• 14. aug 2017
  • 10:00 - 12:30
  • Võrumaa Partnerluskogu büroo

PÄEVAKORD:

1. Hindamiskriteeriumite arutelu;
2. Töögruppide kokkuvõtete tegemine;
3. Strateegia muudatuste ülevaatamine