Projekti “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 alaprojektide detailne eelarve.

Projekti “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm 2017-2019.

Projekti “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 alaprojekti “Turismi arendamine” projekti kirjeldus.

Projekti “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 alaprojekti “Puiduklastri arendamine” projekti kirjeldus.

Projekti “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019 alaprojekti “Toiduvõrgustiku arendamine” projekti kirjeldus.

Projekti “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Võru maakonna piirkondlike
algatuste tugiprogrammi 2017-2019 alaprojekti “Kogukondlik ettevõtlikkus” projekti kirjeldus.