Maakondlikud Arenduskeskused ootavad osa võtma sügishooaja koolitusprogrammist “Õpi koos Google’iga”.

Koolitused on TASUTA ning koolitajateks on oma ala eksperdid.
Sel aastal tehakse lisaks üldkoolitustele praktilisi ja väiksemas rühmas praktikume ning 1-1 individuaalkonsultatsioone.

Tutvu koolitusprogrammiga SIIN 

Koolitusprogramm toimub koostöös Google’i, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega.

Eesti Töötukassa Võrumaa osakond korraldab igal kuul mõne konkreetse teemavaldkonnaga seotud tegevusi (infotunnid, värbamisüritused, tööandjate külastused jms).

Infotunnil saab valdkondliku ülevaate Võrumaa tööturust, palgatasemest, tööjõust, värbamisest, oskustest ja õppimisest ning tulevikutrendidest.

Septembrikuu infotund leiab aset 13.septembril kell 10.00-11.00 veebi vahendusel.

Registreeru siin: https://tinyurl.com/dsr9f78y

töötukassa-infotund

 

Sel aastal esitati aasta õppija tiitlile kokku 147 kandidaati.Kõigi maakonna aasta õppija 2022 laureaatide seast valitakse välja rahva lemmik.

Hääletamine toimub 1.septembrist kuni 15. septembrini.Arvesse läheb hääletaja poolt antud 1 hääl oma lemmikule.Rahva lemmikut ja teisi tiitlisaajaid tunnustatakse 14. oktoobril Täiskasvanuhariduse tänuüritusel.

Täpsem info:  https://andras.ee/et/algas-aasta-oppija-2022-rahva-lemmiku-valimine-0
Hääleta enda lemmiku poolt  SIIN

Justiitsministeerium kutsub üles esitama kandidaate „Õiguse eest seisja“ auhinnale, millega tunnustatakse inimesi või inimeste ühendust, kes on oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu tegevusega märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse.

Justiitsministeerium annab „Õiguse eest seisja“ auhinda välja alates 2018. aastast iga kahe aasta järel. Traditsiooni algatas Justiitsministeerium Eesti Vabariigi ning ühtlasi õigusriigi 100. aastapäeva puhul. 1992. aastal vastu võetud Põhiseaduse 30. sünnipäeva tähistamiseks soovib Justiitsministeerium
taas tunnustada õiguse eest seisjaid. Justiitsministeerium annab auhinna üle 6.-7. oktoobril Tartus toimuvatel Eesti õigusteadlaste päevadel, mis on sel korral samuti pühendatud põhiseaduse juubelile.

Ootame tunnustusauhinna kandidaatide ettepanekuid hiljemalt 12. septembriks 2022 e-kirja teel aadressil info@just.ee märksõnaga „Õiguse eest seisja“.
Kandidaate „Õiguse eest seisja“ tunnustusauhinnale saavad esitada kõik üksikisikud ja
organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning ettevõtted.
Palume ettepanekud esitada kirjalikult vabas vormis.

Ettepanek peab sisaldama:

Kandidaatide hindamiseks ning nominentide väljaselgitamiseks on Justiitsministeeriumi juurde
moodustatud üheksaliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Justiitsministeeriumi kantsler (komisjoni
esimees), Riigikohtu esimees, Advokatuuri esimees, Juristide Liidu president, Notarite Koja esimees,
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor, õiguskantsler, riigi peaprokurör ning Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja esimees.

2020. aastal pälvisid tunnustuse Tartu Ülikooli emeriitprofessor Jaan Sootak ja emeriitadvokaat
Aleksander Glikman. 2018. aastal pälvisid tunnustuse riigikohtunik Saale Laos, vandeadvokaat Paul
Varul ning tollane Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus.

Õiguse eest seisja tunnustuse kohta leiab rohkem infot justiitsministeeriumi kodulehelt.

Lõuna-Eesti peab pakkuma meeldivat reisikogemust igale külalisele nii täna kui Tartu ja Lõuna-Eesti Euroopa kultuuripealinna tiitliaastal. Kuid kui külalislahke on Lõuna-Eesti praegu ja mida saame 2024. aastaks ettevalmistumisel veelgi paremini teha?

12. Kultuurikompassi foorum “Kui külalislahke on Lõuna-Eesti?” toob kokku loovisikud, kultuurisektori edendajad, ettevõtjad ja poliitikakujundajad, et koos edendada turismi Lõuna-Eestis.

Foorum on jagatud kahte teemaplokki.
➤ Kuidas meelitada turist Lõuna-Eestisse?
Me teame, et just kultuurielamused annavad tõuke enamusteks reisidest. Foorumil arutame, kuidas saab Lõuna-Eesti kultuuriturismi kaudu ahvatleda külastajaid. Jagame häid lahendusi, mida on siin või kaugemal kultuuriturismi õitsele puhkemiseks rakendatud. Räägime kultuurivõrgustike ja ettevõtete koostööst kultuurist kantud turismi ja külalislahkuse edendamisel ning sellest, kuidas on võimalik selleks suurendada valdkondadeülest ühistegevusest.

➤ Kui külalislahke on Lõuna-Eesti?
Kultuurisündmuste tähelepanu keskmes on publik ja publikukogemus. Kultuuri organisatsioonidel ja loojatel on erinevad võimalused meeldejääva külastuselamuse loomiseks, rahulolu suurendamiseks ning tegevuse köitvuse suurendamiseks. Foorumil analüüsime külalislahkuse ja teeninduskultuuri praktikaid ning kaardistame arenguvajadusi, kuna Euroopa kultuuripealinna aastal on vaja valmis olla nii välis- kui siseturistide saabumiseks.

Registreeru: https://www.tartu2024.ee/kultuurikompass

Täna, 27. juunil, toimus Võru Kandles Võru maakonna haridusasutuste maheuuringu tegevuskava seminar.

Tutvustati koostöös Eesti Maaülikooli Mahekeskusega valminud uuringu tulemusi ja tegevuskava tööversiooni, kuidas jõuda 20% mahetooraine kasutamiseni aastal 2024. Tuginedes uuringule ja senisele kogemusele koolides mahetoidu osakaalu suurendamisega Võru maakonna koolides, toimusid arutelud tegevuskava täiustamiseks.

Seminari viis läbi Elen Peetsmann Eesti Maaülikooli Mahekeskusest.

EL Sotsiaalfondi logo

Lisainfo:

Aivar Nigol, arendusnõunik

aivar.nigol@vorumaa.ee

tel. 5340 2563

maheuuringu-kohtuminemaheuuringu-kohtumine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võrumaa Arenduskeskus koostöös  Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna ja Kagu-Eesti Innovatsioonikeskusega korraldas 2.juunil Festivali majas Võrus inspiratsiooniürituse naistele UNISTUSEST ETTEVÕTLUSENI.

 

Oma kogemusi ettevõtluses ja ettevõtjatena jagasid Festivali maja eestvedaja Kadi Kibena, koolitaja Signe Ventsel, Anzelika mahetalust Anzelika Gomozova  ja Eesti moebrändi Zack Marques asutaja, disainer Mariann Lukka. Video teel inspireeris naisi oma ettevõtlusega alustama  personaaltreener Avely Marjapuu, kes on NAINE. fit OÜ üks asutajatest.

 

Täiendav info: Ivi Martens ,Tel: +372 53497303 , E- post:  ivi.martens@vorumaa.ee

 

26.mail lõpetas üldise tegevuse Ukraina keskus aadressil Jüri 19A ning 18. juunil toimub keskuse viimane üritus – ukrainlastele tutvustatakse Võru maakonda. Reisi toetavad Võrumaa inimesed annetuste kaudu.

Keskus kutsuti ellu märtsis Europe Direct´i ja vabatahtlike poolt, et vahendada infot ja aidata Ukraina sõjapõgenikel alustada uut elu Võru maakonnas. Kahes grupis õpiti 1-2 korda nädalas eesti keelt 2 tundi korraga. Õpetajateks olid Siiri Toomik ja Ulvi Mustmaa. Ukrainlanna Jelena Fedosova juhendas laste kunstiringi, Julia Demchneko õpetas rahvuskaaslastele inglise keelt ning Alla Ohrimtšenko eestlastele ukraina keelt. Astrid Org viis igal nädalal läbi infotunde, kus käisid külas erinevad ametnikud ja ka tööandjad. Näiteks tutvuti kohaliku seadusandlusega ja kultuurieluga. Koos teiste vabatahtlikega aidati otsida kortereid, tööd ja  käia töövestlustel.

Kahjuks pole sõda Ukrainas lõppenud ning ka põgenikke saabub Eestisse sh Võrumaale juurde. Kuid  praeguseks on nii KOV-ide kui riigi tasandil rohkem kogemust kuidas uues olukorras hakkama saada ning infot, mida jagada. Loomulikult jätkab Europe Direct Lõuna- Eesti Võru kontaktpunkti juhataja ka ukrainlastele info jagamist.

