Kertu Pehlak haridusspetsialist 5348 4969 kertu.pehlak@vorumaa.ee
Kristi Vals kultuurispetsialist 5912 9200 kristi.vals@vorumaa.ee

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks

Kõik kontaktid

Olulisemad veebilehed, kust kriisi ajal infot saada

Vabariigi Valitsuse eriolukorra leht info ja otsustega erinevates valdkondades

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleht koos eraldi rubriigiga KKK ehk COVID-19 kohta korduma kippuvad küsimused

Töötukassa töötasu hüvitamise meede ja korduma kippuvad küsimused

Kredex’i meetmed koostöös pankadega

Tööelu korraldamise juhised ühest kohast

Tööinspektsiooni soovitused töösuhete korraldamiseks

Terviseameti terviseteemalised juhised kõigile elanikele

Politsei- ja Piirivalveameti info tööjõu liikumise ja eriolukorra kohta

Võrumaa Arenduskeskuse töökorraldus lähinädalatel

Vähendamaks viiruse leviku riski on SA Võrumaa Arenduskeskuse kõik töötajad alates 12. märtsist kodusel kaugtööl. Suletud on ka turismiinfokeskus.

Kõik töötajad on tavapärastel tööaegadel kättesaadavad nii telefonitsi kui e-posti teel. Kontaktid on leitavad: https://vorumaa.ee/kontakt/arenduskeskus/

Koosolekuteks ja videovestlusteks kasutatakse Teams’i või Skype’i. Ettevõtluskonsultantide ja vabaühenduste konsultandiga saate võtta ühendust ja soovi korral elektroonilise kohtumise kokku leppida.

Viisakompensatsiooni taotlusi saate esitada e-postiga aadressil viisakomp@vorumaa.ee või postiga Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru. Kohapeal taotluste vastuvõttu ei toimu.

Kohaliku omaalgatuse programmi ja Setomaa programmi taotlusvoorud on avatud plaanipäraselt ning nõustamine ja taotluste vastuvõtmine toimub nagu välja kuulutatud.

Ürituste ja kohtumiste toimumise / mitte toimumise kohta informeerime kõiki osapooli arenduskeskuse kodulehel ja Facebookis ning vajadusel meili ja telefoni teel.

Edasi on lükatud:

 • UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädal, mis pidi toimuma 13.-19. aprillil
 • Maakonna laulu- ja tantsupidu, mis pidi toimuma 30. mail
 • Kõik aineolümpiaadide piirkondlikud voorud

Veebi on kolinud järgmised koolitused:

 • Alustava ettevõtja baaskoolitus, mis pidi toimuma vahemikus 6. aprill – 25. mail
 • 25. märtsile planeeritud Heaolu Foorumi ja Vunki mano! loometalgute gurpijuhtidele (meeskondadele) ning MTÜde juhtidele suunatud projektijuhtimise koolitus toimub webinari vormis.

Soovime kõigile raudset tervist, hoidke ennast ja oma lähedasi, järgige valitsuse ja terviseameti soovitusi!

Viienda Hindätiidmise-avvuhinna saab viis võru keele ja meele hoidjat

Viiendat korda tunnustab Võro Instituut koos Võru- ja Põlvamaa arenduskeskustega Vana-Võromaa lasteaedu, koole ja asutusi-ettevõtteid, kes on silmapaistvalt panustanud oma põlise keele ja meele hoidmisse.

Hindätiidmise auhinna saavad tänavu Hargla Lasteaed-Põhikool, Kuldre lasteaed Sipsik, Tallinna Võru Selts, MTÜ Folgisellide Selts ja Puiga võrukeelse näitemängupäeva korraldaja Helve Ruul.

Auhinna saajad selgitas 4-liikmeline hindamiskogu koosseisus Rainer Kuuba (Võro Instituut), Kristi Vals (SA Võrumaa Arenduskeskus), Pille Kaarsalu (Põlva lasteaed Pihlapuu) ja Andres Määr (SA Põlvamaa Arenduskeskus).

Auhinnaks on Vana-Võromaa sümboolikaga kirjatud tänukiri ja meene (pildil), millele lisandub väike sihtotstarbeline preemiaraha Rahvakultuuri Keskuselt.

Lähemalt saab auhinnasaajate kohta lugeda: Laureaatide 2020 lühitutvustused.

Pildil keelepesä tsirgud, valmistas kunstnik Anu Roosma, pildistas Tiia Allas.

Lisainfo: Tiia Allas,  Võru Instituudi projektijuht, tel 569 16281

Võrumaa Arenduskeskuse projektitaotlus „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine“ sai positiivse rahastusotsuse

Võrumaa Arenduskeskuse esitatud projektitaotlus „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine“ kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmise taotlusvooru sai positiivse rahastusotsuse.

