Projektist

Projekt “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” on laiapõhjaline koosloomeprojekt, mille tulemusena rakendatakse Võru maakonnas uusi valdkondade üleseid lahendusi õpilaste koolist väljalangemise riski varajaseks märkamiseks ning õpilaste toetamiseks. Projekti tegevused põhinevad valdkondlikel uuringutel ja innovatiivsetele teenuslahendustel. Õpilastega töötavad spetsialistide koostööd toetatakse erialaste koolituste ning toetavate tugitegevustega.

Projekti meeskond:

projekti koordinaator: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, tel +372 55603988

kommunikatsioonijuht: Lota Vana, lota.vana@vorumaa.ee. tel +372 53438483

projektijuhi assistent Kerli Mikson

koolituste koordinaator: Ülle Tillmann

uuringute koordinaator: Triinu Kärbla

teenuste disaini ja piloteerimise koordinaator: Christiana Vaher

välisekspert: Cristina Kroon (Saksamaa)

välisekspert Eygló Rúnarsdóttir (Island)

Projekt on rahastatud summas 376 602 eur Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

Ülevaade projekti protsessist annab järgnev joonis:

In English:

The project “Integrated services for the prevention of early school leaving in Võru County” is a broad-based co-creation project, as a result of which new solution-models are implemented in Võru County to detect the risk of early school leaving and to support students. Project activities are based on researches and innovative service solutions. The co-operation of specialists working with students is supported by professional training and support activities.

Project team:

coordinator: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, tel +372 55603988

communication coordinator: Lota Vana, lota.vana@vorumaa.ee. tel +372 53438483

coordinator assistant: Kerli Mikson

coordinator of the trainings and support activities: Ülle Tillmann

coordinator of the researches: Triinu Kärbla

coordinator of the service design and piloting: Christiana Vaher

external expert Cristina Kroon (Germany)

external expert Eygló Rúnarsdóttir (Iceland)

The project “Integrated services for the prevention of early school leaving in Võru County” benefits from a € 376 602 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants.

The following figure gives an overview of the project process:


Avaseminar

Hea Võrumaa laste ja noortega töötav spetsialist!

Juunis 2022 stardib Võrumaal meie maakonna kõiki omavalitsusi hõlmav kaheaastane protsess “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas”, mille käigus otsitakse vastuseid, lahendusi ja mudeleid, mis toetaksid laste ja noorte õpihuvi ja toimetulekut ning vähendaksid meie õppijate koolist väljalangemise ohtu.

Kutsume Teid koos omavalitsuse spetsialistidega osa saama selle protsessi tegevustest ning oma ekspertteadmistega uusi lahendusi rikastama.

Koosloome protsessi avaüritus toimub 14.juunil Kubija hotellis Võrus.

Päevakava:

13:30 lõunaaja suupiste

14:00 tervitussõnad

14:15 – 15:15 paneeldiskussioon “Milles peitub laste ja noorte õpihuvi ja toimetulek”

15:15 – 16:00 Teemakohased mõttekäigud esinejatelt

16:00 – 16:25 Ülevaade projekti protsessist ja osalusvõimalustest

16:25 – 17:00 Lõpusõnad, suupisted ja tort

Palun anna osalusest teada hiljemalt 10.juuniks sellel lingil: https://forms.gle/UCcGSK39pEG9nnQx9Projekti kajastused meedias

15.juuni 2022 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Lõuna-Eesti Postimees https://lounapostimees.postimees.ee/7545743/vorumaal-alustas-mahukas-koolist-valjalangemist-ennetav-projekt
16.juuni 2022 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Ring fm https://ringfm.treraadio.ee/uudised/18865/vorumaal-alustas-mahukas-koolist-valjalangemist-ennetav-projekt
16.juuni 2022 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Lõunaeestlane https://lounaeestlane.ee/vorumaal-alustas-mahukas-koolist-valjalangemist-ennetav-projekt/