Esmaspäeval, 25. mail toimus esimene osa koolitussarjast „KESKKONNAALASELT JÄTKUSUUTLIK TOOTMISETTEVÕTE-KUIDAS, MIKS JA MILLEKS?“
Koolitussari on 5-osaline ja toimub Teamsi keskkonnas. Esimese korra teemaks oli „Keskkonnaalane jätkusuutlikkus ettevõttes – miks on vaja juba täna tegutseda? Koolituse käigus rääkisid Sustinere eksperdid keskkonnateemaga tegelemise vältimatusest: MIKS täna keskkonnaalane jätkusuutlikkus ettevõtetes on üha vajalikum ning kuidas seda strateegiliselt juhitakse.

 

Järgmine seminar toimub 30.mail ja seal keskendutakse praktilistele sammudele – keskkonnamõjude hindamise metoodikatele ja nende rakendamise etappidele, tegevusplaani kujundamisele ja aruandlusele.

 

Täiendav info: Terje Moisto, Tel: +372 53606054, E- post:  terje.moisto@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Sustinere OÜ, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Materjalivoog MTÜ-ga kutsub Võrumaa tootmisettevõtjaid osalema ONLINE-koolitusel

KESKKONNAALASELT JÄTKUSUUTLIK TOOTMISETTEVÕTE – KUIDAS, MIKS JA MILLEKS?

Koolitusele on oodatud tootmisettevõtjad, kes soovivad hinnata ümber oma äristrateegiaid ja -tegevusi mis vastaksid ettevõtte ja huvigruppide ootustele täna, kaitstes, säilitades ja parandades inim- ja loodusressursse, mida  vajatakse tulevikus.

7 põhjust miks osaleda sellel koolitusel:

 

Koolitus annab hea sisendi kandideerimaks lähiajal avanevatesse EAS-i ja KIK rohe- ning jätkusuutlikkuse toetusmeetmetesse.

Koolituse järel on osalejatel kahe kuu jooksul võimalik kasutada üks-ühele mentor-sessiooni Sustinere ekspertidega.

 

Koolitus toimub ajavahemikul 25.05.-14.06. 2022 Teamsi keskkonnas. Kokku on 5 koolitust ja igaühe pikkus on 2 tundi.

Osalema on oodatud ühest ettevõttest mitu inimest. Koolitusgrupi suurus kuni 13 ettevõtet. Osavõtutasu ettevõtte kohta 50 eurot.

Registreerimine 23.maini või kuni kohti jätkub.

Registreeri: https://forms.gle/DFQpXkYkgfZNfQMT9

Koolitusprogramm

Täiendav info: Terje Moisto ,Tel: +372 53606054 , E- post:  terje.moisto@vorumaa.ee

 

 

Võrumaa Arenduskeskus, Eesti Töötukassa ja Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus korraldavad inspiratsiooniürituse naistele UNISTUSEST ETTEVÕTLUSENI.
Üritus toimub 2.juunil algusega kell 16.00 Festivali majas Võrus aadressil Räpina mnt. 11b (sissepääs Vilja tn poolt)

 

Inspiratsiooni oma ettevõtlusega alustamiseks  jagab koolitaja ja ettevõtja Signe Ventsel  

Oma põnevaid kogemusi jagavad:

Kadi Kibena, Võru Festivalimaja eestvedaja

Anzelika Gomozova, Anzelika mahetalu

Avely Marjapuu, NAINE.FIT OÜ üks asutajatest

Mariann Lukka , Eesti moebrändi Zack Marqués üks asutajatest  

ÜRITUS ON TASUTA

Vajalik eelregistreerimine kuni 30.maini
Registreeri : https://forms.office.com/r/cw7Fbh8vky
Täiendav info: Ivi Martens ,Tel: +372 53497303 , E- post:  ivi.martens@vorumaa.ee
Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubi raames toimus 13.aprillil Põlvamaal Valgjärvel, OÜ Siidrikoja ruumides teine klubikohtumine.
Päeva viis läbi Harald Lepisk. Kohtumisel keskenduti  esitlus- ja müügitehnikatele. Peamised teemad olid: kuidas sõnastada väärtuspakkumist, kuidas esitleda oma toodet või teenust ning milline on ettevõtte online kuvand.

 

Kagu-Eesti mentorklubis osaleb 2022 aastal 14 vähese kogemusega ettevõtjat kolmest (Võru, Põlva, Valga) maakonnast. Igale ettevõtjale on toeks ja nõuandjaks määratud suurte kogemustega tegutsenud ettevõtja ehk mentor.
Mentorklubis toimub terve rida koolitusi/töötubasid, mis keskenduvad klubis osalevate ettevõtjate vajadustele. Lisaks saavad osalejad kasutada teiste osalejate teadmisi ja kogemusi, sest toimuvad erinevad suhtlusringid.

 

Mentorprogrammi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Mentorklubis osalemine on osalejale tasuta.

Lisainfo: Ivi Martens, ettevõtluskonsultant, tel 5349 7303, e-post: ivi.martens@vorumaa.ee

 

UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädalal 4.- 10. aprillil pakuvad maitseelamusi kümme erinevat toidukohta Vana-Võromaal ja Setomaal.

Sel korral on uuteks osalejaks Maa Gurmee Kodurestoran Räpina vallas Meeksi külas, Mõisa Ait Võru linnas ning Mooste Viinavabrik.

UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädal toimub igal aastal kaks korda: kevadel ja sügisel. Kohvikute ja restoranide nädala eesmärgiks on viia kokku Vana-Võromaa pärandtoidu tootjad toitlustus- ja turismiettevõtjatega ning pakkuda külastajatele uusi kohaliku toidu elamusi. Menüüdes on toitude nimetused nii eesti keeles kui ka kohalikus, võro keeles. Valikutes on nii ruuga, keesi, vatska, määdsä, hülpä, trulli ku vattu – mis need on ja kuidas maitsevad, selgub kohapeal.

Toidukohad ootavad kevadisele maitserännakule külastajaid nii Kagu-Eesti piirkonnast kui ka kaugemalt. Kolmekäigulise söömaaja hinnaks on 24 eurot, see sisaldab eel- ja pearooga ning magustoitu. Lauad tuleb broneerida ette vähemalt 24 tundi. Teavet toidukohtade ning menüüde kohta leiad visitvoru kodulehelt https://www.visitvoru.ee/, Uma Meki FB lehelt ning Uma Meki kodulehelt.

Kohvikute ja restoranide nädal Võrumaal toimus esimest korda aprillis 2016 aastal, siis pakkusid Uma Meki menüüsid viis toidukohta. Osalemaks UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädalal on toitlustuskohtadel vaja järgida kõiki Vana-Võromaa toidumärgise UMA MEKK reegleid ja nõudeid, sealhugas peab vähemalt 50% menüü koostisosadest olema Vana-Võromaal toodetud või kasvatatud tooraine.

Viimastel aastatel on UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädalal olnud 1200-1500 maitseelamuse otsijat. Aastate jooksul on kohaliku toidu nädalatel osalenud kolmkümmend kohvikut ja restorani.

Lisainfo:

Anzelika Gomozova
SA Võrumaa Arenduskeskus
Turismikoordinaator
TEL +372 58106058
anzelika.gomozova@vorumaa.ee

Laupäeval leidis aset esimene kohtumine Võru Ukraina keskuses, mille tegevust koordineerivad Europe Direct Võru ning siinsed vabatahtlikud.
Keskuses saavad Ukraina sõjapõgenikud kohtuda ning neile jagatakse kohalikku infot.
Sellel nädalal on keskuses plaanis mitmeid ettevõtmisi: teisipäeval alustab tööklubi, kolmapäeval räägitakse siinsest sotsiaaltoetustuste süsteemist ning neljapäeval saavad huvilised hakata õppima eesti keelt.

Lisainfo: Astrid Org, Europe Direct Lõuna- Eesti Võru kontaktpunkti juhataja , tel  5309 0923, astrid.org@vorumaa.ee
 

Ukraina sõjaolukorra tõttu on Eestisse jõudnud või peatselt jõudmas inimesi, kes on valmis ka Eestis tööle asuma. Eesti Töötukassa avas internetikeskkonna, kus tööandjad saavad panna üles oma tööpakkumised ja Ukrainast saabunud inimesed saavad tööandjatega ühendust võtta ning uurida töövõimaluste kohta.

Virtuaalse messikeskkonnaga saab tutvuda järgmisel aadressil: https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/

Töökohtade vahendamiseks luuakse online keskkonda igale tööandjale virtuaalne messiboks, kus ta tutvustab ennast ning pakutavaid töökohti. Osalemine on tööandjatele ning tööotsijatele tasuta.

Kui soovite Ukrainast saabujatele tööd pakkuda, siis palume registreeruda eelpool välja toodud keskkonnas asuva vormi kaudu. Peale registreerumist edastatakse teile kasutajatunnus ning parool, millega on võimalik keskkonda siseneda ning seejärel sisestada vajalik info. Mida rohkem infot jagate, seda lihtsam on tööotsijatel aru saada pakutavatest võimalustest, kindlasti tuleb sisestada järgmine info:

·    tööandja tutvustus;

·    töökohtade info (võivad olla URL lingid töökuulutuste portaalidest), sh tuleb ära märkida millistes maakondades tööd pakutakse

·    kontaktandmed, kuhu tööotsijad saavad pöörduda- telefon, meiliaadress.

