Võru maakonna omavalitsusüksuste vabatahtlike ühinemiste koordinaator on selgunud

PRESSITEADE

Võrumaa Omavalitsuste Liit

09.06.2016

Võru maakonna omavalitsusüksuste vabatahtlike ühinemiste koordinaator on selgunud

Mai viimastel päevadel toimunud konkursi vestluste tulemusena sõlmiti alates selle nädala algusest tööleping Mihkel Laaniga.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu sooviks oli leida pädev koordinaator, kelle ülesanneteks on maakonna haldusjaotuse, haldusterritoriaalse korralduse ja asustusjaotuse küsimuste analüüsimine, kohalike omavalitsuste ühinemisprotsesside koordineerimine ja nõustamine eesmärgiga aidata kaasa maakonna kohalike omavalitsuste ühinemisele ja haldusterritoriaalse jaotuse korrastamisele.

(veel …)

Haldusreformi eelnõu tuleb täna, 7. juunil lõpphääletusele

Põhiseaduskomisjon esitas haldusreformi seaduse eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu 7. juuni istungile.

Eelnõu juhtivkomisjoni põhiseaduskomisjoni esimehe Kalle Laaneti sõnul on nii põhiseaduskomisjon kui Riigikogu teinud haldusreformi seaduse eelnõuga põhjalikku tööd ja see on vastuvõtmiseks valmis. „Eesti vajab haldusreformi, mis aitab kaasa tugevate omavalitsuste tekkele,“ ütles ta. „Omavalitsuste tugevusest sõltub Eesti inimeste heaolu.“

Täpsem info Riigikogu veebilehelt.

Võrumaa koolieelikud kogunevad lastekaitsepäeval Võru Spordikeskuse staadionile ühisele ohutuspäevale „Tunnen. Tean. Oskan“

Maanteeamet

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuur

Võrumaa Omavalitsuste Liit

Võru Maavalitsus

 

PRESSITEADE

26.05.2016

 

Võrumaa koolieelikud kogunevad lastekaitsepäeval Võru Spordikeskuse staadionile ühisele ohutuspäevale „Tunnen. Tean. Oskan“.

Lastekaitsepäeval, 1. juunil kell 12.00 – 16.00 toimub Võru Spordikeskuse staadionil „Tunnen. Tean. Oskan“ ohutuspäev, mis on suunatud eelkõige Võrumaa koolieelikutele. Jänku-Jussi eestvedamisel aset leidev ohutuspäev on osa aastasest ohutusprojektist, mille raames valmistati lapsi ette eelseisvaks koolieluks. Sügisel kooli minejaid õpetati erinevaid ohuolukordi ennetama ning taolistesse situatsioonidesse sattununa õigesti käituma. (veel …)

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna väisas Võrumaad

Võrumaa Omavalitsuste Liit

PRESSITEADE

25.05.2016

Eile, 24. mail külastasid sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunik Tõnis Vaik ja osakonna peaspetsialist Terry Ney Töö- ja tegevuskeskust Mosaiik ning Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskust.

Ministeeriumi esindajate visiidi käigus viidi läbi ümarlaud, kuhu olid kaasatud kohalike omavalitsuste juhid ning sotsiaaltöötajad, arutamaks tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamist Võrumaal.

Võrumaa Arenguagentuuri sotsiaalvaldkonna projektijuht Kadri Kangro tõi esile maakonna sotsiaalteenuste arendamise ja kättesaadavuste väljakutsed olukorras, kus rahvastik vananeb ja väheneb. Prognoosi järgi on aastaks 2040 rahvaarv Eestis vähenenud 9% ning Võrumaal koguni 26,4%. Vanemaealise elanikkonna osakaal Kagu-Eestis on võrrelduna Eesti keskmisega kõrgeim. „Võrumaal on katmata vajadusi arvestataval määral, kuid kuidas hajaasustuse, ääremaa ja väheneva tööjõu tingimustes katta suurenevat sotsiaalhoolekande vajadust?“ tõstatas Kangro ümarlaua keskse küsimuse. (veel …)

Töövõime hindamine tõlgiti lihtsasse keelde

Sotsiaalministeerium

Pressiteade

19. mai 2016

Selleks, et intellektipuudega ja teised inimesed saaksid kergema vaevaga täita uudset töövõime hindamise taotlusvormi, tõlgiti see lihtsasse keelde.

Töövõimereformi tuum on üleminek seniselt töövõimetuse hindamiselt töövõime hindamisele, mida hakkab tegema sotsiaalkindlustusameti asemel töötukassa. Enne töövõime hindamist tuleb täita enda kohta põhjalik küsimustik ning esitada see töötukassale.

