Eesti Vabariigi aastapäeva eel anti üle Võru maakonna kõrgeimad autasud

Eile, 22. veebruaril toimus Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud pidulik kontsertaktus, kus Võru maavanem Andres Kõiv ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu esimees Mailis Koger andsid üle Võrumaa kõrgeimad autasud – Võrumaa Vapimärgi ja Teenetemärgid.

Vabariigi Aastapäeva vastuvõtt

Fotol: Vasakult Heino Vildo, Ale Sprenk, Tanel Linnus, Reet Kangro, Andres Kõiv, Mailis Koger ja Lauri Semevsky.

Võrumaa vapimärgi pälvis Heino Vildo. Heino Vildo on Võru Muusikakooli flöödiõpetaja ja metoodik, Võru Puhkpilliorkestri dirigent, orkestrant ja pedagoog. Ta on osalenud Võru Puhkpilliorkestri juhtimises juba 39 aastat. Heino Vildo asutatud noorte flöödiansamblis sirguvad edukad noored muusikud, paljud tema õpilased on pälvinud tunnustust vabariiklikel konkurssidel. Heino Vildo on taganud pika aja jooksul Võrumaa puhkpillimuusika traditsiooni jätkusuutlikkuse.

Võrumaa Vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest inimesele, kes oma töö ja teenetega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Heino Vildo esitas Võrumaa Vapimärgi kavaleriks Võru Muusikakool.

(veel …)

Turismimessil TOUREST 2016 on Võru maakonna peaeksponendiks Suure Munamäe Vaatetorn

Pressiteade
10.02.2016

Suur Munamägi

Foto: Rauno Volmar

12.-14. veebruarini 2016 toimuval 25. rahvusvahelisel turismimessil TOUREST 2016 on Võru maakonna peaeksponendiks Suure Munamäe Vaatetorn. Võrumaa messiboksis on vaatetorni puitkonstruktsiooniga makett, millesse on huvilistel võimalik ka sisse ronida ja sealt messihallile pilk heita. Torni maketi taustaks on panoraamvaade Suure Munamäe Vaatetornist mille ees pilti tehes saab jätta mulje, et oledki Baltimaade kõrgeimas tipus.

Vaatetorni makett valmis Haanja Vallavalitsuse, Võrumaa Arenguagentuuri ning puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter koostöös.

Tähelepanu sotsiaalvaldkonna töötaja! Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) kuulutab välja konkursi sotsiaalvaldkonna parimate töötajate tunnustamiseks.

Tunnustused antakse välja järgmistes kategooriates:
– elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas,
– aasta sotsiaaltöötaja 2015,
– aasta lastekaitsetöötaja 2015,
– aasta tegevusjuhendaja2015 ,
– aasta hooldustöötaja 2015,
– aasta hoolekandeasutuse juht 2015 ,
– parim sotsiaaltöö koolituse lektor 2015,
– parim sotsiaaltöö praktikajuhendaja 2015,
– parim sotsiaaltöötaja koostööpartner 2015 ,
– parim sotsiaalala uurimistöö autor 2015,
– parim sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik 2015,
– aasta ESTA liige 2015 . (veel …)

16.-17.märtsil 2016 toimuvad järjekordsed Linnade ja Valdade Päevad

Kohalike omavalitsuste iga-aastane suurüritus – Linnade ja Valdade Päevad toimub juba 12.korda. Koolituspäevadele Tallinnasse kogunevad taas kohaliku omavalitsuse juhid, spetsialistid, sotsiaalpartnerid, riigiasutuste ning teiste avaliku sektori ametnikud, poliitikud ja ettevõtjad.

Traditsiooniline omavalitsusalane aasta tippsündmus pakub mitmekesist võimalust osa saada sisukatest aruteludest ja tegusatest kohtumistest, kinnitada vanu ning sõlmida uusi kontakte kohalike omavalitsuste juhtide ja spetsialistidega.

(veel …)

Põlvamaa võõrustab sportlikke omavalitsusjuhte 11.-12.veebruaril. Tule osalema!

 13. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus toimub 11.-12.veebruaril Põlvamaal.