Soovitame lisada ka järgmise info:

·    ettevõtte logo (.png; .gif; .jpg; .jpeg; svg)

·    soovi korral virtuaalse stendi päisepilt vähemalt 1920x1080px(.jpg; .jpeg; .svg; .png)

·    muu kontaktinfo- aadress; kodulehekülg jne

Võimalusel palume info sisestada ka vene ja/või inglise keeles, kui see võimalus puudub, pakub keskkond automaattõlget (sel juhul sisestage info vaid eesti keeles). Juhul, kui vajate info sisestamisel abi, siis palume sellest teada anda aadressile helpdesk@onlineexpo.com.  

Kõigi küsimuste korral on tööandjatel võimalik pöörduda ka oma maakondliku osakonna tööandjate konsultandi poole, kelle kontaktid on leitavad siit: https://www.tootukassa.ee/et/otseteed/tooandjate-konsultantide-kontaktid.

Toimumisaeg: 22.-23.märts, 04.- 05.aprill, 14.aprill, 18.aprill, 10.-11.mai, kell 10:00 – 17:15

NB! Koolitusel osalemist käsitletakse ettevõtete puhul vähese tähtsusega riigiabina (VTA)

I moodul (22.-23.märts) koolitus toimub veebis

II moodul (4.-5.aprill) koolitus toimub veebis

III moodul (14.aprill ja 18.aprill) koolitus toimub veebis

IV moodul (10.-11.mai) planeerime (viimase ehk esitluste päeva) võimalusel ruumis

Koht: Veebis olevad koolitused toimuvad Zoom keskkonnas (vajalik veebikaamera ja mikrofoni võimalus), osalemiseks vajalik link edastatakse vaid registreerunutele.

 

Koolituse ametlik kestus on 8 päeva (64 akadeemilist tundi)

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles: https://www.arenduskeskused.ee/teenused/alustava-ettevotja-baaskoolitus/

 

OSALEMISTINGIMUSED:

 

KOOLITUSE PROGRAMM

Koolitus on üles ehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes, 22. – 23. märts 2022
Koolitaja: Elmo Puidet

II moodul: Turundus ja müük, 04. – 05. aprill 2022
Koolitaja: Urmas Kamdron

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine, 14.aprill ja 18.aprill 2022
Koolitaja: Kristo Krumm

IV moodul: Juhtimise – ja arengupäev, äriplaanide esitlused, 10.-11.mai 2022
Koolitaja: Elmo Puidet

 

Osavõtutasu on 50 EUR. Osalemisavalduse täitmisega kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega.

Osalemisavaldus palume täita SIIN! Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo: Eliis Ermel, noorte ettevõtlikkuse konsultant, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel + 372 521 7705, e-post eliis.ermel@vorumaa.ee

5.märtsil 2022 algusega kell 10:00 toimub Võru Kagukeskuses Kagu-Eesti õpilasfirmade laat!

Osalevad Võru-, Valga – ja Põlvamaa mini-ja õpilasfirmad.

Registreerimine laadale algab 7.veebruar ja lõpeb 28. veebruar. Enne registreerimist palume tutvuda hoolikalt laada reeglite ja infoga! Täpsem info ja laadareeglid saadetakse mini-ja õpilasfirma juhendajatele. Registreerimine laadale: shorturl.at/mrCE6

Laadal võivad müüa ainult JA Eesti registrisse kantud õpilas- ja minifirmad, kellel on kehtiv tegevusluba. Firmaga peab kaasas olema vähemalt üks juhendaja.

Kohal on laada päevajuht Marek Mekk, kes tutvustab noorte tooteid ja teenuseid!

Tule nautima laadamenu ja toeta kohalikke noori.

#toetakohalikkenoori #minifirmad #õpilasfirmad #kevadlaat

Kagu-Eesti õpilasfirmade kevadlaat korraldatakse SA Võrumaa Arenduskeskuse ja Võru Gümnaasiumi koostöös.

Tegevust toetatakse projekti „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” projektist Võru maakonna PATEE programm 2020-2023 raames.

Lisainfo: Eliis Ermel, 521 7705, eliis.ermel@vorumaa.ee

Maivi Liiskmann, 5354 4828, maivi.liiskmann@voru.edu

11.jaanuaril toimus Võru Kultuurimajas Kannel Võru maakonna mahetootjate kohtumine. Toimkonna eesmärk oli avastada võimalusi ja luua eeldusi Võru maakonna koolide ja lasteaedade mahetoorainega varustamiseks.

Eesmärke ja võimalusi tutvustasid:
🟢Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots (Võru maakonna haridusasutuste mahetoidule üleminek)
🟢Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu (Mida toob 2022. aasta ja uus toetusperiood 2023. aastast)
🟢PRIA Eelarve- ja analüüsiosakonna juhataja Kadri Koel (Kas Võru Maakonna põllumehed suudavad varustada toorainega oma maakonna koolid-lasteaiad?)
🟢P.Dussmann Eesti OÜ Lõuna-Eesti toitlustusjuht Auli Vilep
(Lõuna-Eesti koolide mahetooraine vajadused)
🟢 AS A.M.F.Hulgi laojuht Illimar Siska
(Hulgikaupleja vajadused ja eeldused töö sujuvaks korraldamiseks)
Toimkonda korraldasid Võrumaa Arenduskeskus SA ja Setomaa Liit MTÜ
Fotod: Kaisa Äärmaa

29.12.2021 toimus Võrumaa Arenduskeskuse ja Setomaa Liidu poolt korraldatud tänuüritus MAHETOIDU KOKKULEPPEGA liitunud koolide kokkadele.

Rõõm on tõdeda, et mahetoidu kokkuleppega on liitunud Võru maakonnast 10 kooli, kelle menüüdest vähemalt 20% moodustab mahetoit.

Tänuüritusel andis Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots üle tänukirja Kaja Keskülale pikaaegse töö eest mahetoidu propageerimisel Võru maakonnas.

Foto: Inge Vill

11. jaanuaril kell 14 Võru Kultuurimajas Kannel kohtutakse mahetootjatega ja nendega, kes on mõelnud omatoodetud mahetooteid koolidele pakkuda. Teemad puudutavad mahetoetusi, võimalikku koostööd mahetootjate vahel, koostööd hulgilao ja koolidega.
Täpsemat infot saab kirjutades mahekiri@gmail.com

Kümme Mahe ja Muhe projektikooli Võru maakonnas on hakanud kooliköögis mahetoorainet kasutama ja tahavad sellega edasi minna. Samuti ootavad praegu mahetoorainet kaks koolikööki Võrus. Kolme aastaga plaanivad maakonna 46 haridusasutust järkjärgult mahetoorainet laste toidus kasutama hakata.
Mahekokkuleppega saab tutvuda SIIN
mahetoit-koolides-kohtumine

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 25. novembril Rõuge Rahvamajas toimunud üritusel Võru maakonna parimaid ettevõtjaid. Laureaadid valiti kaheksas kategoorias.

• Võru maakonna aasta suurettevõte 2021
Aktsiaselts Wermo

Ettevõtte tegevusalaks on mööbli tootmine asukohaga Võru linnas. Ettevõte on  maakonna ühe võtmesektori, mööblitööstuse üks lipulaevu. Esile võib tõsta edusamme tootearenduse alal, sh töötatakse täna koos maailmatasemel disaineritega. Tulemusena on ettevõtte tooted esindatud enamike Euroopa riikide suuremates mööblipoodides ning kettides. Võru maakonnas toodetav mööbel on suutnud murda rahvusvahelisse ärisse, mis on targa juhtimise ja hea meekonnatöö vili.

• Võru maakonna aasta väikeettevõte 2021
Snikarglädje i Sverige AB Eesti filiaal

Ettevõte valmistab nn vana tüüpi aknaid ja uksi asukohaga Võru linnas. Tegutsemisaeg 7a. Nad on jõudsalt eesti juhi käe all arenenud luues juurde uusi töökohti ja pakkudes töötajatele väärilist töötasu. Oma tegevusega hoiab ettevõte elus akende-uste tootmise traditsioone ning nende suures osas käsitööna valmistatud tooted on skandinaaviamaades kõrgelt tunnustatud. Tööd antakse 20 töötajale.

Võru maakonna aasta mikroettevõte 2021
QTH OÜ

Ettevõtte tegevusalaks on metallitöötlemine. Tegutsemisaeg 12a. Ettevõtte kaubamärgiks on nutikad tehnoloogilised erilahendused rasketööstustele, ideest kuni teostuseni. Ettevõte on oluline partner piirkonna puidutöötlemise firmadele nende igapäevaseks sujuvaks toimimiseks. Ettevõtte pikaaegse ja järjepideva toimimise keerukas valdkonnas on taganud kõrgetasemeline inseneriteadmus ja tõhus juhtimine. Tööd antakse 9 töötajale.

• Võru maakonna aasta startija 2021
Kobela Kaubandus OÜ

Ettevõtte tegevussalaks on jaemüük, kus on ülekaalus toidukaubad. Ettevõtja südikus, särasilmsus ja tahe pakkuda kohalikele inimestele Antsla vallas Kobelas võimalust saada esmatarbekaubad kätte just kodulähedasest poest näitab seda, et tegemist on tõelise kogukondliku eeskujuga ja innuka noore naisega. Tööd antakse 4 töötajale.

