• 29. mai 2017
  • 11:00 - 13:00
  • Võru Maavalitsuse II korruse saal

Sihtgrupp: Võrumaa OL juhatuse liikmed, Võru Maavalitsuse esindajad