Maavanem: vajame Nursipalu kokkulepet

PRESSITEADE
Võru maavalitsus
24.03.2017

 

Maavanem Andres Kõivu hinnangul tuleks Nursipalu tuleviku osas leida poliitiline kokkulepe. Ta ütles seda sel nädalal Võrumaad külastanud Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmetele, kes tutvusid Nursipalu probleemidega.

“Nursipalu alale saab luua nii Keretü looduskaitseala, kui ka sihtmärgiala sõjaliseks väljaõppeks,” lausus Kõiv.

(veel …)

Veel 20 000 inimesel on madalapalgalise tagasimakse taotlus esitamata

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel ei ole ligi 20 000 inimest, kellel võib olla õigus taotleda madalapalgalise tagasimakset, veel e-maksuametis/e-tollis oma tuludeklaratsiooni ega tagasimakse taotlust esitanud.

Oma tulud tuleb deklareerida ja taotlust saab esitada kuni 31. märtsini. MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul on taotluse mittetäitnute seas palju neid, kes eelmistel aastatel ei ole pidanudki oma tuludeklaratsiooni esitama ja seetõttu on see ka tänavu tegemata jäänud. „Alates järgmisest nädalast saadame nendele inimestele ka otsepostituse, et nad oma tuludeklaratsiooni sel aastal ära täidaksid,“ märkis Liivamägi.

„Kui täisealine inimene on eelmise aasta jooksul töötanud täiskohaga vähemalt kuus kuud terve kalendrikuu vältel ja saanud brutotulu kokku alla 7817 euro, siis soovitame kindlasti enne 31. märtsi e-MTAs oma tuludeklaratsioon kinnitada. Kui peale seda avaneb võimalus esitada ka madalapalgalise tagasimakse taotlus, siis kinnitada ka see,“ rääkis Liivamägi.

(veel …)

Võrumaa omavalitsused lähevad üle ühtsele tugiisikuteenuse korraldusele

PRESSITEADE
Võrumaa Omavalitsuste Liit
21.03.2017

 

Võrumaa omavalitsused alustasid märtsist tugiisiku teenuse ümberkorraldamist, et ühtlustada maakonnas teenuse kvaliteeti, kättesaadavust ning suurendada teenuse mahtu. Sellega soovitakse parandada erivajadusega inimeste toimetulekut ning toetatakse nende osalemist tööturul.

„Möödunud aastal läbi viidud Võrumaa omavalitsuste sotsiaalteenuste olukorra analüüsist selgus, et tugiisiku teenuse arendamine on üks valdkonna olulisemaid prioriteete, sest käärid teenuse vajaduse ja kättesaadavuse vahel on suured,“ sõnas Võrumaa Omavalitsuste Liidu juht Mailis Koger. Kogeri sõnul on täiskasvanute tugiisiku teenuse kättesaadavus siiani olnud maakonnas ebaühtlane. Selle üks põhjuseid on muu hulgas olnud teenuse korraldamise keerukus ühe omavalitsuse piires. Probleeme on olnud nii igale abivajajale sobiva tugiisiku leidmisel, kui ka logistika korraldamisel.

(veel …)

Võrumaal arutati haldusreformi ja maavalitsuse kaotamise järgseid koostöömudeleid

PRESSITEADE
Võru Maavalitsus
20.03.2017

Võru Maavalitsuse ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu kutsel toimus reedel, 17. märtsil seminar, mille eesmärk oli arutada sobivate koostöömudelite üle olukorras, kus maavalitsuse sulgemise järel jääb ilma elluviijata mitmeid maakonnaüleseid tegevusi ning kus haldusreformi järel jääb maakonda senisest oluliselt vähem omavalitsusi.  Seminaril leiti, et sobivaim mudel võiks olla erinevate koostööd nõudvate ülesannete koondamine ühte kesksesse organisatsiooni, milleks võiks jätkuvalt olla Võrumaa Omavalitsuste Liit.

(veel …)

Maavanem: politsei ja kogukonna koostöö suurendab turvalisust

PRESSITEADE
17.03.2017
Võru maavalitsus

Maavanem Andres Kõiv rõhutas kohtumisel Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimehe Raivo Aegiga vajadust politsei ja kogukonna vahelise koostöö olulisust.

Kõiv andis Aegile ülevaate maakonna turvalisuse tegevuskava täitmiseks tehtavast koostööst. Ta toonitas sealjuures, et juba ainuüksi avatum hoiak ja suhtlus kasvatavad inimeste usaldust politsei vastu. “See omakorda hõlbustab korravalvurite tööd ja parandab inimeste turvalisust,” lausus Kõiv.

(veel …)

Maavanem kohtus uute politseijuhtidega

PRESSITEADE
16.03.2017
Võru maavalitsus

 

Võru maavanem Andres Kõiv kohtus Lõuna prefektuuri uue juhi Vallo Koppeliga ja Kagu politseijaoskonna uue juhi Helmer Hallikuga.

Tänavu veebruaris ja märtsis ametisse asunud juhid andsid tutvumiskohtumisel maavanemale ülevaate korrakaitse hetkeseisust ja tulevikuplaanidest.

Maavanem andis ülevaate maakonna turvalisuse tegevuskava täitmiseks tehtavast koostööst politsei, päästeameti ja Kaitseliiduga.

(veel …)

Ühinevate valdade noorsootöötajad on tugevalt koostöösuunal

Neljapäeval, 16.märtsil, kogunevad Rõuge noortekeskusesse viie ühineva omavalitsuse noorsootöötajad, et seada sihid ja koondada ressursid tagamaks uue valla tugev noorsootöö.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse  eestvedamisel viiakse ellu projekt “Selge suund”, mille eesmärk on supervisiooni ja coachingu meetodeid rakendades toetada üle Eesti 20 meeskonna kasvamist ühtse eesmärgi nimel tegutsevaks ja toimivaks kollektiiviks.

Üheks osalevaks meeskonnaks on ka Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla noorsootöötajad. (veel …)

Registreeru Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP), Kogukondliku turvalisuse ja EV100 taotlusvoorude infopäevale

Tuletame meelde, et täna on viimane päev Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP), Kogukondliku turvalisuse ja EV100 taotlusvoorude infopäevale registreerimiseks.

Infopäev toimub 17. märtsil kell 14.00 – 17.00 MTÜ Võluvõru ruumides (Jüri 19a III k).

Registreeri infopäevale SIIN

Täpsem info: https://vaa.ee/taotlusvoorude-infopaev-kohaliku-omaalgatuse-programm-kogukondlik-turvalisus-ja-ev100/

Andres Kõiv: ühistranspordi tulevik on ebaselge

Pressiteade
14.03.2017
Võru Maavalitsus

Maavanem Andres Kõivu hinnangul võib maavalitsuses toimunud Võrumaa ühistranspordi arutelu võtta kokku ühe sõnaga: ebaselge.

Kõiv ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu juht Mailis Koger kutsusid kokku ühistranspordi korraldamisega seotud osapooled, et luua selgust ühistranspordi korraldamisest pärast maavalitsuste kaotamist. Maavanema sõnul kujundab järgmisel aastal Võrumaa liinivõrku Maanteeamet, koordineerides Võru bussiliinide tööd Tartus asuvast keskusest, lähtudes regionaalsest vaatest.

(veel …)