• 24. märts 2017
 • 09:00 - 12:00
 • Võru Maavalitsuse II korruse saal

Sihtgrupp: Võrumaa OL majanduskomisjoni liikmed

Päevakord:

 1. Ülevaade kodanikuühenduste rahastamisest Võrumaa kohalikes omavalitsustes
 2. Võrumaa OL 2016. aasta tegevuskava ja eelarve täitmine
 3. Võrumaa OL 2016. aasta majandusaasta aruanne
 4. Võrumaa OL tänukirja statuudi muutmine
 5. INFORMATSIOONID
  • Informatsioonid Liidu büroolt
  • Informatsioonid liikmetelt