Nädalavahetusel käisid hetkel Võru maakonnas elavad ukrainlased üheskoos ekskursioonil

Võrumaal elavad ukrainlased said näha meie ilusat loodust ja põnevaid paiku. Tutvuti mitmete kohalike vaatamisväärsustega nagu nagu Alaveski loomapark, Mõniste Talurahva muuseum, Vastseliina Piiskopilinnus ja Suur Munamägi. Lisaks peeti mõnus piknik Rõuges.

Head toetajad olid: Võru Naisteklubi ja Siiri Toomik, Annes Org/Ecomdesire OÜ, Võru Vallavalitsus, Siiri Plangi, Laivi Kuus, Siret Rantala, Irma Samoldkina, Valio, Võrumaa Arenduskeskus ja koostööpartnerid: Merling Reisid OÜ, Alaveski Loomapark, Mõniste Talurahvamuuseum, Suure Munamäe torn, Vastseliina linnuse rahvas ja Ala-Rõuge Külalistemaja.

Fotol ekskursioonigrupp Vastseliina Piiskopilinnuses
Neljapäeval, 16. juunil, toimus Liblikaaias Võrumaa Tervist Edendavate Lasteaedade ja Koolide tegevuskavade koostamise praktiline töötuba.
Osalejad said teadmisi ja oskusi tegevuskava loomiseks või täiustamiseks, mis aitab võrgustikul eesmärkide poole liikumisel suunda hoida.
Töötuba juhendas Elo Paap.
Võib olla pilt järgmisest: 15 inimest, inimesed seisavad, puu ja vabas õhus

Täna, 14. juunil startis Võrumaal kaheaastane protsess “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas”, mille käigus otsitakse vastuseid, lahendusi ja mudeleid, mis toetaksid laste ja noorte õpihuvi ja toimetulekut ning vähendaksid meie õppijate koolist väljalangemise ohtu.  

Kubijal toimunud avaseminarist võttis osa üle 50 valdkonnaga seotud inimese ning esines pea kümme oma ala spetsialisti.  

Kõigi esinenud spetsialistide sõnul on tegemist olulise projektiga. Projektijuhi Kerli Kõivu sõnul pakub projekt palju võimalusi maakonna tugitegevuste arendamiseks koolist väljalangemise ennetamiseks mitmete valdkondade koostöös, aga ka akadeemilisi väljakutseid. „Näiteks kui keegi läheb ülikooli õppima eriala, kus tema magistritöö idee kattub käesoleva projekti ideega või soovib teha ülikoolis praktikat selle projekti raames, on võimalus anda oma panus uuringuterühma juures,“ ütleb Kõiv. Ta lisab, et projekti vajadust näitab ka piirkonna statistika: “Kui kohustuslik kooliiga lõppeb, saab noor ise otsustada ning Võrumaal ei ole need otsused sageli õppimise kasuks.” 

Haridus- ja Noorteameti Kagu Eesti büroo juhataja Iiris Tageni sõnul on võrreldes varasema ajaga olukord koolist väljalangemise osas parem, ent on ka palju mõttekohti: „Oleme saavutanud märkamise, aga kuidas saavutada sekkumine, et noorest ei saaks koolist väljalangeja?” Maie Oppar Rõuge Koostöökeskusest rõhutas eelkõige varajase sekkumise vajadust: “Ei peaks sekkuma siis kui laps saab kahe ja teda ähvardab klassikursuse kordama jäämine vaid juba siis kui ta saab viie asemel nelja.“  Ühiselt rõhutati õppimise huvitavamaks loomise olulisust ning noorsootöö, sh huvitegevuse suurt rolli selles.  

Hille Ilves Eesti Linnade ja Valdade Liidust tõi välja, et praegusel kevadisel perioodil, kui ka sotsiaalmeedias on näha palju vanemaid, kes on uhked oma laste heade tulemuste üle koolis, peab mõtlema laiemalt. “Kiituskirja taha, selle lapse hinge, me alati ei näe,” ütles Ilves. Sarnasele probleemile viitas ka Lauri Tamm Eesti Politsei ja Piirivalve ametist: “Intensiivne eeldamine viib eksimusteni.” 

Tamm nentis ka, et alati ei pea õpi- või toimetulekuraskustes noort aitama tugispetsialist, kellest hetkel Eestis puudus: “Piisab ühest usaldusväärsest täiskasvanust, vahet pole mis ametit ta peab, aga ka tal peab olema noore toetamiseks tugi.” Merle Tombak Antsla vallavalitsusest tõi välja, et näiteks alaealist noort võib toetada vanema asemel ka tugiisik, ent peamine on, et noore huvid ei kannataks. 

