• 24. märts 2017
  • 13:00 - 14:30
  • Võru Maavalitsuse II korruse saal

Sihtgrupp: nõukogu liikmed