Võrumaalt oodatakse kandidaate vaimse tervise edendajate riiklikuks tunnustamiseks

Sotsiaalministeerium ootab maakondade ettepanekuid vaimse tervise edendajate riiklikuks tunnustamiseks.

Maakondades tegutsevate tervisedendajate riikliku tunnustamisega soovitakse esile tõsta rahvastiku tervise arendamisse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi. Sotsiaalministeerium alustas tervisedendajate riikliku tunnustamisega 2012. aastal. 2015. aasta soovitakse tunnustada eeskätt vaimse tervise edendajaid paikkondades. (veel …)

Tunnustame neid, kes on tunnustamist väärt!

Jälle on aeg tunnustada neid, kes tunnustamist väärt – palun edastaga ja esitage nominente konkursile „EHE Lõuna-Eesti!

SA Lõuna-Eestil Turismil on suur rõõm kutsuda Teid üles tunnustama oma maakonna parimat turismiobjekti ja sündmust, et üheskoos välja selgitada Lõuna-Eesti parimad konkursil „EHE Lõuna-Eesti“. Konkursi eesmärk on tõsta Lõuna-Eesti kui turismipiirkonna mainet ja konkurentsivõimet ning tunnustada ja motiveerida turismiettevõtteid-/organisatsioone. (veel …)

Politseinikud aitavad helkuriga sõbraks saada

Sarnaselt möödunud aastale korraldab politsei ühes abipolitseinikega ka sel aastal 26. novembril Lõuna-Eesti kuues maakonnas ennetusürituse „Helkuriga sõbraks“, kus iga piirkonna elanik saab anda panuse oma kodukandi naabri, tuttava või teiste piirkonna elanike nähtavaks tegemisel.

Ennetusüritus algab õhtuhämaruse saabudes, kell 17 ning helkur1vältab tunni jagu. Alustuseks räägitakse põgusalt helkuri tööefektiivsusest ja korrektsest kandmisest, millele järgneb valitud teelõikudel helkurkõnd esitlemaks teistelegi liiklejatele selle valgusallika töövõimet ning jagamaks kõnni vältel helkureid kõigile nendele kohalikele, kel seda mingil põhjusel veel ei ole. Ka ehivad üritusel osalejad oma piirkonnas helkuripuu pakkumaks võimalust helkiv elupäästja endale puu küljest kaasa haarata ja end nähtavaks teha. (veel …)

Abivahendite süsteemi korraldus

Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.

Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid). Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK). (veel …)

Võrumaa Vabaühenduste päev toimub juba sel laupäeval Kultuurimajas Kannel

Laupäeval, 28. novembril kell 11-13 saavad Võru kultuurimajas Kannel vabaühenduste messil kokku inimesed, kes muudavad maailma. Neil pole ükskõik ja nad on valmis panustama muutusesse oma vaba aega. Võrumaa on väike ja tegusad teevad kõike, sealhulgas panustavad tihti ka kodanikuühiskonna tegemistesse. Kui tunned, et sinus on maailma muutjat või tahad lihtsalt uudistada, siis tule ja vaata, millega inimesed vabatahtlikuna tegelevad ehk leiad endalegi uusi põnevaid ettevõtmisi! (veel …)

Kagu-Eesti maavanemad arutasid lairibavõrgu probleeme piirkonnas

Kagu-Eesti maavanemate kohtumisel Otepääl arutati „Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020“ taustal kiiret internetti võimaldava lairibavõrgu väljaehitamise tulemuslikkust. Maavanemate hinnangul pole seni lairiba baasvõrgu rajamine Võru-, Põlva- ega Valgamaal oodatud tulemusi näidanud, mistõttu pöördutakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole ühiste ettepanekutega lairibavõrgu edasiseks arendamiseks. Maavanemad soovivad, et Kagu-Eesti piirkonna esindaja oleks kaasatud võrgu arenguga seotud küsimuste analüüsi.

Kagu-Eesti lairibavõrk

Kagu-Eesti lairibavõrk

„Viie-kuue aasta jooksul on riik ja EL investeerinud Eesti lairiba baasvõrgu arendamisse ligikaudu 30 miljonit eurot. Aastani 2020 plaanitakse investeerida veel 40 miljonit. Tänaseks on selge, et esialgsed plaanid, kuidas internet hajaasustusega alal inimeste ja ettevõteteni jõuab, ei tööta,“ rääkis Võru maavanem Andres Kõiv, viidates, et sideoperaatorid ei ole valmis võtma enda õlule viimase miili väljaehitamise kulusid, sest see pole majanduslikult tasuv. Aga ka tarbijale on see ülejõu käiv. „Nüüd, kui kõik võrgu ehitamisega seotud probleemid on lauale toodud, ongi õige aeg ümber orienteeruda ja vaadata, millised on tehnoloogia vallas toimunud arengud ja analüüsida, miks senised lahendused pole toiminud,“ rääkis Kõiv.

(veel …)

Teaduspäev Võru Gümnaasiumis

Võrumaa gümnasistid saavad taas kuulata Eesti tippteadlasi.

Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna ning Eesti Teaduste Akadeemia koostöös toimub 18. novembril juba teine Võrumaa gümnasistidele suunatud teaduspäev. Sel korral räägivad Eesti oma ala tipud tervisest ja tervishoiust. Teaduspäevast osa võtma on oodatud eeskätt teemast huvitatud noored, aga ka õpetajad ja kohalike omavalitsuste spetsialistid. (veel …)

Karantiini lõpetamine Võru maakonnas Varstu vallas Krabi külas

Loomatauditõrje seaduse § 53 lõike 3 alusel ning Veterinaar-ja Toiduameti Võrumaa Veterinaarkeskuse juhataja ettepanekul (kiri 12.11.2015 nr 15.2-1.15/1449) lõpetatakse maavanema korraldusega (nr 1-1/15/534) haiguskoldes, Võru maakonnas Varstu vallas Krabi külas Allan Põder Ojaveere Talule kuuluvas loomapidamishoones, karantiini.

Võru politseijaoskonna teade

Alates 01.11.2015.a. saab Võru politseijaoskonnas aadressil Räpina mnt 20a Võru linn teostada relvade registreerimist, ümbervormistamist ja relvalubade vahetust  esmaspäevast neljapäevani kella 09.00-st kuni 17.00-ni.

Nende toimingute teostamiseks on vajalik kaasa võtta relv, kõik relvaga seonduvad dokumendid, foto (3×4), tervisetõend ja isikut tõendav dokument.

Politsei kodulehel www.politsei.ee on võimalik broneerida eelpool kirjeldatud tegevuste läbiviimiseks aeg.

Riigilõivu saab maksta politseis nii sularahas, kui ka kaardiga.