Algamas on koolitus alustavale ettevõtjale

Algamas on EASi poolt korraldatav „Alustava ettevõtja baaskoolitus“, mida aitavad koostööpartneritena läbi viia BDA Consulting OÜ ja SA Võrumaa Arenduskeskus.

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist, näidisjuhtumite lahendamist. Koolituse mahule (72 akadeemilist tundi) lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana. Loe veel

Tunnusta ettevõtluse edendajat 2018

Algas ettevõtluse edendaja konkurss, millega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium otsib organisatsioone ja algatusi, mis on panustanud ettevõtluse arendamisse.

Ministeerium ootab võistlusele kandideerima valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile algatusi, mille puhul on tehtud koostööd avaliku sektoriga.

Välja selgitatakse kuni kaks võitjat, kes esitatakse üleeuroopalisele konkursile. Loe veel

Messide külastused 2018. aastal

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik korraldab 2018. aastal ettevõtjatele 9 külastust rahvusvahelistele messidele. Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega. Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks. Innustame osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

Loe veel

Projekt CLUSME kutsub osalejaid AUSTRAALIA välisvisiidile 23.02-5.03

Projekti CLUSME eesmärk: ekspordivõimekuse tõstmine Ushbekistani, LAVi, Mehhiko, Austraalia ja Gruusia sihtturgudel. Loe veel

Koolitus maksumaksjale: muudatused käibemaksuseaduses alates 01.01.2018

Maksu- ja Tolliamet kutsub ettevõtjaid koolitusele

Toimumiskoht: Võru, Kultuurimaja Kannel, Kontsertsaal, Liiva 13
Toimumisaeg: 24.01.2018 kell 11.00-12.30
Koolitaja: T. Kadajas

Teema: 01.01.2018 jõustunud käibemaksuseaduse muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine
Muudatused käibemaksuseaduses Loe veel

Maksumaksja infotund 2018: Mida teha, et maksuasjad oleksid korras?

2018 toob ettevõtjatele mitmeid maksumuudatusi. Neid tutvustab Maksu- ja Tolliameti Võru büroojuht Katrin Truup.
Üritus toimub 16. jaanuaril Võru linnas KEIK-it territooriumil aadressil Põllu 2, alustame kell 11:00.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Veel on jäänud vabu kohti! Registreerida saad siin: https://keik.typeform.com/to/CWos1a

Infotunnis räägime:

 • MTA abistavad teenused
 • Mida saan teha, et maksuasjad oleksid korras?
 • Mida peaksin teadma, kui leian äripartneri väljastpoolt Euroopa Liitu?
 • Millal registreerin ettevõtte käibemaksukohustlaseks?
 • Tulumaksu arvestamine 2018. aastal ning alampalga muutus
 • Ettevõtte sõiduautode maksustamine 2018. aastal
 • Ettevõtluskonto kasutamine

Üritus on osalejatele tasuta.

Lisainfo: Anti Haugas, KEIK-i arendusjuht. anti.haugas@keik.ee, tel 5900 4616

Võrumaa ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

Võrumaa omavalitsused koostöös SA Võrumaa Arenduskeskusega ootavad 01. veebruariks 2018 taotlusi maakonna kõrgeimate autasude – vapi- ja teenetemärkide – omistamiseks. 

Varasemalt Võru Maavalitsuste poolt välja antud vapi- ja teenetemärkide omistamise traditsiooni jätkavad sellest aastast Võrumaa omavalitsused koostöös SA Võrumaa Arenduskeskusega. Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots autasustab/tunnustab nominente Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel toimuval pidulikul kontsert-aktusel 22. veebruaril 2018 Võru Kandles.

Võrumaa Vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võrumaa Teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad esitada maakonna valla- ja linnavalitsused ning volikogud, kõik Võrumaal tegutsevad juriidilised isikud, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskus e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga teenetemärgid Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru. Taotlusi oodatakse hiljemalt 1. veebruariks 2018.

Taotluse vormid, samuti lisainfo teenetemärkide kohta on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Lisainfo: Aigi Pall, Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist, aigi.pall@vorumaa.ee

EAS ootab Saksamaa turust huvituvaid ettevõtteid ekspordiprogrammi „Missioon Saksamaa“

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kordab eelmisel aastal edukaks osutunud ekspordiprogrammi „Missioon Saksamaa“ ka 2018. aastal ning ootab sinna kandideerima eksportivaid ettevõtteid, kes soovivad siseneda Saksa turule või kes on seda juba teinud, kuid ei ole õiget hoogu sisse saanud. Programm on kombinatsioon kõrgetasemelistest rahvusvahelistest koolitustest, individuaalsest ärinõustamisest, õppevisiidist Saksamaale ning reaalsetest ärikohtumistest Saksamaal.  Programmi eesmärgiks on edukalt Saksamaale eksportivad ettevõtted. Programmis saab osaleda kuni 25 ettevõtte ekspordijuhti.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks ning „Missioon Saksamaa“ läbiviijaks on Marketingi Instituut  koostöös Saksamaa juhtiva koolitus- ja konsultatsioonifirmaga Steinbeis.

Programm kestab 5. märtsist 26. septembrini ja sisaldab:

 • rahvusvahelisi koolitusi (8);
 • toidu, mööbli, elektroonika, IT ja ehituse valdkonna konsultantide nõustamist;
 • iga ettevõtte jaoks koostatud Saksa turu võimaluste analüüsi;
 • kahepäevast õppevisiiti Saksamaale valdkonnaspetsiifilise turuinfo saamiseks;
 • ärikohtumisi (3) potentsiaalsete klientidega Saksamaal.