Võru maakonna aasta tööandja 2021
MTÜ Toetuskeskus Meiela

Sel aastal pidulikult avatud Meiela Järve Kodu pakub kodusarnast mugavat elukeskkonda rohkem kui 20 elanikule. Märkimisväärne tõus pakutavate teenuste kvaliteedis on võimalik eeskätt tänu kvalifitseeritud töötajatele. Tööandjana on keskus panustanud oma töötajate töötingimuste parandamisse ja heaolusse Hindamatu on keskuse töö vaimupuudega noortele võrdsete võimaluste loomisel ja kogukonnateenuste laiendamisel. Tööd antakse 47 töötajale.

• Võru maakonna aasta ettevõtja 2021
Jalmar Vabarna

Ettevõtja, kes viis sel aastal ellu suurprojekti ehk Treski välilava ehitamise ning korraldas seal selle suve pea pooled Setomaa valla kultuurisündmused. See lava on kindlasti oluline maamärk kogu Setomaale ning kuna tegu on tõeliselt omapärase ehitise ning ettevõtmisega, paistab see silma üle kogu Eesti. Ettevõtja tulevikuplaanides on luua Treskist tõeline festivaliküla, kuhu võiks tulevikus jõuda ka välisartiste. Ettevõtja kaasas kontsertide korraldusse suures osas kohalikku tööjõudu ning kavatseb seda teha ka tulevikus. Ettevõtja tegutseb järjepidevate arengute nimel ettevõtluses ning on sellega eeskujuks teistele.

• Võru maakonna aasta ettevõtlust toetav tegu 2021
MTÜ Setomaa Liit

MTÜ on suure osa oma tegevusest viimastel aastatel suunanud laste tervislikuma toitlustamise väärtustamisele. Eesmärk on toetada mahe toorainest tootmist ning luua sealjuures uusi võimalusi turustamiseks. Käesoleval aastal on hoogsalt tehtud tööd selle nimel, et mahetoit jõuaks kõikidesse Võrumaa koolidesse. Meremäe Koolis toimus „Mahe ja muhe“ tegevuste raames õpilaste kokkamisvõistlus mahetoorainest, kus osalesid Mikitamäe Kooli, Meremäe Kooli, Orava Kooli, Värska Gümnaasiumi ja Rõuge Põhikooli 4-liikmelised võistkonnad. Toitu hindasid oma ala professionaalid. MTÜ on sel aastal tihedalt sidunud omavahel mahetoidu tootjaid ning leidnud turustuskanaleid.

• Võru maakonna aasta õpilasfirma
Õpilasfirma Seenix

Võru Gümnaasiumi õpilasfirma, mis tootis väga menukaid seeneämbreid. Ämber, mille peal oli kujutatud 15 Eesti söögiseene pildid ja kirjeldused. Lisaks oli ämbri küljes ka nuga ja vile ning kaks vaba karabiini. Õpilasfirma meeskonnavaim ja geniaalselt lihtne toode kõnetas paljusid. Noormeeste pühendumus ja toote menu tõi kaasa 10 000 eurose käibe ja 4000 eurose kasumi. Need numbrid on kogu õpilasfirmade programmi ajaloos ühed suurimad finantstulemused.

Tervituskõne vastuvõtul osalejatele ja pealtvaatajatele ning tänusõnad ettevõtjatele ütles Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Inspiratsiooniesinejana astus üles sarmikas ettevõtja Epp Kärsin.

Pildistas Aigar Nagel.

Lisainfo: Ivi Martens, ettevõtluskonsultant, tel 5349 7303, e-post: ivi.martens@vorumaa.ee

 

Hea õpilas- või minifirma liige ja juhendaja,

Kas oled otsinud vastuseid järgmistele küsimustele: Kuidas hästi sotsiaalmeedias turundada tooteid ja teenuseid? Milline on hea postitus? Mida ja kuidas postitada? Millistes kanalites üldse turundada? Kuidas jõuda õige sihtrühmani?

Aitame Sul leida vastuseid nendele küsimustele.

Brit Mesipuu Milos OÜst on koostanud õpetlikud õppevideod. Õppevideod on abiks mini-ja õpilasfirmade toodete turundamiseks erinevates sotsiaalmeedia kanalites. Lisaks on võimalik videosid kasutada tunnis õppematerjalina, õpilastele iseseisvaks tutvumiseks. Õppevideod on mõistliku pikkusega, maksimaalselt 45 minutit. Oskuste paremaks kinnistamiseks soovitame kohe nähtu ja kuuldu praktiliselt läbi proovida.

Iga õppevideo vaatamiseks palume sul täita vorm.

Vorm annab meile ülevaate videode kasutamise aktiivsusest.

Registreeruda saab teemaosa pealkirjale klikates.

 

Sotsiaalmeedia sisuturundus I osa 

Teemad:

· Miks peab sisu looma?

· Mida silmas pidada sisu kirjutamisel kodulehele?

· Kuidas Google otsingus paremini välja tulla?

· Mida pidada silmas piltide lisamisel?

· Canva tööriist

Sotsiaalmeedia turundus II osa

Teemad:

· Mida postitada sotsiaalmeediasse ja kodulehele, kui ideid ei ole?

· Palju erinevaid praktilisi näiteid tehtud töödest.

Sotsiaalmeedia turundus III osa: Facebooki turundus

Teemad:

· Kuidas seadistada Facebooki konto?

· Facebook Analytics – mida neist numbritest välja lugeda ja kuidas turunduses kasutusele võtta?

· Kuidas mänge läbi viia ja kuidas seda reklaamimisel kasutada?

Sotsiaalmeedia turundus IV osa: Instagrami turundus

Teemad:

· Kuidas seadistada Instagrami konto?

· Instagram Analytics – mida neist numbritest välja lugeda ja kuidas turunduses kasutusele võtta?

· Kuidas mänge läbi viia ja kuidas seda reklaamimisel kasutada?

· Later tööriist.

 

Tegevust toetatakse projekti „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” projektist Võru maakonna PATEE programm 2020-2023 raames.

 

Täpsem info:

Eliis Ermel

Noorte ettevõtlikkuse koordinaator

Võrumaa Arenduskeskus

Tel: 521 7705

E-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

Hämmastavalt mitmekesine ja puutumatult ürgne loodus. Matkarajad, kus on võimalik pigem kohata lõunast jalutuskäiku tegevat reinuvaderit kui teist inimest. Arvukad turismitalud, ujumine, paadisõit, matkad, ratsutamine, laadad, saunad, suusarajad, võru keel – need on märksõnad, mis iseloomustavad Võrumaad.

Kuid millised on need täpsemad põhjused, miks me Võrumaad armastame?
Anna meile küsimustiku kaudu enda suurepärastest põhjustest märku:  https://forms.gle/9874iyZ4dGs49rLK8 

Lisainfo: Kaisa Äärmaa
                 Turundusspetsialist
                 5698 4971
                 kaisa.aarmaa@vorumaa.ee

24. novembril kell 10-16 toimub 1-päevane e-kaubanduse koolitus ’Millest alustada e-poe loomisel?’. Lektor Signe Kõiv

Registreerumine kestab 22. novembrini. Registreerumise link https://bit.ly/reg24-11ekaubkoolitus-1p

Koolitus salvestatakse ning 1-päevased koolitused on järele vaadatavad 14 päeva pärast koolitust

Turundusmaterjalid: https://drive.google.com/drive/folders/1zvyX1YyAhGYkfqlSRtGhPnqB7PSq5WP1

Täpsem koolituse info: https://www.arenduskeskused.ee/e-kaubandusega-alustaja-abc/

Hea ettevõtja,
Osale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud uuringus „Ettevõtete strateegilisel planeerimisel põhineva rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine Eestis” ja aita parendada Eesti ettevõtluskeskkonna toetusmeetmeid!
Uuringu üldeesmärgiks on analüüsida Eesti ettevõtete pikaajaliste ning terviklike arendustegevuste elluviimise vajadust ja nende elluviimisel esinevaid takistusi. Uuringu tulemusel töötatakse välja lahendused ja soovitused poliitikakujundajatele, mis aitaksid ettevõtetel kitsaskohti ületada ning pikaajalisi strateegilisi muutusi planeerida ja ellu viia.
Küsimustikule saab vastata siin: https://www.research.net/r/SQ7N789
Küsitluse täitmine võtab olenevalt ettevõtte profiilist umbes 5-12 minutit. Vastama oodatakse ettevõtte esindajaid, kes on kaasatud planeerimise, otsustamise ja/või ettevõtte igapäevase juhtimisega seotud operatiivse juhtimise protsessidesse.
uuringu plakat

Simunapäevaks, 28. oktoobriks on kokku võetud Vana-Võromaa fotojahi „Püvvä pildi pääle!“ saak, selgunud on peaauhinna, rahvahääletuse auhinna ning eriauhindade võitjad.

Suve algusest kuni oktoobri keskpaigani sai veebilehel https://fotojaht.visitvoru.ee/ esitada võistlusele Vana-Võromaal tehtud fotosid, millel näeb võrokeste ummamuudu elu ja olemist. Jahi kogusaak oli 295 fotot, pilte laadisid lehele üles nii Vana-Võromaa elanikud kui ka selle piirkonna külalised.

