Selgusid KOVide parimad korvpallurid

Eile, 22. märtsil toimus Urvaste valla eestvedamisel Võrumaa omavalitsuste töötajate korvpalliturniir Kuldre Kooli spordisaalis.

Korvpallis võttis mõõtu 5 võistkonda. KOV võitjavõistkonda autasustati rändkarikaga, mängijaid medali ja diplomiga. II ja III koha omanikke premeeriti samuti medalite ja diplomitega. Parimate korvpallialaste tulemustega paistis silma Antsla võistkond. Teisele kohale tuli Urvaste ning pjedestaali kolmandale kohale mängis end Rõuge/Haanja meeskond.

Antsla Urvaste Rõuge-Haanja                                                                     

Turniiri parimateks mängijateks osutusid Üllar Salumets Antsla vallast, Kristjan Vilu Urvaste vallast, Elar Kutsar Rõuge/Haanja valdade meeskonnast, Kalev Palo Võru vallast ning Olev Lüütsepp Võru linnast.

Turniiri tulemustega saab tutvuda Võrumaa Spordiliidu kodulehel.

 

 

Hajaasustuse programm ootab taotlusi

Hajaasustuse programmi 2016 Võru maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 22. märts kuni 23. mai 2016. Taotluste vastuvõtt toimub kõikides Võrumaa valdades. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016 k.a.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

(veel …)

Natura toetust erametsamaale saab taotleda 4. – 22. aprillini

Tänavu võtab Erametsakeskus Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi vastu 4.- 22. aprillini. Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal.

pilt_215Toetustaotluse saab kõige kiiremini ja mugavamalt esitada e-PRIA portaalis (epria.pria.ee/epria). Nii on ka kindel, et esitatud saab õige taotluse vorm ja õige metsaala kaart. E-PRIAsse sisenemiseks on vajalikud ID-kaart, ID-kaardi lugeja ja PIN-koodid või mobiil-ID. Täpsema juhendi leiate erametsaportaalist http://www.eramets.ee/toetused/e-teenused (veel …)

Vana-Võromaa käsitöö e-pood on avatud

Vana-Võromaa omanäolised käsitöötooted jõuavad nüüd lihtsamini ostjateni e-poe Uma puut kaudu. Vana-Võromaa käsitöö e-pood on paik, kus saab näha ja osta asju, milles on võro vaim.

Poes on praegu esindatud kaheteistkümne käsitöömeistri tooted, mis on loomisel inspiratsiooni saanud kohalikust kultuuripärandist. Kaupade valikus on võrokeelsete kirjadega tooteid, suitsusaunas kasutatavaid kaupu, Võromaa mustritega rõivaid ning soovija saab endale poest isegi lõõtspilli tellida.

indexKäsitööliste ühistegevusena ning koostöös Võru Instituudiga loodud kaasaegne müügikanal aitab paremini omapäratooteid esile tõsta ning kaupadele ostjaid leida. (veel …)

21. aprillil toimub Valgas VIII piirialade ettevõtjate partneriaad

Partneriaad on ettevõtjate kohtumine, kus igale ettevõtjale leitakse piiriüleste partnerite poolt sama valdkonna koostööst huvitatud ettevõtja.

Vastavalt ajagraafikule korraldatakse päeva jooksul läbirääkimised, mille käigus osapooled otsivad ühishuvi edasiseks koostööks. Partneriaadi korraldamise eesmärk on pakkuda ettevõtjatele võimalusi oma tegevuse laiendamiseks üle riigipiiri, koostööpartnerite leidmiseks, uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks, ühisturunduseks vm.
Eesti ettevõtjatel on võimalus kohtuda Venemaa (Pihkva oblast), Läti (Latgale ja Vidzeme regioon) ning Valgevene (Vitebski oblasti  Dokšitsõ rajoon) ettevõtjatega. (veel …)

Kutsume taas tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Alates 15. märtsist on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe www.hm.ee/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid.

Eestimaa õpib ja tänabPiirkondliku ja üleriigilise tunnustamisürituse „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu tõstame esile teistele eeskujuks olevaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Tunnustame viimase kolme aasta tulemuslikku tegevust, millel on märkimisväärne mõju õppurite arengule, kogukonnale ja ühiskonnale. Kindel on see, et kõiki neid inimesi ühendab üks omadus – vastutustunne tuleviku suhtes.

Kandidaate on kõigil võimalik esitada kuu aja jooksul üheteistkümnes kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppejõud, suunaja, õppeasutuse juht, hariduse sõber ja aasta tegu hariduses. (veel …)

Võru Maavalitsus avab südamekuu projektide rahastamise taotlemise vooru

Võru Maavalitsus kuulutab välja projektivooru südamekuu ürituste korraldamiseks. Kokku jagatakse südamekuu tegevusteks 3000 eurot.

Südameterviseteemalised tegevused toimSüdameduvad aprillikuus juba 24. korda. Traditsioonilisest üle-eestilisest südamenädalast on sel aastal kasvanud välja südamekuu.

Liikumine on parim viis ennetada südamehaigustesse haigestumist, seega on südamekuu läbivaks teemaks liikumine.

Lisaks liikumisele on igal nädalal võimalik keskenduda ka konkreetsemale teemale:

  1. nädal (4.-10. aprill): Liikumine ja vererõhk
  2. nädal (11.-17. aprill): Liikumine ja kehakaal
  3. nädal (18.-24. aprill): Liikumine ja kolesterool
  4. nädal (25.-30.aprill): Liikumine ja südamehaigused

Südamekuu tegevusi on oodatud korraldama kohalikud omavalitsused, MTÜ-d, noortekeskused, spordiseltsid jt, kes soovivad anda oma panuse ümberkaudsete inimeste tervise heale käekäigule.

Taotlused tuleb digitaalselt allkirjastatult esitada hiljemalt  24. märtsiks e-posti aadressile aira.udras@voru.maavalitsus.ee. Laekunud taotlusi hindab Võrumaa Tervisenõukogu.

Südamekuu taotlusvorm ja Südamekuu aruandevorm

Konkurss “Regionaalmaasikas” ootab kandidaate

Rahandusministeerium kutsub üles esitama kandidaate parimate regionaalarengut toetavate algatuste konkursile „Regionaalmaasikas“.

Riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul antakse regionaalarengu auhinda välja kord aastas positiivse ja väljapaistva mõjuga tegevuse eest regionaalvaldkonnas. „Ootame kõiki kandidaate, kelle tegevus on arendanud piirkonna majandust või kultuurielu,“ ütles minister. „Eestis on arvukalt tublisid inimesi ja organisatsioone, kes teevad kohaliku elu arendamise nimel palju kasulikku. Toome silmapaistvamad esile, kes oleks eeskujuks ka teistele,“ lisas minister.

Sobiv kandidaat on 2015. aastal ellu kutsunud või korda saatnud väljapaistva regionaalarengu algatuse või teo. Konkursile saavad kandidaate esitada nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, kui ka teised organisatsioonid ja üksikisikud. Kandidaadiks saab esitada samuti nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi, kui ka füüsilisi ja juriidilisi isikud.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 23. märts 2016.

Ankeedi ja lisainfo leiate rahandusministeeriumi veebilehelt: http://www.fin.ee/regionaalmaasikas/