11. maist võetakse vastu taotlusi erihoolekande teenuskohtade kaasajastamiseks

Sotsiaalministeerium

Pressiteade

11. mai 2016

Sotsiaalministeerium võtab 11. maist kuni 26. augustini vastu taotlusi toetuse saamiseks projektidele, millega luuakse psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kokku on Eesti erihoolekande kaasajastamiseks ette nähtud 56 miljonit eurot.

„Psüühilise erivajadusega inimesed peavad saama parema, kodusema ja inimlikuma elukeskkonna,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Peame vaatama igat projekti individuaalselt, sest väga oluline on elanike juurdepääs teenustele, ühiskonda kaasatus ja võimalused töötamiseks.”

aastaks plaanitakse vähendada suurte ühiselamu tüüpi erihooldekodude teenuskohti ja asendada need väiksemate, kuni 30-kohaliste peretüüpi teenuskohtadega. Plaanis on ümber kujundada 1200 erihooldekodude kohta ning luua vähemalt 200 uut kohta. (veel …)

Võrumaa aasta ema on Tiiu Must

Pressiteade

09.05.2016

Võru Maavalitsus

8. mail Võru Kandles toimunud emadepäeva kontsert-aktusel andis Võru maavanem Andres Kõiv üle aasta ema tiitli Mõniste vallas elavale nelja lapse emale Tiiu Mustale.

Perekond Must elab Mõniste vallas, Saru külas. Tiiu kandidatuuri esitanud Ene Lauba sõnul on Tiiu haruldane ema. Rinaldo, Kristjan, Mariliis ja Lisette on Tiiu lapsed, kelle hea käekäigu ja arengu nimel panustab pere igakülgselt. Töö, majapidamise ja igapäevaste askelduste kõrvalt sõidutab Tiiu lapsi mitmeid kordi nädalas Võrru spordi- ja peotantsutrenni. Tiiu on aktiivne lapsevanem ja osaleb vajadusel ka kooli tegevustes. Sageli paneb ta õla alla kooli ürituste või väljasõitude ettevalmistamisel. Tiiu lapsed õpivad hästi ja osalevad aktiivselt spordivõistlustel. Tiiu on ka hea abikaasa, tubli ja abivalmis tütar, töökas kolleeg ning hooliv sõber. (veel …)

18. mail toimub Võrumaal kaugtööpäev

PRESSITEADE

Võru Maavalitsus

09.05.2016

Sel kevadel Võru maakonnas aset leidev kaugtöökampaania kulmineerub 18. mail toimuva ülemaakonnalise kaugtööpäevaga.

Kaugtööpäeval on kõik Võrumaa asutused ja organisatsioonid kutsutud andma oma töötajatele, kelle töö iseloom lubab, võimalus teha ühe päeva jooksul tööd hoopis kodus või mõnes Võrumaa kaugtöökohas. Läbi kaugtööpäeva ürituse saab suurem hulk inimesi ja asutusi kogemuse, mida tegelikult kaugtöötamine tähendab ning kuivõrd töö sisu sõltub töötamise asukohast. (veel …)

Võrumaa Omavalitsuste Liit võtab tähtajalise lepinguga tööle omavalitsusüksuste vabatahtlike ühinemiste koordinaatori

Võru maakonna omavalitsusüksuste ühinemisprotsessi koordinaator

Võrumaa Omavalitsuste Liit võtab tähtajalise lepinguga tööle

omavalitsusüksuste vabatahtlike ühinemiste KOORDINAATORI

Ametikoha peamised tööülesanded:

Võru maakonna omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemisprotsessi strateegiline ja tehniline juhtimine, sh

  • administratiivne juhtimine (vajalike nõupidamiste, koosolekute korraldamine ja protokollimine, vajalike andmete kogumise korraldamine ning analüüs jne);
  • ühinemisdokumentatsiooni ettevalmistamine (õigusaktide, lepingute jt dokumentide eelnõude koostamine jne);
  • elanike arvamuse väljaselgitamisega seotud toimingute käivitamine;
  • kommunikatsiooni tagamine erinevate osapoolte vahel (kohalikud omavalitsused, kogukonnad, avalikkuse informeerimine);
  • eesmärgiga läbi viia vabatahtlik ühinemine haldusreformi seaduse alusel, jälgides ühinemisläbirääkimiste ajakava täitmist.