Saabumine  neljapäeval, 11.veebruaril ajavahemikus kell 11.00 – 11.15 Vastse-Kuuste kooli võimlasse.
Võistlustele oodatakse osalema Eesti Vabariigi omavalitsusjuhte (vallavanemad, linnapead, volikogude esimehed).
Võistlused toimuvad järgmistes vanuseklassides:
– mehed kuni 44 aastat
– mehed 45+
– naised.
disc golfKavas olevad spordialad: sulgpall, orienteerumine, suusatamine, korvpalli visked, õhkrelvast laskmine, discgolf, tehnikaspordi ala (autode jääraja sõit või ATV), kabe (äraandmine), kombineeritud võistlus õues, noolevise.sulgpall

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 8.veebruariks 2016.a. Registreerimine aadressil vald@vkuuste.ee

Info spordialade kohta: Lennart Liba, Vastse-Kuuste vallavanem, tel. 516 5863 või lennart@vkuuste.ee

13. Eesti omavalitsusjuhtide talvise mitmevõistluse juhendi leiad SIIT

Turvalise Internetikasutamise koolitus

Laupäeval, 30. jaanuaril kell 11 toimub Rõuge noortekeskuses tasuta loeng-koolitus internetiohutusest.
Siim Brauer tuleb rääkima sellest, mis on Internet ning kuidas see töötab.
Arutletakse võimalike ohtude üle internetis tegutsedes: kui ohtlik või ohutu see kõik õieti on, kas ja kui palju internet meist ja meie internetist teame.
Vaadatakse, mida lapsed internetis teevad ja kuidas see võib mõjutada nende turvalisust ning tulevast käekäiku.
Saadakse teada, kuidas liigelda internetis nii, et see probleeme ei tekita, kuidas luua ohutuid paroole ning kuidas ja kuhu võiks oma failidest koopiaid teha.
Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine internetis aadressil http://revolutsioon.ee/mty/turvaliselt-internetis/, telefonil 565 5410 või e-posti teel: martin@revolutsioon.ee (Martin Mark).
Koolitust korraldab MTÜ Revolutsioon, rahaliselt toetab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Tähelepanu sotsiaalvaldkonna esindajad!

Juba homme, 27.01.2016 toimub sotsiaalseadustiku üldosa seaduse (SÜS) ja uue sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) teabepäev Võru Maavalitsuse III korruse saalis algusega kell 11:00 (oletatav lõpp 16:30).

Teabepäeva päevakava:

11:00-11:45 SÜS (Sotsiaalseadustiku üldosa seadus) / ettekandja Jaanus Põldmaa Skype vahendusel
11:45-12:45 SHS üldsätted / ettekandja Tõnis Vaik
12:45-13:00 kohvipaus
13:00-14:00 SHS kohalike omavalitsuste teenused/ ettekandja Tõnis Vaik
14:00-14:45 psüühilise erivajadusega inimestele teenuste osutamine kogukonnas/
14:45-15:00 kohvipaus
15:00-16:30 töövõimereform, seosed kohalike omavalitsustega

Täpsem info ulle.haan@voru.maavalitsus.ee

Teade Võru maakonnaplaneeringu 2030+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamisest

Võru maavanem võttis 21.01.2016 korraldusega nr 1-1/16/32 vastu „Võru maakonnaplaneeringu 2030+“ ja suunas selle avalikule väljapanekule. Koos maakonnaplaneeringuga on avalikul väljapanekul maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337.
Maakonnaplaneeringu KSH on algatatud Võru maavanema 12.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/561
Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega ning sisendi andmine kohalikul tasandil ruumilise arengu kavandamiseks, tuues tasakaalustatud arengu kontekstis välja olulised riikliku tasandi vajadused.

(veel …)

1. veebruarini saab esitada kandidaate Võru maakonna teenetemärkidele

Võru Maavalitsus ja Võrumaa Omavalitsuste Liit ootavad 01.veebruariks 2016 taotlusi maakonna teenetemärkidele.

Võru Maavalitsus ja Võrumaa Omavalitsuste Liit annavad sellel aastal juba üheksandat korda välja maakonna teenetemärke. Traditsiooniliselt autasustatakse nominente maavanema ja omavalitsuste liidu juhatuse esimehe vastuvõtul Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel. Tänavu toimub vastuvõtt 22. veebruaril Võru Kandles. (veel …)