Võrumaa OL eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise taotlemine

Tuletame meelde, et Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise taotlemise tähtaeg 2017. aastal on tavapäraselt hilisem ning see on 1. november 2017 (kaasa arvatud).

Võrumaa Omavalitsuste Liidu eelarvest toetuse või kaasfinantseerimise eesmärk on Võru maakonna arengu ja konkurentsivõime tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu.

(veel …)

Avalik konkurss tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ grupijuhtide leidmiseks

Tervise Arengu Instituut otsib kandidaate „Imelised aastad“ vanemlusprogrammi grupijuhtide väljaõppesse. Kandidaate otsitakse järgmistest maakondadest: Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Läänemaa, Järvamaa, Hiiumaa ja Raplamaa. Konkursi raames valitakse välja orienteeruvalt 15 kandidaati, kes läbivad tasuta põhiprogrammi grupijuhi väljaõppe. Väljaõpe toimub 7.-10. novembril 2017 Tallinnas. Väljaõpe on inglisekeelne, tagatud on eestikeelne sünkroontõlge. Osalemisega seotud transpordi- ja ööbimiskulud tasub osaleja.

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ eesmärk on aidata lapsevanematel arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Uuringud näitavad, et koolitusprogrammi läbinud vanematel paranevad märgatavalt vanemlikud oskused, sealhulgas positiivsed suhtlemis- ja enesekehtestamisoskused, ning väheneb stress. Programmi rakendamise järel suureneb laste sotsiaalne kompetentsus, enesekehtestamisoskus, probleemide lahendamise oskus ja paranevad suhted eakaaslastega. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

(veel …)

Ungari jalaväelased tänasid võrumaalasi hea koostöö eest

ungarlaste külastus Täna külastasid Võru Maavalitsust lahkuva Ungari jalaväekompanii juhtivad ohvitserid, et tänada võrumaalasi ja Võru maavalitsust hea koostöö ja lahke vastuvõtu eest.

Tagasisidena Võrumaal kogetu osas märkis Ungari kontingendi ülem kolonelleitnant Zoltàn Fekets ehedat loodust, lõputut vihma ja tihedat metsa. Kolonelleitnandi sõnul tundsid ungari sõdurid tsiviilelanikkonna poolset toetavat suhtumist ning on selle eest väga tänulikud. Hea mulje jättis ka pataljoni ajateenijate hea füüsiline ettevalmistus.

Tänutäheks panustamise eest Euroopa, Eesti ja Võrumaa turvalisusesse kinkis maavanem Andres Kõiv Ungari jalaväekompaniile Navitrolla repro meenutamaks Võrumaa loodust ja ummamuudu olekut.

(veel …)

Võru Maavalitsus kuulutab välja konkursi haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialisti ametikohale (tähtajaline, võimalusega jätkata tööd SA-s Võrumaa Arenduskeskus)

Ametikoha põhieesmärk: alaealiste komisjoni töö korraldamine, maakondliku hariduskorralduse kureerimine ning riikliku ja maakondliku noortepoliitika kujundamisel osalemine, selle elluviimine.

Ametikoha peamised ülesanded:

  • alaealiste komisjoni istungite ettevalmistamine, läbiviimine, dokumentide vormistamine ja otsuste teatavaks tegemine;
  • alaealiste komisjoni andmebaasi pidamine ja täiendamine EHIS-e süsteemis;
  • koostöös omavalitsuste liidu ja haridusasutustega õpilasürituste ning maakondlike õpetajate koolituste, seminaride jt ürituste korraldamine;
  • kohalike omavalitsuste, noorte ja noorsootööga seotud isikute nõustamine noorsootöö küsimustes;
  • maakondliku noortekogu tegevuse koordineerimine;
  • noorte teavitamise ja nõustamise korraldamine maakonnas.