(veel …)

Java teegi uuendamisest

Alates käesoleva aasta 1. juulist hakkab kehtima otsekohalduv eIDAS määruse rakendusakt, mis muudab üle-euroopaliselt kohustuslikuks teiste liikmesriikide digitaalallkirjade aktsepteerimise.  Euroopas kasutatakse valdavalt Eestist erinevat ajatemplipõhist allkirjade vormingut, mistõttu on Eesti infosüsteemidel vajalik võtta kasutusele neid standardeid toetav tehnoloogia.

eIDAS määruses nõutud standardile vastavate allkirjavormingute töötlemiseks on Euroopa Komisjon arendanud tarkvarakomponendi (DSS), mis on kasutamiseks tasuta, kuid mille kasutuselevõtt eeldab infosüsteemi haldajalt ka omapoolset täiendavat arendustööd.

Kasutuselevõtu lihtsustamiseks Eesti oludes on Riigi Infosüsteemi Amet integreerinud DSS komponendi DigiDoc4j Java-teeki. (veel …)

Koolitus “Sotsiaaltöötaja töövahendid kogukonna tervise toetamiseks” Pärnus ootab osalisi

Koolituse “Sotsiaaltöötaja töövahendid kogukonna tervise toetamiseks” sihtgrupiks on sotsiaaltöötajad ning eesmärk toetada ja jõustada kliente tervislike valikute tegemisel. Koolituse läbinu oskab ära tunda ja kirjeldada põhilistele terviseprobleemidele osutavaid tunnuseid ja leida sobivaim viis abi pakkumiseks.

Koolitus on varasemalt toimunud kuuel korral: Rakveres, Tallinnas, Pärnus ja Tartus (2015) ning Jõhvis ja Viljandis (2016). Järgmine koolitus toimub 02-03 juuni 2016 Villa Wessetis Pärnus.

Omandatavad teadmised ja hoiakud on järgmised:

  • Teadmised heaolu ja tervist mõjutavatest teguritest ja ebavõrdusest tervises ning tegutsemispõhimõtetest nende tegurite mõjutamisel
  • Mõistab ning väärtustab oma rolli inimeste heaolu ja tervise toetajana kogukonnas
  • Teadmised põhilistest terviseriskidest ja nendega seotud terviseprobleemide märkamisest ja ennetamisest
  • Teab, millistest infokanalitest leida usaldusväärset tervisealast materjali ning millistelt spetsialistidelt vajadusel nõu küsida
  • Teab motiveeriva intervjueerimise peamisi põhimõtteid

Koolitajad on Anneli Rätsep ja Reet Hindus.

Koolitus on tasuta (v.a. transport koolituspaika ja majutus kahe koolituspäeva vahel). Detailne päevakava ja registreerimine on üleval Terviseinfo.ee portaalis.

Palume registreeruda hiljemalt 24.05.2016. Kohtade arv on piiratud!

Koolitust korraldab ja finantseerib Tervise Arengu Instituut.

Hiiumaal on juulis toimumas laste loovus- ja seikluslaager

Hiiumaa Lastekaitse Ühing kutsub noori osalema suvelaagris, mis toimub Hiiumaal, kaunil Kõpu poolsaarel. Kõpus on suvel võrratult ilus, samuti on seal hea rahulik ning turvaline keskkond, mistõttu lastelaagriks on see ideaalne paik.