Kui sotsiaalministeerium testis eelmisel aastal töövõime hindamist, saadi vaimupuudega inimeste esindajatelt tagasiside, et taotlusvormi võiks tõlkida ka neile sobilikumasse lihtsasse keelde. „Ettepanek tundus mõistlik ning nüüdseks on see edukalt ellu viidud,“ rääkis sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik Lii Pärg, hoides käes juhiste värsket lihtsustud keeles versiooni. Sotsiaalministeeriumi kodulehe vahendusel jagatavast infomaterjalist leiab lihtsas keeles selgitused töövõime hindamise taotlemisest ning taotlusvormi täitmise juhised. (veel …)

Haldusreformi eelnõu läbis Riigikogu teise lugemise

Riigikogu lõpetas kolmapäevasel istungil kell 20.44 haldusreformi seaduse eelnõu teise lugemise, mis algas nädal aega tagasi, 11. mail. Riigikogu vaatas läbi eelnõu 121 muudatusettepanekut, millest nelja arvestati täielikult. Neist neljast oli ühe muudatusettepaneku esitanud põhiseaduskomisjon, ühe Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ning kaks Eesti Konservatiivne Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon.

Põhiseaduskomisjoni tehtud muudatusettepanek koosnes 35 alapunktist. Selles kajastuvad mitmete fraktsioonide esitatud ettepanekud, mida juhtivkomisjon oli arvestanud sisuliselt või osaliselt.

Üks olulisemaid muudatusi annab omavalitsusüksustele võimaluse algatada esimeses etapis ühise piirita ühinemise, kui on teada, et järgmises etapis ühendab Vabariigi Valitsus nendega omavalitsusüksuste vahele jääva omavalitsuse. Veel jäetakse eelnõust välja nõue, mille kohaselt peab linna territooriumil elama vähemalt 5000 elanikku, kui soovitakse linna kui haldusüksust säilitada või taastada. (veel …)

Võrumaa peab homme kaugtööpäeva

Homme, 18. mail, leiab Võrumaal aset ülemaakonnaline kaugtööpäev. Sel päeval on asutused kutsutud pakkuma oma töötajatele võimalust teha tööd just neile sobivas kohas: kodus, vabas õhus, raamatukogus, mõnes ettevalmistatud kaugtöökohas vm.

Kaugtööpäev on tööpäev nagu iga teine, ainult töötamise kohta saavad inimesed ise valida.
Selle ürituse läbi saab suurem hulk inimesi ja asutusi kogemuse, mida tegelikult kaugtöötamine tähendab ning kuivõrd töö sisu sõltub töötamise asukohast.
(veel …)

Strateegiapäev Võru Politseijaoskonnas

18. mail toimub Võru Politseijaoskonnas strateegiapäev, kus arutletakse, mida peaksid alkoholimüüjad alkoholist teadma, milliseid probleeme see kaasa toob, mida saavad müügikohad ja teenindajad nende probleemide ennetamiseks ette võtta ning kuidas kujundada Võru maakonnas tervemat alkoholikultuuri.

Võru Maavalitsus koostöös Politsei- ja piirivalveameti ning kohalike omavalitsustega on teostanud Võrumaal reide seoses alkohoolsete jookide alaealistele isikutele müümise osas. Tulemused näitavad, et olukord on murettekitav.

Lisainfo:
Aira Udras
Haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist
Võru Maavalitsus
Jüri 12, 65620, Võru
Tel: 786 8342

Võru Maavalitsus ootab kandidaate maakonna tublide ja aktiivsete eakate tunnustamiseks

Sotsiaalministeerium koostöös vanemaealiste poliitika komisjoniga on andnud märku, et ootab Võrumaalt ka sellel aastal nominentide esitamist traditsioonilisele augustikuisele sotsiaalkaitseministri vastuvõtule, kus tunnustatakse  kõikide maakondade  tublisid ja aktiivseid eakaid.

Sel aastal peetakse oluliseks väärtustada põlvkondade vahelist koostööd. Soovitakse tunnustada tegevust, kus erinevate põlvkondade esindajad tegutsevad ühise eesmärgi nimel ja selline koostegemine on kasulik mõlema põlvkonna esindajatele ning kogukonnale tervikuna.

Esitatud nominentide andmeid (nimi, vanus, postiaadress, telefoninumber) ning tunnustust vääriva tegevuse kirjeldust (maksimaalselt pool lehekülge) ootame 1.juuliks 2016 e-posti aadressile marge.parv@voru.maavalitsus.ee või ulle.haan@voru.maavalitsus.ee. (veel …)

11. maist võetakse vastu taotlusi erihoolekande teenuskohtade kaasajastamiseks

Sotsiaalministeerium

Pressiteade

11. mai 2016

Sotsiaalministeerium võtab 11. maist kuni 26. augustini vastu taotlusi toetuse saamiseks projektidele, millega luuakse psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kokku on Eesti erihoolekande kaasajastamiseks ette nähtud 56 miljonit eurot.

„Psüühilise erivajadusega inimesed peavad saama parema, kodusema ja inimlikuma elukeskkonna,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Peame vaatama igat projekti individuaalselt, sest väga oluline on elanike juurdepääs teenustele, ühiskonda kaasatus ja võimalused töötamiseks.”

aastaks plaanitakse vähendada suurte ühiselamu tüüpi erihooldekodude teenuskohti ja asendada need väiksemate, kuni 30-kohaliste peretüüpi teenuskohtadega. Plaanis on ümber kujundada 1200 erihooldekodude kohta ning luua vähemalt 200 uut kohta. (veel …)