Võrumaa Arendustöötajate Ümarlaud on algatus, mis otsib organsitsioonide ja huvigruppide koostöös lahendusi, et saavutada Võrumaa kiirem areng, luua tingimusi töökohtade tekkeks ning elanike arvu kasvuks.

Ümarlaua koosseisu kuuluvad kõik Võrumaa kohalikud omavalitsused, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa Arenduskeskus, Võrumaa Partnerluskogu, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus, Kagu-Eesti Puiduklaster, Võrumaa Turismiliit, Võro Instituut ja Töötukassa Võru osakond.

Ümarlaua materjalid (kokkuvõtted avanevad eraldi failina):

24. 09.2013, Rõuge. Ootused ümarlauale. Kokkuvõte.

23.10.2013, Võro Instituut. Võrumaa visioon. Kokkuvõte.

21.11.2013, Vana-Vastseliina. Kohalikul ressursil baseeruv ettevõtlus. Kokkuvõte.

29.11.2014, Antsla. Võrumaa noorte areng. Kokkuvõte.

27-28.01.2014, Cesis. Piirkondade eelised. Avatud ruum. Kogukonnateenused.

15.04.2014, Lasva. Euroopa Liidu ja siseriiklike programmide suunad.

13.05.2014, Kubija, Võrumaa Arengu Päev. Puidu, toidu, turismi ja loomeettevõtluse arendamine. Kokkuvõte. Visualiseeritud kokkuvõte.

26.08.2014, Haanja. Võrumaa kuvand. Kokkuvõte.

30.09.2014, Obinitsa. Piirkondade konkurentsivõime tõstmise programmi ettevõtlikkuse ja tööhõive kava. Esitlus.

26.11.2014, Võro Instituut. Võrumaa strateegiakaart. Võrumaa tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava. Esitus. Projektide ideede kokkuvõtted. Esitlus.

05.03.2015, Võrus. Võrumaa tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava (PATEE). Esitlus. Piltkokkuvõtted: mainekujunduse projekt, puiduklastri projekt, toiduvõrgustiku projekt, turismiarendusprogramm.

16.02.2016, Rogosi mõisas. Võrumaa kuvand. Taivo Tali esitlus. Kokkuvõte.

19.04.2016, Kubija Hotellis. PATEE projektide hetkeseis – turism Igor Taro esitlus, puiduklaster Hille Lillemägi esitlus, toiduvõrgustik Kerli kanger, SOTEE tegevused Kadri kangro, “Maale elama” uued tegevused Ivika Nõgel esitlus.

18.10.2016, Võru maavalitsuses. PATEE projektide uue perioodi tegevuskavad – Kadri Moppel esitlus, puiduklaster Hille Lillemägi esitlus, toiduvõrgustik Eda Veeroja esitlus, kogukondlik ettevõtlikkus Kadri Kangro infomaterjal, PATEE koguprogramm Taivo Tali esitlus. Ümarlaua memo.