Hindamismetoodika lk 1 – otsus; alates lk 2 hindamismetoodika)