Kõik laagris toimuvad tegevused on eakohased ning hoolikalt välja valitud juhendajate ja laagrikasvatajate poolt. Laagri peateema on inspireeritud tänavusest merekultuuriaasta teemast “Näoga mere poole”, meisterdamised ja loovtegevused nii poistele kui tüdrukutele, matkad Kõpu poolsaarel, ujumine kohalikes randades (sh mereohutus), seiklusmängud merelt ja maalt. Kindlasti ei puudu laagrist traditsiooniline laagrilipp, millele saab iga laps anda enda panuse. Laager toimub kahes vahetuses: (veel …)

Kohalikud omavalitsused hakkavad saama toetust uute sotsiaalteenuste arendamiseks

SOTSIAALMINISTEERIUM

PRESSITEADE

29. aprill 2016

 

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna saatis kooskõlastusringile määruse, millega toetatakse  kohalike omavalitsuste koostööprojekte tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamiseks ja osutamiseks. Esimeses taotlusvoorus on projektidele ette nähtud kokku 5,3 miljonit eurot.

„Eestis on ligi 17 400 tööealist inimest, kelle tööturult eemalejäämise põhjus on kellegi hooldamine,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Me peame erivajadustega ja ka hoolduskoormusega inimesi toetama, et võimaldada neil tööd teha ja olla aktiivsed ühiskonna liikmed. Sotsiaalne kaitse on seni seostunud eelkõige toetustega, kuid lisaks nendele vajavad inimesed toimetulekuks sageli rohkem mõnda teenust,“ lisas minister. (veel …)

Mida peab teadma enne põrsaste võtmist?

Hetkel on käes aeg mil maainimesed  mõlgutavad  mõtteid omale põrsaste võtmisest. Kindlasti peaks arvestama sellega, et Sigade Aafrika katk (SAK) ei ole Võrumaalt kuhugi kadunud.

2015.a oli Võrumaal väga kõrge metssigade SAK haigestumine. SAK diagnoositi 118 metsseal, eriti suur oli metssigade suremus Mõniste, Varstu, Antsla, Rõuge ja Sõmerpalu vallas. Kahjuks ei jäänud SAK-ist puutumata ka meie maakonna koduseafarmid. Haigestusid kahe farmi sead, mis tulid likvideerida. 2016.a on SAK-i metssigadel diagnoositud juba 39 korral, nüüdseks ei ole enam ühtegi valda, kus metssigadel SAK leide ei oleks. Ilmade soojenemisega toimub ka viiruse aktiveerumine ja suvekuudel on sigade haigestumine eriti kõrge. Seda näitasid ka möödunud aastal kodusigade haigestumisjuhud juulist – septembri lõpuni. (veel …)

Võrumaa turvalisuse aluseks on toetavad sotsiaalsed suhted ja töökohad

PRESSITEADE

Võru Maavalitsus

27.04.2016

Eile ning üleeile toimus Mäetaguse vallas Võru, Ida-Viru, Valga ja Viljandi maakondade siseturvalisuse nõukogude seminar. Võru maakonna puhul nähti turvalisuses kõige nõrgema kohana eeskätt valitsevaid sotsiaalseid probleeme, mis on tingitud suures osas töökohtade nappusest. Seminaril leiti, et riigi jõuline sekkumine Kagu-Eesti majanduse elavdamiseks ei suurenda mitte üksnes maakonna, vaid ka kogu riigi turvalisust.

„Vaata, mis poolt tahad, turvalisus Võrumaal on selgelt seotud sotsiaalse olukorraga,“ rääkis Võru maakonna turvalisuse nõukogu liige ning maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Britt Vahter. Stabiilsed ja tugevad pered ning kogukonnad on kõige tugevamad garantiid ühiskondlikuks turvalisuseks. Kui sotsiaalsed olud on kehvad, pered lagunevad, kogukond ei tunne huvi ega hooli, on ka kuritegevus kerge tulema. (veel …)