Võru Linnavalitsuse lastekaitsespetsialist Merike Aasmäe on täheldanud, et motivatsioon õppida on sõltuv paljudest teguritest, sealhulgas ka suvisematest ilmadest, kus väljas seltskonnaga aja veetmine muutub sagedasemaks. “Me näeme seda allakäiku eriti kevadel, kus õpihuvi kaob,” ütles Aasmäe. Lisaks on ka kodune keskkond sageli määrav: “Õpihuvi kadumine ja toimetulekuraskused on omavahel põimunud.” Aasmäe nendib positiivse asjaoluna, et koolist toimetulekuraskuste tõttu koolist väljalangenud või õpihimu seekaudu kaotanud noored jõuavad siiski ka kooli tagasi  “Tavaliselt tuleb see õpihimu siis kui nad on juba ise endale jalad alla saanud.” 

Eesootav protsess viiakse ellu Võrumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ning Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse. Projekti rahaline maht on 376 602 EUR. Protsessi partnerid on kõik Võrumaa omavalitsused, Eesti Töötukassa, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Haridus- ja Noorteamet, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool. Projekti on kaasatud eksperdid Saksamaalt ning Islandilt. 

Lisainfo: Kerli Kõiv, projektijuht, tel: +372 5560 3988, e-post: kerli.koiv@vorumaa.ee 

Tänavu on Võru maakonnas üle poolesaja õppuri, kes on lõpetanud väga heade tulemustega gümnaasiumi, kutsekooli või ülikooli.

Võrumaa Arenduskeskus tunnustab iga suve hakul maakonna koolide parimaid lõpetajaid. Sellel aastal vaadati Võrumaalt kaugemale ja tunnustussündmusele olid oodatud ka väljaspool maakonda väga heade tulemustega kooli lõpetanud Võru maakonna noored.

Lõpetajad koos kaaslasega olid oodatud kultuurimajja Kannel, kus Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots andis koos nõukogu esimehe Anti Allasega üle tänukirjad ja meened. Tervituskõnes tunnustas Toots õppurite pingutusi, lisades, et õpingute periood langes väga keerulisele ajale.

Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendaja Kerli Kõiv ja projektispetsialist Karin Plakk peavad oluliseks, et sel aastal saavad tunnustuse ka Võru maakonna noored, kes on asunud õppima Võrumaalt väljaspool. Samas nenditakse, et uudne tänuürituse kontseptsioon nõuab infot lõpetajate kohta paljudest Eesti õppeasutustest, mistõttu võib juhtuda, et kiitusega lõpetanuid on teadaolevast rohkem.

Võru maakonnast pärit gümnaasiumite, kutsekoolide ja ülikoolide parimaid lõpetajaid on käesoleval õppeaastal Võrumaa Arenduskeskuse andmetel kokku 68. Parimaid lõpetajaid tervitasid muusikalise etteastega Võru gümnaasiumi noored Silja Otsari juhendamisel.

Foto parimatest koolilõpetajatest tegi Kaisa Äärmaa.

Täna, 8. juunil, toimus Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuses Võru Maakonna sotsiaalteenuste analüüsi ja tulevikumudelite seminar.

Seminari esimeses osas toimus arutelu koostöös Võrumaa Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskusega valminud “Võru maakonna sotsiaalteenuste korraldus ja tuleviku lahendustee“ analüüsi põhjal.

Ühistest sotsiaalteenuste projektidest ja teenuste osutamisest tegid ettekanded Merilyn Viin ja Triinu Õispuu (VESTA ja SIBdev projektide arendused ja väljakutsed Võru maakonnas, millised on peamised väljakutsed ja kuidas liikuda omavalitsustes tulevikus ühiselt tulemuspõhiste teenuste suunal ning miks vajame maakondlikku koostööd). Lisaks andis Sander Saar Kagu Ühistranspordikeskusest ülevaate sotsiaaltranspordi hetkeseisust, peamistest projektiga seonduvatest väljakutsetest ning sellest mis saab tulevikus, kui projekt saab läbi.

