Eestis käivitus küberkiusamise vastane kampaania

Sel nädalal algas Eestis küberkiusamise vastane kommunikatsioonikampaania, mille eesmärk on küberkiusu probleemi märgata, vähendada ja ennetada.

MTÜ Lastekaitse Liit viis eelmise aasta sügisel koolinoorte seas läbi küsitluse, mille tulemused olid jahmatavad: enam kui 25% küsitletud lastest ja noortest (4.-12. klasside õpilased, kokku enam kui 1000 last) tunnistas, et on viimase aasta jooksul kokku puutunud küberkiusamisega. 17% vastanuist aga märkis, et on ka ise kiusaja rollis osalenud.

„Need numbrid on selgelt liiga kõrged! Eesti e-edulugu on kõikjal maailmas tuntud, kuid online platvormide ja -keskkondade kasutuse laia levikuga seotud ohud paraku ala-arutatud. Küberkiusu märkamiseks ja vähendamiseks peame sellest probleemist avatult rääkima ja ühiselt mõtlema, kuidas tuua suhtluskultuuri rohkem empaatiat, teineteise mõistmist ja hoidmist sõltumata sellest, kas tegu on offline või online kanaliga,“ märkis Telia Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Isotamm.

(veel …)

Suure Munamäe III trepijooksul olid kiireimad Han Hendrik Piho ja Sirli Hanni

Pressiteade
8.09.2017

 

Neljapäeval, 7. septembril toimus Haanjas Suurel Munamäel III trepijooks. Eelnevalt head treenitust nõudval trepijooksul osales kokku 42 jooksjat.

Enim osalejaid oli M 15 vanusegrupis, kokku 12. Vanuserühma kõige kiiremaks jooksjaks oli Haanja Suusaklubi noormees Kristjan Sok, teisele kohale jooksis OK Võru noormees Jürgen Joonas ja kolmandale kohale Tajo Oja Valga Kutsehariduskeskusest.

(veel …)

Võrumaal hakatakse koolitama teppo-tüüpi lõõtspilli valmistajaid

MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega korraldab aastail 2017-2019 kaks teppo-tüüpi lõõtspilli valmistajate kursust. Esimesele kursusele, mis  algab 2017. aasta oktoobris, võetakse vastu 15 huvilist. Kursusele on oodatud kõik need, kellel on valmisolek ja soov omandada teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise oskused ning teha valmis päris oma lõõtspill.

Teppo-tüüpi lõõtspill on üks kuulsamaid Eesti rahvapille. Pill on  nime saanud oma leiutaja, Vanal Võrumaal Põlva kihelkonnas Loosu külas elanud mehe, August Teppo järgi. Teppo-tüüpi lõõtspille hinnati nii minevikus kui ka tänapäeval pilli erilise tämbri, kauni väljanägemise ja pika vastupidavuse poolest. Pill valmis käsitööna ning 2010. aastal kanti teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamine ja mängimine Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse.

(veel …)

Tunnustage oma valla/linna ettevõtjaid!

Võrumaa Arenguagentuur  ootab kuni 20. septembrini 2017.a. ettepanekuid maakonna parimate ettevõtjate kandidaatide kohta. 

Eesmärgiks on avaldada tunnustust Võrumaal tegutsevatele tublidele ettevõtetele.

Tunnustust jagatakse 5 kategoorias:

 • Võrumaa Parim Suurettevõte 2017;
 • Võrumaa Parim Väikeettevõte 2017;
 • Võrumaa Parim Mikroettevõte 2017;
 • Võrumaa Edukas Startija 2017;
 • Võrumaa Parim Tööandja 2017.

(veel …)

Võrumaa Aasta Õpetaja 2017 tunnustamine

PRESSITEADE
Võru Maavalitsus
31.08.2017

 

Võru Maavanem Andres Kõiv ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esinaine Mailis Koger tunnustasid kolmapäeval, 30. augustil 2017. a Võrumaa Kutsehariduskeskuses Võrumaa Aasta Õpetaja 2017 kandidaate ja auhinna saajaid.

