru maakonna aasta põhikooli aineõpetaja 2020 nominendid:

 • Anne Reiljan (Puiga Põhikool)
 • Anneli Jõgela (Värska Gümnaasium)
 • Eva Sulaoja (Mikitamäe Kool)
 • Helle Reiljan (Võru Järve Kool)
 • Lilian Kuuse (Kääpa Põhikool)
 • Marianne Jaanson (Võru Kesklinna Kool)
 • Reet Raud (Kääpa Põhikool)

Võru maakonna aasta gümnaasiumiõpetaja 2020 nominendid:

 • Anneli Jõgela (Värska Gümnaasium)
 • Krista Kõlli-Raud (Võru Gümnaasium)
 • Merle Paat (Antsla Gümnaasium)

Võru maakonna aasta tugispetsialist 2020 nominent:

 • Kadri Udras-Raudjärv (Väimela Lasteaed Rukkilill)

Võru maakonna aasta õppeasutuse juht 2020 nominendid:

 • Kristi Pettai (Vastseliina Gümnaasium)
 • Maire Post (Parksepa Lasteaed)
 • Piia Narvik (Lasva Lasteaed Pargihaldjas)
 • Siiri Plangi (Puiga Põhikool)
 • Tiina Kala (Võru Lasteaed Sõleke)

Võru maakonna aasta hariduse sõber 2020 nominent:

 • Aina Kallas (Väimela Lasteaed Rukkilill)

Võru maakonnast jõudsid sel aastal ülevabariikliku haridustöötajate konkursile Ilme Hoidmets Värska Gümnaasiumist (aasta gümnaasiumiõpetaja) ja Cathlen Haugas Urvaste Koolist ja Lüllemäe Põhikoolist (aasta põhikooli aineõpetaja), kes valiti ka vabariigi parimaks aasta põhikooli aineõpetajaks.

Maakonna haridustöötajate tunnustus toimus tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Võrumaa Arenduskeskuse koostööle.

Foto_Kaisa Äärmaa_Võru maakonna parimad haridustöötajad 2020 laureaadid.
*Fotolt on puudu Andres Breidaks, keda tema tervisest tulenevatel põhjustel õnnitlema polnud võimalik sel päeval minna.

Lisainfo:
Kertu Pehlak
Haridusspetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
Telefon: +372 5348 4969
E- post: kertu.pehlak@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas täiskasvanud õppija nädala raames maakonna parimaid täiskasvanud õppijaid

Teisipäeva, 13. oktoobri õhtul tänas ja tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots maakonna parimaid täiskasvanud õppijad, õppima ergutavaid õpitegusid, innustavaid koolitajaid ja õppimist toetavaid organisatsioone.

Võru maakonna 2020 aasta laureaadid on:
Aasta õppija- Kerli Kõiv
Aasta õppija eripreemia- Saima Tell
Aasta koolitaja- Lauri Tasso
Aasta koolitaja eripreemia- Ulvi Reeder
Aasta õpitegu- MTÜ Eikellegimaa: Kapera Kooskasvamise seminarid
Aasta õppijasõbralik tööandja- Coop, Antsla Tarbijate Ühistu

Kerli Kõiv pälvis ka vabariiklikul tunnustusüritusel rahva lemmiku tiitli.

Maakonnas esitati kokku 23 kandidaati neljas kategoorias.Kandidaate tunnustamiseks said esitada kõik soovijad alates 26. aprillist kuni 7.juunini 2020 Andrase kodulehel. Kokku sai kandidaate esitada 4 erinevas kategoorias. Pärast kandidaatide esitamist alustasid parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid, mille moodustas maakondliku täiskasvanuhariduse koordinaator kaasates oma maakonna täiskasvanuhariduse tugivõrgustiku liikmeid. Seejärel asus tööle üleriigiline komisjon, mille moodustab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon (Andras) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja  kuhu kuuluvad täiskasvanuharidusega seotud organisatsioonide esindajad ning teised osapooled (Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Töötukassa, Eesti Vabaharidusliit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, EPALE jt).

Inimkontaktide minimeerimiseks toimus tunnustusüritus vähendatud koosseisuga Võrumaa Keskraamatukogu kolmanda korruse konverentsisaalis. Meeleoluka muusikalise etteaste tegid Võru Muusikakool õpilased Kert Malõgin saksofonil, Mirelle Lepp, Annaliis Adamson ja Age-Maria Mandel klarnetitel, juhendaja Jaan Randvere.