Koostöös Tartu Ülikooliga heideti pilk seni omavalitsustes pakutavatele teenustele ja lahendustele ning keskenduti tulevikule, kuidas sotsiaalteenuseid vastavalt toimuvatele ühiskondlikele muutustele paremini kohaldada. Tartu Ülikool on teinud ettepanekud sotsiaalteenuste paremaks korralduseks omavalitsustes, teenuskeskustes või maakondlikul tasandil. Lähemalt raportiga on võimalik tutvuda https://vorumaa.ee/…/pro…/sotsiaalteenuste-korraldamine/
6. juunil toimus Nõiariigis õppepäev Võrumaa Tervist Edendavate Lasteaedade ja Koolide töötajatele. Koolituspäev oli väga huvitav ja õpetlik. Lektorid olid Tiit Kõnnussaar ja Matti Orav.

Head Võru maakonna kohalike omavalitsuste ametnikud, volikogude-, komisjonide- ja kogukondade liikmed!

Ootame teid osalema Vunki Mano! loometalgute ettevalmistaval seminaril.

Aeg: 15.06.2022, kell 11.00 – 15.30

Koht: Navi Seltsimaja, Võru vald

23.-24. september toimuvad loometalgud otsivad vastuseid küsimusele

„Kuidas valitseda nii, et kodanike osalus kohaliku elu korraldamisel suureneks?“

Seminaril:

Anname ülevaate sügisel toimuvatest loometalgutest.

Ettekanded teevad:

„Koosvalitsemine digiajastul?“

      “Helsingi linna näide kaasava eelarve rakendamisest ja selle tulemustest”

Kokkuvõte ja soovitused loometalgute ettevalmistamiseks!

 

Täpsema ajakava saadame kõikidele registreerunutele.

 

Päeva juhivad: Mai Timmi, OÜ Kasvulava, partner loometalgute korraldamisel ning

Kristi Vals, SA Võrumaa Arenduskeskus, loometalgute projektijuht

 

Registreeri end osalema hiljemalt 10.06.2022  SIIN

 

Seminari toimumist toetavad: MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, Leader Group, EUARENAS, Võrumaa Arenduskeskus

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist (5912 9200, kristi.vals@vorumaa.ee)

Täna toimus Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu koosolek. Lisaks päevakorraliste teemade arutelule valiti uueks nõukogu esimeheks Anti Allas.
Jõudu uues ametis!
Nõukogu koosseisuga saab tutvuda https://vorumaa.ee/kontakt/arenduskeskus/juhtimine/

Hea tööandja ja koostööpartner!

Eesti Töötukassa kutsub osalema tööandjate teabepäeval 15.06.2022 9.30-15.00 Võru maakonnas, kus erinevad spetsialistid tutvustavad töötukassa teenuseid ja uusi võimalusi sh muutusi seoses Ukraina sõjapõgenike tööle võtmisega.

Teabepäev toimub Võru maakonnas, kultuurimajas Kannel (Liiva 13). Oodatud on Kagu-Eesti tööandjad või nende esindajad ja töötukassa koostööpartnerid.

Osalemisest anna palun teada hiljemalt 13.06.2022 SIIN.

Rohkem infot Gea Meriste, tööandjate konsultant (786 8762, 5919 8014)


Päevakava:

Päeva modereerib Gea Meriste, tööandjate konsultant Võru maakonnas.

SA Võrumaa Arenduskeskuse algatusel toimus 25.-26. mail Võru maakonna kohalike omavalitsuste rahvatervise eestvedajatele õppereis Rapla-ja Pärnumaale.

Õppekäigu raames kohtuti Rapla-ja Pärnumaa rahvatervise spetsialistidega, kes tutvustasid piirkonna rahvatervise tegevuskava ja heaoluprofiile. Rapla, Kohila ja Häädemeeste vallad ning Pärnu linn tutvustasid kohalikes omavalitsustes kohapeal tehtavat rahvatervise tööd. Pärnu linna Terviste Edendavate Lasteaedade koordinaator tutvustas võrgustikutööd piirkonnas.

Külastati Rapla riigimaja, Rapla Vesiroosi Kooli (Tervist Edendavate Kool), Sadolini Spordihoonet, Märjamaa Spordihoonet ning Jõulumäe Tervisespordikeskust.

Täna, 27.mail, toimus Võru Kultuurimajas Kannel Võru maakonna arengustrateegia uuendamise II seminar. Seminari fookuses oli tulevik ehk kuidas muuta arengustrateegia eristuvamaks, kaasahaaravamaks ja paremini rakendatavaks. 

