Euroopa filmikohvik IV– „Uhiuus testament“

PRESSITEADE

06.04.2016

Võru Maavalitsus

 

13. aprillil algusega 19.00 linastub kinos Kannel Euroopa filmikohvikute 2016. aasta hooaja neljas film. Ekraanile tuleb Belgia, Luksemburgi, Prantsusmaa koostöös valminud Jaco Van Dormael`i komöödia „Uhiuus testament“ (2015). „Uhiuus testament“ on süsimusta ja läbi absurdi ja satiiriprisma loodud komöödia, mille aluseks on võetud Uus ja Vana Testament. Kuid see on vaid filmi üks tasand, tegu on siiski inimliku draamaga, kuhu on lisatud ka peredraama ja armastusfilmi komponente. (veel …)

EVEL tellis 176 444 eurot maksva uuringu kõige efektiivsema vee-ettevõtte mudeli leidmiseks

EVEL Pressiteade

  1. aprill 2016

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) alustab mahuka uuringu tegemist koostöös Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, kohalike omavalitsuste ja teiste oluliste koostööpartneritega. Uuringu eesmärk on selgitada välja Eesti oludes kõige optimaalsem ning jätkusuutlikum vee-ettevõtluse mudel ning koostada tegevuskava selle elluviimiseks. Projekti maksumus on 176 444 eurot, mida ligi 90% ulatuses toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

„Vee-ettevõtlus sõltub täna liialt palju toetustest. Olukorras, kus vähenevad nii eurorahad kui ka Eesti ettevõtetelt laekuvad keskkonna- ja ressursitasud, tuleb vee-ettevõtjatel leida viis, kuidas ise hakkama saada. Selge on see, et tarbijad peavad saama ka tulevikus mõistliku hinnaga teenust ning seda tuleb pakkuda keskkonnasõbralikul viisil,“ ütles SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse esimees Veiko Kaufmann. (veel …)

Võru maakonna bussiliinidel on uus vedaja

PRESSITEADE

Võru Maavalitsus

01.04.2016

 

Alates tänasest, 1. aprillist teenindab Võru maakonna bussiliine senise SEBE AS asemel Hansa Bussiliinid AS.

Uue vedajaga jäävad esialgu kehtima ka senised piletihinnad, sõiduplaanid ning muudatusi ei ole klientide jaoks planeeritud.

Võru maakonnas on 51 bussiliini ning aastane liini maht on 1,685 miljonit kilomeetrit.

 

Lisainfo:

Rein Rusch

Võru Maavalitsuse transpordi peaspetsialist

Tel 78 68 320

rein.rusch@voru.maavalitsus.ee

Kultuuriminister esitab valitsusele riikliku spordi rahastamise aluspõhimõtete muutmise ettepanekud

2015. aasta novembris alustas tööd Kultuuriministeeriumi kokku kutsutud spordivaldkonna töögrupp, mille ülesandeks oli analüüsida ja teha ettepanekud üle 15 aasta kehtinud spordi rahastamissüsteemi muutmiseks. Kultuuriminister Indrek Saar räägib valminud muudatusettepanekutest.

Mis on spordi riikliku rahastamissüsteemi peamine probleem?

Peamiselt selle keerukus ja mitmel juhul läbipaistmatus. Rahastamine on killustatud, mitmetest allikatest toetatakse samu tegevusi, rahastamise põhimõtted ei ole taotlejatele ega avalikkusele selged. Riigi osalusega ettevõtete ja Riigikogu tehtavad ühekordse iseloomuga toetused spordiorganisatsioonidele on kujunenud justkui püsivateks toetusteks.

(veel …)

Õppereis-seminar maareformiga tegelevatele ametnikele

Koostöös Võru ja Põlva Omavalitsuste Liiduga ning Võru ja Põlva Maavalitsusega toimub 18.-19.aprillil 2016.a Võru ja Põlva maakonna kohalike omavalitsuste maareformiga tegelevatele ametnikele õppereis-seminar Harju maakonda.

Päevakava:

18.aprill 2016.a
07.00 Väljasõit Võrust Maavalitsuse (Katariina kiriku) eest
07.20 Väljasõit Põlvast Maavalitsuse (Telia) eest
11.00 Välisministeerium. Kohtumine juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Annely Kolk’iga ja konsulaarosakonna peadirektor Kersti Eesmaaga. Teema: Maareformi läbiviimisel on kujunenud probleemiks „kadunud isikud“, kes asuvad välismaal. Selgitame välja koostöö võimalusi isikute leidmiseks Välisministeeriumi abil.
13.00 Harju Maavalitsus. Kohvipaus. Kohtumine Harju Maavalitsuse Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Jaan Mark’iga.Teema: Maareformi läbiviimine Harju maakonnas.Pirita Spa Hotelli seminariruum
15.30 Kohtumine Eesti Juristide Liidu direktor Krista Paal’iga.Teema: Õigusabi kättesaadavus ja õigusteadlikkus, õigusabi portaalid, õigusapteegi projekt, õigusteenuste kättesaadavuse parandamine.
17.00 – 18.00 Õhtusöök
18.00 Maareformi aktuaalsed küsimused. Kohvipaus.

19.aprill 2016.a
10.00 Rae vallavanem Mart Võrklaev tutvustab Rae valda.
Iga osaleja osalustasu on arvestatud umbes 40 eurot (tasumine vastavalt hiljem esitatud
arvele).
Info ja osalemisest teatamine hiljemalt 04.aprilliks 2016.a
Võru Maavalitsus – Aire Allas 786 8346, Aire.Allas@voru.maavalitsus.ee

Selgusid KOVide parimad korvpallurid

Eile, 22. märtsil toimus Urvaste valla eestvedamisel Võrumaa omavalitsuste töötajate korvpalliturniir Kuldre Kooli spordisaalis.

Korvpallis võttis mõõtu 5 võistkonda. KOV võitjavõistkonda autasustati rändkarikaga, mängijaid medali ja diplomiga. II ja III koha omanikke premeeriti samuti medalite ja diplomitega. Parimate korvpallialaste tulemustega paistis silma Antsla võistkond. Teisele kohale tuli Urvaste ning pjedestaali kolmandale kohale mängis end Rõuge/Haanja meeskond.

Antsla Urvaste Rõuge-Haanja                                                                     

Turniiri parimateks mängijateks osutusid Üllar Salumets Antsla vallast, Kristjan Vilu Urvaste vallast, Elar Kutsar Rõuge/Haanja valdade meeskonnast, Kalev Palo Võru vallast ning Olev Lüütsepp Võru linnast.

Turniiri tulemustega saab tutvuda Võrumaa Spordiliidu kodulehel.

 

 

Hajaasustuse programm ootab taotlusi

Hajaasustuse programmi 2016 Võru maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 22. märts kuni 23. mai 2016. Taotluste vastuvõtt toimub kõikides Võrumaa valdades. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016 k.a.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

(veel …)

Natura toetust erametsamaale saab taotleda 4. – 22. aprillini

Tänavu võtab Erametsakeskus Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi vastu 4.- 22. aprillini. Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal.

pilt_215Toetustaotluse saab kõige kiiremini ja mugavamalt esitada e-PRIA portaalis (epria.pria.ee/epria). Nii on ka kindel, et esitatud saab õige taotluse vorm ja õige metsaala kaart. E-PRIAsse sisenemiseks on vajalikud ID-kaart, ID-kaardi lugeja ja PIN-koodid või mobiil-ID. Täpsema juhendi leiate erametsaportaalist http://www.eramets.ee/toetused/e-teenused (veel …)