Strateegia uuendamine 2018

Juhendid

Riiklikud ja regionaalsed arengukavad, strateegiad, planeeringud


Ürituste esitlused ja materjalid

Avaüritus, 18.04.18, KEIK

Avaürituse video (FaceBook)
Rühmatööde kokkuvõtete video (FaceBook)
Fotod


Töörühma koosolekute protokollid

Teemarühmade koosolek 16.05.18, TSENTER ja KHK

Teemarühmade juhtide koosolek 23.05.18, arenduskeskus


Arengupäev Vastseliina piiskopilinnuse keskaja elamuskeskuses, 18.09.18


Avalik väljapanek

Avalik väljapanek toimus 05.11.2018-19.11.2018

Avalikule väljapanekule suunatud dokumendid

Tegevuskava ja seiremõõdikud on arengustrateegia eelnõu juures informatiivse materjalina. Need on täienevad ja muutuvad dokumendid, mis kinnitatakse omavalitsuste volikogude poolt 2019. aasta alguses.

Küsimusi ja ettepanekuid sai esitada kuni 19.11.2018 aadressile SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65 605 või e-posti teel arenduskeskus@vorumaa.ee

Laekunud ettepanekute läbitöötamine