Koolituste fookus on Saksa turu spetsiifikal ning rahvusvahelisel turundusel ja müügil. Steinbeis`i konsultandid nõustavad osalejaid individuaalselt Saksa turule sisenemise tegevustes, korraldavad õppevisiidi ning ärikohtumised. Sisuliselt saab programmis osalev ettevõte endale piiratud ajaks appi Saksa ekspertide meeskonna, mis võimaldab ettevõttel kiiremini ja tulemuslikumalt edasi liikuda.

Tutvu programmi sisu ja osalemistingimustega lähemalt:  www.eas.ee/missioon-saksamaa

2018. aasta „Missioon Saksamaa!“ kandideerimise tähtaeg on selle aasta 16. veebruar.

Ootame huvilisi 17. jaanuaril kell 12-14 Nordic Hotel Forumisse, kus toimub „Missioon Saksamaa!“ infopäev. Seal räägime programmist lähemalt ja vastame ettevõtjate küsimustele.

Programmi „Missioon Saksamaa!“ rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest.

Lisainfo: Tiina Truuväärt, teenusejuht: rahvusvaheline müük, Ettevõtluse keskus, tel 627 9541, tiina.truuvaart@eas.ee

Siseministeerium kutsub üles tunnustama vabatahtlikke ja nende toetajaid

Kätte on jõudmas aeg tunnustada siseturvalisuse vabatahtlikke ning neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Näiteks möödunud aastal pälvis aasta vabatahtliku päästekomando tunnustuse Kibuna vabatahtlik päästekomando. Kibuna vabatahtlikud päästjad on käinud aastast aastasse koolides ja vabaajaüritustel päästetehnikat ja -oskusi tutvustamas ja nõustanud tuleohutusalaselt paljusid kodusid.

Ootame teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks.

Abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad ja merepäästjad panustavad vabast tahtest oma isiklikku aega selleks, et Eesti oleks turvalisem koht. Nende roll turvalise ühiskonna tagamisel on asendamatu. Samuti on vabatahtlike töös ülioluline toetajate panus, nemadki aitavad kaasa siseturvalisuse tõstmisele. Sellepärast soovime igal aastal tunnustada vabatahtlike rühmi ning tänada vabatahtlikke toetavaid inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes panustavad meie riigi turvalisusesse.

Ettepanekuid ootame nii üksikisikutelt kui ka organisatsioonidelt neljas kategoorias:

 • Aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm
 • Aasta vabatahtlik merepäästeühing
 • Aasta abipolitseinike rühm
 • Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja

Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu ja täiendava info ning statuudiga saab tutvuda siin: https://www.siseministeerium.ee/et/vabatahtlikud-2018

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 22. jaanuaril 2018.

Laekunud ettepanekute seast valin hindamiskomisjoni ettepanekul kuni kümme füüsilist või juriidilist isikut ja kolm vabatahtlike rühma, kes pälvivad tunnustuse.

Tunnustatuid õnnitletakse 27. veebruaril toimuval pidulikul vastuvõtul siseministeeriumi sinises saalis.

Täna alustas sisulist tööd SA Võrumaa Arenduskeskus

Alates 2. jaanuarist 2018 alustas sisulist tegevust kõigi Võrumaa omavalitsuste poolt loodud SA Võrumaa Arenduskeskus, kuhu on koondunud Võru Maavalitsuse senised arendusülesanded ning SA Võrumaa Arenguagentuuri ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu tegevused.

Võrumaa Arenduskeskus täidab alates 1. jaanuarist järgmisi ülesandeid: maakonna arengu kavandamine ja suunamine, maakonna võrgustikutöö (s.h. kohalike omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine), piirkonna turundamine, maakondlik väliskoostöö), kohalike omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine, maakondliku turvalisuse nõukogu töö juhtimine ja koordineerimine, rahvatervise ülesanded, maakonna kultuurikorraldus, maakonna haridusürituste korraldamine, siseriiklike toetusprogrammide (kohaliku omaalgatuse programm, Vene föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimine, regionaalsete investeeringutoetuse programmi maakonna projektide prioriteetsuse hindamine), rakendamine ja korraldamine, Europe Direct Võru teabekeskuse ülesanded.

Võrumaa Arenduskeskuses jätkuvad info-, nõustamis- ja koolitusteenused ettevõtetele, vabaühendustele ja kohalikele omavalitsustele. Sihtasutus viib ellu noorte ettevõtlikkusega seotud tegevusi Võru maakonnas. Samuti jätkab arenduskeskuses tööd Võrumaa Turismiinfokeskus, mis jagab linna ja maakonna külalistele turismiinfot vaatamisväärsuste ja turismiteenuste kohta, tegeleb maakonna turismiarenduse ja turismitrükiste koostamisega.

SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots: „SA Võrumaa Arenduskeskuse loomisega on koondatud maakonna arendustegevus ühte organisatsiooni, millega on loodud eeldused ühtse piirkondliku visiooni loomiseks ja selle poole liikumiseks. Samas on vähendatud erinevate arendustegevuste killustatust ning dubleerimist.“

Võrumaa Arenduskeskuse koosseisus on 16,7 töökohta ja tegevuskoht on endine maavalitsuse hoone Võru linnas aadressil Jüri tänav 12. Lähema kuu jooksul korraldatakse ümber Võrumaa Arenduskeskuse kommunikatsioonivahendid: kujundatakse uus koduleht, sümboolika, kontaktinformatsioon. Hetkel kehtivad kontaktid on leitavad veebilehelt vorumaa.ee.

Lisainfo: Tiit Toots, juhatuse liige, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel 514 5985, tiit@vorumaa.ee