Kohal oli palju maakonna käekäigust huvi tundvaid inimesi ning aruteludes keskenduti konkreetsetele tulevikualgatustele ja tegevustele ning ootustele maakonnaüleseseks koostööks. Enne arutelude algust tegi inspireeriva sissejuhatuse Mari Kalkun, kes ütles, et sihtide seadmine, aja võtmine ja fookuse paika panek, et kuhu tahetakse ühiselt välja jõuda, on oluline. Ta lisas, et sealjuures võib aidata mõtete võro keelde tõlkimine, et jõuda kohe asja tuumani: “Tavaliselt võro keel ongi sellepärast õudsalt hää, et see ütleb asja tuuma õkva ärr.”

Antsla vallavanem Avo Kirsbaum ütles arengustrateegia uuendamist kommenteerides, et ainult kohaliku keele ja kultuuriga mujale õppima läinud noori tagasi ei meelita. Seetõttu peab ta oluliseks tuleviku sihiks kõrghariduse omandamise võimaluse toomist Võru maakonda.

Võhandu maratoni korraldaja ja kohalik spordielu korraldaja Hillar Irves ütles, et arengustrateegia uuendamisel peaks üheks eesmärgiks seadma spordi nähtavuse tõstmise ja liikumisharrastuste kättesaadavuse. “Peaks seda sporditrummi ikkagi kõvasti taguma, et see sport ja liikumine, mis toob inimestele tervise ja võtab perearstidelt koormust maha oleks nähtav,” ütles Irves.

Arengustrateegiaga seotud edasine töö jätkub teemarühmades valdkondlike aruteludega. Uuendatud strateegia jõuab volikogudesse heakskiitmiseks selle aasta sügisel.

Lisainfo Aivar Nigol aivar.nigol@vorumaa.ee, 5340 2563

Võrumaa omavalitsuste esindajad ja ettevõtjad käisid täna, 26. mail, tutvumas biogaasi tootmisega kahes erinevas biogaasijaamas.

Külastati Tartu Veevärgi biogaasijaama, mis toodab biogaasist elektrit veepuhastus protsessideks vajaliku energiaga varustamiseks. Lisaks käidi ka Tartu biogaasijaamas Ilmatsalus, kus toodetakse elektri- ja soojusenergiat põllumajanduslikust sisendist. Külastused toimusid, et toetada rohepöörde tegevusi Võru maakonnas, mida rahastatakse PATEE projektist. 

Biogaasijaamadega tutvudes saadi teadlikkumaks, milliseid võimalusi biogaasi tootmine annab, ning kuidas selle abil tootmist jätkusuutlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks muuta.

Sügisel avaneb PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse järjekordne taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit. Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetust kuni 150 000 eurot saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks. Investeeringuobjekt peab asuma maapiirkonnas. Infopäevale on oodatud kuni 9 töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud mikroettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.

Toetusmeetme infopäev toimub veebis  7. juunil kell 10.00-13.00.

Zoomis toimuvale veebinarile saab registreeruda SIIN. Registreerunutele saadetakse Zoomi link 6. juunil.

Infopäeval esinevad:

Infopäeval saate vastused olulistele küsimustele:

PRIA hakkab taotlusi vastu võtma 2022. aasta sügisel, kuid taotluse ettevalmistamise ja koostamisega tuleks alustada varakult, et vajalikud dokumendid taotluse esitamise ajaks korda saada. Nii väldib taotlemisel kõige sagedasemaid probleeme:

Lisainfo meetme kohta:

Toetuse suurus on kuni 150 000 eurot. Toetuse osakaal põllumajandustootjal kuni 50% abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse osakaal mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleval ettevõttel kuni 40% abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetus on ette nähtud ettevõtte arenguks vajalike tootmisvahendite soetamiseks. Toetust saab kasutada:

Meetmega seotud videojuhendid leiate Maaeluministeeriumi Youtube kanalilt. Lisainfot meetme kohta saab ka PRIA kodulehelt www.pria.ee ja PRIA toetuste infotelefonilt 737 7678.

 

Lisainfo infopäeva kohta: SA Pärnumaa Arenduskeskus, Svea Uusen, (5051797, svea@parnumaa.ee )

17. mail toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Võru maakonna kliima- ja energiakava avalik seminar. Selle eesmärgiks oli anda ülevaade kliima- ja energiakava vajalikkusest ning üheskoos osalejatega analüüsida Võru maakonna tugevusi, nõrkusi ja võimalusi liikuda jätkusuutliku ja kliimaneutraalse maakonna poole.