„Tänavapäeva kiiresti muutuvas maailmas peame me kõik uusi teadmisi omandama ning seejuures on oluline kolme osapoole tugi: õppija enda motivatsioon, pere toetus ja loomulikult tööandja soosiv suhtumine õppimisse. Hea meel on tõdeda, et meil on palju tublisid tegijaid ja tegusid ka täiskasvanuhariduses ning et jagub nende märkajaid,“ rõõmustab SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.

Aasta õppijat ja õpitegu tunnustati 9. oktoobril täiskasvanuhariduse hübriidüritusena Tallinnas. See tähendab seda, et kohapeal ehk stuudios olid ainult vabariigi tunnustatavad esinumbrid mõne Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja ja Andrase esindajaga. Ülejäänud inimestel oli võimalus seda sündmust jälgida veebi teel.

Aasta koolitaja tunnustamine toimub 29. oktoobril toimuval koolitajate mittekonverentsil, mis toimub koostöös Euroopa Täiskasvanuhariduse programmiga (EPALE).

Aasta õppijasõbraliku tööandja tunnustamine toimub oktoobris koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga.

Täiskasvanuhariduse tunnustussündmus toimus tänu ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Võrumaa Arenduskeskuse, Täiskasvanuhariduse maakondliku võrgustiku ning Võrumaa Keskraamatukoguga.

Foto: Võru maakonna parimad täiskasvanud õppijad, õpitegu, koolitaja ning õppimist toetav organisatsioon, autor Kertu Pehlak.

Lisainfo:
Merike Ojamaa
Võrumaa Täiskasvanuhariduse koordinaator
Telefon: +372 513 9159

Kertu Pehlak
Haridusspetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
Telefon: +372 5348 4969
E- post: kertu.pehlak@vorumaa.ee

ettevõtlik kool

Selgunud on haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursi nominendid

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ komisjon on 111-st eduloost välja valinud 12 nominenti 4 erinevas kategoorias. Laureaadid kuulutatakse välja hariduskonverentsi „Ennast juhtiv väärtust loov noor ei ole imeloom!“ teisel päeval, 5. novembril.

Ettevõtliku Kooli arendusjuhi Heidi Uustalu sõnul on märkamine ja tunnustamine äärmiselt oluline. „See on suur kiitus meie kõikidele haridusasutustele, õpetajatele ja noortele, kes õppetöö käigus või ka selle välisel ajal viivad ellu märkimisväärseid algatusi, mis edendavad meie kõigi ettevõtlikkust,“ lisab Uustalu.

Tänavusele edulugude konkursile esitati kokku 111 edulugu. Uustalu sõnul näitavad rohked edulood seda kui ettevõtlikud ja põnevate ideedega on meie noored kui ka kõik haridustöötajad.

Hariduskonverentsil „Ennast juhtiv väärtust loov noor ei ole imeloom!“ kuulutatakse välja laureaadid 4 järgmises kategoorias: „Parim koostöötegu“, „2P (Parimad praktikad)“, „Noorte algatus“, „Ettevõtlik haridustegu“. Esmakordselt kuulutatakse välja ka 2020. aasta Ettevõtliku Kooli kuldpartner ja aasta üllatajad.

Nominendid 2020

Parim koostöötegu

 • Paide Lasteaed Tähepai “Väärtused läbi meie tegude”
 • Rakvere Gümnaasium “Filmifestival”
 • Vändra Gümnaasium “OÜ Valley ettevõtlusõpe”

2P (Parimad praktikad)

 • Mooste Mõisakool “Kõndimisnädal”
 • Rakvere Rohuaia Lasteaed “Kaubatänav”
 • Sillamäe Vanalinna Kool “Rebasesaba juga”

Noorte algatus

 • Kohtla-Järve Järve Kool “Veloabi”
 • Põltsamaa Ühisgümnaasium “Asjad, millest keegi ei räägi”
 • Räpina Ühisgümnaasium “Esinemisoskus”

Ettevõtlik haridustegu

 • Põltsamaa Ühisgümnaasium “TPN ja Helena Nõmmik”
 • Paide H. Hanssoo Põhikool “Tantsuetendus”
 • Tabasalu Lasteaed Tibutare “Sipsikud tahavad ja suudavad elevanti toita”

Edulugude konkurssi „Õppimine on põnev!“ korraldab haridusprogramm Ettevõtlik Kool alates 2008. aastast. Edulugude konkursi eesmärk on soodustada haridusasutustes ettevõtlikku õpet ning ärgitada edulugude kaudu ka teisi koole ja lasteaedasid leidma nutikaid lahendusi, kuidas seda õppetöö raames teha.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 124 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, kokku üle 25 000 õpilase.

Lisainfo:
Eliis Ermel
ettevõtluskonsultant (noorte ettevõtlikkus)
tel + 372 521 7705
e-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

Rohkem uudiseid