Fotojahi võidupildiks valiti foto „Tuleb, tuleb, kus ta pääseb!“,  autor Jaanus Mark. Humoorika ja ummamuudu hetke püüdis „jahimees“ pildile Paganamaal eelmisel suvel toimunud vabaõhuetendusel. Fotosid hinnanud žürii liikmed leidsid, et pilt annab emotsionaalselt edasi selle kandi rahva ise hakkama saamist ja visadust. Peaauhinna vääriline foto selgus viieliikmelise žürii antud punktide põhjal. Hindasid Erkki Peetsalu (meediaekspert), Jan Rahman (Võro Selts VKKF, Uma Leht; ajakirjanik, võrokõnõ), Kristi Vals (Võrumaa Arenduskeskus, kultuurispetsialist), Sander Silm (Põlvamaa Arenduskeskus, turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist) ja Sven Zacek (fotograaf). Peaauhind on 300 euro väärtuses fotopoe kinkekaarte, et edaspidigi toredaid hetki piltidele jäädvustada.

Rahva lemmikuks osutus veebihääletuse tulemusel Urmas Laanemaa foto „Õppesõit“, millega käib samuti kaasas vahva lugu. Pilt on tehtud aastaid tagasi, kui praegune sõiduõpetaja õppis ise mänguauto roolis autojuhtimist. Rahvahääletuse võitja saab auhinnaks priske kotitäie hääd kohalikku toidukraami – Uma Meki märgiga tooteid.

Fotojaht „Püvvä pildi pääle!“ andis palju kõnekaid pilte, mis näitavad Vana-Võromaa olemust ning elulaadi. Žürii ja korraldusmeeskonna koostöös anti välja kuus eripreemiat ning tunnustati veel viie foto autorit, kelle pildil avaneb ummamuudu vaatenurk paikkonna elulaadile. Eripreemiate nimetused on võrukeelsed ning viitavad märgusõnadele, mille järgi Vana-Võromaad teatakse-tuntakse: hää ummamuudu pilt (Margit Suss), sündsä sannapilt (Tiina Männe), pilt, kon aigu om (Kairi Kalmann), meeleline maastigupilt (Teodor Noor), üllest alla kaemisõ pilt (Risto Otsatalu) ning põlvõst põlvõ eletü ja oltu (Eleri Dräbtsinski).

Esile tõsteti veel fotot, mis näütäs maaello nii, kuis tä õkva om (Maikal Pikalev), fotot, mis avitas meelen hoita hengeilma ja pühäpaiku (Matvii Skorobohatov), fotot, mis näütäs maaello vahtsõt muudu (Indrek Maripuu), fotot, mille pääle om püvvet esieräline johtuminõ (Tõnu Rebane), ja fotot, kon om üles löütü kunstiperäline kaemisnukk (Silja Mall).

Fotosid saab vaadata ja lisainfot leiab fotojahi veebilehelt: https://fotojaht.visitvoru.ee/

Fotojahilt kogutud pilte kasutatakse edaspidi Vana-Võromaa tutvustamisel nii veebimeedias kui ka trükistes. Osa saagist jääb hoiule Vana-Võromaa muuseumide fotoarhiivi.

Vana-Võromaa fotojahti korraldasid SA Põlvamaa Arenduskeskus, SA Võrumaa Arenduskeskus ja Võru Instituut. Korraldajad tänavad kõiki fotojahil osalenud piltnikke, kõik osalejad saavad tunnustuseks e-tänukirja.

Vana-Võromaa on põline kultuuripiirkond, mis eristub naabrite omast nii keele kui ka kommete poolest. Võrokeste põline kogukond hoiab traditsioonilist maaelulaadi ning esivanematelt päritud kombeid. Vana-Võromaa on üks turismi sihtpiirkondi Lõuna-Eestis.

 

Lisainfo:

Külli Eichenbaum

Võru Instituut

tel 5661 1924

kylli.eichenbaum@wi.ee

 

Kaisa Äärmaa

Võrumaa Arenduskeskus

tel 5698 4971

kaisa.aarmaa@vorumaa.ee

 

Võidupilt!

Jaanus Mark “Tuleb, tuleb, kus ta pääseb!”

Kuidas viia ellu üks edukas projekt? Kust alustada? Millega arvestada? Millised on riskid? Kelle käest nõu ja abi küsida?

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku eestvedamisel on koostöös OÜ Tokotokiga valminud noorte projektijuhtimise videokoolitus, mis koosneb neljast erinevast osast. Videod sobivad kasutamiseks nii koolides, noortekeskustes kui ka noorteorganisatsioonides, muidugi ka projekte alustavate noorte endi poolt.

Projektijuhtimise videokoolituste sari on tasuta kasutamiseks kõigile noortele, kes soovivad edukalt projekti alustada, läbi viia, saada uusi teadmisi ja nippe. Samuti kuuluvad sarja juurde lühiklipid noortega, kes juba on vahvaid projekte ellu viinud.

Videokoolitus on jagatud neljaks osaks, igas osas käsitletakse kindlaid teemasid projektiidee ja –teostusega seoses:

1.osa „Paneme seemned mulda“ (17 min)

2.osa „Korralik eeltöö on edu alus“ (19 min)

3.osa „Hakkame tegutsema“ (21 min)

4.osa „Rahaasjad korda, võiduka lõpuni!“ (19 min)

Videokoolitusel on juures ka allalaaditavad abimaterjalid.

Koolitusvideo ja kogenud noorte projektitegijatega lühiklipid on nähtavad siin: https://www.arenduskeskused.ee/projektijuhtimise-videokoolituste-sari/

Videote vaatamiseks tuleb (statistika kogumiseks) eelnevalt registreeruda.

Videokoolituse valmimist rahastasid Euroopa Regionaalarengu Fond, Haridus- ja Teadusministeerium ja maakondlikud arenduskeskused.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab tänavu 25 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja 4 õppeasutusele teise astme ehk hõbetaseme. Võru maakonnast pälvisid kvaliteedimärgised Mikitamäe Kool ja Värska Gümnaasium. „Ettevõtlik kool“ või “Ettevõtlik lasteaed” kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes lasteaia ja koolielu valdkondades.

“Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga,” selgitab Võrumaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Eliis Ermel.

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots leiab, et ettevõtlusõppe õpetamine on kindlasti Võru maakonna noortele oluline – see arendab noorte ettevõtlikkust, annab oskused, kuidas oma ideed viia mõtetest teostuseni ning annab ka esmased teadmised ettevõtlusest. Toimekad ja tegusad noored on maakonna arengu üks alustalasid ning loodetavasti liiguvad tänu sellele teadmisele ettevõtlikud noored peale maailma avastamist tagasi oma juurte juurde.

Mikitamäe Kooli direktori Karin Sontsi sõnul on Mikitamäe Kooli üheks eesmärgiks nii lasteaias kui ka koolis ettevõtliku mõtte ja eluhoiaku kujundamine. “Ettevõtlik eluhoiak on tänapäeva maailmas ülioluline ja selle arendamine lastes annab neile kaasa väärtuslikke oskuseid elus hakkama saamiseks. Soovime, et meie lapsed oleksid julged algatajad, otsiksid lahendusi, tegutseksid koos ja nende õpimotivatsioon oleks kõrge,” selgitab Sonts. Tema sõnul on kvaliteedimärgis eelkõige tunnustus kooli õpetajatele. Baastasemel jätkamine annab koolile juurde enesekindlust õpilastes ettevõtlikkuse arendamisel.

Värska Gümnaasiumi direktori Liina Palu sõnul on nende koolimeeskonna missioon on luua õpikeskkond, mis toetab julgete, loovate, hoolivate ja tegusate noorte kujunemist ning aitab kaasa noorte edukusele ja eluga rahulolule. “Ettevõtliku Kooli standard on aidanud meil üheselt mõista ettevõtliku õppe olemust, toetanud ettevõtliku õppe rakendamist ja selle lõimumist üldpädevustega süsteemselt ning suunanud enesekriitiliselt hindama oma edukust ja toimunud muutusi koolielus, sh õpetajates, õpilastes,“ selgitab Palu.

Tunnustust jagatakse kolmel erineval tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtasemel.

Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile.
Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas.
Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel.