Osalejaid oli kokku 17. Lisaks kohalikele osalejatele, andis omapoolse panuse seminaril Eestimaa Looduse Fond, kes andis ülevaate headest kaasamispraktikatest ning tehnikatest, kuidas kaasata laiemat avalikkust kaasa rääkima ja mõtlema kliimamuutusega seotud teemadel. Maakondlik kliima- ja energiakava valmib läbi tiheda koostöö kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja erinevate huvigruppidega.

Võru maakonna kliima- ja energiakava eesmärk on panustada riiklike eesmärkide saavutamisesse, võttes arvesse kohaliku tasandi eripärasid ja kliimariske. Kliima- ja energiakava aitab kohalikel omavalitsustel kliimamuutuste mõju leevendada, kuid samuti nende muutustega ka kohaneda. Juulis valmivasse kavasse seatakse tegevussuunised eelkõige kliimamuutustega kohanemiseks nii maakonna kui ka valdade tasemel, lähtudes valdade iseärasustest, vajadustest ja võimekusest.

Seminari raames korraldatud töötubade käigus andsid osalejad sisendi ja panuse kliima- ja energiakava valmimisse just Võru maakonna probleemsemate teemavaldkondade osas ning aitasid lähtuvalt Võru maakonna võimalustest prioritiseerida esmatähtsaid tegevusi ja meetmeid, saavutamaks kliimaneutraalsust.

Kliimamuutused on meie ilmastikuolude muutumise tulemus, mida põhjustab Maa keskmise temperatuuri tõus. Selle tulemusena kogeme juba praegu äkilisemaid paduvihmu ja suviseid põuaperioode, mis tulevikus võivad muutuda üha sagedamaks. Samas peame valmistuma ka muutusteks, mille mõju meile täna silmnähtav ei ole –  nakkushaiguste levik, põhjavee kvaliteedi langus, võõrliikide sisseränne ja põllumajandussaaduste kvaliteedi langus. Aastaks 2030 on Eesti võtnud sihiks vähendada kasvuhoonegaaside heiteid 70%, võrreldes aastaga 1990. Selle poole püüeldakse muuhulgas läbi taastuvenergia osakaalu suurendamise, energia tõhusama kasutamise, hoonefondi rekonstrueerimise ja energiajulgeoleku tagamise.

Täna, 20.mail, toimus Rõuge rahvamajas Võru maakonna arengustrateegia uuendamise esimene seminar. 

Seminari fookuses oli praeguse arengustrateegia seire ja tagasiside. Tehti ülevaade arengustrateegia senisest rakendamisest ja arutleti, milliseid muutusi ning täiendusi uuendamise käigus tuleks teha. 

“Strateegia on osapooli kokkusiduv dokument ja oluline suunanäitaja maakonnas edasistel aastatel,” selgitas Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Ta lisas, et oluline on iga inimese mõtted ja panus: “Sedasi saame tagada, et dokument leiab kasutust. Kutsume inimesi kaasa mõtlema kogu protsessi käigus – nii praegu kui ka sügisel, mil uuendatud strateegia avalikustatakse.“

Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu liige Vello Saar ütles, et arengustrateegia uuendamisel on oluline märksõna “inimesed”: “Kui ei ole inimesi, ei ole ka muid osiseid võimalik üles ehitada ja väärtusi edasi anda.” Positiivse aspektina tõi ta välja, et paljude Võru maakonna omavalitsuste seis on paljulubav, mis näitab, et seni on tehtud midagi õigesti.

Järgmine arengustrateegia uuendamise seminar toimub 27.mail kell 13-16 Võru kultuurimajas Kannel. Teises seminaris käsitletakse tuleviku suundasid.

 

Kutsume Võru maakonna arengustrateegia uuendamise seminaridele 20. ja 27. mail.

Eesmärk: saada sisendit arengustrateegia uuendamiseks

Osalejad: KOVide esindajad, võtmepartnerite esindajad, arenduskeskuse esindajad

Miks? Maakonna arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning partnerite ühiseks maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringutoetuste taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks.

Seminar I: fookuses on praeguse arengustrateegia seire ja tagasiside, sh:

Toimumise aeg ja koht: reedel  20. mail kell 10-15 Rõuge Rahvamajas.

Seminar II: fookuses on tulevikuvaade, sh:

Toimumise aeg ja koht: reedel  27. mail kell 13-16 Võru Kultuurimajas Kannel

Registreeru seminaridele siin: https://forms.gle/rVz6QQ79BwQjmK2WA

Lisainfo Aivar Nigol aivar.nigol@vorumaa.ee, 5340 2563

Tartu 2024 ootab häid ideid väärtuspõhisteks kogukonnasündmusteks!

Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 ametlikku põhiprogrammi ja selle tegevusi koordineerivad Lõuna-Eesti LEADER tegevusgrupid.

Milliseid üritusi võiks kogukonnaprogrammi raames korraldada? 
Seda saab iga kogukond ise otsustada ja välja pakkuda. On oluline, et planeeritav sündmus tõstaks hästi esile Lõuna-Eesti väärtusi – puhast loodust ja mitmekülgset kultuuripärandit.

Tegemistesse on partnerina kaasatud teinegi Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projekt Tartu Maailmaülikool, kellega kogukonnad saavad huvi korral teha koostööd. Lisainfot Tartu Maailmaülikooli kohta leiab siit.

Kes saavad avatud taotlusvooru oma ideid esitada?
Taotlema on oodatud mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad ning kavandavad väärtuspõhist sündmust LEADER tegevusgruppide omavalitsuspiirkondades:

Kuidas toetatakse sündmuste elluviimist?
Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi valitud sündmused osalevad 2022. aasta novembrist arendusprotsessis, mille raames toimuvad koolitusseminarid ja mentorkohtumised, et aidata ette valmistada sündmuste läbiviimine. Toetust sündmuste läbiviimiseks annavad kohalikud LEADER tegevusgrupid LEADER meetmest ning SA Tartu 2024 toetusest. Kohalik LEADER tegevusgrupp sõlmib lepingu toetust saava sündmuse korraldajaga.

Mida kandideerimiseks teha tuleb?
Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi kandideerimise tingimused ja taotlusvormi saab leiab siitTäpsemat infot ja nõu taotlusvoorus osalemiseks saab Lõuna-Eesti LEADER tegevusgruppidest.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm ootab kogukondade ettepanekuid avatud taotlusvooru kuni 15. augustini 2022.

Ootame teie ideid, et üheskoos Lõuna-Eesti veelgi paremini nähtavaks teha ja olla osa meie piirkonna tippsündmusest – Euroopa kultuuripealinnast!

Kogukonnaprogrammi eesmärk on anda hoogu omavahelisele koostööle ja tugevdada Lõuna-Eesti identiteeti, et Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammis tutvustada üheskoos kogu Lõuna-Eesti piirkonda meie külalistele just nende väärtuste põhjal, mis on olulised siinsetele inimestele ja kogukondadele. Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi raames korraldatakse aastatel 2023-2024 kokku kuni 24 väärtuspõhist sündmust, mis kutsuvad osalema külastajaid Eestist, Euroopast ja mujalt maailmast.

Louna-Eesti-kogukonnaprogrammi-kutse

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi eestvedajad:

Tartumaa Arendusselts – Kristiina Tammets, Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaator, kristiina@tas.ee, tel 5340 9873
Valgamaa Partnerluskogu – Tiina Ivask, tiina@valgaleader.ee, tel 5349 1195
Võrumaa Partnerluskogu – Kerli Kanger, kerli@voruleader.ee, tel 5345 1330
Piiriveere Liider – Endla Mitt, endla@piiriveere.ee, tel 512 7160 

Kutsume teid  sotsiaalvaldkonna teenuste seminarile, mis toimub 8. juunil algusega kell 10 kuni 14.00 Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuse seminariruumis, aadressil Räpina mnt 12, Võru linn. Seminarile saab registreeruda https://forms.office.com/r/A0MXWVChAe


Päevakava

10:00  Seminari algus

10:05 – 10:50 Ülevaade analüüsist „Võru maakonna sotsiaalteenuste korraldus ja tuleviku lahendustee“ (Merle Mägi, TÜ RAKE) (analüüsi lõpparuande link)

10:50 – 11:15 Sotsiaalteenuste osutamine ja lahendused Vesta-projekti näitel (Merilyn Viin, SA Võrumaa Arenduskeskus)

11:15 – 11:30 Sotsiaalteenuste osutamine sotsiaaltranspordi teenuse näitel (Sander Saar, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus)

11:30  – 12:00 Paus ja kerge eine

12:00 – 13:15 Tulevikku vaatav arutelu

13:15  – 13:30  Kokkuvõtted


Seminari esimeses osas arutletakse toetudes Võru Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse koostöös on valminud “Võru maakonna sotsiaalteenuste korraldus ja tuleviku lahendustee“ analüüsile.

