Kagu-Eesti_maine uuring

Kagu-Eesti mainekujunduse kava

Mainekava tegevusplaan ja eelarve

Lisainfo:
Aigi Young
projektispetsialist / Europe Directi Võru teabekeskuse koordinaator
5309 0923
aigi.young@vorumaa.ee