EL Regionaalarengu Fond_horisontaalne_vaike

Alustava ettevõtja Baaskoolitus Võrumaal 2019

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti: 18.-19.märts, 02.-03.aprill, 09.-10.aprill, 30.aprill.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles: https://www.arenduskeskused.ee/teenused/alustava-ettevotja-baaskoolitus/

 

OSALEMISTINGIMUSED

 • Koolitused toimuvad: Kubija hotell-loodusspaa seminariruumis, Männiku 43a, kell 10:00-17:15
 • Osalemistasu: 50.- eurot (kogu programmi eest), milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid
 • Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine hiljemalt 11.märtsil
 • Osalemine vaid registreerumise alusel, grupi suurus on piiratud
 • Hiljemalt 8. märtsil esitatud sooviavaldus
 • Baaskoolituse programmi läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab võimaluse taotleda Eesti Töötukassast ja Arenduskeskuste Võrgustikult ettevõtlusega alustamise toetust

 

PROGRAMM

Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad

I moodul 18.-19.03.2019: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

Koolitaja Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogramm
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seose
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul 02.-03.04.2019: Turundus ja müük

Koolitaja Urmas Kamdron

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul 09.-10.04.2019: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

Koolitaja Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul 30.04.2019: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

Koolitaja Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlemine

Osavõtutasu on 50 EUR. Osalemisavalduse täitmisega kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega.

Osalemiseks täitke taotlus.

Koolitust korraldab Võrumaa Arenduskeskus.

Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:
Eliis Ermel
noorte ettevõtluskonsultant
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel: +372 521 7705
eliis.ermel@vorumaa.ee