Täiendav info: Ülle Tillmann ,Tel: +372 5196 7531 , e-post: ulle.tillmann@vorumaa.ee

Võru keskväljak oli 9.mail täis melu ja tähistati Euroopa Päeva. Kõik kohalolijaid said Euroopa Liidu teemadel huvitavat infot ning näha võis mitmeid esinejaid. Kohaliku kvaliteetse toodanguga rõõmustas tähistajaid Uma Mekk kevadlaat. Muuhulgas autasustati Rohelend Rakett 69-ga ideede konkursil osalenuid. Lisaks oli 7.–9. mail on avatud Minu Euroopa orienteerumisrajad – roherada, toetuste rada, digirada ja kultuurirada.
Üritus näitas, et Võrus on toimumas palju ummamuudu ja ainulaadset. Kutsume sind, hea kohalik elanik ja külaline kaugemalt, võtma sellest kõigest aktiivselt osa ning toetama oma kohalolekuga omasid tegijaid!
Aitäh kõigile, kes tänase ürituse toimumisse oma panuse andsid! Ilusat Euroopa päeva!

Täna Võru Kandles toimunud emadepäevale pühendatud kontsertil “Laulud emale” pärjati Võrumaa aasta ema tiitliga nelja lapse ema Helve Einla. Tiitli andis üle Võrumaa aasta isa 2021 Mihkel Matsin.

Tänavune Võru maakonna aasta ema elab Võru vallas, ta on ema neljale lapsele ja vanaema kaheksale lapselapsele. Helve laste sõnul on nende ema väga soe ja sõbralik inimene, kes on neid kogu elu saatnud hea sõna ja toetava tagalana, samas andes neile piisavalt vabadust teha ise oma elu valikud ja otsused. 

“Emana ootab alati lapsi ja lapselapsi korras tubade ja sooja südamega. Kaugemal elavate laste ja lastelastega hoiab pidevat suhtlust videosilla vahendusel”, ütlevad ta lapsed. Laste sõnul abistab Helve kõiki alati kui võimalik ja vajalik. Näiteks on ta viimased aastad möödunud esmalt oma ema ning seejärel ämma ja äia hooldades, et tagada neile võimalus veeta viimse elupäevani aega oma kodus. 

Helve tegeleb käsitööga. Ta hoiab elus väikse Vana-Vastseliina küla käsitöö suunitlusega külaseltsi. Lisaks on tema eestvedamisel korrastatud külamaja ja tehtud talgupäevi.

Tänavu esitati Võru maakonna aasta ema aunimetusele viis kandidaati – Inna Uus, Janne Anier, Margita Kipasto ja Mai Timmi.

Aasta ema tiitlit on Võrumaal välja antud alates 2002. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse Rõuge vallas elav ema Katrin Roop.

Võru Kandlest toimunud emadepäevakontserdil esinesid Mari Kalkun ja segakoor „Tervis“ dirigent Tiit Raud juhendamisel. Video teel saatis tervituse Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Kõiki emasid rõõmustas Coop Võru, kes kinkis igale tunnustuse saajale maitsva emadepäevatordi. Täname kõiki, kes meile armsaid emasid tunnustamiseks esitasid ja Võru Coopi kingituste eest.

Fotol Võru maakonna aasta ema 2022 Helve Einla koos perekonnaga.

Pildistas: Birgit Pettai

Ootame teid 7.-9. mail osalema Euroopa päeva tegemistes Võrus.

𝙅𝙖𝙡𝙪𝙩𝙪𝙨𝙠𝙖̈𝙞𝙠 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙤𝙥𝙖𝙨

7.–9. mail on avatud Minu Euroopa orienteerumisrajad – roherada, toetuste rada, digirada ja kultuurirada. Rajale minekuks tuleb oma nutivahendisse laadida Navicup rakendus, mille leiate 𝐰𝐰𝐰.𝐞𝐮𝐫𝐨𝐨𝐩𝐚𝐩𝐚̈𝐞𝐯.𝐞𝐞 veebilehelt. Kõigi vähemalt ühe raja läbinute vahel loosime välja Estraveli kinkekaarte reisi korraldamiseks Eestis või mujal Euroopas ning lisaks toredaid meeneid saatkondadelt.

