Võrumaal algab turvalisuskampaania: Ära jäta sõpra üksi!

PRESSITEADE
19.06.2017
Võru Maavalitsus

Sellel nädala käivitub Võrumaa turvalisuse nõukogu eestvedamisel noortele suunatud sotsiaalmeedia kampaania „Koos on kindlam! Ära jäta sõpra üksi.“

Terve suve kestva teavituskampaania eesmärgiks on kutsuda noori märkama potentsiaalseid ohte ja osalema sedakaudu turvalisema keskkonna loomisel. „Suvi on aeg, mil noored on väga liikuvad ja osalevad paljudel erinevatel üritustel, kus võidakse võtta ka tavapärasest suuremaid riske. Hoolivate sõprade toel saab ära hoida nii mõnegi õnnetuse,“ sõnas Võru maavanem ja turvalisuse nõukogu esimees Andres Kõiv.

(veel …)

Võrumaal parendatakse kiire interneti kättesaadavust

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Võrumaal ja teistes Kagu-Eesti maakondades projekti „Internet Koju”, mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga.

Käesoleval aastal toimub projektide ettevalmistamine, aastatel 2018 – 2020 projekteerimine ja sidevõrgu ehitus. Lõpptulemusena on võimalus maapiirkonnas elavatel inimestel ja tegutsevatel ettevõtetel tarbida digiteenuseid sama kvaliteedi ja hinnataseme juures, kui Eesti suurlinnades, kus on juba toimiv konkurents sideettevõtete vahel.

(veel …)

Kogunevad Võrumaa kogukondade eestvedajad, et rääkida läbi internetivajaduste kaardistamine

PRESSITEADE
Võru Maavalitsus
15.06.2017

12. juunil kell 16.00 toimub Võru vallavallitsuse saalis infokoosolek kõigile Võrumaa külavanematele ja kogukondade eestvedajatele, et jagada ja hankida infot MTÜ Eesti Andmesidevõrk, maavalitsuse ning kohalike omavalitsuste koostöös käivituva projekti „Internet koju“ kohta.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Võrumaal ja teistes Kagu-Eesti maakondades projekti „Internet Koju”, mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga.

(veel …)

Teppo lõõtsavõistlus kutsub taas pillimehi üksteiselt mõõtu võtma

XXIII Võru pärimustantsu festival
PRESSITEADE
12.06.2017

Kuulsa Võrumaa lõõtsameistri August Teppo mälestuseks juba 1971. aastal ellu kutsutud ning 29. korda toimuv suur üleriigiline võistumängimine teppo tüüpi lõõtsadel kutsub taas parimaid lõõtsamehi ja -naisi kogu Eestist mõõtu võtma, kellest saavad seekord lõõtsavõistluse võitjad. Parimatest parimad ehk need, kes võitnud ässade klassis Teppo lõõtsavõistluse juba kolm korda, nimetatakse aga lõõtsakuningaks. Mullu sai läbi võistluse ajaloo neljandaks lõõtsakuningaks Richard Ott Leitham. 

(veel …)

Euroopa filmikohvik VI – „Lõpetamine“

PRESSITEADE
12.06.2017
Võru Maavalitsus

 

Kolmapäeval, 14. juunil kell 19.00 linastub kinos Kannel Euroopa filmikohvikute sarja kuues film. Ekraanile tuleb Rumeenia ja Prantsusmaa koostöös valminud linatoes „Lõpetamine“ (2016). Cannes’is parima režissööri tiitliga pärjatud Cristian Mungiu film lahkab laste tulevikulootusi lapsevanema pilgu läbi ning näitab, kui lihtne on liikuda läbinisti korrumpeerunud ühiskonnas ebaausale teele.Lõpetamine

Romeo Aldea on 49-aastane arst. Ta elab väikeses Transilvaania mägilinnas ja kasvatab oma tütart Elizat teadmises, et too peab 18-aastaseks saades välismaale elama ja õppima minema. Kui Eliza võidab stipendiumi, et asuda Inglismaal psühholoogiat tudeerima, tundub, et Romeo plaan ongi õnnestumas. On jäänud veel üksnes lõpueksamid, mis peaksid olema nii tubli õpilase jaoks vaid tühine formaalsus. Kuid päev enne esimest eksamit langeb Eliza rünnaku ohvriks, mis võib seada ohtu kogu tema tuleviku. Romeo peab langetama raske otsuse. Kas ta suudab seda teha, jäädes truuks tütrele õpetatud põhimõtetele? (veel …)

Võrumaa omavalitsusjuhid külastasid väljasõiduistungi raames Vormsi saart

Võrumaa Omavalitsuste Liit
PRESSITEADE
09.06.2017

Võrumaa omavalitsuste juhid ja volikogude liikmed viibisid kolmepäevasel laiendatud väljasõiduistungil Vormsi saarel. Võrumaa 18-liikmeline delegatsioon väisas Vormsi Vallavalitsust, kohalikke ettevõtteid ning tutvus saarele omaste vaatamisväärsustega.Võrumaa omavalitsusjuhid Vormsil. FOTO erakogu

Võrumaa OL- juhatuse koosolekud toimuvad plaaniliselt kord kuus Võrumaa eri paigus. Sel korral otsustati ühendada juhatuse koosolek ja omavalitsusjuhtidele suunatud õppereis ning väljasõidu asukohaks valiti Vormsi saar.