Projekti eesmärgiks on luua strateegiline raamistik Võru maakonna haridusalase koostöö arendamiseks ja toimiva koostöövõrgustiku loomiseks.

Projekti tulemusel on loodud Võru maakonna haridusvõrgustiku toimimismudel ning kavandatud võrgustiku käivitamist ja rakendumist toetavad tegevused, läbi on viidud Võru maakonna hariduse arengukava uuendamine sh koostatud 4 aasta tegevuskava, mille käigus on saavutatud kokkulepped peamistes tegevustes ja kokku lepitud vastutajad.

Töö kestvuseks on planeeritud 18 kuud. Kogu töö on jagatud etappidesse, alates ettevalmistavatest tegevustest nagu avakohtumine ja dokumentide koondamine kuni lõppdokumentide vormistamise ja järelduste tegemiseni.

Projekti partneriks on Võrumaa Omavalitsuste Liit ja maakonna kohalikud omavalitsused, Võru Gümnaasium ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. Samuti maakonna haridusasutused, kes annavad haridusvõrgustikule sisendi ja ootused ühistegevusteks.

Soov on kaasata ka Haridus- ja Teadusministeeriumi eksperte ning otsida koostöökohti ülikoolidega.

Projekti kogumaksumus on 29 400 eurot ja omafinantseering 4 410 eurot. Projekt kestab 01.03.2020 – 31.12.2021.

Lisainfo: Aivar Nigol, arendusnõunik, tel 5340 2563, e-post aivar.nigol@vorumaa.ee

Võru maakonna kõrgemate tunnustuste saajad 20.02.2020_foto Margus Muts

Võrumaa Arenduskeskus jagas Eesti Vabariigi 102. aastapäeva pidulikul aktusel maakonna kõrgemaid autasusid

Võru kultuurimajas Kannel toimus 20. veebruaril Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud pidulik vastuvõtt, kus Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik  ja juhatuse liige Tiit Toots andsid üle Võru maakonna vapimärgi ja teenetemärgid.

Võru maakonna vapimärgi pälvis Siiri Toomik (giid, õpetaja, kultuuritegelane) Võru maakonna maine, vaimse pärandi ja positiivse kuvandi pikaajalise loomise ja hoidmise eest.  Siiri kohta on öeldud – ta on aegadeülene klassika ja vahva uue aja noor. Siirit iseloomustab pidev areng, õppimine, reisikirg ja julgus ennast proovile panna ka uutel tegevusaladel. Vapimärgi laureaadiks esitas Siiri Toomiku koguni kuus ühendust: MTÜ Võru Naisteklubi, MTÜ Saagu parem, MTÜ Võru Folkloorifestival, MTÜ Papa Kreutzwaldi Õueteater, Võru Instituut ja Eesti Maanteemuuseum.

Võru maakonna teenetemärgid pälvisid Hillar Irves,  Ingrit Kala ja Veevi Hõrak. Hillar Irves  on mees, kes on viinud Võru maakonna koos meie Tamula järve ja Võhandu jõega Euroopasse, maailma. Ta on Võhandu maratoni korraldaja. Lisaks viib ta läbi kärestikuslaalomi- ja seinaronimistreeninguid, korraldab mägimatku ning aitab mitmete maakonna spordiürituste korraldamisel.  Ingrit Kala on seto traditsioonilise käsitöö edendaja ja MTÜ Seto Käsitüü Kogo tegevjuht. Ingrit näitab oma eeskujuga, kuidas mittetulundussektor ja ühiskondlik tegevus mõjutavad Võru maakonna arengut.  Veevi Hõrak on naine, kelle algatusel avati Lõuna-Eesti Haiglas 1999. aastal diabeedikabinet. Ta palub kõigil olla enda vastu hea ja tähelepanelik, suure hoolivusega on ta seisnud Võru maakonna elanike terviseedendamise eest.  Ta on suurepärane koorilaulja.

Tunnustuse said veel: Margus Konnula – silmapaistva panuse eest võru keele hoidmisel ja maakonna maine kujundamisel; Heino Ers – pühendunud ja pikaajalise töö eest laboriarstina Lõuna-Eesti Haiglas; Tiit Raud– pühendunud töö eesti Võru maakonna koorilaulutraditsiooni hoidmisel ja edendamisel; Erki Sok– pühendunud töö eest Võrumaa Metsaühistu juhtimisel; Vaido Uibo – aktiivse kodaniku panuse eest.

Vastuvõtule ja auhinnatseremooniale eelnes kontsert-aktus pealkirjaga “Oh ajad, oh kombed.” Lavastajad Tarmo Tagamets ja Vootele Ruusmaa (MTÜ Müüdud Naer). Laval esinesid Võru Draamastuudio õpilased ja muusik Kaisa Kuslapuu. Lavastus jutustas lustakaid lugusid ajaloolistest Vana-Võrumaa kihelkondadest ja Setomaast. Lugudega jõuti lõpus tänapäeva, kus tormist ja äikesest tingitud elektrikatkestus tekitas ka ootamatu kultuurikatkestuse. Seepärast ongi vaja tunda ja meeles hoidia neid omi pärimuslugusid. Tunnustuste üleandmise tseremooniat juhtisid vennad Alevid.