𝙀𝙪𝙧𝙤𝙤𝙥𝙖 𝙥𝙖̈𝙚𝙫𝙖 𝙪̈𝙧𝙞𝙩𝙪𝙨 𝙑𝙤̃𝙧𝙪 𝙇𝙞𝙣𝙣𝙖 𝙆𝙚𝙨𝙠𝙫𝙖̈𝙡𝙟𝙖𝙠𝙪𝙡

9. mail kell 14–17 on linna keskväljakul avatud infotelgid ja teadustelk, kus saab Kolme Põrsakese, KVARKi ja Rakett69 Teadusstuudiote juhendajate abil avastada erinevate teaduskatsete maailma, teha näiteks ise ainet, mis on nii tahke kui ka vedel, päästa muna, lahendada nuputamisülesandeid ning osaleda suurel grilltikutorni ehitamise võistlusel. Grilltikutorni ehitamiseks tuleb meeskond registreerida siin: https://forms.gle/tfRpRkGESkfW6nTr9. Ülejäänud tegevus etteregistreerimist ei vaja.
Lisaks esitavad oma linna parimad meeskonnad “𝐑𝐨𝐡𝐞𝐥𝐞𝐧𝐝 𝐑𝐚𝐤𝐞𝐭𝐭𝟔𝟗-𝐠𝐚” konkursi võistlustöid ja selgub ka piirkonna võitja.
Lisaks teadusele ja orienteerumisele pakume informatsiooni, asjalikke arutelusid toredat meelelahutusprogrammi!
14:00 Euroopa hümn Kaspar Kukk ja Uku Ottomar Tamberg esituses.
Euroopa Liidu hümni järel avasõnad linnapea Antti Allas, haridusminister Liina Kersna, Soome suursaadik Timo Kantola ning Poola suursaadik Grzegorz Kozłowski
– Esinevad Võru Tantsukeskuse õpilased tantsudega „Lava täis“ ja „Tüütud kärbsed“ ning Võru võimlemisklubi õpilased
– Konkursi „Rohelend Rakett69-ga“ kolme parima töö esitlused
– Esinevad Võru Tantsukeskuse õpilased tantsudega „Audio push“ ja „Kes tahab minna pere miniaks?“ ja Võru võimlemisklubi õpilased
– Konkursi „Rohelend Rakett69-ga“parima/-te autasustamine žürii poolt
– Noored arutlevad teemal “EduKUS, eduKAS?”
– Katrinka-Josephine laulab ja loeb oma luulet
– Võru Gümnaasiumi vokaalansambel
„Vikat“
– Liisa Loreena Värton monoetendusega ” Kui ma oleksin president”
– DJ KREMOR Minitšenko Kõuts
17:00 Lõpp

Riigi Tugiteenuste Keskus jagab Euroopa päeva puhul kingituseks niidulillede seemneid, mis kaunistaksid nii sel kui ka järgmistel suvedel Eestimaad.
Toimub UMA MEKK kevadlaat

Õppimisvõimalusi tutvustab Võrumaa Kutsehariduskeskus

Vaata lisainfot 𝐰𝐰𝐰.𝐞𝐮𝐫𝐨𝐨𝐩𝐚𝐩𝐚̈𝐞𝐯.𝐞𝐞
#euroopapäev2022

Kutsume Võru kliima- ja energiakava avalikule seminarile, mis toimub teisipäeval,  17. mail algusega kell 13:00 Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter.

Avalikul seminaril tutvustatakse kliima- ja energiakava eesmärke, hetkeolukorda ja tulevikutegevusi. Lisaks viiakse läbi kaks töötuba, kus koos osalejatega kaardistatakse arendamist vajavad teemavaldkonnad, et Võrumaa oleks jätkusuutlik maakond aastaks 2030 ning mida tuleks teha, et vajalike muudatusteni jõuda.

NB! Seminaril ei ole võimalik osaleda veebiteel.

Päevakava:

13:00 – 14:00     Kliima – ja energiakava eesmärkide, hetkeolukorra ja tegevuskava tutvustus
14:00 – 15:15      I töötuba ja tulemuste arutelu: Jätkusuutlik Võrumaa aastal 2030
15.15 – 15:30       Puhkepaus
15:30 – 16:45      II töötuba ja tulemuste arutelu: Teekava aastani 2030
16:45 – 16:50      Kokkuvõte ja lõpetamine

Registreeruda palume hiljemalt 13. maiks siin: https://forms.gle/NafH7ZpDQhwzPCGa9

Kontakt: Aivar Nigol, tel: +372 5340 2563, e-post: aivar.nigol@vorumaa.

Tähtede taga koidab Sul taevas, vaikne lootus Sul täide seal läeb…

Võru maakonda on tabanud raske kaotus. 30. aprillil lahkus meie hulgast pikaaegne maakonna- ja omavalitsusjuht ning Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu esimees Ülo Tulik. 

Avaldame sügavat kaastunnet tema lähedastele.