Hõbetaseme omistanud haridusasutused 2021:

Rakvere Rohuaia Lasteaed (Lääne-Virumaa)
Väike-Maarja Gümnaasium (Lääne-Virumaa)
Kohtla-Järve Kirju-Mirju Lasteaed (Ida-Virumaa)
Voka Lasteaed Naksitrallid (Ida-Virumaa)

Baastaseme omistanud haridusasutused 2021:

Lohusuu Kool (Jõgevamaa)
Rakvere Gümnaasium (Lääne-Virumaa)
Haljala Kool (Lääne-Virumaa)
Tamsalu Gümnaasium (Lääne-Virumaa)
Tapa Lasteaed Pisipõnn (Lääne-Virumaa)
Rakke Kool (Lääne-Virumaa)
Tabasalu Lasteaed Tibutare (Harjumaa)
Lõpe Kool (Pärnumaa)
Koonga Kool (Pärnumaa)
Pärnu Rääma Põhikool (Pärnumaa)
Tõstamaa Keskkool (Pärnumaa)
Mikitamäe Kool (Võrumaa)
Värska Gümnaasium (Võrumaa)
Ambla-Aravete Kool (Järvamaa)
Roosna-Alliku Põhikool (Järvamaa)
Järva-Jaani Gümnaasium (Järvamaa)
Vastse-Kuuste Kool (Põlvamaa)
Mooste Mõisakool (Põlvamaa)
Saverna Põhikool (Põlvamaa)
Kanepi Gümnaasium (Põlvamaa)
Suure-Jaani Kool (Viljandimaa)
Haapsalu Viigi Kool (Läänemaa)
Haapsalu Linna Algkool (Läänemaa)
Palivere Põhikool (Läänemaa)
Kohtla-Järve Gümnaasium (Ida-Virumaa)

Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 156 õppeasutust üle Eesti, neist 14 hõbe- ja 2 kuldtasemega õppeasutust. Võru maakonnast liitunud õppeasutustega saab tutvuda siin: https://evkool.ee/vorgustiku-oppeasutused/?county=vorumaa

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Programmi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Lisainfo:

Eliis Ermel
Noorte ettevõtlikkuse konsultant
SA Võrumaa Arenduskeskus
eliis.ermel@vorumaa.ee
www.evkool.ee

 

Fotod : Kaisa Äärmaa

Fotol: Mikitamäe Kool

Fotol: Värska Gümnaasium

4. novembril algab 6-päevane ’E-kaubanduse kasvuprogramm’, mis on suunatud tegutsevale ettevõtjale, kellel on olemas e-pood, kuid soovib selle müüki kasvatada või planeerib tulevikus alustada piiriülese müügiga. Registreerumine lõpeb pühapäeval, 17. oktoobril.

Koolituse omaosalus: 172 EUR

Toimumise kuupäevad: N 04.nov.; N 18.nov.; T 30.nov.; T 07.dets.; T 21.dets.2021 ja N 06.jaan.2022 kell 10:00 – 16:00

 

Koolituse täpsem info https://www.arenduskeskused.ee/e-kaubanduse-kasvuprogramm/

Koolituse turundusmaterjalid https://drive.google.com/drive/folders/1xFBzzAmPY6YCwQ5KodPdj2BaT8STvYgq

Koolitusele saab registreeruda kodulehel või lingilt https://bit.ly/regKASVUkoolitus-6p.

 

Valitud osalejat teavitatakse 19. okt ja saadetakse arve, maksetähtaeg 7 päeva. Pärast arve laekumist saadetake osalejale 1 päeva koolituse link ja materjalid.

 

Koolitajad: E-äri strateeg Diana Taluri ja SEM spetsialist Tanel Taluri Marketing Sharks OÜ-st.

Koolitusel osaleja e-poele teostatakse eelnevalt analüüs ja antakse tagasisidet ja soovitusi koolituse jooksul, kuidas ja mida parandada või lisada, et tõsta e-poe müüki.

I moodul: e-poe analüüs ja SEO – 4. ja 18. november 2021

II moodul: e-poe digiturundus – 30. november; 7. ja 21. detsember 2021

III moodul: müük – 6. jaanuar 2022

 

Lisainfo: Säde Otsa, tel 5564 0054, e-mail sade.otsa@arenduskeskused.ee

Koolitus toimub e-kaubanduse programmi raames ning Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Oktoobri ja novembri alguse „Õpi koos Google’iga“ koolitused keskenduvad tõhusate reklaamikampaaniate loomisele. 

Koos Eesti digiekspertidega võtame fookusesse reklaamivõimalused YouTube’is, Google Adsis, Facebookis ja Instagramis. Samuti pakume välja tööriistu, millega laieneda uutele turgudele ning kümme lihtsat tegevust, millega panna veebipood tõeliselt müüma. 

Osalema on oodatud kõik huvilised olenemata sellest, kas oled ettevõtja, töötad või oled tööotsingul. 

Tule tasuta koolitustele! 

 

Koolitused toimuvad otseülekandena veebis. Kõik, mida sa osalemiseks vajad, on püsiv internetiühendus ja arvuti või telefon. 

Sõltuvalt oma huvidest ja vajadustest võid osaleda täpselt nii mitmel koolitusel, kui ise soovid. 

Koolitajad on Eesti juhtivad digieksperdid, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja toovad näiteid kohalikest edulugudest. Osalejatel on võimalik esitada neile küsimusi. 

Info koolituste kohta leiad SIIT

9.oktoobril toimus Võru linna keskväljakul XII Uma Mekk Suurlaat, mille raames koondusid eraldi alale ka mahetootjad.

Mahekauplejatena olid esindatud näiteks Leese Mahe, Peri Mahemõis, Seto Sõstar, Mahe Eeriksaare ja mitmed teised. Mahetootjad olid eraldi välja toodud Euroopa Liidu mahelogoga.

Tooted, mis olid välja pandud degusteerimiseks, osalesid ka Maheturu Rahva Lemmiku Mahetoote valimisel. Lisaks oli külastajatel võimalus hääl anda Maheturu Parimale Kauplejale.

Sel aastal läksid mõlemad tiitlid Metsavenna tallu. Silmapaistev toodete presenteerimine ning degusteerimiseks pakkumine tõi neile Maheturu Parima Kaupleja tiitli ning lemmikuimaks tooteks valiti Metsavenna talu käsitööjuust Raclette.

 

Lisainfo:

Kaisa Äärmaa
turundusspetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel. 5698 4971
e-post kaisa.aarmaa@vorumaa.ee

Aivar Nigol
arendusnõunik
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel. 5340 2563
e-post aivar.nigol@vorumaa.ee

Fotod: Kaisa Äärmaa

 

Tartu Ülikooli Startup Lab koostöös Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa arenduskeskustega viis 30.septembril Põlva Gümnaasiumis läbi Kagu-Eesti idee häkatoni, mis oli avapauguks gümnasistide õpilasfirmade programmile.

Päev Põlvas algas ideede leidmise seminariga, millele järgnesid gümnasistide esitlused. Oma õpilasfirma ideedega astus üles 32 tiimi, kes päeva jooksul kontrollisid oma idee elujõulisust, kaardistasid oma esimesed potentsiaalsed kliendid ning viisid nendeni jõudmiseks. Enamus keskendus uute toodete tootmisele kasutades keskkonnasõbralikke materjale sh puitu. Samuti sooviti arendada välja õpi- ja tutvumismänge. Idee häkatonil osales ligi 115 õpilast 10-st erinevast Kagu-Eesti koolist.

Gümnasistide sõnul oli üritus huvitav ja hariv ning hea algus õpilasfirmaga alustamiseks. Õpilasfirmasid juhendasid mentorid Lisette Johanson, Kristella Nupp, Evelin Rätsep, Piret Parmi, Kaido Mäesalu, Aavo Hummal, Kristiina Kõrbe, Raiko Allik, Marek Mekk ja Piret Arusaar.

Üritus toimus Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa arenduskeskuste ning Tartu Ülikooli Startup Labi koostöös. Üritust rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

 

Täpsem info:

Eliis Ermel

Noorte ettevõtlikkuse konsultant

tel + 372 521 7705
e-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

Siseministeerium ja Proovikivi kuulutavad välja noorte projektikonkursi “Koos suudame”. Konkursi eesmärk on innustada noori koostööle, et end üheskoos proovile panna ja mõelda oma kogukonna või kasvõi kogu ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas neid probleeme kodanikualgatuse korras lahendada.
Konkurss on just Sinule, kui oled:
  • 6.-12. klassi õpilane või omandad kutsekeskharidust;
  •  Märkad ja mõistad noori, oma kogukonda või ühiskonda puudutavaid probleeme;
  • Sul on soov aktiivselt kaasa mõelda ja panustada lahenduste leidmisel;
  • Sind huvitab, kuidas erinevad organisatsioonid muutust loovad;
  • Soovid arendada oma meeskonnatöö oskusi;
  • Naudid huvitavaid ja arendavaid väljakutseid.
Parimatele projektidele ja juhendajatele auhinnad!
Lisainfo ja konkursi tingimused: www.teeviit.ee/koos-suudame
Tule osale konkursi Inspiratsiooni Kick-Off üritusel 29.09: https://fb.me/e/2Iy0WbE98

7.oktoobril toimub noortepäev ehk inspiratsiooniseminar „Idee Starter“, mis on suunatud 7.-9.klassi noortele. Tegemist on veebiseminariga, mis aitab märgata minifirma loomise, ettevõtlikkuse ja ettevõtluse erinevaid vaatenurki.

Tule kindlasti veebi kuulama, ootame Sind!

Moderaator on Harald Lepisk. Loe tema kohta lähemalt siit: https://trainings.ee/meeskond/harald-lepisk

REGISTREERI SIIN! hiljemalt 4.oktoobriks!

Veebiseminaril:

· kuulatakse noorte lugusid, kus jagatakse, mida on vaja selleks, et teha edukas minfirma

· esineb Võru Kesklinna Kooli minfirma Šokolaaz ning noor kohalik ettevõtja Robi Zuts

· õpitakse, kuidas märgata enda ümber rohkem võimalusi, mida ette võtta

· mõistetakse, kuidas tunda ära hea äriidee ja proovida kas sellest võiks asja saada

NB! Osalenutele jagatakse eelsalvestatud videoloeng ärimudeli lõuendi teemal!

