• 24. aug 2017
  • 09:00 - 00:00
  • Võru Maavalitsuse II korruse saal

Sihtgrupp: Võrumaa OL majanduskomisjoni liikmed