Kehtiv strateegia

Võru maakonna arengustrateegia 2014-2025

Strateegia uuendamine

Riiklikud ja regionaalsed arengukavad, strateegiad, planeeringud


Ürituste esitlused ja materjalid

Avaüritus, 18.04.18, KEIK

Avaürituse video (FaceBook)
Rühmatööde kokkuvõtete video (FaceBook)
Fotod


Töörühma koosolekute protokollid

Teemarühmade koosolek 16.05.18, TSENTER ja KHK

Teemarühmade juhtide koosolek 23.05.18, arenduskeskus


Arengupäev Vastseliina piiskopilinnuse keskaja elamuskeskuses, 18.09.18