 

Täpsem info:

Eliis Ermel

Noorte ettevõtlikkuse konsultant

tel + 372 521 7705
e-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

 

22.septembril 2021 on tulemas on motivatsioonipäev alustavatele mini- ja õpilasfirmade juhendajatele, mis toimub Tartus ning mida korraldab MAK strateegia töögrupp (JA õpilasfirmade programm+õpilasmeeskondade juhendamine).

Kõik, kes soovivad osaleda, palun anda e-mailiga märku hiljemalt 10.septembriks aadressil eliis.ermel@vorumaa.ee

Alustava juhendaja stardiabi

22.09.2021 Päeva juhib Marek Mekk

Päevkava:
10.30 Väike tutvumine koos kohviga
11.00 Kogemuslugu: Mari Erm-Reining (paar aastat töötanud ÕF juhendajana Pärnu Koidula Gümnaasiumis)
11.30 Edulugu: Marek Mekk (pikaajalise kogemusega koolitaja ja õpilasfirmade juhendaja ja mentor)
12.00 Lõuna
12.45 Stardiabi ja juhendatud motiveerivad vestlused laudades
14.45 Päeva kokkuvõte

Seoses COVID-19 piirangutega sündmusel osalemise nõuded:
Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldustele on kõigil motivatsioonipäeva osalejatel vaja esitada EL digitaalne COVID tõend (QR koodiga).
Tõendamiseks sobivad digitaalsel või välja prinditud kujul üks nendest alljärgnevatest tõenditest:
– kehtiv vaktsineerimispass
– COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend
– negatiivne COVID-19 PCR testitõend, mis on kehtiv 72h, või negatiivne COVID-19 antigeeni kiirtestitõend, mis on kehtiv 48h.

Viie tunni jooksul oma äriidee ja prototüübini!

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru Kesklinna Kooli ning Junior Achievementi´ga korraldab minifirmadele mõeldud ideede genereerimise häkatoni.

“Võta ise ette“ on 5 tunnine koolitus ettevõtlusest ja minifirmade loomisest põhikooli III astme
õpilastele. Selle käigus tutvutakse ettevõtlusega, ettevõtjale vajalike oskustega, JA Eesti minifirma
programmiga, tehakse 5- liikmelistes rühmades viie tunni jooksul läbi ettevõtte loomine, alustades
äriidee välja töötamisest kuni prototüübi esitluseni. „Võta ise ette“ koolitust viivad läbi JA Eesti noored töötajad.

„Võta ise ette“ on õppimine tegevuse kaudu. Koolitusel vahelduvad terav mõttetegevus mõnusate mänguliste vahepalade ja praktilise tööga. Päeva lõpuks on igal grupil valmis suur ülesanne ehk idee prototüüp. Äriidee läbimõtlemist toetavad väiksed ülesanded ja lühiloengud, mis annavad prototüübi loomiseks vajalikke teadmisi. Prototüüpi testitakse ja lõpuks esitletakse rühmatöö tulemusi kõigile osalejatele. Koolituse käigus omandatakse teadmisi ettevõtlusest, loovusest, meeskonnatööst, minifirma asutamisest ja tegevusest.

Orienteeruv päevakava:
9:45-10:00 Kogunemine
10:00-11:05 Päeva tutvustus. JA Eesti ja Minifirma programmi tutvustus
Ettevõtja ja ettevõtlikkus. Ettevõtjalik mõtlemine. Innovatsioon.
Kuidas sünnivad ideed? Mida teevad minifirmad?
11:05-11:30 Meeskonnamäng
11:45-12:35 Ajurünnak idee leidmiseks, äriidee kirjeldus, idee visualiseerimine.
12:35-13:00 Prototüübi loomine
13:00-14:00 Lõuna
14:00-14:55 Esitluse koostamine, müügiargumentide leidmine
14:55-15:40 Toodete müügiesitlused, hääletamine
15:40-15:50 Edasised sammud minifirmaga
15:50-16:00 Kokkuvõte, lõpetamine

Registreerida saab kuni 17.septembrini SIIN 

Täpsem lisainfo: Eliis Ermel, noorte ettevõtlikkuse koordinaator

Võrumaa Arenduskeskus

Tel: + 372 521 7705

E-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

 

Kutsume osalema kõiki mini – ja õpilasfirmasid ning ettevõtlikke noori põhikoolist ja gümnaasiumist.

Video eesmärk:

Peaauhind:

Eriauhinnad ettevõtjatelt:

Lisainfo:  https://puiduklaster.ee/uleskutse-ettevotlikele-noortele-videokonkurss/

Eliis Ermel

Noorte ettevõtluskonsultant

SA Võrumaa Arenduskeskus

tel: +372 521 7705

eliis.ermel@vorumaa.ee

 

2021/22 õppeaasta 30. septembril toimub teine Kagu-Eesti gümnasistidele suunatud üritus Kagu-Eesti Idee Labor 2021. Üritusele on oodatud Põlva-, Võru – ja Valgamaa koolide gümnaasiumiastme õpilased ja juhendajad, kellel on huvi luua ja arendada oma äriideed ning saada innustust vormida see elujõuliseks ärimudeliks.

Toimumise aeg – 30. september 2021.a

Kestvus – kell 11.00 – 16.00
Koht –  Põlva Gümnaasium, Põlva, Piiri 1

  1. septembril toimub Kagu-Eesti Idee Labori virtuaalne eelüritus (Zoom keskkonnas), kus räägitakse täpsemalt, mis üritusel toimub ning jagatakse õpilasfirma vilistlaste kogemust ja inspiratsiooni.

Esialgne Kagu-Eesti Idee Labori päevakava:

Idee Labori sündmust viib läbi Tartu Ülikooli äriideede arendamise programm sTARTUp Lab.

Registreerimine toimub 24. septembrini SIIN. Täpsem info Põlva-, Võru- ja Valga arenduskeskuste noorte ettevõtlikuse koordinaatoritelt.

Üritust rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” projektist „Põlvamaa PATEE programm 2020-2023″.

Lisateave:
Eliis Ermel
noorte ettevõtlikkuse koordinaator
Võrumaa Arenduskeskus
Tel: + 372 521 7705
E-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

Hea ettevõtja!  Oled oodatud 4.-5.08.2021, Pühajärve Puhkekeskuses toimuvale koolitusele

“Parem juht, parem tulemus”

Koolitus on osalejatele tasuta, kulud on toetusega kaetud (koolitus, toitlustus, majutus). Majutus on 2-kohalistes tubades.

Registreerimine kuni 28.07.2021 (k.a) ja registreeru SIIN!

Koolituse teemad:

• Minu toode/teenus ja kliendid täna
• Ettevõte kui süsteem
• Olulised ja ebaolulised tegevused
• Efektiivsuse ja tulemuslikkuse saavutamine
• Eesmärgid, fookus ja tegevusplaan
• Märka võimalusi ja perspektiive

Koolitusel osalejad:

– analüüsivad oma ettevõtte tegevused süsteemselt läbi;
– leiavad kohad parendamiseks või muutmiseks;
– saavad kaasa konkreetse tegevuskava parenduste ja muudatuste elluviimiseks

Ajakava:

I päev

10:30 kogunemine ja tervituskohv
11:30 – 13:30  I osa
13:30 – 14:30 Lõuna
14:30 – 16:00 II osa
16:00 – 16:30 Mõtte- ja sirutuspaus
16:30 – 18:00 III osa
18:30 -õhtusöök

II päev

9:00- 10:30  IV osa
10:30- 11:00  sirutuspaus
11:00- 13:00 V osa ja kokkuvõtte
13:00  lõuna ja koju sõit

Koolitaja Mart Kikas on ärimentor innovatsiooni juhtimise, ärimudelite ja strateegia valdkonnas ning diplomeeritud Executive Coach.

Koolitust rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

allikas: polvamaa.ee

Ürituse HAKKA ETTEVÕTJAKS teisel kokkusaamisel  “Ettevõtjatel külas“ tutvuti Andri-Peedo kitsefarmiga ning Kirsi Taloga.

Andri-Peedo kitsefarmi perenaine Linda Pajo tutvustas kuidas toimub töö laudas, kuidas jõuab kitsepiim pudelisse ning rääkis, miks on oluline toota eriti kvaliteetset sööta. Osalejad said kitsetallesid näha ja talupoest erinevaid tooteid kaasa osta.

Kirsi Talo perenaine Kaidi Kerdt tutvustas majutuskohta ning rääkis vahvaid lugusid sellest, kuidas perega tee Setomaale tagasi leiti.

 

Lisainfo: 

Ivi Martens
ettevõtluskonsultant
ivi.martens@vorumaa.ee
Tel: 53497303

Ürituse HAKKA ETTEVÕTJAKS esimesel kokkusaamisel  “Naised ettevõtluses“  otsisid tõde turunduses ja naistes ettevõtja/praktik Kuldar Leis ja turundusõppejõud/teoreetik Andres Kuusik.