Fotol: esireas Tiit Toots, Hillar Irves, Siiri Toomik, Heino Ers, Veevi Hõrak, Ingrit Kala, tagareas Tiit Raud, Erki Sok, Vaido Uibo, Ülo Tulik

Pildistas: Margus Muts

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post kristi.vals@vorumaa.ee

NULA inkubaator kutsub elu Eestis paremaks muutma – ideid ootame kuni 23. märtsini

Eesti ainus ühiskondlike algatuste inkubaator NULA alustas 18.veebruaril oma viiendat hooaega ja otsib mõjusaid ideid ühiskonna valupunktide leevendamiseks.

NULA inkubaatoris saavad kokku kodanikualgatus ja eraettevõtlus, et kasvatada ideedest tõeliselt toimivad sotsiaalsed algatused. Poole aasta pikkuse programmi jooksul algseid ideid testitakse ning arendatakse kogenud mentorite ja tegutsevate ettevõtjatega koos edasi. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Heateo Sihtasutuse poolt 2016. aastal ellu kutsutud inkubaatori on aastate jooksul läbinud 30 algatust ning 12 neist on saanud ka kuni 25 000 euro suuruse starditoetuse.

NULA vilistlaste seas on näiteks noorte tehnikaharidust elavdav SPARK Makerlab, Ida-Viru noori IT-ettevõtetesse praktikale vahendav Spinner, ühekordsete topside kasutust vähendav Topsiring, asendusõpetajaid koolidesse vahendav Asendusõpetajate platvorm, erivajadustega inimeste transpordivõimalusi avardav Tugitakso, eakaid ja noori omavahel kokku viiv Jututaja ja kümned teised algatused.

Et oma lahendusidee jaoks inspiratsiooni koguda, teiste ärksate inimestega kohtuda ja juba tegutsevate sotsiaalsete ettevõtjate kogemustest õppida, kutsume inspiratsiooniõhtutele, mis toimuvad:

11.03 Tartus (Tartu Loodusmajas)

12.03 Tallinnas (Vivistop Telliskivis)

18.03 Narvas (Narva Kolledzis)

Inspiratsiooniõhtute täpsem info Nula Facebookis!

Kui aga idee on olemas, tuleks täita lihtne vorm inkubaatori kodulehel [nula.ee] ning saata see hiljemalt 23. märtsil aadressile nula@kysk.ee

Lisainfo:

Muudame koos elu Eestis paremaks!

Sotsiaalministeeriumi Võru maakonna tervisedendaja tunnustuse pälvis Antsla Gümnaasium

Sotsiaalminister Tanel Kiik tunnustas 17. veebruaril Kadrioru Kunstimuuseumis toimunud pidulikul vastuvõtul 2019. aasta tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast. Riikliku tunnustamisega tõstame esile rahvatervise valdkonda arendanud ja tervisedendamisse panustanud inimesi.

„Inimeste tervise edendamisse panustavad Eestis igapäevaselt paljud inimesed nii oma põhitööga kui vabatahtlikult. Tervist mõjutavad nii meie geenid, igapäevased valikud kui ka ümbritsev keskkond. Seejuures on tervist toetava keskkonna kujundamisel, inimeste teadlikkuse tõstmisel ja hoiakute muutmisel, tervist toetavate valikute pakkumisel võtmeroll just kogukondadel ja paikkondadel – kohalikel omavalitsustel, tööandjatel, haridusasutustel, aga ka vabaühendustel,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Tervisedendajate tunnustamine ongi kutsutud ellu selleks, et me märkaksime kohalike inimeste ja organisatsioonide rolli ja tegevusi tervise edendamisel ning tõstaksime seda eeskujuks ka teistele.“

Võrumaalt pälvis Sotsiaalministeeriumi tunnustuse Antsla Gümnaasium.

Antsla Gümnaasium on juba üle kolme aasta aktiivselt osa võtnud programmist „Liikuma kutsuva kooli“. Programm on olnud edukas nii koolile, selle õpilastele kui ka suureks eeskujuks teistele haridusasutustele. Antsla Gümnaasium on seadnud peamiseks eesmärgiks hoida noori vahetundidel nutiseadmetest eemal ja leida antud tegevusele teisi alternatiive, mis aitaksid noortel vahetunde sisustada.  Erinevate tegevuste pakkumine õpilastele on aidanud lapsi hoida aktiivsetena ja pakkunud hulganisti ka mängulusti ja koostegemise rõõmu. Programmi jooksul on seatud eesmärgiks ka kasvatada õpilaste seast üha uusi mängujuhte, kes viivad vahetundidel erinevaid tegevusi läbi, suunates nooremaid õpilasi vahetundidest aktiivselt osa võtma.

