Neljapäeval, 16.märtsil, kogunevad Rõuge noortekeskusesse viie ühineva omavalitsuse noorsootöötajad, et seada sihid ja koondada ressursid tagamaks uue valla tugev noorsootöö.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse  eestvedamisel viiakse ellu projekt “Selge suund”, mille eesmärk on supervisiooni ja coachingu meetodeid rakendades toetada üle Eesti 20 meeskonna kasvamist ühtse eesmärgi nimel tegutsevaks ja toimivaks kollektiiviks.

Üheks osalevaks meeskonnaks on ka Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla noorsootöötajad.

Noorsootöötajad läbivad ühise meeskonnana kolm grupicoachingu sessiooni. Ühiste kogemuste tulemusel on Rõuge valla tulevane noorsootöö kollektiiv läbi mõelnud ühtse tööstuktuuri ning igaühe rolli selles meeskonnas. Meeskonna juht Kerli Kõiv: “Praegu on parim ajastus töötada kokkukasvamise eesmärgil ja tegutseda targalt, et meie valdade noored saaksid ühinemise tulemusel vaid positiivseid muutusi kogeda. Kutsun üles ka teiste valdkondade töömeeskondi keskenduma sisulistele tegevustele ja omavahelisele koostööle, et tagada kodanikele parim tulemus omavalitsuse töös ka peale ühinemist. Tulevik tehakse ju täna.”

Haldusreformi tulemusel tekkiv uus Rõuge vald koondab 8 noortekeskuse ja 10 noorsootöötaja tegevuse. See on suurepärane inim- ja ruumikapital, mille eesmärk on luua selle piiriäärse omavalitsuse noortele toetav, arendav ja mitmekesine tegevuskeskkond. Selleks, et noorte omaalgatused, huviringid ja õppetegevused saaksid toimuda parimas kvaliteedis, noortele lähedal ja kuluefektiivselt on vajalik noorsootöötajate toimiv koostöö. 2016.aastast viiakse ellu juba ka Eesti Noorsootöö Keskuse poolt koordineeritud koostöögruppide tegevust, mille eesmärk on mitmekesistada noorte tegevusvõimalusi ja kaasata tegevustesse uusi noori. Projekt “Selge suund” aitab  tugevdada aga  meeskonda noorte ümber.

Projekti “ Selge suund” viiakse ellu MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koordineerimisel ja Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel.

Info: Kerli Kõiv, 5560 3988