Oma põnevaid kogemusi jagasid ettevõtjad  Kristiina Rauba (Treeningstuudio Fookus), Linda Pajo (Andri-Peedo kitsefarm) Eva Traagel (Eva Sushi) ja Liane Mäesalu (Liblikaaed).

Lisainfo: 

Ivi Martens
ettevõtluskonsultant
ivi.martens@vorumaa.ee
Tel: 53497303

1.juunil kõlas stardipauk võistlusmängule fotojaht „Püvvä pildi pääle!“. Võistlusele on oodatud Vana-Võromaal tehtud fotod, millel näeb võrokeste ummamuudu elu ja olemist. Osalema oodatakse nii Vana-Võromaa elanikke kui ka selle piirkonna külalisi.

„Mi kanti teedäs häste võro keele perrä, a meil omma ka uma kombõ, tegemise-tallitamisõ ja tsipa esimuudu aoarvaminõ. Võrokõnõ esi tuud panõ-i tähelegi, a kiä mujjalt tulõ, näge õkva är, et meil om elo tan ummamuudu,“ avab piirkonna eripära Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba. „Püvvämi tuud ummamuudu olõmist sõs pilte pääl kah näüdädä – midä inämb om erinevit pilditegijit, toda põnõvambit pilte või tulla.“

Võistlusele on oodatud pildid kohalikel kommetel põhinevatest toimetustest, olgu need siis argipäevased või pidulikud. Fotole võiks jäädvustada näiteks suitsusauna kütmise, leivateo, jaanipäeva pidamise, lõõtspilli mängimise, seenel-marjal käigud, käsitöö tegemise, taluloomade talitamise – kõik selle, mida osatakse teha käsitsi ja alalhoidlikult ning mille tegemiseks võetakse aega.

Võistluspildid tuleb laadida üles fotojahi kodulehele fotojaht.visitvoru.ee. Lehel on kirjas ka täpsem info ning jahieeskirjad. Ülesriputatud pilte saavad kõik vaadata ja oma lemmikutele ka punkte anda.

Võistlus kestab kogu suve ja kuldsema aja sügisest ning lõpeb 15. oktoobril. Võistluse jooksul loositakse pildistajate vahel välja väiksemaid auhindu Vana-Võromaa ettevõtjatelt, võistluse lõpus selguvad peaauhinna ning rahvahääletuse auhinna võitja. Rahvahääletuse võitja saab auhinnaks Uma Meki tooteid. Peaauhind on fotopoe 300 euro väärtuses kinkekaart. Võitja kuulutatakse välja simunapäeval, 28. oktoobril 2021.

Vana-Võromaa fotojahti korraldavad SA Põlvamaa Arenduskeskus, SA Võrumaa Arenduskeskus ja Võru Instituut. Fotojahilt kogutud pilte kasutatakse Vana-Võromaa tutvustamisel nii veebimeedias kui ka trükistes. Osa saagist jääb hoiule Vana-Võromaa muuseumide fotoarhiivi.

Vana-Võromaa on põline kultuuripiirkond, mis eristub naabritest nii keele kui ka kommete poolest. Võrokeste põline kogukond hoiab traditsioonilist maa-elulaadi ning esivanematelt päritud kombeid. Piirkonnas kõneldakse tänapäevasest eesti keelest hoopis teistmoodi keelt – võru keelt (võro kiilt), mida on kõneldud siin maanurgas vähemalt paar tuhat aastat. Vana-Võromaa on üks turismi sihtpiirkondi Lõuna-Eestis.

Fotojahi lehekülg- https://fotojaht.visitvoru.ee/

Lisainfo:

Külli Eichenbaum (Võru Instituut): tel 5661 1924; kylli.eichenbaum@wi.ee

Kaisa Äärmaa (Võrumaa Arenduskeskus): tel 5698 4971;  kaisa.aarmaa@vorumaa.ee

Teine Ettevõtliku Kooli e-vahetund toimub juba 21. aprillil kell 15:30-16:30

Sellel korral on teemadeks nii õpetaja tööriist TULEM kui ka standardi üleminekuperiood:

Kuna huvi TULEMi vastu on väga suur, on sel korral vajalik eelregistreerimine. E-vahetunnile on 300 kohta!

Pärast registreerimist saate automaatse e-maili, kus on ka link osalemiseks.

E-vahetunni salvestust on hiljem võimalik järele kuulata. Seda jagatakse Ettevõtliku kooli kodulehel ja Facebookis.

 

Lisainfo:

Eliis Ermel
noorte ettevõtlikkuse konsultant
e-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

Edulugude konkurss „Õppimine on põnev!“ on avatud edulugude esitamiseks kuni 18. juunini.

Lugusid saavad esitada kõik: nii NOORED, ÕPPEASUTUSED (koolid ja lasteaiad) kui ka LAPSEVANEMAD neljas erinevas kategoorias. Parimad edulood saavad tunnustatud novembrikuus toimuval hariduskonverentsil, kus parimatele jagame ka auhindu. Konkursile võivad edulugusid esitada ka õppeasutused väljaspool Ettevõtliku Kooli võrgustikku.

Valida saab erinevate kategooriate vahel:

Eduloo esitamiseks tuleb alla laadida ja täita ankeet.

Lisainfo konkursi kohtahttps://evkool.ee/edulugude-konkurss/

Lisainfo:
Eliis Ermel
noorte ettevõtlikkuse konsultant
tel: 521 7705
e-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

Alates 1. märtsist on Võrumaa Arenduskeskuse partner Võru maakonna turismiinfo jagamiseks Võru linna keskväljaku ääres paiknev kohalik reisibüroo, ABZ Reisid, aadressiga Seminari tn 5. Turismiinfokeskuses jagatakse tasuta turismiinfot Võru linna, Võru maakonna, Vana-Võromaa,  Setomaa ja Lõuna-Eesti vaatamisväärsuste, majutus- ja toitlustusettevõtete, aktiivse puhkuse võimaluste, kultuurisündmuste ning giiditeenuste kohta. Lisaks on võimalik külastajatel saada trükiseid ja kaarte Võru linna, Võru maakonna ning naabermaakondade kohta,  osta reisipakette, lennu- ja laevapileteid ning Piletimaailma pileteid. ABZ Reisid on avatud E–R kell 10–16. 

“Asukoha muudatus ja turismiinfo jagamise delegeerimine kohalikule partnerile tuli suuresti EAS Turismiarenduskeskuse poolt puhkaeestis.ee andmebaasi halduse jaoks antava rahastusmudeli muudatusest. Mul on hea meel, et tänu Võru maakonna omavalitsuste toele leidsime võimaluse, kuidas turismiinfo jagamise teenus piirkonnas alles hoida. Võru keskväljak on üks populaarsemaid külastusobjekte Võru linnas, seega loodan, et tänu uuele asukohale ja teenuste mitmekülgsemale valikule uue partneri juures, suudame oluliselt tõsta ka kogu maakonna turismiobjektide külastatavust,“ kommenteeris Võrumaa Arenduskeskuse turismikoordinaator Kadri Moppel. “Läbi aastate on turismiinfokeskusest  küsitud infot Võru maakonna TOP objektide, ajalooliselt oluliste vaatamisväärsuste ning matkaradade kohta. Külastajad hindavad Võru maakonda kui looduskaunist kohta kuid väärtustavad ka siinset kultuurilist mitmekülgsust. Suurt huvi tuntakse Setomaa traditsioonide ning seal aset leidvate sündmuste vastu. Viimastel aastatel on tõusnud huvi ka Võru linna ja  Võru linna ajaloo-lugude  vastu, täiendas turismi turundusspetsialist Kaisa Äärmaa. 

Võru linna arendusjuht Tiina Hallimäe: “Võru linn on kogu piirkonna jaoks oluline keskus, seega turismiinfo jagamine kohapeal on väga oluline – see on üheks viisiks, kuidas me saame külalistele näidata võrukale omast avatud olekut ja siirast külalislahkust. Samuti on mul hea meel, et arenduskeskus on turismiinfo jagamiseks leidnud partneri just keskväljaku äärest, kuna väljak on Võru linna ajalooline süda. Keskväljak on toonud linnale juurde palju tuntust ja külastusi. Rõõm on tõdeda, et ajalooline linna süda on tagasi saamas oma varasemat hiilgust – äritegevus ümber väljaku on elavnenud, toimuvad laadad ja kultuuriüritused väljakul jne.”

“Turismiinfo jagamisega tegeleb reisibüroo ühel või teisel moel niikuinii. Meil on väga hea meel, et saame nüüdsest anda oma panuse maakonna ja piirkonna tutvustamisel meie külastajatele. Samuti loodame senisest tihedamale koostööle turismiettevõtjatega,“ kommenteeris uuendust Kristi Valk ABZ Reisid tegevjuht. 

Võru maakonna vaatamisväärsuste ja turismiobjektide kohta on võimalik infot ja reisiinspiratsiooni leida ka internetist,  veebilehelt www.visitvoru.ee ning Facebookist lehelt visitvoru.  

 

Lisainfo: 

Kaisa Äärmaa

turismi turundusspetsialist
Võrumaa Arenduskeskus 
kaisa.aarmaa@vorumaa.ee