Programm sai hoogu juurde ka Võrumaa Arenduskeskuse „Heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste“ 2018. aasta toetusvooru projektist „Liikumine teeb koolipäeva rõõmsaks“, mille abil soetati erinevaid vahendeid koolivahetundide sisustamiseks. Projekti tulemusi tutvustati 2019. aasta kevadel. Antsla Gümnaasiumi ettevõtlikus ja lastesse panustamine ei jää märkamata ainult oma maakonnas – kooli on kutsutud ka mentoriteks teistele koolidele. Antsla Gümnaasium pälvis möödunud sügisel ka aasta haridusteo tiitli ja sai Ettevõtliku kooli hõbetaseme kvaliteedimärgi.

Aitäh ja palju õnne Antsla Gümnaasiumi kooliperele!

Foto: Sotsiaalminiteerium.

Lisainfo: Merilyn Viin, heaolu spetsialist, 5309 1046, e-post: merilyn.viin@vorumaa.ee

 

Selgusid Võru maakonna parimad nuputajad

Neljapäeval, 30.01 toimus Võru Kesklinna Koolis  matemaatikaviktoriini “Nuputa” piirkonnavoor. Võistlusel osales 29 võistkonda kokku 87 õpilast. Maakonna parimaks 5.-6. klasside võistkonnaks tuli Parksepa Keskkooli meeskond koosseisus Kertu Haak, Karin Kivi, Laura Läll ja Theodod Kull, 7. klasside parimaks tuli Värska Gümnaasiumi meeskond koosseisus Laur Laanetu, Brigitte Hunt ja Jaak Urmet Koit.

Palju õnne võitjatele, suur tänu õpilasi juhendanud, saatnud ja võistlusel abiks olnud õpetajatele, Võru Kesklinna kooliperele ja aineühenduse esimehees Anne Reiljanile.

Soovime nuputamislusti kõikidele osalejatele ja huvilistele! Nuputamisülesanded avaldatakse TÜ Teaduskooli veebil.

vunki mano loometalgud

Aeg taas vunki mano anda! Kohtume 12.–14. märtsil Kuldres

12.–14. märtsini saab taas kaasa lüüa Võrumaa elu parandavate nutikate lahenduste loomisel – Kuldre koolis toimuvad järjekorras juba neljandad Vunki mano! loometalgud.

Kuldre loometalgud erinevad eelmistest selle poolest, et teemade esitlemine ja meeskondade moodustamine toimub juba enne üritust. Vunki mano! kodulehel on avatud vorm oma teema esitamiseks: https://vunkimano.vorumaa.ee/

Vunki mano! loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Meie ülim eesmärk on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud. Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Siin Eestimaa ääremaal elades, kus meid on niigi vähe, on igaühe panus hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Sina ja mina – koos loome homse Võrumaa!

Loometalgud on osalejatele tasuta. Talguid rahastab SA Võrumaa Arenduskeskuse projekt “Vunki mano! loometalgud” (Võrumaa Partnerluskogu LEADERi programmi meede 1.2 – Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö).

Martin Mark
Vunki mano! projektijuht

Ootame oma meeskonda haridusspetsialisti

Võrumaa Arenduskeskus otsib oma meeskonda haridusspetsialisti, kandideeri hiljemalt 26. jaanuariks.

Haridusspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on maakondliku hariduskorralduse kureerimine, üldhariduskoolide, lasteaedade ja aineühenduste ühistegevuste, täiendkoolituste ning õpilasürituste koordineerimine, vajadusel korraldamine, haridusvaldkonna arendusprojektide planeerimine ja elluviimise korraldamine ning vajadusel maakondlikes haridusvaldkonna ja noorsootöö võrgustikes osalemine.

Kandideeri meie meeskonda, kui Sul on:

 • kõrgharidus või kesk(eri)haridus;
 • töökohale lähedaste ülesannete täitmise kogemus; (projektide juhtimise kogemus)
 • hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel;
 • oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme (teksti- ja tabelitöötlusprogrammid);
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamise;
 • oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena;
 • hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, korrektsus, abivalmidus.

Kasuks tuleb:

 • võrgustike koordineerimise kogemus;
 • projektide juhtimise kogemus;
 • töökogemus haridusasutuses.

 Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Motivatsioonikiri, elulookirjeldus ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee hiljemalt 26.01.2020.

Tööd saab alustada veebruar 2020 täistööajaga, tähtajatu lepinguga.

Lisainfo: tegevjuht Kaido Palu, tel 5855 0202

Rohkem uudiseid