Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise taotlemise tähtaeg 2017. aastal on tavapäraselt hilisem ning see on 1. november 2017 (kaasa arvatud).

Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise eesmärk on Võru maakonna arengu ja konkurentsivõime tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu.

Toetust või kaasfinantseerimist on võimalik taotleda alljärgnevates valdkondades:

  1. Kultuur
  2. Sport
  3. Sotsiaalhoolekanne
  4. Haridus
  5. Laste- ja noorteüritused
  6. Omavalitsuste koostöö

Taotlusi võetakse vastu ainult elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatult e-kirja aadressil vol@vorumaa.ee

Taotlus tunnistatakse nõuetele mittevastavaks, kui taotleja on aruandevõlglane või on varasemalt esinenud muid probleeme seoses projektide kvaliteediga, osavõtjate rahuloluga jne. Aruanne tuleb esitada mitte hiljem kui üks kuu peale taotluses ja/või lepingus märgitud projekti lõppu.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise eraldamise kord ja vastavad vormid on leitavad lingilt http://vorumaa.ee/dokumendid-kategooria/vorumaa-ol-eelarvest-toetuse-voi-kaasfinantseerimise-taotlemine/