„Eestimaa õpib ja tänab“ haridustöötajate ja hariduse toetajate tunnustamiseks esitati  Võrumaal kandidaate kuues kategoorias. Maakondliku komisjoni otsusega anti nendest auhinnad välja viies kategoorias

Võrumaa Aasta Õpetaja 2017 auhinna saajad on: (veel …)

Võrumaa OL eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise taotlemine

Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise taotlemise tähtaeg 2017. aastal on tavapäraselt hilisem ning see on 1. november 2017 (kaasa arvatud).

Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise eesmärk on Võru maakonna arengu ja konkurentsivõime tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu.

Toetust või kaasfinantseerimist on võimalik taotleda alljärgnevates valdkondades:

 1. Kultuur
 2. Sport
 3. Sotsiaalhoolekanne
 4. Haridus
 5. Laste- ja noorteüritused
 6. Omavalitsuste koostöö

Taotlusi võetakse vastu ainult elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatult e-kirja aadressil vol@vorumaa.ee

Taotlus tunnistatakse nõuetele mittevastavaks, kui taotleja on aruandevõlglane või on varasemalt esinenud muid probleeme seoses projektide kvaliteediga, osavõtjate rahuloluga jne. Aruanne tuleb esitada mitte hiljem kui üks kuu peale taotluses ja/või lepingus märgitud projekti lõppu.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise eraldamise kord ja vastavad vormid on leitavad lingilt http://vorumaa.ee/dokumendid-kategooria/vorumaa-ol-eelarvest-toetuse-voi-kaasfinantseerimise-taotlemine/

Võrumaal käivitub sotsiaalvaldkonna innovatsiooni rahvusvaheline pilootprojekt

Võrumaa Omavalitsuste Liit
PRESSITEADE
25.08.2017

Võrumaal käivitub sotsiaalvaldkonna innovatsiooni rahvusvaheline pilootprojekt

Võrumaa Omavalituste Liit koos rahvusvahelise konsortsiumiga, mis koosneb 24-st erinevast Euroopa Ülikoolist, mittetulundusühingust ja teenusepakkujast, osaleb innovaatilises teadus- ja arenguprogrammis nimega CoSIE – Teenuste innovatsiooni koosloomine Euroopas.

Kolme aasta jooksul innustatakse ja toetatakse erinevaid osapooli, kelleks on Võrumaa erivajadustega inimesed, kogukonnad, omavalitsused, ettevõtjad, mõtlema välja ja katsetama ideid, kuidas üheskoos paremini ja tõhusamalt toetada erivajadustega inimeste toimetulekut ning heaolu Võrumaal.

Möödunud aastal alanud mõttevahetus jõudis välja ideeni sotsiaalvaldkonna arengu kiirendamiseks kasutada IKT-sektoris laialt levinud häkatonide metoodikat ning kaasata tugevemalt kogukondlik panus.

“Sotsiaalvaldkond on oma olemuselt arenduse mõttes olnud siiani väheatraktiivne. Samas on rahvastiku vananemise ja tööealiste inimeste vähenemise tõttu pidevalt kasvanud pinge sotsiaalhoolekande järjest suurenevate vajadusete ja kahanevatete võimaluste vahel,” ütles algatuse üks eestvedaja, Võrumaa Omavalitsuste Liidu projektijuht Kadri Kangro. “Tahame rohkem tugevdada kohalikke kogukondi ja leida sealtkaudu täiendavat ressurssi eesolevate probleemide lahendamiseks. See tähendab, et kogukondlike lahenduste tähtsus järjest suureneb, aga millised need konkreetsed toimuvad lahendused siis ikkagi on?”

Järgmistel aastatel korraldatakse Võrus, Vastseliinas ja Mõnistes 48-tunnised häkatonid ehk ideede arendamise kiirendid, kus valmivad uute lahenduste prototüübid. Prototüüpideks võivad olla nii tehnilist laadi IT-arendused kui ka korralduslikku laadi ja osapoolte koostööd parandavad konkreetsed tegutsemismudelid. Iga häkatoni võiduideed hakatakse koos professionaalsete mentoritega ellu viima.