Nõudmised kandidaadile: (veel …)

Riik toetab hoolduskoormuse vähendamist

Sotsiaalministeerium
Pressiteade
14. september 2017

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva tutvustas täna valitsuskabinetile ettepanekuid hoolduskoormuse vähendamise toetamisest aastatel 2018– 2021. Esmaste abinõudena on plaanis toetada päeva- ja nädalahoiu teenuse pakkumist vaimse alaarenguga sügava liitpuudega inimestele, dementsuse diagnoosiga eakatele suunatud teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamist, esmatasandi hoolduse koordinatsioonisüsteemi piloteerimist ning sügava puudega inimese töötavale pereliikmele täiendava puhkuse võimaldamist.

(veel …)

Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2017 on avatud kandidaatide esitamiseks!

Selleaastane konkurss on järjekorras kaheteistkümnes ning ka kandidaate on võimalik kaheteistkümnes erinevas kategoorias esitada (Aasta noorsootöötaja, Aasta huvikool, Aasta noortekeskus, Aasta noorteühing või –organisatsioon, Aasta osaluskogu ja õpilasesindus, Aasta noortemalev, Aasta noortelaager, Aasta kohalik omavalitsus, Aasta noorsootööühing, Aasta toetaja noorsootöös, Aasta tegu noorsootöös, Pikaajaline panus noortevaldkonda).

(veel …)

Eestis käivitus küberkiusamise vastane kampaania

Sel nädalal algas Eestis küberkiusamise vastane kommunikatsioonikampaania, mille eesmärk on küberkiusu probleemi märgata, vähendada ja ennetada.

MTÜ Lastekaitse Liit viis eelmise aasta sügisel koolinoorte seas läbi küsitluse, mille tulemused olid jahmatavad: enam kui 25% küsitletud lastest ja noortest (4.-12. klasside õpilased, kokku enam kui 1000 last) tunnistas, et on viimase aasta jooksul kokku puutunud küberkiusamisega. 17% vastanuist aga märkis, et on ka ise kiusaja rollis osalenud.

„Need numbrid on selgelt liiga kõrged! Eesti e-edulugu on kõikjal maailmas tuntud, kuid online platvormide ja -keskkondade kasutuse laia levikuga seotud ohud paraku ala-arutatud. Küberkiusu märkamiseks ja vähendamiseks peame sellest probleemist avatult rääkima ja ühiselt mõtlema, kuidas tuua suhtluskultuuri rohkem empaatiat, teineteise mõistmist ja hoidmist sõltumata sellest, kas tegu on offline või online kanaliga,“ märkis Telia Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Isotamm.

(veel …)

Suure Munamäe III trepijooksul olid kiireimad Han Hendrik Piho ja Sirli Hanni

Pressiteade
8.09.2017

 

Neljapäeval, 7. septembril toimus Haanjas Suurel Munamäel III trepijooks. Eelnevalt head treenitust nõudval trepijooksul osales kokku 42 jooksjat.

Enim osalejaid oli M 15 vanusegrupis, kokku 12. Vanuserühma kõige kiiremaks jooksjaks oli Haanja Suusaklubi noormees Kristjan Sok, teisele kohale jooksis OK Võru noormees Jürgen Joonas ja kolmandale kohale Tajo Oja Valga Kutsehariduskeskusest.

(veel …)

Võrumaal hakatakse koolitama teppo-tüüpi lõõtspilli valmistajaid

MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega korraldab aastail 2017-2019 kaks teppo-tüüpi lõõtspilli valmistajate kursust. Esimesele kursusele, mis  algab 2017. aasta oktoobris, võetakse vastu 15 huvilist. Kursusele on oodatud kõik need, kellel on valmisolek ja soov omandada teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise oskused ning teha valmis päris oma lõõtspill.

Teppo-tüüpi lõõtspill on üks kuulsamaid Eesti rahvapille. Pill on  nime saanud oma leiutaja, Vanal Võrumaal Põlva kihelkonnas Loosu külas elanud mehe, August Teppo järgi. Teppo-tüüpi lõõtspille hinnati nii minevikus kui ka tänapäeval pilli erilise tämbri, kauni väljanägemise ja pika vastupidavuse poolest. Pill valmis käsitööna ning 2010. aastal kanti teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamine ja mängimine Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse.

(veel …)