(veel …)

Eesti Maaomavalitsuste Liidu teenetemärgid

Teenetemärk „ Eesti Maaomavalitsuste Liidu kuldmärk“ antakse isikule , kes oma silmapaistva  tegevusega on kaasa aidanud Eesti Maaomavalitsuste Liidu arengule, samuti isikule, kelle tegevus on kaasa aidanud Eesti omavalitsussüsteemi arengule.

Märgid antakse Eesti Maaomavalitsuste Liidu 01.06.2017 juhatuse koosoleku otsuse nr. 2 alusel. Teenetemärgi saaja peab olema või on olnud seotud kohaliku omavalitsusega, kes kuulub või on kuulunud Eesti Maaomavalitsuste Liitu. (veel …)

Ka töötavad inimesed saavad nüüdsest Töötukassa toel ümber ja täiendõpet!

Mais lisandusid Töötukassa teenuste hulka uued tööl käivatele inimestele mõeldud  teenused. Uute võimalustena toetatakse töötajaid kutse-, kõrg- või rakenduskõrghariduse omandamisel, kuni ühe aasta kestvatel tööturukoolitustel osalemisel ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisel. Tööandjad saavad taotleda töötajate koolitamiseks koolitustoetust.

„Töötukassa jaoks on tegemist olulise muutusega – keskendume järgnevatel aastatel üha rohkem ka töötajate  oskuste arendamisele, et  inimesed vahetaksid pigem eriala ja tööd kui jääksid töötuks. Töötajate oskustesse investeerimine on oluline, sest see aitab tõsta tootlikkust ja  toetab majanduse struktuurimuutuseid laiemalt,“ ütles Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel. Paaveli sõnul on uued võimalused mõeldud töötajatele, kelle oskused vajavad tööelus jätkamiseks täiendamist: näiteks erialase hariduseta, vananenud oskuste, puuduliku eesti keele oskusega või tervise tõttu ameti vahetamist vajavatele inimestele.

(veel …)

AS Ettevõtlik Võrumaa moodustamine

SA Võrumaa Arenguagentuur
PRESSITEADE
02.06.2017

2. juunil 2017 toimub kompetentsikeskuses TSENTER Võrumaa arendusorganisatsioonide ja erakondade esindajate koosolek, kus kaalutakse ettevõtluse arendamise konkreetseid võimalusi – mida saaks Võrumaal rakendada ning kuidas utsitada riiki ja omavalitsusi tegevusi ellu viima.

Ettevõtluse arendamise teema on Eestis üha kuumem ning oodatakse, et kohalikud omavalitsused võtaks selles senisest suurema rolli. Üsna segaseks on aga jäänud, kuidas kohalikult omavalitsused seda rolli tegelikult täita saaksid. Võrumaal on kogunenud erinevaid töögruppe kohaliku ettevõtluse edendamise strateegiate väljatöötamiseks. Ka Riigihalduse minister tundis hiljuti huvi, millised on konkreetsed takistused ja ettepanekud piirkondades ettevõtluse arendamisel.  Võrumaa Arenguagentuur kogus need ettepanekud Võrumaa omavalitsustest, ettevõtetest ja arendusorganisatsioonidest kokku ning saatis ministrile ühise vastuse.

(veel …)

Laupäeval lööb Võrumaa laulust ja tantsust helisema

PRESSITEADE
Võru Maavalitsus
01.06.2017

Ülehomme, 3. juunil, koguneb Kubja vabaõhulaval ligi 1700 Võrumaa lauljat, tantsijat ja pillimest, et pidada iga-aastast Võrumaa laulu- ja tantsupidu. Sel aastal kannab pidu nime „Maailm heliseb“.

„Peol näeme suures osas neid valitud tantse ja laule, mis on ka tänavuaastase noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään“ kavas. Seega on neil inimestel, kes Tallinnasse noortepeole ei jõua, võimalus saada veidigi osa sealsest repertuaarist. Ometi pole meie pidu siiski suure peo väike koopia. Lisaks lastele ja noortele esinevad ju ka täiskasvanute kollektiivid ning kogu peo teemagi on hoopis teistsugune,“ rääkis Võru Maavalitsuse kultuurinõunik Aigi Pall.

(veel …)