Tallinna Ülikool toetab Võrumaal toimuvat oma akadeemilise teadmusega kogukondade kaasamisest ja tugevdamisest ning viib läbi uuringuid ning koordineerib rahvusvahelist koostööd.

Zsolt Bugarszki, Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika lektor: “Tahame oma tegevusega toetada Võrumaa inimeste osalemist avalike teenuste väljaarendamisel ja juurutamisel. Omavalitsuselt-inimesele osutatud universaalsete teenuste kõrvale, kus inimene on passiivne teenuse saaja, peaks tekkima järjest rohkem inimeselt-inimesele teenuseid, mis paremini vastavad abivaja vajadustele. Algav projekt aitab suurendada Võrumaa kogukondade tähtsust kohaliku elu korraldamisel.”

Projekti kolmas osapool on suurlinnades edukalt toimiv erivajadusega inimesi ja nende abistajaid ühendav veebiplatvormi Helpific, kelle jaoks on väljakutseks leida IT-lahendusi, mis aitaksid tugevdada inimestevahelisi ühendusi ka hõreasustusega piirkondades.

“Oleme väga õnnelikud, et pilootprojekt toimub Tallinnast väljas. See on kindlasti uus väljakutse Helpific’ile. Usun, et tuleviku ühiskond on tänasest väga palju erinev ning järjest suureneb ka inimeste vastutustunne ise juhtida neid muutusi oma kogukondades. Aeg on selleks väga hea,” ütles Helpific’i kaasasutaja Keiu Roosimägi.

Projekt on osa rahvusvahelisest koostööprogrammist “Co-creation of service innovation in Europe (CoSIE)“ (Teenuste innovatsiooni koosloomine Euroopas), kus osalevad üheksa riigi ülikoolid ja organisatsioonid, mis kõik otsivad uusi lahendusi avalikele teenustele. Projekti finantseeritakse EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020, mis on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetavast programm. Toetuse suurus kokku ca 5 miljonit eurot, millest Eestis läbiviidava projekti osa on 386 000 eurot.

Loe lisaks: http://vabatahtlik.helpific.com/2017/08/teenuste-innovatsioon-vorumaal-eestis.html

Poster

Lisainfo:
Kadri Kangro
Võrumaa OL projektijuht
Tel +372 510 7487
E-kiri kadri@vorumaa.ee

PRESSITEADE
Võru Maavalitsus
24.08.2017

Võru Maavalitsus avab köögiviljakampaania projektivooru

Võru Maavalitsus kuulutab välja projektivooru köögiviljakampaania ürituste korraldamiseks ajavahemikus 18. september – 8. oktoober 2017. Kokku jagatakse köögiviljakampaania tegevusteks 2500 eurot.

Kampaania eesmärk on mõjutada inimesi sööma vähemalt 3 portsjonit ehk peotäit köögivilju päevas. Tuleks anda praktilisi nõuandeid, nippe ja julgustust selleks, et köögiviljade tarbimist lihtsustada.

(veel …)

Võrumaa omavalitsused asutasid sihtasutuse koostööks ja arendustegevusteks haldusreformijärgses maakonnas

Võrumaa Omavalitsuste Liit
PRESSITEADE
17.08.2017

 

Võrumaa omavalitsused asutasid sihtasutuse koostööks ja arendustegevusteks haldusreformijärgses maakonnas

Täna, 17. augustil asutasid kõik kolmteist Võru maakonna omavalitsust ning hetkel veel Põlva maakonda kuuluv Orava vald koostöö- ja arendusorganisatsiooni sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus.

dav

Võrumaa Arenduskeskuse loomist ajendas käimasolev riigi- ja haldusreform, millega suunatakse seni maavalitsuse poolt täidetavad maakonna arendus-, rahvatervise, turvalisuse ja kultuurivaldkonna ülesanded omavalitsustele ühiseks täitmiseks. Aasta lõpus ühineb loodava arenduskeskusega ka riigi poolt asutatud maakondlik arenduskeskus SA Võrumaa Arenguagentuur. Samuti lähevad loodavale keskusele üle paljud Võrumaa Omavalitsuste Liidu senised tegevused.

(veel …)