PRESSITEADE
19.06.2017
Võru Maavalitsus

Sellel nädala käivitub Võrumaa turvalisuse nõukogu eestvedamisel noortele suunatud sotsiaalmeedia kampaania „Koos on kindlam! Ära jäta sõpra üksi.“

Terve suve kestva teavituskampaania eesmärgiks on kutsuda noori märkama potentsiaalseid ohte ja osalema sedakaudu turvalisema keskkonna loomisel. „Suvi on aeg, mil noored on väga liikuvad ja osalevad paljudel erinevatel üritustel, kus võidakse võtta ka tavapärasest suuremaid riske. Hoolivate sõprade toel saab ära hoida nii mõnegi õnnetuse,“ sõnas Võru maavanem ja turvalisuse nõukogu esimees Andres Kõiv.

Noored saavad üles näidata suuremat hoolivust levitades sotsiaalmeedias hüüdlauseid „Koos on kindlam!“, „Ära jäta sõpra üksi“ ja kasutades erinevaid teemaviitasid #tulimekooslähemekoos #koosonolks #hoiaomasõpra #turvalinevõrumaa.

Kampaania info on leitav Minu Võrumaa Facebooki lehel ja V6rumaa Instagrami kontol. Kampaaniainfo jagamine nii asutuste kui isikute sotsiaalmeediakontodel aitab kaasa noorte jaoks turvalisema keskkonna loomisele.

Võrumaa turvalisuse nõukogu eesmärgiks on turvalise elukeskkonna edendamine, kitsaskohtade märkamine, lahenduste pakkumine ja ettepanekute tegemine. Nõukogusse kuuluvad maavalitsuse, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti, kaitsepolitseiameti, maanteeameti, Lõuna-Eesti haigla, Punase Risti, omavalitsuste liidu, keskkonnaameti, keskkonnainspektsiooni ja kaitseliidu esindajad.

Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Teeme koos Võrumaa turvaliseks!

Faile saab alla laadida Võru Maavalitsuse kodulehelt: https://voru.maavalitsus.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/5uJLOmfeUBLX/content/vorumaal-algab-turvalisuskampaania-ara-jata-sopra-uksi-?

Lisainfo:
Britt Vahter
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Võru Maavalitsus
Jüri 12, 65620, Võru, Estonia
Tel: 786 8318
britt.vahter@voru.maavalitsus.ee