• 1. dets 2017
  • 09:00 - 11:00
  • Võru Maavalitsuse II korruse saal

Sihtgrupp: ÜK liikmed

Päevakord:

  1. Setomaa ja Võru valla kinnitamine Võrumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks
  2. Juhatuse liikmete arvu määramine ja juhatuse isikulise nimelise koosseisu määramine
  3. Kohalike omavalitsuste volikogude volituste tähtajaks Võrumaa Omavalitsuste Liidu häältelugemiskomisjoni kinnitamine
  4. Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehega sõlmitava lepingu vormi ja töötasu kinnitamine
  5. Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe valimine ja valimistulemuste kinnitamine
  6. Informatsioonid